joi, 13 februarie 2014

Rapirea - Inainte sau dupa Necaz partea 2

TEORIA RĂPIRII

"Pe aceasta v-o spunem prin cuvântul Domnului: noi, cei vii, cei rămasi până la venirea Domnului, nu le-o vom lua înainte celor adormiti. La un semn poruncitor, la glasul arhanghelului si-n trâmbita lui Dumnezeu, însusi Domnul se va pogorî din cer si cei morti în Hristos vor învia întâi. După aceea, noi, cei vii, cei rămasi, vom fi răpiti împreună cu ei în nori ca să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Astfel vom fi pururea cu Domnul pururea. Asadar cu aceste cuvinte mângâiati-vă unii pe altii" (1 Tes. 4:15-18).

"După cum am purtat chipul celui pământesc, vom purta si chipul Celui ceresc. Pe aceasta însă v-o spun eu vouă, fratilor: Carnea si sângele nu pot mosteni împărătia lui Dumnezeu, nici stricăciunea nu mosteneste nestricăciunea. Iată, taină vă spun vouă: Nu toti vom muri, dar toti ne vom schimba; deodată, într-o clipire din ochi, la trâmbita de apoi. Trâmbita va suna si mortii vor învia nestricăciosi iar noi ne vom schimba. Căci trebuie ca fiinta aceasta stricăcioasă să se îmbrace în nestricăciune si fiinta aceasta muritoare să se îmbrace în nemurire. Iar când fiinta aceasta stricăcioasă se va îmbrăca în nestricăciune si fiinta aceasta muritoare se va îmbrăca în nemurire, atunci va fi cuvântul care este scris: Moartea a fost înghitită de biruintă." (1 Cor. 15:49-51)

1 Tes. 4:15-18 si 1 Cor. 15:49-55 sunt versetele principale ale teoriei răpirii folosite de sustinătorii acesteia. Deci, dacă tragem temelia, restul învătăturii pică. Esenta învătăturii despre răpire afirmă că aceste două versete vorbesc despre o venire separată a Domnului Isus Hristos pentru a lua Biserica de pe pământ, înainte de a Doua Venire, astfel ca ei să scape de Necazul cel Mare anuntat de Isus că va veni peste pământ. 

Pentru a da de înteles aceasta, versetele au fost scoase din context si rupte de celelalte versete care vorbesc despre acest subiect (aceasta este o altă dovadă că este o învătătură falsă). Dacă privesti la aceste versete si la altele legate de venirea Domnului, vei găsi nori, trâmbita lui Dumnezeu, strângerea sfintilor si acea ordine a evenimentelor care trebuie să se întâmple înainte de venirea Lui.

Norii

Iisus ne spune că la venirea Lui El va veni pe nori (Mat. 24:30, Marcu 13:26, Luca 21:27).

În Fapte 1:9-11, Iisus s-a ridicat de la pământ si L-a acoperit un nor. Cum ucenicii stăteau si priveau în sus, doi oameni în haine albe le spun că asa cum Iisus s-a ridicat la ceruri, la fel va si veni (pe nori). Atunci când le vorbesc cei doi oameni, ucenicii erau pe pământ, nu în văzduh. Când cei doi au spus că Iisus va reveni asa cum a plecat, ei s-au referit că El va reveni pe pământ.

Apocalipsa 1:7 ne spune că El va veni pe nori si că orice ochi îl va vedea (nu e o venire secretă).
Ioel 2:1-2 ne spune că ziua Domnului va fi, printre altele, o zi de nori. 

Putem verifica că este vorba despre a Doua Venire la care se referea Iisus la Mat. 24 deoarece mai jos la Ioel 2:10 se spune că soarele, luna si stelele se vor întuneca. Aceeasi descriere o dă si Iisus.

Tef. 1:14-15 ne spune că măreata zi a Domnului este ... o zi de nori.

La 1 Tes. 4:15-17, Pavel ne spune că la venirea Domnului, cei care sunt vii vor fi răpiti în nori la Domnul. 

Am arătat deja ce înseamnă acel "a întâlni". Acest verset este în deplină armonie cu evenimentele descrise de Iisus ca având loc la a Doua Sa Venire. Sustinătorii teoriei răpirii au de răspuns la o întrebare: ce anume din versetul acesta îl face să trebuiască aplicat cu referire nu la a Doua Venire, ci la o asa-zisă răpire? Unde scrie că după întâmpinarea din văzduh, Iisus va pleca înapoi cu credinciosii? Nicăieri.

Trâmbita lui Dumnezeu

Isus a spus de asemenea că la venirea Lui trâmbita va suna cu putere (Mat. 24:31).

La Ioel 2:1 se dă porunca să se sune trâmbita în ziua Domnului.

Tef. 1:14-15 spune că măreata zi a Domnului este ... o zi a trâmbitei.

1 Tes. 4:16 spune că Domnul va coborî din ceruri cu trâmbita lui Dumnezeu.

1 Cor. 15:52 spune că la ultima trâmbită, atât mortii cât si viii se vor ridica. „Ultima trâmbită” este acea trâmbită care va suna înainte ca Iisus să revină pe pământ si să-i strângă pe credinciosi. Trâmbita de la ridicarea în văzduh si trâmbita de la a Doua Venire sunt una si aceeasi.

După cum se poate vedea, cele două versete de bază pentru învătătura despre răpire sunt în armonie cu ceea ce a spus Isus legat de a Doua Sa Venire. 

Sustinătorii teoriei răpirii au de răspuns încă la întrebarea: Ce anume din aceste versete le face să se refere la altceva si nu la revenirea Domnului pe pământ? Nimic.

Adi, Belgia

(VA URMA)

9 comentarii:

 1. Rog fratii care au un indemn biblic, spiritual, o invatatura, o comparatie intre invatatura falsa din mesaj, confuza, contradictorie si care ajuta cititorii sa caute si sa discearna mai usor adevarul de minciuna, sa imi scrie si le voi publica.

  Va rog sa considerati acest blog ca o platforma pentru Duhul Adevarului in care va puteti exprima gandurile duhovnicesti, biblice, si doar nu blogul meu personal in care scriu toate comparatiile si descoperirile doctrinelor gresite din mesajul lui Branham.

  Am deplina incredere in precizia lui Dumnezeu cu privire la voi toti dragi frati.

  RăspundețiȘtergere
 2. Dupa explicatia lui Branham cu epocile bisericilor, fiecare epoca primeste cate o promisiune din partea lui D-zeu. De exemplu toti crestinii din epoca in care traim noi si care ar fi Epoca Laodiceea ar avea promosiunea de a sedea pe scaunul de domnie a lui D-zeu. In schimb Epoca Efes ar manca din Pomul Vietii.Iar Smirna nu ar fi vatamata de a doua moarte.
  Pentru mine aceasta nu corespunde deloc cu cuvantul. Eu consider ca nu exista epoci ci doar biserici ,toate bisericile cresc impreuna si au fost de la plecarea D-lui si pana la venirea lui. Toate promisiunile sunt pentru toti, pentru ca toti impreuna formam trupul D-lui Isus.
  Sa vedem ce ne spune Biblia:

  Celui ce va birui…..

  • „Celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieţii, care este în raiul lui Dumnezeu.”
  • „Cel ce va birui nicidecum nu va fi vătămat de a doua moarte.”
  • „Celui ce va birui îi voi da să mănânce din mana ascunsă şi-i voi da o piatră albă; şi pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu-l ştie nimeni decât acela care-l primeşte.”
  • Celui ce va birui şi celui ce va păzi până la sfârşit lucrările Mele îi voi da stăpânire peste neamuri. Le va cârmui cu un toiag de fier şi le va zdrobi ca pe nişte vase de lut, cum am primit şi Eu putere de la Tatăl Meu. Şi-i voi da luceafărul de dimineaţă.”
  • Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi şterge nicidecum numele din Cartea vieţii şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui.”
  • Pe cel ce va birui îl voi face un stâlp în Templul Dumnezeului Meu, şi nu va mai ieşi afară din el. Voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu şi numele cetăţii Dumnezeului Meu, Noul Ierusalim, care are să se coboare din cer de la Dumnezeul Meu, şi Numele Meu cel nou.”
  • Celui ce va birui îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.”

  Celui ce nu va birui:

  • „Celui ce nu va birui, nu îi voi da să mănânce din pomul vieţii, care este în raiul lui Dumnezeu.”
  • „Cel ce nu va birui, va fi vătămat de a doua moarte.”
  • „Celui ce nu va birui,nu îi voi da să mănânce din mana ascunsă şi nu-i voi da o piatră albă; şi pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu-l ştie nimeni decât acela care-l primeşte.”
  • Celui ce nu va birui şi celui ce nu va păzi până la sfârşit lucrările Mele ,nu îi voi da stăpânire peste neamuri. Nu le va cârmui cu un toiag de fier şi nu le va zdrobi ca pe nişte vase de lut, cum am primit şi Eu putere de la Tatăl Meu. Şi nu-i voi da luceafărul de dimineaţă.”
  • Cel ce nu va birui, nu va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Si-i voi şterge numele din Cartea vieţii şi nu voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui.”
  • Pe cel ce nu va birui, nu îl voi face un stâlp în Templul Dumnezeului Meu, şi va ieşi afară din el. Nu voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu şi numele cetăţii Dumnezeului Meu, Noul Ierusalim, care are să se coboare din cer de la Dumnezeul Meu, şi Numele Meu cel nou.”
  • Celui ce nu va birui , nu îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.”

  Deci astea sunt promisiunile pentru noi ( trupul D-lui Isus), nu conteaza in ce an a trait pe pamant intre plecarea D-lui si pana la venirea lui.

  RăspundețiȘtergere
 3. Bună seara fraţii mei!

  Adi a sumarizat deja ceea ce cred şi eu şi urmează să vă exemplific în cele ce urmează:

  "Eu consider ca nu exista epoci ci doar biserici, toate bisericile cresc impreuna si au fost de la plecarea D-lui si pana la venirea lui. Toate promisiunile sunt pentru toti, pentru ca toti impreuna formam trupul D-lui Isus."

  În aceasta constă întreaga cheie de a înţelege mai bine Biblia. Este să o vedem ca pe o totalitate, iar tot ce scrie în ea este valabil în orice timp şi în orice loc. Aş putea acum să închei, dar cred că mulţi nu vor înţelege la ce mă refer.

  Biblia nu este o carte de istorie, de ştiinţă, de morală sau religie, ci este o carte VEŞNICĂ. Nu vă gândiţi să demonstraţi istoric sau ştiinţific tot ce scrie în ea, căci nu va merge. Biblia este veşnică, aceasta înseamnă că este valabilă AICI şi DINCOLO. Vedeţi că este o "dualitate", căci Dumnezeu a creat "cerurile şi pământul". O lume vizibilă, naturală, pe care o putem simţi, măsura şi o lume invizibilă, spirituală. Lumea materială de care suntem conştienţi acum se raportează la cea spirituală ca şi lumea în 3 dimensiuni faţă de lumea în 2 dimensiuni (pe o hârtie sau ecran). Aceasta înseamnă că noi nu putem percepe sau reproduce imaginile 3D pe o foaie. Încercaţi să desenaţi un cub. Fiecare ştie că un cub are unghiuri DREPTE şi laturi egale. Ei bine, dacă vreţi să îl desenaţi va ieşi STRÂMB, sau orice altceva, nu un cub normal. N-ai cum să "presezi" ceva 3D într-un univers 2D şi să arate perfect real.

  Cred că toţi suntem de acord că lumea spirituală, cerurile (chiar mai multe) sunt net superioare lumii noastre materiale. Dacă am desena sau ne-am imagina lumea de dincolo în mintea noastră naturală, am percepe mereu imagini deformate. Un exemplu e lumina. Nu cred că ne putem imagina tot este ea, totalitatea spectrului electromagnetic din care putem percepe o mică fărâmă cu ochiul şi o mai mult prin aparatele noastre ştiinţifice. Acum, lumina "cosmică" sau aceea în care locuieşte Dumnezeu este cu mult mai presus de tot ce cunoaştem noi. Vă daţi seama, cât de mult a trebuit să limiteze Dumnezeu lumina ca să o vedem cu ochii naturali?

  Acum vine ce vreau să spun. Când lumina naturală, albă, de la soare să zicem, intră în contact cu materia (de ex. apa sau o prismă) aceasta se descompune, se "fărâmiţează" în părţile ei componente, ceea ce noi percepem prin culori. Oamenii au distins 7 culori ale curcubeului, nu că ar fi 7, sunt infinit de multe. Dar 7 ies în evidenţă, sau poate oamenii pe vremuri au legat aceasta de cele 7 zile ale creaţiei (6+1). Aşa că tot ce vedem noi în Biblie şi este bazat pe 7 este o "descompunere" sau o "diluare" a unei lumi superioare în universul nostru de timp şi spaţiu. Începând de la cele 7 culori ale curcubeului, semn pe care însuşi Dumnezeu l-a arătat, la haina "pestriţă" a lui Iosif, de care se spune că avea 7 culori, până la 7 peceţi, 7 tunete, totul vrea să ne arate că "lumina" mai mare a lui Dumnezeu este aici cu noi pe pământ, dar se "refractă" se "fărâmiţează" în lumea aceasta în 7 sau într-o infinitate de componente, care toate coexistă în acelaşi timp.

  Aici pe pământ avem impresia că toate cele 7 lucruri, oricare ar fi ele, sunt temporale, vin una după alta. De ce? Pentru că aşa suntem obişnuiţi să vedem curcubeul, lumina descompusă în 7 culori puse una lângă alta. Noi vedem STRÂMB. Ele toate sunt ÎMPREUNĂ componente ale unei realităţi mai mari. Gândiţi-vă şi la desenul tehnic, când se desenează o piesă în 3 planuri, văzută de sus, din faţă şi din lateral. E ca un fel de trinitate. Nu sunt 3 piese separate spaţial sau temporal. Este doar limitarea noastră că nu putem percepe toată realitatea 3D pe o foaie.

  Aşadar, ceea ce dincolo este "veşnic", se manifestă aici în timp şi spaţiu iar simbolul este 7. Dar se aplică ORICÂND şi ORIUNDE, nu trebuie să aştepţi să treacă o epocă, pecete, plagă sau un tunet pentru ca să vină următoarea.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Continuare...

   Aş dori să mai scriu ceva despre nori. Un nor, într-adevăr reprezintă ceva special în Biblie. Unde apare el are loc ceva deosebit.

   Norul a fost cel care nu doar călăuzea poporul prin pustie, el şi indica prezenţa Domnului în lumea fizică. Norul plutea deasupra cortului pentru că Domnul "locuia" în el.

   Acum e clar că prin "locuirea" lui Dumnezeu în cort nu trebuie să ne imagină că undeva în il era un birou în care şedea un bătrân respectuos sau vreun înger înfricoşător cu sabie. Nu ştim cum locuia Dumnezeu acolo, singurul lucru ce Îl dădea pe faţă era "norul" (şi stâlpul de foc, dar acesta nu interesează acum).

   Norul natural reprezintă o formă de apă care nu mai este în stare lichidă, ci mai degrabă în stare gazoasă. Apa, lichidul reprezintă lumea materială, vizibilă, palpabilă, în schimb gazul este invizibil, reprezentând lumea nevăzută, spirituală. Norul este vizibil, îi putem determina înălţimea, viteza, compoziţia, totuşi nu este ceva solid, palpabil.

   Despre curcubeu şi culorile sale am scris mai sus. Pe acesta Dumnezeu l-a aşezat ÎN NOR (Gen. 9:13, prima oară unde apare cuvântul nor). Este exact acea stare de tranziţie între gaz şi lichid care o putem detecta deasupra pământului, dar totuşi suficient de densă încât să poată fărâmiţa lumina (unicitatea ei) în multitudinea de culori.

   Deci, când e vorba de Nor în Biblie, e vorba de o stare de tranziţie, în care lumea spirituală, prezenţa lui Dumnezeu coboară în lumea naturală, dar şi lumea naturală se înalţă mai sus.

   Acest principiu îl vedem şi în Geneza. Dumnezeu încă nu "dăduse ploaie pe pământ". Nu e treaba mea să demonstrez când a apărut prima ploaie, Biblia nu vorbeşte aici (doar) despre fenomene meteo. Noi ştim că Domnul dă "ploaie timpurie şi târzie" ceea ce numim Duhul Sfânt, sau orice vreţi voi, care înseamnă că EL se "coboară" jos la noi, în universul nostru. Dar şi noi ne "urcăm" către El, către lumea spirituală, deoarece "un abur se ridica de pe pământ şi uda toată faţa pământului." Aburul, ca şi norul, e o ceaţă de fapt, şi pluteşte undeva între cer şi pământ.

   Ps. 78:23 El a poruncit norilor de sus, şi a deschis porţile cerurilor: a plouat peste ei mană de mâncare, şi le-a dat grâu din cer.

   Isaia 45:8 Să picure cerurile de sus şi să plouă norii neprihănirea! Să se deschidă pământul, să dea din el mântuirea, şi să iasă totodată din el izbăvirea! Eu, Domnul, fac aceste lucruri.

   Vedeţi aici interacţiunea? De sus (nor) în jos ŞI de jos (pământ) în sus. Vedeţi şi dualitatea cer-pământ?

   Aşa e şi principiul "Răpirii". Domnul Isus coboară, noi ne ridicăm. Simplu!

   Pavel a zis că a fost "răpit" (acelaşi cuvânt!) la cer. A rămas acolo? Evident nu. A fost luat pe sus cu vreun "OZN"? Nu ştiu, greu de crezut. Ce ştiu, este că Pavel era altfel înainte, era SAUL, era "pământesc". El s-a întâlnit cu Stâlpul de Foc şi cu NORUL. (Pentru că ANANIAH = YAH este NORUL = Norul meu e YAH. Şi după această el nu mai era acelaşi, era SPIRITUAL.

   Până acum cred că toţi au înţeles "Răpirea" ca un "show de lumini şi sunet", fie înainte, fie după "necaz". Dar am mai spus, Biblia este VEŞNICĂ şi MEREU APLICABILĂ la orice om. Dacă scenariul de răpire va fi aşa cum credem, nu ştiu. Posibil. Dar poate e mai mult decât atât? Trebuie să se aplice la toţi, şi la cei ce au adormit. Ziceţi că vor învia? Bun dar e mai mult decât un "ŢAC PAC". E o viaţă nouă, o transformare, AICI PE PÂMÂNT (vezi Is 45:8 mai sus)

   Şi norul de pe Sunset este cu adevărat fascinant, în ciuda cauzei naturale! Arată că Dumnezeu interacţionează cu poporul Său. Dar nu este un "one man show". În nici un caz nu este aici pentru a "adeveri" un SINGUR om. Pavel chiar avea experienţa norului. Noi nu ştiam asta. Dar primii creştini ştiau toţi, că le spunea limba lor. A făcut Anania sau Pavel sau Biblia un show pe chestia asta?

   Scuzaţi-mă că scriu mult. Shalom!
   Abel

   Ștergere
  2. Pot să mai adaug ceva? Nu vreau să ocup tot spaţiul aici, eu doar sunt inspirat pe moment când citesc anumite lucruri din Biblie.

   Pentru că Adi a enumerat aici cele 7 promisiuni pt. biruitori, dacă aţi citit mai sus ce am scris despre culorile curcubeului. Este de fapt un singur lucru, o singură promisiune dar în lumea noastră e descompusă în "7".

   Vedeţi, prin gândirea noastră limitată noi vedem strâmb, vedem 7 promisiuni diferite în loc de una, 7 culori în loc de ALB. Şi suntem atât de limitaţi încât credem că promisiunile sunt pt. perioade distincte în decursul istoriei. Aţi văzut un curcubeu în realitate, nu desenat? Nu veţi vedea niciunde 7 culori. Totul decurge într-un degrade, cu cât aveţi ochii mai buni, veţi observa mai multe nuanţe, întrebaţi un pictor câte vede el?

   Acelaşi lucru cu Dumnezeirea, unii văd o trinitate, alţii văd o unitate, alţii doi dumnezei. Nu spune Biblia "Ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este UN SINGUR Domn". Depinde cum te uiţi la el, îl poţi vedea în diferite manifestări, ipostaze, slujbe, spune-le cum vrei tu. Dar nu-l delimita şi nu-l separa. Şi Tatăl, şi Fiul şi Duhul, şi Iehova cu cele 7 (sîc!) nume compuse sunt ACELAŞI "ieri şi azi şi în veci"

   Fraţii care au făcut piramida în 7 culori, o lucrare foarte frumoasă inspirată. Acolo sunt "treptele" să le zicem aşa, din 2 Petru 1:

   "De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu
   1) credinţa voastră
   2) fapta; cu fapta
   3) cunoştinţa; cu cunoştinţa
   4) înfrînarea; cu înfrînarea,
   5) răbdarea; cu răbdarea,
   6) evlavia; cu evlavia,
   7) dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi,
   8) iubirea de oameni.

   Piramida are şapte trepte în cele şapte culori iar deasupra piatra de încheiere, care este ALBĂ căci ea conţine TOATE celelalte calităţi + multe altele.

   Şi e bine să ştii că NU trebuie să te chinui să urci toate aceste trepte ca să ajungi la piatra din vârf, desăvârşire. Şi nici că aceste trepte s-ar manifesta doar în anumite perioade distincte din istorie. Nu! E totul acolo, cuprins în acea piatră de vârf, IUBIREA DE OAMENI, pentru că aceea este "cea mai mare poruncă". Restul sunt refracţii, descompuneri, firimituri, atribute, legi, porunci (evreii au nişte sute). Aici sunt enumerate 7 calităţi în mod exemplar, dar sunt mult mai multe. (De ex. în 1 Cor. 13 dragostea are 17 atribute!)

   Este de fapt Dumnezeu DOMNUL care se manifestă în fiecare într-un mod diferit. Nu înseamnă că la toţi predomină albastrul (=5 răbdarea). Altul nu se poate înfrâna prea bine, îi lipseşte verdele (4). Asta e, există trandafiri roşii, galbeni, roz, dar şi lalele, garoafe, zambile, etc...

   Uneori când citeşti "Statura unui om perfect" ai impresia că nu o să mai ajungi nicăieri. Pentru că se spune că trebuie să clădeşti unul pe altul, şi acum fiecare din noi are ceva lipsuri pe care şi le vede în el. Vai de el atunci. Nu mai gândiţi linear, matematic!

   Ce trebuie să înţelegem din asta este că toţi împreună, ca trup universal al Domnului Isus RECOMPUNEM strălucirea albă a plinătăţii Sale. Aici pe pământ, fiecare în mod individual, niciodată. E materia, firea pământească cu care ne luptăm, o răstignim cât putem, dar din când ne mai scapă de sub control. Dar bine că Domnul nu se uită doar la unul dintre noi, ci se uită global, la toţi deodată, şi ne vede fără vreo pată sau zbârcitură. Asta noi numim Mireasa lui Cristos.

   La fel şi cu peceţile, epocile, plăgile, trâmbiţele, tunetele, sunt scrise acolo în mod exemplar câte 7 din fiecare, lucru ce reprezintă TOATE epocile şi toate timpurile. Sigur, există şi perioade când predomină sau lipseşte una sau cealaltă, dar toate sunt acolo în acelaşi timp coexistente.

   Cine încearcă să le separe, să le vadă distinct nu face nimic bun, pentru că el în loc să restaureze unitatea, despică mai rău firul în patru şi contribuie la dezvoltarea pluralităţii.

   Shalom
   Abel

   Ștergere
  3. Chiar eu sunt cel care a tiparit piramida aia din carton color si pe fiecare din cele 4 fete am scris treptele acelea in 4 limbi.

   Le-am gratuit dat la toti din tara. A fost o bucurie pentru fiecare. Altceva vreau sa spun.

   Cand am predicat la Bucuresti, ultima data, prin 2009, in septembrie am spus ca aici in 2 Petru nu se spune "ca trebuie sa ai "virtutile ci ca trebuie sa le unesti.

   Asta a scapat si lui Branham si lui Coleman si miscarii 7 tunete care asocia virtutile cu tunetele si treptele.

   Noi predicasem sa le avem, mai ales de la adunarile fratilor de la tunete, tot asta auzeam. Dar cum spui si tu frate Abel, ele sunt deodata in noi, intr-o masura mai mare, sau mica.

   Eu cred ca ele trebuiesc hranite, crescute si puse impreuna formeaza un om de calitate spirituala placuta lui Dumnezeu si acceptata pentru a intra in slujba, in slujirea fratilor si a celor pierduti.

   E ff bun subiectul eu propun sa il faci un articol separat, sa nu il "ratacim" aici la subiectul rapirea.

   Ce spui frate Abel?

   Shalom si binecuvantari !

   Ștergere
  4. Interesant este ca acest cuvant ""cunostinta"" spus de Ap Pavel, in greaca este ""ginosko"" si are inteles de cunoastere prin experienta,si nu cunoastere teologica...Aadica sa iL cunoastem pe D-zeu prin experienta,prin umblarea cu El....

   O zi binecuvantata...

   Ștergere
  5. Este in foarte multe versete din NT si are intelesul de cunoastere prin experienta,traire cu D-zeu,dupa cum spune Ap Pavel:Gustati sa vedeti ce bun este DOmnul....

   Unde sunt aici teoriile branhamiste,frankiste care plaseaza cunoasterea strict in domeniul teologic,adica sa il cunosti pe D-zeu asa cum iti spune ei:""El este sus si jos,la stanga la dreapta dar in acelasi timp si sus.."".etc..?

   Asta nu e cunoasterea care scrie in Noul Testament ci teologie de factura branhamisto-frankista.

   Cunoasterea adevarata este sa iL traiesti pe D-zeu in fiecare zi.Sa experimentezi iubirea Lui,puterea Lui,rabdarea Lui,bunatatea Lui.... ca un Tata iubitor care are grija de copii Lui,asa precum are grija de pasari si alte creaturi ale naturii.

   Deci Evanghelia este cunoastere directa,prin experienta,si nu teologica,formala,sub presiunea si puterea literei...

   Ștergere
 4. Cred ca de aceea multi frati care urmeza mesajul sufera ca vad ura, raceala, LIPSA IUBIRII SI A DRAGOSTEI FRATESTI.

  Acestia vor iesi primii din branhamism deoarece ei cauta VALORILE ADEVARATE, CAUTA LUCRURILE DIN CRISTOS, nu niste presupuse taine - cu multe semne de intrebare- care oricum nu folosesc nimanui cu nimic.

  Prevad ca va fi curand un exod din discordia branhamista, frankista, etc.

  Cei nascuti din Duhul, sunt mereu insetati si infometati dupa REALITATE nu dupa inchipuiri de aceea nu vor avea pace in aceste secte apocaliptico-mistico-numerologico-piramidologice-imaginare (am spus-o).

  Adevarul, pacea si iubirea lui Dumnezeu ne cauta dragii mei frati, asta vad si simt eu.

  RăspundețiȘtergere

Omul intelept ataca idei, nu persoane. Asta este si legal si biblic.
Comentariile ce contin atacuri la persoana, defaimari, calomnieri, discriminari, rasism si limbajul neadecvat risca sa fie sterse.