duminică, 19 aprilie 2015

Ce este minciuna de pe Munte? - II

(Numatica sau numerologia branhamistă)

Cele mai multe şi mai indubitabile argumente pe care le aduce în joc Pastorul Chad Lamb pentru a valida „Norul Supranatural” fotografiat la 28 februarie 1963 în Nordul Arizonei sunt de natură „numerologică”. 

O serie de asocieri stupide de numere care i-au înnebunit mintea şi l-au dus pe bietul păstor când în culmea extazului, când în pragul disperării, astfel încât până la urmă nici nu mai ştia dacă este normal sau fanatic. Îşi dedică aproape tot timpul în a prezenta la cel mai penibil mod posibil asocieri prosteşti, simple coincidenţe dar şi falsităţi enorme.

Iată cum începe Lamb expunerea sa (undeva pe la minutul 13):

„Înainte să mergem mai departe vreau să luaţi o hârtie şi să scrieţi nişte numere. Aceste numere vor fi foarte importante mai târziu. întâi, scrieţi numărul 2, vă dau o listă de numere prime: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 şi 19. Acestea sunt primele 8 numere prime. ... Sub ele vreau să scrieţi numerele: 4 şi 8. Apoi scrieţi 28 şi 10. Apoi când scrieţi 10, puneţi bară şi scrieţi 7, pentru că 10 şi 7 merg împreună. Şi unde aveţi 28 puneţi bară şi scrieţi 17, pentru că 28 şi 17 merg împreună. Poate, cum mergem mai departe vă gândiţi că sunt nebun, pentru că eu cum mergeam mai departe am crezut că îmi pierd mintea. Am crezut că am ajuns în fanatism şi că sunt cel mai fanatic. Şi după asta poate că mi se va spune aşa, dar mă voi face auzit azi. Deci, 7 şi 10 merg împreună şi 28 şi 17 merg împreună. Da? Şi am să numesc câteva pentru voi. Bun, 2 şi 10 iarăşi merg împreună. Câteva lucruri nu le înţeleg deplin încă, da? 2 şi 10 au de a face cu Cuvântul lui Dumnezeu pentru că au fost 2 pietre pe care au fost 10 porunci, da? Şi vă voi da mai multe detalii, veţi vedea 2 şi 10 şi toate numerele acestea din nou.”

Nici eu nu înţeleg deplin câteva lucruri, doar că nişte numere „merg împreună”. Unde anume? La cinema, în excursie sau la piaţă? Nu contează. În continuare, promite ne va da detalii despre aceste numere, pe care evident le-a preluat din „numatica” lui Branham.

(În subtitrarea română este scris greşit „numanică” deşi acustic se înţelege clar „numatics”. Google nu a putut găsi încă nici o pagină cu definiţia acestui termen şi nici în dicţionare nu este conţinut.)

„Dar vreau să înţelegeţi câteva lucruri despre aceste numere: 3 este numărul perfect al lui Dumnezeu. Numărul 4 este numărul eliberării, 4 evanghelii, 4 heruvimi. 4 este numărul eliberării. 5 este numărul harului, 7 este numărul perfecţiunii, 8 este ziua nouă sau eternitatea, da? 10, nu ştiu cum să explic dar 10 are de a face cu acoperirea Cuvântului 10 porunci şi sunt multe de 10, deci vom vedea, nu ştiu cum să explic, nici nu înţeleg complet. 17 are două scopuri, 17 este numărul victoriei şi numărul judecăţii. Veţi vedea mai departe şi 28 este numărul vieţii. 28 se potriveşte foarte aproape cu ciclul lunar şi se potriveşte cu femeia care aduce viaţă. 28 este numărul vieţii. Cu siguranţă are de a face cu misterul vieţii şi cu viaţa ascunsă. Deci, vom vedea şi asta. Şi poate vă dau mai multe, dar vreau să începeţi să înţelegeţi aceste numere. Fratele Branham a spus, în caz că credeţi că sunt nebun ... Orice vrei să faci, toată matematica, Biblia funcţionează cu matematică. Deci, dacă credeţi că sunt nebun sunt pe pământ bun, că sunt la fel de nebun ca profetul. Şi fraţi şi surori, eu nu am văzut nimic din acestea până în această săptămână. Nimic Şi deci nu e ceva ce am inventat sau ceva ce mi-a zis cineva. E ceva ce vine şi vine Şi a mai venit când am fost aici în cameră şi a trebuit să termin ultimele 10 - 15 minute în picioare, pentru că nu puteam să mai stau jos să scriu, pentru că este aşa perfect, te înspăimântă. Este aşa perfect, este copleşitor. Amin.”

„Vreau să înţelegeţi .... nu ştiu cum să explic ... are cumva de a face ... nici nu înţeleg complet... poate mă credeţi nebun, dar aşa a spus Branham... Sunt nebun ca şi Profetul ... Ce perfect, ce copleşitor ... veţi vedea mai departe.”

Hmm, credeam că vrea să ne lumineze, să clarifice detaliile cu privire la Nor. Încă e ceaţă totală.Fără o facultate de „numatică” nu ai nici o şansă să mai înţelegi ceva din Biblie sau din Mesaj

Lăsând la o parte simbolistica numerelor, doresc să mă opresc la numărul 28, căci el este un pilon de susţinere în „argumentarea” lui Lamb. El ne spune că 28 se „potriveşte cu ciclul lunar”. Dar din nefericire pentru argumentarea sa, ciclul lunar are 29,5 zile. De aceea, şi calendarele lunare (ex. cel evreiesc, islamic) au fie 29, fie 30 de zile.

În acelaşi timp, Lamb ne spune că 28 este „numărul vieţii”, fiindcă se potriveşte cu „femeia aducătoare de viaţă”. Ciclul femeii este definit ca fiind „normal” undeva între 23-35 zile. În plus, Lamb îl contrazice aici pe Branham, când spune că „femeia aduce viaţă”. Branham spunea că femeia este „Pomul morţii” şi că femeia este responsabilă pentru orice boală, moarte, păcat sau nenorocire.

Dacă Biblia ar funcţiona „ca şi matematica” ea ar fi pentru multă lume de neînţeles, fiindcă mulţi nu se descurcă la matematică. Cu atât mai puţin la noua ramură a ştiinţei branhamiste: „Numatica”. Şi chiar şi aşa, matematica se bazează pe legi clare şi bine definite, nu pe speculaţii şi asocieri dubioase. Dacă trebuie să le acceptăm pe acestea, vă puteţi imagina la ce concluzii eronate poate ajunge cineva?

Să analizăm în continuare cum îşi clădeşte Chad Lamb argumentarea, pe o bază mai mult decât şubredă şi care sunt motivele pentru care trebuie să credem că Norul a fost supranatural şi îl acreditează pe William Branham:

1. Pentru că după înţelegerea lui Lamb:Moise a mers pe munte în a 7-a zi, care este şi a 10-a zi a lunii, pentru că Norul a coborât în a treia zi şi a rămas 7 zile şi el este în ziua a 10-a a lunii şi v-am spus, 10 şi 7 merg împreună. Pentru că Apocalipsa 10:7 este acelaşi eveniment ce se întâmplă în Apocalipsa 10. 10 şi 7 merg împreună şi fac 17”

Dacă nu aţi înţeles, mai puneţi odată DVD-ul. Mă opresc acum din nou la o cifră fundamentală a „Numaticii”

Branham era un fan obsedat al lui „10 cu 7” sau 17. Multe evenimente „speciale” din viaţa lui Branham sunt construite în jurul acestui număr „magic”

Exemple:

a) Lumina „supranaturală” de la Râul Ohio în 1933 a apărut în timp ce „boteza a 17-a persoană”. Ştim deja că nu au fost mii de botezaţi pentru că ziarele locale au scris despre 14 convertiţi, nu 17!

b) Când era împuşcat, copil fiind şi pe moarte, el îşi aminteşte că doctorii spuneau că „inima lui bătea de 17 ori pe minut”. Cine mai poate verifica?

c) În sunetul nesigur (iulie 1962) Branham spune despre „Rusul care a fost în orbită şi a doua zi a declarat că a înconjurat pământul de 17 ori şi nu l-a văzut pe Dumnezeu”. Evident, rusul era Yuri Gagarin, primul om care înconjurase pământul pe o orbită. Doar că citatul, care de altfel e şi discutabil că îi aparţine, nu menţionează detaliul „de 17 ori”. Nici nu avea cum, căci Gagarin a înconjurat o singură dată pământul. Toată lumea ştia asta în acel timp. A fost şi unica lui ieşire „extra-terestră”. Deci... Cum stăm cu sinceritatea?

d) Branham spune că a „început predicarea la 17 ani” şi că „timp de 17 ani a lucrat ca Pastor fără salariu”.

e) La vindecările lui Branham din Africa au fost aduşi bolnavi în 17 vagoane. A stat el la gară să le numere?

f) O altă mărturie despre acelaşi fapt? 
La un serviciu de vindecare din Africa de Sud au fost aduşi oamenii cu 17 autocare. După serviciu s-au ridicat 17 camioane de cârje, tărgi şi scaune cu rotile. Este „uimitor”, dar dacă ne gândim puţin, 17 autocare nu e chiar mult, să zicem undeva între 1000-1500 oameni. Nu poţi umple un stadion cu aceştia... Acum chiar dacă toţi ar fi venit cu cârje şi pe tărgi, este curios cum de a fost nevoie de 17 de camioane să le încarce? Totul ar fi încăput lejer într-un tir. Dar cine ştie, poate între timp a avut loc o minune şi s-au înmulţit cârjele...?

g) Când a fost în India, 17 religii diferite l-au provocat pe Branham când cu vindecarea unui orb. În India nu există 17 religii majore, nici măcar 7, aşa că mă întreb, cum de ştia Branham să facă diferenţa între exact 17 forme diferite de hinduism? Dar nu contează, atât timp cât el însuşi este Apocalipsa 10:7 – Profetul „Ştie tot”.

h) În 28 iunie 1963 spune că „această bandă va merge afară la 17 naţiuni”. Să sperăm că fraţii de la VGR vor ţine cont de asta, şi în strânsă colaborare cu traducătorii independenţi ale celorlalte 16 linii diferite şi nerecunoscute ca „originale” ale Branhamismului, nu vor distribui acea bandă în mai multe ţări... „Nici o profeţie nu a dat încă greş şi nu va da niciodată.”

Deci reţineţi, lui Branham îi place să se asocieze cu 17, mai ales cu Apoc 10:7, Luca 17, Matei 17. E de mirare atunci că începe predicarea Peceţilor în 17 martie? Cam asta înţelege Branham prin „numatică”! Observaţi și voi cum îşi ţese singur povestea (mai puţin) ştiinţifico- dar mai mult- fantastică cu mireasmă de misticism în jurul propriei persoane?


2. Pentru că Branham are viziunea Sâmbătă, 7 zile trec şi în a 8-a zi el dă ce crede că este interpretarea şi predică mesajul unde începe să explice ce a văzut, 8 zile mai târziu. 8 este numărul eternităţii, 8 este ziua nouă. Aţi prins toţi?”

Noi trebuie să credem deci ceea ce a crezut Branham că era interpretarea propriei vedenii şi „a dat” aceasta în a opta zi. De parcă după aceea ar fi venit „Eternitatea”, „Apocalipsa” sau „Sfârşitul Lumii” – ca şi pe 21.12.2012. Ceasurile ar fi stat în loc şi nu ar mai fi urmat alte zile în calendar. Şi dacă ar fi dat-o în a treia sau a treizecea zi, nu era tot aia? Dar cine nu crede sau îşi pune întrebări, este un eretic şi la prima ocazie va fi excomunicat, chit că este însuşi Pastorul bisericii. Cine mai şi demască aceste minciuni va merge direct şi sigur în iad!


3. Pentru că Branham a povestit şi interpretat 6 vise (pe care Chad Lamb nici măcar nu mai e capabil de a le enumera). Vise cu totul lipsite de relevanţă în cadrul planul universal de mântuire al lui Dumnezeu, vise despre o piramidă cu vârful rupt, vise despre nişte turme, vise despre o firmă care începuse să-i demoleze curtea Profetului, şamd.) În plus un vis propriu despre tatăl său care o bătea pe mama sa. În total, cu tot cu vedenia cu cei şapte îngeri sunt opt, „ceea ce înseamnă piatra unghiulară, ziua nouă, eternitatea”. Şi apoi „s-a întâmplat să le predice 8 zile mai târziu.” În plus, a povestit şi cum, cu altă ocazie, s-a pomenit dintr-o dată cu „Sabia Regelui” în braţe, pe care o vedea ca fiind „Cuvântul lui Dumnezeu, care întotdeauna vine la profeţi”.

Chiar nu înţelegeţi? Atunci aveţi nevoie de o linie directă de conectare la Dumnezeu:

„Mă aventurez să zic că totul în legătură cu aceste momente este critic. Foarte important. Şi trebuie să fiţi foarte atenţi. Şi să vă rugaţi pentru descoperire pentru că mintea voastră nu o va înţelege nici într-un milion de ani. Vine doar prin revelaţie directă de la Dumnezeu.”

Săracii ascultători, pe ei Chad Lamb chiar îi ţine de fraieri. Nu au voie să caute, să cerceteze nimic, doar să privească la felul cum oierul lor interpretează în mod imbecil lucrurile şi să le ia drept revelaţii divine.

„Apoi, în 28 Februarie, s-a făcut o fotografie a unui Nor foarte neobişnuit, care apare peste Flagstaff, Arizona. Acum, aici vor toţi să explice tot felul de lucruri, dar nu trebuie să explici nimic dacă te uiţi la ce se întâmplă. Şi cum Dumnezeu oferă revelaţie, doar uitaţi-vă la lucruri, nu inventaţi lucruri, nu ascundeţi lucrurile, nu refuzaţi să le priviţi, uitaţi-vă la tot şi vedeţi.

Hipnotizarea ascultătorilor care deja de mult sunt în ceaţă: „Uitaţi-vă bine la nor, nu în altă parte, doar Dumnezeu oferă revelaţie, goliţi-vă mintea, relaxaţi-vă şi ascultaţi glasul blândului „păstor”.

4. Pentru că Norul s-a văzut timp de 28 de minute, „puneţi-vă centurile”

„Norul a rămas iluminat timp de 28 de minute după apus, în 28 Februarie. Credeţi că Dumnezeu vrea să vedem orice? Poate 28 este un număr important, să zicem. 28 se întâmplă să fie numărul vieţii, ciclul femeii care urmează să aducă viaţă este 28 de zile. Vălul care acoperea Sfânta Sfintelor, era un văl acolo, acel văl avea 28 de cubiţi (12,8 m). Şi acel văl acoperea Viaţa. O să ajungem la nişte lucruri uimitoare, deci puneţi-vă centurile.”

Într-adevăr, poate ar fi mai bine să ne ancorăm în Cuvânt ca să nu ne ia vreo tornadă de cretinism pe sus după care să plonjăm timp 28 de minute şi 28 de secunde de la 28 km înălţime. 

Nu râdeţi, Branham a fost chiar acolo, şi a fost adus jos pe aripi de înger, rămânând în viaţă, căci viaţa este 28.


 „Iliuţă” de România precis are o rată mai mare de succes
 în preziceri decât „Ilie Americanu”

O fi 28 un număr mai special, dar asocierea numerelor cu anumite calităţi nu o stabileşte Iliuţă Marrion Branham sau orice alt muritor de rând, după cum visează el noaptea. Aceste „numere” sunt mai degrabă definite calitativ şi cantitativ de către cuvintele originale ale Bibliei ebraice, o limbă despre care pot paria că îi era în cea mai mare parte necunoscută americanului.

5. Pentru că Norul a apărut în revista „Viaţa”, aceasta este „o conspiraţie a lui Dumnezeu”

„Acest Nor a coborât în data de 28 şi are ceva în legătură cu viaţa. Vreau să vă întreb în ce revistă a apărut? Dintre toate revistele în care putea fi publicat, a fost publicat în revista „Viaţa“. Şi este poza unui Nor care a apărut în 28 Februarie şi a fost iluminat 28 de minute după apus, Dumnezeu vrea să ne spună ceva. Dacă crezi, o vei vedea, dacă nu vrei să o vezi, nu vei crede. Ştia fratele Branham pe cineva de la revista „Life“? Este o conspiraţie? Dacă este o conspiraţie, Dumnezeu este în ea.”

Oare ce vrea să ne spună Dumnezeu? Să nu uităm totuşi, că norul a apărut mai întâi în revista „Ştiinţa” şi în alte reviste.


6. Pentru că Evanghelia după Matei are 28 capitole

„În Matei, în capitolul 28 este învierea lui Isus Cristos. Este o coincidenţă? Isus Cel înviat S-a dovedit în 28 Februarie şi a fost iluminat 28 de minute după apus. V-am spus să vă luaţi hârtie, sper că aveţi cerneală, pentru că este uimitor.”

Învierea lui Isus mai este relatată şi în alte capitole: Marcu 16, Luca 24 şi Ioan 20. Este absurd să faci o legătură între numărul 28 din Matei şi un nor ce apare în 28 februarie. Şi apoi, a înviat careva în 28 februarie 1963 şi noi nu am auzit?


7. Pentru că revista „Life” a fost publicată pe data de 17 Mai

„17 este numărul victoriei pentru credincioşi, dar este numărul distrugerii pentru necredincioşi, acelaşi număr. 17, victorie pentru credincioşi, distrugere pentru necredincioşi. Vrea cineva să ghicească când a fost publicată aceasta? 17 Mai. 17 Mai în a cincea lună... şi dacă vă uitaţi la numerele prime: în a doua lună vine Norul, în a treia lună, următorul număr prim, fratele Branham este luat în constelaţia celor 7 îngeri. ... Acum Biblia zice că Noe a intrat în arcă în a doua lună în a 17-a zi din lună. Ştiţi cu ce lună din calendarul nostru coincide a doua lună în calendarul evreiesc? Cu luna Mai. Sunt nebun? Sunt aşa fanatic că am ajuns la extrem şi inventez lucruri? Sau e chiar acolo? Este chiar acolo Noe a intrat în arcă în luna Mai, în a 17-a zi. Nu se potriveşte exact cu calendarul nostru, nu le poţi suprapune, dar El a făcut-o în 17 Mai ca să arate lumii - victorie sau judecată - voi alegeţi.”

a) Dar Norul apăruse iniţial în 19 aprilie în revista „Science”, deci fusese deja „arătat lumii”.19 Aprilie 1963, cu 28 zile înainte de a fi publicat în „Life”. 
„Ce uimitor, "28 e Viaţa", "ce bun e Dumnezeu” exclama Chad.

b) În Biblie, Noe a intrat în arcă în ziua 17-a din luna a doua. Lamb recunoaşte că „nu se potriveşte” exact cu calendarul nostru, dar susţine în continuare că e „chiar acolo” şi că Dumnezeu le-a „arătat-o lumii”. În calendarul evreiesc, ziua de 17 Mai 1963 corespunde zilei de 23 Iyyar (luna a doua) 5723. Dacă zici că luna Mai corespunde cu luna a doua, atunci trebuie să transformi şi ziua a 17-a în ziua 23. Doar aşa funcţionează matematica, nu însă şi „numatica”...


8. Pentru că s-a întâmplat „pe munte”

„S-a întâmplat în Sinai, pe un munte, s-a întâmplat pe muntele Transfigurării şi se întâmplă aici pe un munte în Galileea, şi s-a întâmplat în zilele noastre, pe muntele Sunset, apusul, sfârşitul timpului, ultimul timp, sfârşitul epocii neamurilor, sfârşitul lumii, pe muntele Sunset. Trebuie să decizi dacă ignori toate acestea. Trebuie să calci aşa de multe detalii, ca să refuzi să crezi aceasta. ... Este mai mult decât uimitor. Trebuie să te pişti. Trebuie să te întrebi „Ce este aceasta? Este aceasta cea mai mare farsă din lume, sau este Dumnezeu?“ ... Şi mai târziu, dacă crezi şi exersezi credinţa, El îţi va da descoperirea despre ce face. El ţi-o va arăta, o va declara. Dar întâi trebuie să crezi şi să acţionezi conform credinţei tale. Amin!”

Deci mai întâi trebuie să cred, şi mai târziu Dumnezeu îmi va da descoperirea. Dar ce să cred? Că Norul a apărut pe muntele Sunset? Dar El a fost fotografiat la Flagstaff, 400 Km mai la Nord şi de acolo a fost „prezentat lumii pe 17 Mai”. În Tucson nimeni nu a văzut nici un nor... Şi la Flagstaff nu e nici un munte. Toată zona e un podiş de peste 2000 metri altitudine. Dar trebuie totuşi să te sileşti să crezi – orice spune Branham – de dragul comparaţiei cu muntele Sinai şi muntele Transfigurării...

9. Pentru că Chad Lamb a studiat detaliat fenomenul şi excelează în competenţă

„Fratele Branham spune tot timpul că acea lumină a mers sus, norul a mers sus şi că „l-au fotografiat, şi eu eram acolo în ziua aceea“ şi toate celelalte. Eu nu pot corela toate aceste detalii. Eu nu pot să spun de ce a spus lucrurile în felul în care le-a spus. Nu pot să vă spun la ce se referă prin felul în care le spune. Când spune „în aceeaşi zi“ se referă la o perioadă de timp? Se referă la... nu ştiu la ce se referă. Nu pot să vă spun la ce se referă. Dar sunt destule locuri în care spune la ce se referă, încât voi vă puteţi da seama ce s-a întâmplat în ziua aceea. Dar doar dacă credeţi. Dacă nu vreţi să credeţi, vă pot da vreo 10 - 12 citate care să vă ajute să nu credeţi.”


„Eu vă spun nişte lucruri pe care nu le pot explica, nu e aceasta „amazing”?“

Eu înţeleg, şi anume că în faţa publicului jumătate adormit se află un sărman om cu grave tulburări delirante.

10. Pentru că singurul fel în care Dumnezeu ne spune ceva, este când ascultăm Mesajul

„Trebuie să ţineţi minte când oameni vă dau citate, şi vă citează ceva, totdeauna ţineţi minte că mai sunt şi alte citate. Cele care vi se dau nu sunt singurele Dacă vreţi să aflaţi cu siguranţă, singurul fel în care vom şti ce Dumnezeu încearcă să ne spună este când ascultăm Mesajul şi îl citim noi înşine. Şi să îl lăsăm pe Dumnezeu să ne descopere ce este adevărat şi ce nu.”

Deci e clar: Nu avem voie să ascultăm altfel de citate, decât din Mesaj. Studierea altor argumente este strict interzisă, chiar şi tentativa conduce la excomunicare, dar prin Mesaj noi vom fi „luminaţi”.

Ce mă fascinează pe mine este că cineva doreşte să explice „Norul Supranatural” care trebuie să-l crediteze pe Branham ca „Profet” prin tocmai cuvintele acestuia. Este un raţionament circular, la fel ca şi când ai pune lupul să păzească oile şi ai da hoţului cheile casei să îngrijească de ea cât eşti plecat...


11. Pentru că Branham începe predicarea „Peceţilor” într-o zi de 17

Dumnezeu face lucrurile în aşa fel încât să te poticnească, ca să îţi testeze credinţa, să afle ce vrei să crezi. Apoi fratele Branham vine înapoi şi predică „Descoperirea Celor Şapte Peceţi“ Şi începe să o predice în a 17-a zi a lunii, după 17 zile după ce Norul a apărut şi a fost fotografiat. Suntem nebuni? Sunt acestea zilele corecte? ... Toate aceste lucruri au semnificaţie, dar nu vă pot spune ce înseamnă toate acestea, nu ştiu. Eu doar le văd. Al 7-lea număr prim este 17 şi apare iar şi iar pe parcurs.”

Am văzut mai sus cum Branham era obsedat de „17” şi a creat numeroase legende în jurul acestui număr. Nu e de mirare deci, că a început să predice peceţile în data de 17, dar mai este şi ceva „coincidenţă” în aceasta. 17 martie era o zi de duminică, iar el plănuise probabil să facă atunci introducerea şi apoi să predice cele 7 peceţi în următoarele 7 zile ale săptămânii. Deci 8 zile de predică în total, cum de i-a scăpat lui Chad Lamb asta? Este Mileniul, ba chiar Eternitatea, nu e uimitor, fraţilor? Şi oh, frate, câte predici conţine cartea „Descoperirea celor 7 peceţi”? Sunt 10 predici, dar 7 Peceţi, vedeţi? Căci 10 şi 7 merg împreună, pentru că Dumnezeu a vrut să facă lucrurile în aşa fel ca să te poticnească. Sau a vrut Ilie Numerologul? Sunt eu un fanatic sau sunt beat? Slăvit să fie Dumnezeu pentru aşa un Delirium tremens! Dacă dumnezeul lui Chad Lamb te face să te poticneşti în căutarea ta sinceră după adevăr, şi mai rău chiar, îţi interzice cercetările pretinzând în schimb credinţă oarbă în articolul unei reviste, nu este oare „Satan” numele acestui dumnezeu?

12. Pentru că s-a întâmplat în anul 1963

„În ce an s-au întâmplat toate acestea? în 1963. Fără 19, aveţi 6, numărul omului, 3 numărul lui Dumnezeu şi aici Dumnezeu şi omul au devenit una. Aici Cristos s-a căsătorit cu Mireasa Lui când a venit jos. La deschiderea Peceţii a Şaptea, El a scos legăturile care ţineau Duhul Sfânt ca să poată veni în plinătate Miresei Sale din nou. Şi 6 şi 3 este numărul omului şi numărul lui Dumnezeu uniţi împreună. Şi 19, dacă vă uitaţi la numerele prime, 19 se întâmplă să fie al 8-lea număr prim. Nu am inventat asta. Este ceea ce este acolo. Ce vom crede?

Câtă înţelepciune, ce misterios. Un an „mistic” în care Kennedy a fost asasinat şi Papa Ioan al 23-lea a murit, urmat fiind de Paul al 6-lea, cel care a vizitat Ierusalimul.

13. Pentru că pe pagina anterioară a revistei era tipărit un curcubeu format din „raze lunare”

„Când vă uitaţi la o pagină şi vedeţi că începe cu 3 puncte, unde trebuie să mergeţi ca să vedeţi informaţia anterioară? Pe pagina anterioară. Acum, dacă vă uitaţi pe pagina anterioară veţi vedea această imagine. Un curcubeu. Eu doar vă spun ce este acolo. Este tipărită pe aceeaşi hârtie. Această pagină este... şi uitaţi-vă la titlu: „...şi un Inel dintr-un Nor înalt Misterios“ De ce să foloseşti cuvântul „Misterios“? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mister, al 17-lea... Articolul anterior este acesta, tipărit pe aceeaşi bucată de hârtie, şi acele puncte vă spune că sunt acelaşi articol. Acest curcubeu nu este format din razele solare care lovesc ploaia şi formează o prismă, este format din razele solare reflectate de lună şi razele lunare lovesc stropii de ploaie şi se împart în culorile spectrului, arătând că este o dispensaţie totală, revelaţie totală, 7 epoci complete ale Bisericii şi întreaga lumină vine în Biserică. Cine a pus-o pe aia acolo? Sunt nebun? Dumnezeu nu a vrut ca noi să o ratăm. Acelaşi Cuvânt care este în Apocalipsa 10:7, 7 cuvinte în titlul de pe acea pagină. Apărând în revistă în a 17-a zi a lunii. De aceea de două zile încoace întreb oamenii dacă sunt eu nebun? Mă credeţi nebun? Credeţi că am mers prea departe? Credeţi că este o farsă, sau credeţi că este Dumnezeu. ...Ei nu au văzut aşa un Nor până atunci şi cineva de la revista „Life“, le-a pus pe amândouă împreună, pe aceeaşi hârtie, în acelaşi articol şi în aceeaşi configuraţie încât curcubeul să fie exact deasupra Capului. Nu ştiu ce să fac cu asta. Este Adevărul Absolut. Dacă aceasta este o conspiraţie, este cea mai mare conspiraţie din lume şi Dumnezeu este părtaş la ea. Cine putea să facă curcubeul să strălucească, cine putea pune Norul pe cer, în locul potrivit şi în plus, unde a apărut curcubeul? Lângă Honolulu, Hawaii, care este cea mai vestică capitală din America şi al 50-lea stat. 50 este jubileu.”

Fantastic și incredibil. 
Revista „Life” este la fel de divin inspirată ca şi Biblia, pentru că a publicat un curcubeu şi un nor... Este „Adevărul absolut” şi de aceea nu trebuie să lipsească de pe amvonul nicicărei biserici a Mesajului. 

14. Pentru că Branham a scurtat Pecetea a 7-a dar a reluat-o mai târziu într-o altă predică cu un titlu format din 7 cuvinte

„Şi norul era 50 de mile / 30 de mile. Cine a făcut-o pe asta? Eu, nu mai ştiu ce altceva să spun. Fratele Branham după ce predică „A Şaptea Pecete“ în a 8-a zi, el predică „Pecetea a 7-a, dar o scurtează. Pentru că fratele Branham a reluat şi a predicat „Pecetea a Şaptea“ mai târziu în acelaşi an. Şi vă amintiţi în ce Mesaj termină el Pecetea a Şaptea? „Cristos este Taina lui Dumnezeu Descoperită“ (Christ is The Mistery of God Reveled), 7 litere în titlu. 7 cuvinte vreau să zic, în titlu. Trebuie că îmi pierd mintea.”


„Nu vă aşteptaţi să înţelegeţi detaliile, ori sunt nebun, ori nu sunt, voi ce ziceţi?”

15. Pentru că Norul este acelaşi lucru cu Îngerul Domnului, care este Isus Cristos, care este de fapt Dumnezeu, şi îngerii erau peruca Lui

„El zice că acel Nor este acelaşi lucru. Ce este? Este o mărturie a îngerului Domnului. Care nu este altcineva decât Isus Cristos. Care este Piatra Unghiulară, care acum este făcut Capul Unghiului, Alfa şi Omega. înaintea ochilor noştri. Nu mai trebuie să ghicim ce spun aceste Scripturi. Ştim deja. Nu mai trebuie să ne uităm cu bănuială şi confuzie. Ştim ce înseamnă acesta! L-am văzut! ... Şi la lumina apusului, lumina serii a venit, Dumnezeu dovedindu-Se pe El. Ce este? Este faptul că Dumnezeu şi Cristos sunt Una. Câţi o vedeţi? Peruca albă deasupra Lui, aşa cum am vorbit din Apocalipsa 1. Vedeţi? Divinitatea Supremă. Autoritatea Supremă. Nu altă voce, nu alt dumnezeu, nu alt altceva. în El locuieşte plinătatea lui Dumnezeu. Îngerii înşişi erau Peruca Lui.”

„Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care Sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul.” (cele zece Porunci)

16. Pentru că Chad Lamb a primit revelaţiile în 8.8.2014, la ceasul al 11-lea

„Şi l-am sunat pe Jeremy Sanders, şi i-am zis: Spune-mi dacă am înnebunit.“ L-am sunat vineri seara la 10, şi l-am întrebat: „Sunt nebun sau fanatic, deraiez cumva? Şi am început să îi explic. Şi m-a întrebat: „Ce zi este astăzi?“ „A 8-a.“ „Ce lună?“ „A 8-a.“ în a 8-a zi din luna a 8-a, toate bucăţile s-au potrivit. Este mai uimitor decât atât. Am plecat acasă de la birou la ora 11 seara. Că suntem lucrătorii ceasului al 11-lea, am venit la acest Mesaj târziu.”

17. Pentru că Chad Lamb l-a călcat pe "diavol" cu maşina pe coadă

„Fraţi şi surori, eu vă spun ce s-a întâmplat, poate am greşit vreo două, trei detalii. Poate am făcut un număr mai important decât altul, dar nu toate acestea. Nu se poate. Şi dacă v-am spus o parte sau două din aceasta puteţi să le ştergeţi, dar când vi le zic pe toate, ce faceţi cu ele? Conduc spre casă, şi ceva mi s-a întâmplat ceva ce nu mi s-a mai întâmplat de când... V-am spus că am avut bătălii în minte săptămâna trecută. Era confuzie, căutam citatele, nu aveau sens, fratele Branham zicea că el era acolo, Norul s-a urcat, l-au fotografiat, şi nu putea să aibă sens în mintea mea şi gânduri de îndoială şi discrepanţe veneau şi mă luptam cu ele şi eram mizerabil şi când m-am pus pe genunchi, vineri dimineaţa, în a 8-a zi din a 8-a lună 8/8/14 (8 August 2014), Şi merg acasă, şi din câte îmi pot aminti, nu am călcat niciodată un sconcs. Dar în drum spre casă am călcat un sconcs şi imediat un citat mi-a venit în minte. Fratele Branham a zis: „Eu nu mă pot gândi la un sconcs mai mare decât Diavolul.“ Şi cu această descoperire, am călcat Diavolul. Şi apoi am decis să caut citatul. Dacă scrieţi „sconcs“ şi „diavol“ în tabel, în aceeaşi propoziţie apare de 8 ori. În 8 August, am călcat acel sconcs bătrân - diavolul, pe care fratele Branham îl face sconcs de 8 ori în Mesaj.


Ştiaţi că... „Diavolul e un sconcs”? 
Ce nu ştie Lamb, e că Branham spune aceasta de 9 ori în Mesaj!

Cred că în acest pasaj, Chad Lamb şi-a expus nebunia în cel mai deschis mod. El recunoaşte că nimic din ce spune Branham nu are sens, în mintea sa era confuz fiindcă nimic nu se potrivea cu realitatea faptică. Dar în loc să se confrunte cu aceste lucruri, să le cerceteze şi să recunoască – ca şi predecesorul său, Jeff Jenkins, pe care de altfel l-a silit să abdice – că Branham a minţit şi a inventat toată povestea, Chad Lamb alege să se compromită cu totul, amăgit fiind de „numerologie”. 

O MARE REVELAȚIE: Sărmanul sconcs omorât la marginea drumului este cel căruia îi datorează „credinţa”. 

Cât de jalnic!

18. Pentru că Chad Lamb a predicat în 10 august, într-o zi cu „super-lună”

„Dar descoperirea vine vineri, peste 3 zile, este data de 10, când se întâmplă să fie o super-lună, când luna este cel mai aproape de Pământ, înseamnă că se vede cu 14% mai mare. 14 este un număr Biblic, este 2 şi 7, şi cu 30% mai luminoasă, 30 este al număr biblic. Şi mă scarpin în cap şi zic: „Doamne, ce faci?“ Pentru că este El care face toate acestea. Este absolut descoperirea lui Isus Cristos.

Cu siguranţă „El face toate acestea”: Îi lasă pe oameni să se „îmbete” cu vinul ameţitor al desfrânării spirituale.

19. Pentru că în 2014 sunt 3 superi luni, şi asta „nu se va mai întâmpla până în 2034”

„Şi luna nu a mai fost aşa de aproape de Pământ de 20 de ani. Şi încă un lucru neobişnuit despre această super-lună, este că sunt 3 super-luni anul acesta, ceea ce este foarte neobişnuit, şi sunt în 3 luni consecutive: Iulie, August şi Septembrie. Şi aceasta nu se va mai întâmpla până în 2034.

Despre Branham ştim că dispreţuia educaţia şi în ce priveşte ştiinţa era un incult. Pastorul Jeff Jenkins şi tatăl său Lonnie erau nişte oameni deosebiţi, bine pregătiţi, şi capabili să construiască punţi de legătură între ştiinţă şi religie. Din păcate, cel ce le-a luat locul, nu calcă deloc cu vrednicie pe urmele lor, ci este un fanatic religios, orb şi incult, o copie fidelă a lui Branham.

Deşi pe undeva a afirmat că „Dumnezeu vorbeşte clar în cer”, cunoştinţele sale de astronomie sunt zero. La fel ca şi mulţi predicatori ai Mesajului din România, el doar preia nişe informaţii de „pe net” şi le prezintă apoi ca fiind „lucrările minunate ale lui Dumnezeu”. Termenul de „Super-Lună” a fost inventat de mass-media acum câţiva ani în urmă, deşi nu reprezintă ceva deosebit de remarcabil în lumea astronomilor. Este momentul când Luna este puţin mai aproape de Pământ şi se vede puţin mărită. Fenomenul se repetă după maxim 13 luni, uneori şi mai des, dar în nici un caz nu la interval de zeci de ani. Este adevărat că în 2014 au existat 3 „Super-Luni”, dar în 2015 vor fi chiar 6.


În plus, fenomenul care „nu se va mai întâmpla până în 2034” nu este o Super-Lună (oarecare) ci o Super-Lună care are loc exact la echinocţiul de primăvară plus o eclipsă totală de soare în acelaşi timp. Aceasta NU a avut loc în 10. August 2014, când şi-a ţinut Lamb predica, ci ghiciţi când? Acum câteva săptămâni, în data de 20 Martie 2015.„Toate aceste trei evenimente se întâmplă extrem de rar laolaltă, iar un echinocţiu de primăvară care să aibă loc în luna martie odată cu o eclipsă de Soare în acest secol se va întâmpla doar de patru ori: în 2015, în 2034, în 2053 şi în 2072”.

Concluzie:

Ce altă concluzie, mai bună, putem trage, decât Chad Lamb însuși trage despre sine și prezentarea sa: „Este sălbatic, de aceea sun oamenii să îi întreb dacă sunt nebun, dacă mi-am pierdut mintea?

Astfel vedem că se re-confirmă adevărul spus de Branham însăși, fără voia lui, că el nu a știut de nor nici înainte, nici în timpul nici după ce acesta a fost fotografiat. 

Se re-confirmă că Branham nu a fost la vânătoare decât din data de 6-8 martie 1963 la o distanță de apr 400 km de locul unde norul dispăruse deja în data de 28 februarie 1963. Mai jos sunt linkuri către alte articole despre nor.

Se re-confirmă multe lucruri care dovedesc că doctrina cu "norul-cristos-cuvântul descoperit" este o doctrină falsă care amăgește suflete scumpe și prețioase. 

La polul opus doctrinelor false, pentru edificarea spirituală a cititorului încheiem cu un verset biblic care ne asigură și re-asigură că putem avea deplină încredere în Dragostea lui Dumnezeu pentru noi, demonstrată la Golgota, și în Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, pentru a fi primiți, iubiți, mântuiți, iertați, vindecați și călăuziți pentru a căuta și găsi misiunea și desăvârșirea, în călătoria noastră pe acest pământ. 


"Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună."

Este cineva dintre cei care urmeză Mesajul, care nu este de acord cu acest verset biblic? Sper că nu este. 

Cred că fiecare cititor are un potențial pentru propria lui viață și misiune și că totul ține de alegerile personale pe care le facem în viață și 

În acest moment de cotitură și imensă tensiune în lucrarea numită "Mesajul orei", trebuie din nou, să facem o alegere nouă. 


Doresc fiecăruia să facă o alegere inspirată de Duhul Sfânt, care este numit pe bună dreptate și Duhul Adevărului.

miercuri, 8 aprilie 2015

Ce este minciuna de pe Munte?

Fratii de la www.tabernacolularad.com au publicat pe pagina lor, o traducere a predicii pastorului Lamb Chad, cu privire la încercarea acestuia de a descâlcii și pune în armonie toate informațiile din mesaj cu privire la nor. 

In realitate a încâlcit și mai rău lucrurile deoarece aproape toată predica sa este bazată pe o interpretare numerologică nebiblică, nu pe dovezi concrete. 

În plus, a lăsat pe din afară multe afirmații ale lui Branham care dovedesc că timpul parcurs de acesta la vânătoare între 6-8 martie 1963 la Tucson, nu are nici o legătură cu acel nor, apărut și dispărut în 28 februarie 1963 deasupra deșertului de lângă Flagstaff, adică la apr 400 km distanță de locul vânătorii. 

Pe lângă frământările personale, pastorul Chad Lamb a făcut asta și pentru că tot mai mulți urmasi ai mesajului, își pun întrebări, pe bună dreptate, când văd aceste uriașe discrepanțe și contradicții atunci când se documentează. 

Ei află că Branham a inventat, a mințit, și din propriile lui cuvinte, în primul rând, poti afla aceste lucruri, astfel că toată așa zisa "descoperire a Cuvântului din timpul sfârșitului" este foarte grav compromisă. 


Adevărul acesta dă fiori mari celor care au crezut atât de mult în tot ce a zis Branham.

Aici este linkul unde puteți viziona: Ce este atractia de pe munte - Chad Lamb

În data de 11 Mai 2014, fratele Jeff Jenkins îşi lua rămas bun de la biserica pe care a crescut-o şi a slujit-o ca Păstor credincios timp de 33 ani. Deşi în ultima sa apariţie în faţa Bisericii a fost bine „păzit” şi cenzurat, totuşi a mai apucat să dea de înţeles nişte lucruri. 

(Aici e linkul: https://www.youtube.com/watch?v=SxhIF_1yJlk )


Jeff Jenkins, afară din mesaj după 33 de ani, la găsirea
dovezilor de netăgăduit că Branham a mintit și
a plagiat învățături pe care le-a 
prezentat drept descoperiri proprii.
El spune: 
„Am încercat să fiu neutru şi să menţin o cale echilibrată ... Nu m-au forţat bătrânii nici diaconii să plec. ... Eu nu am predicat conform ortodoxiei mesajului. Nu că predic anti-mesaj ci nu predic destul mesaj ... Era ceva ce am vorbit în legătură cu norul acum nişte ani, într-o miercuri seara, am recapitulat aceasta şi ca un rezultat al acesteia, părtăşia şi serviciul s-au evaporat şi mulţi slujitori nu au mai dorit să aibă părtăşie cu mine când am încercat să le explic credinţa mea. Nu era greşeala lor, era greşeala mea. De atunci eu am devenit „radioactiv” ... Acum 28 ani am înţeles natura norului, voi toţi o cunoaşteţi, dacă nu, este uşor să aflaţi ... Astăzi nu voi explica motivele retragerii mele, pentru că bătrânii au spus că voi nu vreţi să le auziţi, majoritatea oamenilor nu doreşte să le audă aşa că voi respecta pe bătrâni şi pe voi şi nu vă voi spune motivele ... Am aici o pagină şi jumătate de motive...”

Paul Jenkins, fratele lui Jeff, a venit şi el la Cristos la o vârstă fragedă de numai 14 ani, şi până la vârsta de 55 ani a stat în Mesaj, slujind Bisericii ca şi conducător al serviciului de închinare şi lider de tineret. 

Paul Jenkins afară din mesaj după 41 de ani,
la g
ăsirea dovezilor de netăgăduit că Branham a mintit și a
plagiat învățături pe care le-a 
prezentat drept descoperiri proprii.
În mărturia sa video (aici e linkul: https://www.youtube.com/watch?v=8roGQQx2Z-opublicată la 15 Martie 2015 el spune, printre altele:

 „Am început să mă îndoiesc de Mesaj, cu aproape 7 ani în urmă, când am început să văd în viaţa slujitorilor roade care nu trebuiau să fie acolo. Mă gândeam că este ceva greşit, şi cum spune proverbul: „Merele nu cad departe de pom” – când am văzut atâtea mere stricate căzute din pom, mi-am zis că trebuie să cercetez mai degrabă pomul decât merele. Aceasta a fost când am început să îmi pun întrebări. Dar, crescut fiind în Mesaj, nu ne era permis să ne îndoim de William Branham. Nu ni se dădea voie să arătăm la nimic (negativ) din viaţa lui, astfel că eu nu mi-am pus întrebări în mod prea adânci. ... Lucrul care m-a făcut să spun că sunt greşeli destul de grave a fost când am realizat că tocmai lucrurile pe care William Branham le-a folosit pentru adeverirea sa, erau toate neadevărate. Eu cred că pentru mine lucrul declanşator a fost probabil Norul, căci Branham l-a folosit pe acesta ca adeverire pentru una din revelaţiile sale majore, care erau, desigur, Peceţile. Când am înţeles că el nu era atunci de faţă, deoarece se afla la Houston, Texas, aceea era un mare fanion pentru mine. Acum noi avem un om care – deoarece îmi lipseşte un alt cuvânt – efectiv minţea referitor la adeverirea sa. Aceasta m-a îngrijorat destul de serios. ... Am iubit Mesajul timp de 40 ani, nu m-am îndoit, dar în mine era tot timpul o frică constantă: Am eu Însemnul? Toate aceste lucruri au produs frică în mine, dar acum această frică a dispărut complet. Eu realizez acum că suficienţa mea este Cristos şi numai Cristos. Şi orice lucruri bune sau rele există în viaţa mea, aceasta nu are nimic de a face cu siguranţa mea eternă în Cristos, deoarece eu sunt deja acceptat în Cel prea-iubit. Datorită acestui har, eu vreau să trăiesc o viaţă care îi place lui Dumnezeu şi toată motivaţia mea de a trăi de acum înainte vine din dragoste pentru Dumnezeu. Astfel, viaţa mea a fost îmbogăţită prin înţelegerea Evangheliei harului, contrar faţă de ce am crezut şi am trăit când eram în Mesaj. Dacă ar trebui să încurajez pe cineva, aş spune: Nu te teme de adevăr. Biblia spune că adevărul ne face liberi. Viaţa în Mesaj nu este o viaţă a libertăţii în Cristos, este o viaţă de norme şi reglementări care sunt toate construite pentru a câştiga favoarea lui Dumnezeu. Aceasta nu este Evanghelia pe care au predicat-o Isus sau Pavel. Epistola către Galateni subliniază aceasta, deci nu te teme să cauţi după adevăr, căci viaţa în Cristos este cu mult mai bogată.”

Unii din cititorii acestui blog, sunt de părere că „Norul este propovăduit cu insistenţă doar de împotrivitorii fratelui Branham”. Şi că mulţi preferă să „îşi bage capul în nor, ca să nu mai vadă Adevărul Evangheliei şi să nu mai audă Cuvântul vorbit de Domnul Isus prin fratele Branham”. Vă rog să observaţi, că nici Jeff, nici Paul Jenkins, nu au vorbit sau au scris lucruri anti-nor sau anti-mesaj, deşi problema Norului îi frământa de mai mulţi ani...

Dar mai sunt şi alţii, mult mai stresaţi, ba chiar obsedaţi de acel Nor, sau mai degrabă de consecinţele ce ar urma dacă acesta s-ar dovedi fals.

La 13 duminici după ce pastorul Jeff şi-a prezentat „abdicarea”, noul conducător al Bisericii din Lima / Ohio, fratele Chad Lamb predică mesajul „Ce este Atracţia de pe Munte, 1963”. În tot discursul său de vreo trei ore nu face decât o apologetică a Norului – un fenomen meteorologic ce a avut loc în 28 februarie 1963 şi a fost publicat câteva săptămâni mai târziu în nişte reviste.


(Titlul „Un Nor înalt - Inel Misterios” este 
pentru branhamişti totuna cu „Un Nor Supranatural”)

1. Care e motivaţia lui Chad Lamb de a vorbi despre acest subiect?

Din câte spune, ne dăm seama că la fel ca şi Jeff şi Paul Jenkins înainte, el era mult mai frământat sufleteşte:

„Astăzi vreau să vorbesc despre ce a fost "Atracţia de pe Munte" în 1963. Acestea au fost cele mai neobişnuite 3 zile din viaţa mea. Şi nici măcar nu pot să vă explic, dacă nu aţi fost acolo, nu ştiţi. Nu ştiu dacă pot să o explic azi. Dar Dumnezeu a făcut lucruri la un nivel la care rar le experimentez. Şi vreau să mă uit la acel Nor, care a fost foarte condamnat şi care a cauzat multe probleme şi necredinţă. Întrebarea mea este: A fost un Nor supranatural? Sau a fost o întâmplare pe care Fratele Branham a folosit-o pentru slujba lui ca o justificare. Aceasta e întrebarea.” [una bună, zic eu...]

„Noi am fost printr-o mare încercare a credinţei. Lucruri la care am ţinut au fost numite false. Lucrurile în care am crezut ni s-a spus că nu s-au întâmplat, că au fost fabricate Şi asta e o încercare a credinţei noastre. Şi de ce nu a venit Dumnezeu să spulbere aceasta? De ce durează de aşa mult timp? [Tot el ne dă şi un răspuns la care nu te aştepţi:] Este pentru că o face să îşi atesteze copii Săi, şi să ne încerce credinţa. Amin.”

Acum, mă întreb: Cine are cu adevărat probleme vizavi de „Norul Supranatural”? Cei ce au ieşit din Mesaj, sau liderii Mesajului?

„Şi vreau să vă întreb ceva înainte să începem. În ultima săptămână, cine a avut lupte în minte şi insomnii?

Pastorul Lamb a fost deci foarte afectat sufleteşte de când cu plecarea lui Jeff Jenkins, pastorul lui, însă se pare că a primit o revelaţie „supranaturală” referitor la acel Nor:

„Dumnezeu mi-a descoperit nişte lucruri pe care nu le-am văzut în viaţa mea, în legătură cu Norul şi cu lucrurile din jurul lui şi cu toate detaliile. Eu nu le-am văzut, nu le-am conceput, nu au fost în mintea mea decât în ultimele zile.”

De ce nu le-a văzut nimeni până acum? Nu contează, începutul oricum sună promiţător. Se pare că cineva în sfârşit va clarifica „toate detaliile”.

„Şi azi, aşa cum intrăm în aceasta, vreau să luaţi o hârtie şi un pix. Pentru că vor fi mai multe detalii decât puteţi memora. Şi va trebui să revedeţi acest DVD din nou. Este ceva ce s-a desfăşurat pentru mine în ultimele 3 zile, şi este aproape mai mult decât pot absorbi şi poate mai mult decât pot explica, nu ştiu. ... Deci dacă mintea începe să vă ameţească cu detalii, scrieţi cât puteţi şi luaţi DVD-ul şi vizionaţi-l din nou. Că ce a făcut Dumnezeu, a fost absolut supranatural. A fost scriptural şi total creditat. Dar când vă uitaţi la aceste detalii, e ca şi cum v-aţi uita în Scriptură. Încă puteţi să comentaţi şi vă puteţi îndoi. Dumnezeu a pus aşa multă informaţie încât El a dat atâtea detalii şi informaţie, pozitiv sigur pentru credincioşi. Şi sunt destule detalii lăsate acolo să fie incerte ca să fie absolut fals pentru critici.”

Cu alte cuvinte, Dumnezeu, după 52 de ani, s-a îndurat în final de urmaşii îndoielnici ai lui William Branham şi în trei zile a făcut lumină. Totul este absolut supranatural şi scriptural şi se găseşte pe DVD-ul cu multe detalii (puse acolo de însuşi Dumnezeu!) al pastorului Chad Lamb. Este atât de „tare”, încât mintea „o să vă ameţească, atunci mai puneţi odată DVD-ul...” Dar atenţie, este numai pentru credincioşi; informaţiile vor fi false pentru critici.

Mă întreb şi eu, de ce ar proceda Dumnezeu în felul ăsta, adică să-i inducă în eroare pe critici? Şi dacă aceste detalii sunt folositoare doar credincioşilor, ce nevoie ar avea ei de acestea, din moment ce ei au credinţa? 

Dacă oricum trebuie să îl crezi pe Branham, despre care toţi cred că a restituit adevărul original şi a revelat toate tainele, cum de au rămas încă neclarităţi? Şi de ce mai trebuie să vină cineva la vreo 50 ani după Branham, căruia Dumnezeu să-i descopere – evident tot în manieră supranaturală – cum stau lucrurile?

2. Care este miza în cazul acestui nor şi de ce am scris acest articol?

În primul rând, prin acest articol nu încerc să atac credinţa nimănui. Fiecare are dreptul şi este liber să creadă ce doreşte. Sunt de acord ca cineva să creadă în „Norul Supranatural” care îl „adevereşte” pe William Branham şi tragă orice concluzii vrea din asta. În al doilea rând, nu am scris articolul împins de sentimente „anti-mesaj” şi nici în urma unor frământări sufleteşti. Nu am sentimente de ură faţă de William Branham, nici faţă de cei ce îl urmează. Nu sunt nici interesat în a face evanghelizare împotriva lui Branham sau a învăţăturilor lui. A le crede sau a le combate, nu mai este de mult o preocupare a mea. Viaţa mea decurge acum în cu totul altă direcţie.

În viaţa de zi cu zi a multor branhamişti, Norul nu ocupă un loc important, deşi am întâlnit şi oameni total „hipnotizaţi” şi obsedaţi de acesta. Pentru Branham şi cei mai mulţi lideri ai Mesajului însă, el este tocmai fundamentul „adeveririi” sau acreditării sale ca „Profet al lui Dumnezeu”. De la minutul 02:12:33 Lamb spune aşa:

Dumnezeu a coborât jos. Dumnezeu a dovedit un Mesaj profetic. Dumnezeu a declarat-o în ceruri şi El străluceşte în ceruri. Ştiţi, şi fratele Branham spune: „Unde a făcut Dumnezeu ceva fără să declare întâi în ceruri?“ Şi apoi pe Pământ. Aşa a spus? Întâi în ceruri, apoi pe Pământ. Poate cu 8 zile înainte, nu ştiu. Şi apoi, exact acelaşi lucru pe care Dumnezeu l-a trimis, ca să-l dovedească pe fratele Branham, ca noi să-l ascultăm, acelaşi lucru este motivul pentru care unii nu mai cred acest Mesaj. Dovada concretă că ceea ce a spus el a fost adevărat, aceeaşi dovadă că aşa cum a fost cu Moise va fi cu fratele Branham.

Miza este totuşi mare! Este esenţial ca teoria „Norului Supranatural” să rămână în picioare, pentru că ea trebuie să susţină pretenţia că „Mesajul este profetic” şi totodată să îi facă pe oameni să „îl asculte pe Fratele Branham”.

Articolul de faţă nu ar fi existat dacă nu aş fi auzit din întâmplare argumentarea lui Chad Lamb vizavi de evenimentul cu Norul. Este o analiză şi un răspuns la argumentele pe care le aduce pentru a demonstra evenimentele petrecute în 1963. De fapt, este greu să demonstrezi ceva în ce tu doar crezi, dar la care nu există martori, ceva bazat doar pe spusele cuiva, care se pretinde „Profet”.

3. Ce dovezi aduce Chad Lamb ca să susţină Norul şi pretenţiile lui Branham?

Am ascultat cu atenţie toată predica şi am strâns 14 pagini de citate. Încerc să prezint pe scurt „argumentele” lui Chad Lamb şi să comentez puţin pe marginea lor.

3.1. Paralela Moise – Branham: „De la Est la Vest şi înapoi în Est”

„Ştiţi, Domnul i-a spus fratelui Branham într-o zi: „Aşa cum am fost cu Moise, aşa voi fi cu tine.” Dacă te uiţi în paralel la slujba fratelui Branham şi la cea a lui Moise este uimitor ce a făcut Dumnezeu. Moise a fost cel care a dat Cuvântul lui Dumnezeu oamenilor, şi fratele Branham a fost cel care a restaurat Cuvântul lui Dumnezeu înapoi oamenilor. Dumnezeu l-a chemat pe Moise, să vină din est şi să meargă în vest să ia oamenii şi să îi aducă înapoi în est, şi intenţia lui Dumnezeu a fost să se căsătorească cu oamenii Lui. Dar ei L-au refuzat pe Dumnezeu şi El a trebuit să îi dea la o parte. Apoi Isus vine şi El cumpără acea nevastă divorţată care a fost lăsată, o răscumpără şi în acelaşi timp plăteşte datoria pentru viitoarea mireasă, Mireasa Mirelui. Şi apoi fratele Branham vine la sfârşitul Epocilor Mesagerul epocii a 7-a la sfârşitul epocii neamurilor Şi el este în est şi este chemat să meargă în vest. El merge în vest să ia instrucţiuni şi merge înapoi în est. Pentru ce? Să facă ceremonia de căsătorie a Mirelui şi a Miresei. Acelaşi lucru, din nou. Dumnezeu a început cu un profet şi a terminat cu un profet. Şi cu ce profet a început? Cu Moise. Şi cu ce profet a terminat? Cu Ilie. Şi care doi profeţi vin în Israel? Moise şi Ilie. Scriptura este aşa perfectă. Este uimitor. Îţi dă piele de găină, pe pielea de găină îţi face părul din cap să se ridice dacă eşti un credincios. Dacă nu eşti un credincios vei zice: Tu nu...eşti... inventezi asta... nu ştiu. Şi aşa a fost dintotdeauna.”

a) În Biblie, nu spune niciunde despre Moise că a venit din Est la Vest şi că a luat oamenii să-i ducă înapoi în Est. Dacă se face cumva vreo aluzie la geografia Orientului Mijlociu, Palestina este puţin la Est de Egipt, dar totodată şi la Nord de acesta. Totuşi, Egiptul era considerat împărăţia de la miazăzi (adică din Sud). Şi despre înaintaşii lui Moise, Avraam, Iacov sau Iosif, se spunea mereu că s-au pogorât (adică au coborât) în Egipt şi că s-au suit din Egipt. Mai mult decât atât, Moise s-a născut în Egipt, nu în Palestina, unde a dus în final poporul scos din Egipt. Dacă Branham se referă la Madian, ţara în care s-a refugiat Moise după ce a ucis un egiptean, aceea se află la Sud-Est de Egipt (mai exact de zona Cairo). Totuşi, Moise nu a dus oamenii în Madian, ci în Canaan, respectiv la graniţa cu acesta, la vreo 400 km la Nord de Madian.

Oricât s-ar încerca, nu există nici o comparaţie serioasă între Moise şi Branham în acest sens. Moise era un fugar originar din Vest (mai precis Sud-Vest) care s-a refugiat în Est. El a dus poporul la marginea Canaanului, în Palestina, adică la Nord-Vest. Branham era originar din (aproape) Est şi nu era fugar (nu a ucis pe nimeni), ci s-a mutat de bună voie mai la Sud-Vest, adică în Tucson. El nu a dus nici un popor niciunde (poate doar nişte oameni într-o rătăcire). Doar faptul că se plimba din Tucson la Jeffersonville, şi înapoi, aşa cum o fac milioane de oameni, nu îi dă dreptul să se compare cu biblicul Moise şi cu slujba sa.

b) Chiar dacă a început cu Moise, Ilie nu era ultimul profet vechi-testamental cu care Dumnezeu „a încheiat”. În Noul Testament, Pavel spune în Evrei, că după ce „în vechime” Dumnezeu a vorbit prin Profeţi, l-a sfârşitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul. În Creştinism, profeţii, ca lideri spirituali lipsesc cu desăvârşire din peisaj, şi este cu atât mai neobişnuit, ca să nu spun arogant, ca cineva în secolul XX să pretindă că deţine slujba nu unuia, ci chiar a doi profeţi majori: Moise şi Ilie.

3.2. Paralela Moise – Branham: „Pe munte”

„Şi Domnul a zis lui Moise: „Iată, voi veni la tine într-un nor gros...“ De ce a venit Domnul într-un nor? „ ... pentru ca poporul să audă când îţi voi vorbi şi să aibă totdeauna încredere în tine.“ Norul trebuia să fie creditarea lui Moise Dovada care Dumnezeu a dat-o să acrediteze că Moise era omul Lui. Şi Moise a spus Domnului cuvintele poporului.”

„Deci să mergem în Exod, capitolul 24. Să vedem versetul 16. Ştim că Dumnezeu urma să coboare pe munte să îl acrediteze pe Moise şi vedem în versetul 16 zice: Slava Domnului s-a aşezat pe Muntele Sinai şi norul l-a acoperit timp de 6 zile. în ziua a şaptea, El l-a chemat pe Moise din mijlocul norului. Arătarea slavei Domnului era ca un foc mistuitor pe vârful muntelui, înaintea ochilor fiilor lui Israel. ... Şi în 19 versetul 16 zice „A treia zi dimineaţa au fost tunete, fulgere şi un nor gros pe munte; trompeta răsuna cu putere şi tot poporul din tabără tremura. Un zgomot mare aşa mare încât zguduie tot pământul, poate. Şi dacă şti povestea ce o spune fratele Branham, începi să vezi că aceste lucruri sunt importante.”

Povestea lui Branham nu are nici legătură şi nici asemănare cu evenimentele de pe muntele Sinai. Acolo a avut loc un adevărat „show de lumini şi sunete” la care tot poporul martor a rămas îngrozit şi a cerut să nu le mai vorbească Dumnezeu. Pe partea cealaltă, Branham a avut doar o vedenie (în mintea lui), apoi un nor a apărut pe cer şi după ce a fost publicat în câteva reviste, Branham l-a asociat imediat cu slujba sa. Dacă norul trebuia sa-l adeverească pe Branham, aşa cum zice că l-a adeverit pe Moise, atunci tot poporul (toţi cei care cred Mesajul) trebuiau să se afle împreună cu Branham la poalele muntelui Sunset, să vadă toţi norul şi să audă în acelaşi timp descoperirea Peceţilor, sau a altor taine pe care Dumnezeu avea să le „restituie” prin William Branham. De ce nu a făcut Dumnezeu un „show de lumină şi sunete” cu martori, pe Sunset? Nu ar trebui poporul să strige, de data aceasta: „Vorbeşte-ne Tu Doamne, căci ce zice omul acesta nu înţelege nimeni”?

3.3. Cauzele Norului nu au fost naturale (rachetă Thor, etc.)

Chad Lamb afirmă că „Dacă crezi că a fost explozia unei rachete Thor, ai crede într-un „miracol mai mare decât un „Nor supranatural”.

„Dar acea rachetă a explodat şi dacă citiţi atent Dr. James McDonald, care e expert în ştiinţa atmosferică şi formarea norilor, citiţi anunţul lui, este pe internet. Expertul spune că nu putea să fie un avion, şi cred că este un articol în revista „Ştiinţa“, nu sunt sigur, despre toate tipurile de combustibil pentru rachete, compuşi amoniaci şi etilici şi de toate, şi el spune că în acel strat nu se putea forma ceaţă sau negură. S-ar fi evaporat pentru că nu este presiune. Şi zice nişte lucruri pe care nu le înţeleg. Explică de ce nu crede că ar fi vorba de vreun combustibil de care ştie el.”

Cercetătorul încă nu are o explicaţie, deşi o va găsi pe parcurs şi o va publica într-un articol viitor. Lamb însă nu pricepe nici măcar ce zice primul articol...

Totuşi, este oare chiar atât de imposibil să se formeze nori la mare altitudine?


Nori creaţi de NASA la 28.03.2012 
pentru studierea vânturilor de înaltă altitudine

A se vedea şi:

3.4. „Crede şi nu cerceta evidenţele!”

„Dacă luaţi ce zic unii, că a fost o rachetă „Thor“ atunci nu vreţi să credeţi. Pentru că nu aţi verificat nimic, nu aţi studiat. Aţi luat numai ce a zis cineva. Era la fel cu ce aveaţi în inimă şi aţi zis: „Asta e, a fost o rachetă „Thor“ Dar dacă ziceţi că nu a fost o rachetă „Thor“ puteţi zice că nu înţelegeţi. Nu ştiu ce e, dacă e rachetă sau nor sau ce e. Dar e ceva.

Pastorul le impune oamenilor ce să creadă şi ce nu. În nici un caz, că a fost o rachetă. Mai bine să nu ştii, să nu înţelegi ce a fost, dar este absolut exclus să crezi că a fost o rachetă. Cine crede asta, este declarat eretic, necredincios. Este mai rău decât în Evul Mediu, când nu aveai voie să susţii ceva contrar credinţelor bisericeşti. Şi atunci ca şi acum este valabil: „Crede şi nu cerceta”.

Totuşi realitatea e altfel, după cum putem şti la mai bine de 50 de ani după ce evenimentul a avut loc. Misiunile secrete ale Forţelor Aeriene USA şi ale agenţiei spaţiale de zbor NASA sunt publice:

Pe 28 februarie 1963 a fost lansată nu o rachetă, ci patru.


3.5. Unde se afla Norul între California şi Flagstaff?

„Acele resturi de la rachetă, ar fi trebuit să meargă 3 ore şi 48 de minute să ajungă în Flagstaff la ora fotografierii. Sunt 816 km, adică trebuiau să meargă cu 216 km/h şi ori să îşi păstreze forma în toată perioada, fără ca nimeni să îl vadă. Nu este vreo imagine, vreun report, nimic între California şi Flagstaff, nimeni nu l-a văzut, până ce a apărut dintr-odată în Flagstaff. Sau, poate nu a fost un inel, poate au fost doar resturi, nu putea fi văzut pentru că nu era sub formă de ceaţă şi când a ajuns în Flagstaff, Dumnezeu le-a învârtit în cerc, să fie vizibile. Vedeţi ce ridicol este asta? Este absolut absurd dacă alegi să crezi asta şi să alegi să crezi o minciună şi să fi pierdut astfel.”

Dar câteva minute mai târziu spune el însuşi, că Norul strălucea după apusul soarelui, luminat de razele acestuia. De aceea era imposibil să îl vezi ziua, când soarele era puternic şi mai sus de nor.

„Şi este o poză aici în „Weatherwise“ pe prima pagină, o poză făcută dinspre New Mexico, unde acea poză pe care o vedem este plată şi tot pământul este Întunecat. Pentru că Norul era aşa de sus la 44 km, că Soarele a coborât sub curbura Pământului şi era sub orizont, aşa că totul era Întuneric jos pe pământ, dar razele Soarelui încă străluceau sus pe lângă Pământ.

În plus, era foarte realist ca Norul să parcurgă distanţa de 816 km (510 mile) în 3 ore şi 48 minute. Viteza medie ar fi fost de 216 km/h (135 mile/h). Viteza curenţilor de înaltă altitudine (Jet Stream) care în America de Nord circulă pe direcţia Vest-Est variaza între 90 şi 280 mile/h.Exemplu de Jet Stream în USA


3.6. Numerologia branhamistă

Acest subiect ocupă cea mai mare parte din predica lui Lamb şi pentru a nu încărca prea mult acest articol, îl voi dezbate într-un articol următor.


4. Mielul care vorbeşte ca un balaur

Spre sfârşitul predicii sale, Chad Lamb îşi leapădă cojocul de „oaie blândă” şi trece la „ofensivă”. El declară „Jihadul Branhamist”, tuturor celor care merg „contrar cu Cuvântul lui Dumnezeu” şi care refuză să creadă că „toate Scripturile care au fost puse în cer”.

„Dar lucrurile ce merg contrar cu Cuvântul lui Dumnezeu, lansăm o rachetă din Cuvântul lui Dumnezeu să distrugem lucrul acela în aer. Pentru că avem descoperirea Cuvântului. Avem „Aşa vorbeşte Domnul“. Ştim ce Înseamnă Scripturile. Şi nu vom sta să lăsăm inamicul să lanseze rachete, nu-l vom lăsa să sape în teritoriul nostru, să se infiltreze în teritoriul nostru. Vom trece În ofensivă şi vom distruge tunelurile. Şi vom detona rachetele în aer. De ce? Pentru că Dumnezeu Şi-a dovedit Cuvântul. Nu avem de ce să ne îndoim, nu avem de ce să ne temem. Când văd că Dumnezeu cheamă lumina lunii să facă un curcubeu şi cineva îi face o fotografie şi pune un Nor pe cer.”

Ei refuză să creadă toate Scripturile ce au fost puse pe cer şi dovedirea promisiunii, ei nu o cred şi vă persecută pe voi pentru că o credeţi şi ei fac drepte judecăţile lui Dumnezeu. El a venit ca Judecător. „... Într-o flacără de foc, aducând răzbunare peste cei care nu cunosc pe Dumnezeu şi peste cei care nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veşnică de la faţa Domnului şi de la slava puterii Lui, Când? Este alt cuvânt important. Când vor veni aceste judecăţi? Când va veni distrugerea pe Pământ? Când vor fi necredincioşii judecaţi? Atunci „când va veni ziua aceea ca să fie preamărit în sfinţii Săi. Când a venit să se unească în sfinţii Săi? Când a fost întreaga măsură a Cuvântului descuiată din nou pentru crezuri şi denominaţiuni?”

5. Concluzie

Nimic din ce a prezentat Chad Lamb nu sunt argumente serioase care ar putea face un om cu mintea întreagă care cunoaște Biblia și pe deasupra și "mesajul orei" să creadă legenda fantezistă a „Norului Supranatural”. 

E o poveste, o fantezie, o dorinţă a lui Branham de a se preamări şi a se pune în rând cu profeţii biblici de rang înalt, nimic mai mult. 

Această „predică” este o lungă înşiruire de aberaţii ieşite dintr-o minte rătăcită şi disperată pentru a-și salva propriu crez, amenințat de adevărul văzut tot mai clar de, din ce in ce mai mulți, urmași ai mesajului lui Branham. 

Actualul pastor, Chad Lamb, prin această prezentare jalnică, se dovedeşte a fi un om superficial, ridicol, uneori chiar incult. El nu reuşeşte să demonstreze nimic, în schimb pretinde să crezi povestea lui construită în proporţie de 80% pe numerologie, şi aceea foarte şubredă. 

El face o greșeală catastrofală și atrage mulțimile într-o falsă liniștire a conștiinței. Își permite să numească o întreagă prezentare numerologică eronată și de slabă calitate, drept: CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU.

In mentalitatea lor branhamistă grav bolnavă, care trădează și o mare răutate, dacă te îndoieşti sau îți permiți să faci și alte cercetări, eşti considerat un necredincios şi pentru totdeauna pierdut. 

Este biblic așa ceva? Bineînțeles că nu este biblic. Este omenește așa ceva? Nici măcar omenește. Dimpotrivă, Cuvântul lui Dumnezeu, ne poruncește să cercetăm. Nu trebuie să ne simțim niciodată vinovați că facem asta. 


Prezentarea asta a lui Chad Lamb este predicarea Evangheliei mântuirii sufletelor sărmane de pretutindeni, ce trebuie dusă până la marginile Pământului? Nu. 

A predicat apostolul Pavel sau altul așa ceva? Nu. Exista două-trei mărturii, dovezi la așa ceva? Nu există.


Schimbă, mântuiește și transformă în bine viețile oamenilor, aceste idei cu nori, cu presupuși îngeri, și cu tot felul de înșiruiri nesfârșite de numere? Nu. Deloc.


Pentru așa ceva a suferit și a murit răstignit Domnul nostru Isus Cristos? Nicidecum. Nici vorbă.

Dumnezeu să binecuvânteze fiecare cititor, este rugăciunea mea.

Abel.


(Va urma)