duminică, 7 iunie 2015

Ewald Frank un Branhamist eretic?

Contradictii majore intre teologul Ewald Frank si "profetul" William Branham.

Misionarul german Ewald Frank este unul din primii adepţi ai mişcării create în jurul lui William Branham, încă din anii 1950, cel care i-a adus apoi „Mesajul” în Europa. 


El l-a întâlnit personal pe Branham, a participat la multe din adunările lui şi începând de prin 1962, de când spune că l-ar fi auzit pe Dumnezeu vorbindu-i „personal şi cu voce audibilă”, si se pretinde a fi „Robul Credincios”, conform cu Matei 24:45, adică ar fi singurul autorizat (de Branham şi de Dumnezeu) să „împartă Hrana” celorlalţi slujitori la vremea hotărâtă...

Ca şi în jurul lui Branham, tot la fel şi în jurul lui Frank s-a creat un puternic cult al personalității, atât în Germania, în România, în Africa, dar şi în multe alte ţări. 

Liderii şi membrii acestui cult nici nu stau de vorbă cu tine, dacă nu crezi că Frank este ceea ce pretinde şi dacă nu accepţi ideologia Frankistă, numită şi „linia lui Frank”. 

Această linie stabileşte că Hrana trebuie dată doar de Frank slujitorilor săi, care apoi o împart poporului de rând. Tot ce vine pe alte surse (căi, linii, filiere, chiar şi prin VoGR) este declarat "spurcat, "amestecat" sau "necurat" şi este respins ca atare. 

Toate aceste lucruri le scriu din proprie experienţă, nu din auzite. Mai multe despre acestea voi scrie poate într-un articol viitor.

Evident că o astfel de atitudine orgolioasă şi arogantă a celor ce îmbrăţişează „Frankismul” nu este văzută bine de restul adepţilor lui William Branham, ceea ce a dus la multe conflicte.

Unii „Branhamişti” mai înrăiţi s-au apucat să analizeze teologia lui Ewald Frank (despre care se spune că deţine un tiltu de doctor în teologie) în lumina „Mesajului Orei”, respectiv a afirmaţiilor „Profetului” William Branahm.

Ei au ajuns la concluzia că Ewald Frank este un „eretic”, care nu mai predică „Mesajul” pur, ci învăţături proprii. Acest lucru l-am observat şi eu pe când eram oarecum „pe linie” cu Frankiştii.

L-am auzit pe Frank spunând că Branham a făcut greşeli, dar el nu a fost niciodată nevoit să-şi retragă vreo afirmaţie sau să o modifice, în timp ce la Branham întâlnim des contradicţii. Frank respinge afirmaţii din Mesaj când acestea contrazic Biblia şi face o virtute personală din a nega, a corecta sau a „reaşeza în lumina corectă” unele afirmaţii mai „dificile” ale profetului.

Între Ewald Frank şi William Branham există 
un conflict teologic real și deschis

Iată în continuare care sunt „acuzaţiile” de erezie aduse împotriva lui Frank de către cei care au studiat amănunțit anumite subiecte pe care acesta le predică în totală opoziție față de Branham. 

Le-am preluat de pe un site al unor branhamişti ultra-extremişti cărora eu personal nu le acord nici cea mai mică apreciere. 

În ce priveşte însă aceste acuzaţii, după ce am studiat în detaliu dovezile pe care le aduc ei, dar şi din propria mea experienţă ca temporar tovarăş de drum cu cei de pe „linia lui Frank”, trebuie să admit că au dreptate în ce priveşte aceste diferenţe doctrinare. Și chiar dacă resping felul dezgustător în care tratează persoanele ca atare, trebuie să le dau dreptate pe aceste studii pe care vă invit să la faceți și voi. 
(În afară de Frank mai sunt atacaţi mulţi alţi predicatori ai Mesajului, de fapt toţi care nu aparţin de grupuleţul lor îngust).

Cartea scrisă de Ewald Frank, din care au fost extrase citatele „eretice” se numeşte „Apocalipsa, o carte cu 7 peceţi?” şi poate fi găsită online pe situl frankist:


Însuşi titlul acestei cărţi poate fi văzut de unii Branhamişti mai „ortodocşi” drept „eretic” deoarece prin întrebarea care o ridică, sugerează din start că această carte nu conţine taine sau lucruri grele de înţeles. În acest sens este bine de ştiut că în limba Germană există o expresie uzuală care spune despre un anumit subiect pe care nu îl înţelegi că este „O carte cu şapte peceţi”. Cartea lui Frank nu tratează deloc Apocalipsa în lumina „descoperirilor” lui Branham conţinute în „Cele Şapte Peceţi” ale sale, titlul cărţii fiind mai degrabă un joc de cuvinte al autorului...

Pe scurt, Frank încearcă să dea o (proprie) interpretare a Apocalipsei din punct de vedere biblic, fără a ţine cont de „revelaţiile” lui Branham, ceea ce pe unii Branhamişti i-a cam deranjat. Însuşi numele „Branham” nu este amintit decât marginal, în două locuri, când este numit „Bărbatul lui Dumnezeu William Branham”, nicidecum Profetul lui Dumnezeu. Într-unul din aceste cazuri, acesta este plasat chiar alături de Clarence Larkin şi cartea sa „Adevăr Dispensaţional”.

Iată aşadar pe scurt câteva din contradicțiile, din „Ereziile” principale, majore, de care este acuzat pe bună dreptate, Ewald Frank:

Erezia 1:
Dr. Frank: Pecetea a Şaptea conţine cele Şapte Trâmbiţe din Apocalipsa cap 8-9
Profetul: Ea conţine cele Şapte Tunete şi a doua Venire a Domnului

Erezia 2:
Dr. Frank: Motivul pentru care a fost linişte în cer la Pecetea Şaptea este pentru că Dumnezeu nu poate primi închinare în timp ce îşi varsă afară mania Lui
Profetul: Motivul tăcerii este pentru că Dumnezeu nu a vrut să divulge lui Satan taina

Erezia 3:
Dr. Frank: Nu este nevoie de descoperire pentru a înţelege Pecetea a Şaptea
Profetul: Singurul fel în care poate fi înţeleasă este prin descoperire

Erezia 4:
Dr. Frank: Conţinutul Peceţii a Şaptea este clar şi suficient pentru a fi înţeles prin citirea Apocalipsei cap. 8-9
Profetul: Era o taină ce trebuia descoperită

Erezia 5:
Dr. Frank: Pecetea a Şaptea conţine a treia Venire a lui Cristos la Evrei
Profetul: Trâmbiţa a Şaptea conţine a treia Venire a lui Domnului iar Pecetea a Şaptea conţine a doua Venire a lui Domnului

Erezia 6:
Dr. Frank: Cele Şapte Tunete nu au legătură cu Biserica-Mireasă, ci sunt pentru Evrei
Profetul: Este pentru Mireasă şi credinţa de răpire iar Trâmbiţa a Şaptea este pentru Evrei

Erezia 7:
Dr. Frank: Apocalipsa 10:1 Domnul îşi va pune picioarele pe pământ şi pe mare după slujba celor doi profeţi
Profetul: Aceasta a avut loc odată cu deschiderea Peceţilor

Erezia 8:
Dr. Frank: Nu există nici un om pe pământ care poate pretinde că ştie taina celor Şapte Tunete... Dumnezeu va fi propriul Său interpret
Profetul: Pentru această descoperire este nevoie de un dar profetic

Erezia 9:
Dr. Frank: Îngerul Legământului, Apocalipsa 10:1 este exclusiv pentru Israel
Profetul: El se ocupă de Biserica Mireasă, apoi merge la Evrei

Erezia 10:
Dr. Frank: Apocalipsa 10:1 Îşi pune picioarele pe pământ şi pe mare chiar înainte de a-şi începe domnia de o mie de ani
Profetul: Când Pecetea a fost deschisă, a venit jos Îngerul puternic, punându-şi picioarele pe pământ şi pe mare

Erezia 11:
Dr. Frank: Îngerul din Apocalipsa 10:7 şi cel din Apocalipsa 11:15 este acelaşi înger
Profetul: Îngerul din Apocalipsa 10:7 este un om, un mesager pământesc; Îngerul din Apocalipsa 11:15 este o fiinţă cerească


Cine doreşte, poate studia afirmaţiile celor doi mai în detaliu, în cele ce urmează. Pe lângă citatele acuzatorilor am adus şi eu citate noi împreună cu comentariile mele.
(Cine nu are răbdare să citească tot, să citească măcar Erezia 7 şi concluziile)

Erezia 1 - „Pecetea a Şaptea conţine cele şapte trâmbiţe”

Pecetea a-7-a conţine cele şapte trâmbiţe ale urgiilor, care se încadrează în perioada peceţii a-6-a.” (Frank, Apocalipsa, pag. 30)

„De la vers. 2 ni se spune ce conţine pecetea a şaptea şi ce se va întâmpla într-adevăr… (Sunatul Trâmbiţelor)” (Frank, Apocalipsa, pag. 44)

„Acum, ce este acest mare secret care zace sub această Pecete, eu nu ştiu. Eu nu cunosc aceasta. ... dar eu ştiu că Aceasta era acele Şapte Tunete” (Branham, Pecetea a Şaptea, 323)

„Una din tainele despre acea Pecete, motivul că Ea nu a fost descoperită, Aceasta era Şapte Tunete care au exprimat glasurile Lor.” (Branham, Pecetea a Şaptea, 336)

„Amintiţi-vă, El a ascuns Pecetea a Şaptea de la noi. ... A zis, “Acolo-i o tăcere în Cer.” Nimeni nu ştia. Aceasta era Venirea Domnului” (Branham, Suflete în închisoare, 208)


Erezia 2 - „Liniştea în cer era pentru că Domnul nu putea primi laude în timp ce îşi varsă mânia”

„După aceea tronul de har se transformă în tron de judecată: mânia lui Dumnezeu va începe. Aceasta se arată prin cărbunii de foc care vor fi aruncaţi pe pământ. În momentul respectiv Dumnezeu renunţă la închinarea care I se aduce, pentru că El nu poate primi lauda şi în acelaşi timp să verse mânia Sa. De aceea este linişte în cer.” (Frank, Apocalipsa, pag. 45)

„Acum, tot aşa de sigur cum eu stau în platformă în seara aceasta, eu am avut descoperirea care a descoperit... Acum, de ce? Să dovedim aceasta. De ce? Acesta este secretul despre care nu ştie nimeni. Ioan a fost oprit să scrie despre Acesta. De ce? Aceasta este de ce acolo nu era activitate în Cer: aceasta ar putea da secretul. ... Dar aici sunt Şapte Tunete drepte, chiar într-un rând: unu, doi, trei, patru, cinci, şase, şapte... Acesta era aşa de măreţ, încât, Acesta a fost ţinut secret de Îngeri. Acum, de ce? Dacă Satan ar ajunge să apuce Aceasta, el ar putea să facă mare pagubă. ... Aceasta nici măcar nu este scrisă în Cuvânt. Acesta este un secret total. Îngerii, totul, a tăcut. Dacă ei au făcut o mişcare, aceasta ar putea să dea ceva afară, astfel ei doar au tăcut, au încetat harfele. Totul s-a oprit.” (Branham, Pecetea a Şaptea, 248-254)

OK, deci e clar din start că Frank e cu totul pe lângă Mesaj, când asociază Pecetea a Şaptea cu trâmbiţele, şi nu cu cele 7 tunete din Apocalipsa 10, cum o făcea Branham. Şi nici cu motivul tăcerii în cer nu a nimerit-o.

Ereziile 3, 4 - „Nu este nevoie de descoperire pentru Pecetea a Şaptea, pentru că ea nu conţine taine, este clară şi uşor de înţeles”

„Dintre toate peceţile, ceea ce este descris în a şaptea este foarte clar: ea nu conţine simboluri tainice ca celelalte. Deci nu este nevoie de o descoperire ‚deosebită’ pentru pecetea a şaptea. Legăturile sunt într-adevăr clare şi cuprinzătoare. După ce tronul de har a devenit tron de judecată, îngerii încep să sune din trâmbiţele lor. Astfel ne este prezentat fără neclarităţi textul biblic. (Frank, Apocalipsa, pag. 46)

„Ce este Aceasta? Acum, nici unul din noi nu ştim. Dar eu am să vă spun, în descoperirea mea despre Aceasta. ... Acum, tot aşa de sigur cum eu stau în platformă în seara aceasta, eu am avut descoperirea care a descoperit... (Branham, Pecetea a Şaptea, 245,248)

„Şi este Acesta, acela cu Pecetea a Şaptea, lucrul despre care eu m-am întrebat toată viaţa mea. Amin! Celelalte Peceţi au însemnat mult pentru mine, desigur, dar, oh, voi nu ştiţi ce a însemnat Aceasta, pentru o dată în viaţă! (Branham, Pecetea a Şaptea, 276)

„El a deschis acea Pecete a şaptea. Dar, voi vedeţi, aceasta este o taină ascunsă. Nimeni nu O cunoaşte.” (Branham, Pecetea a Şaptea, 394)

Ce sec din partea lui Frank să spună: „Pecetea a Şaptea nu e nici o taină, e cea mai clară, nu avem nevoie de descoperire specială, doar citiţi în Biblie...” Nu e mult mai fascinant, mai mistic, mai captivant si incitant să spui: E o taină ascunsă... Nimeni nu ştie nimic... Dar Dumnezeu mi-a descoperit-o mie, Profetul Său... Veniţi să vă spun eu descoperirea mea...” Toată lumea se adună grămadă să audă noile „taine”... Branham stăpânea binişor tehnicile de marketing. Cine credeţi că are priză mai mare la public?

Erezia 5 - „Pecetea a Şaptea este în legătură cu evreii”

Atunci când Domnul va pune picioarele Lui pe mare şi pe pământ după încheierea slujbei celor doi prooroci şi glasul Lui va răsuna, cei 144.000 de pecetluiţi se vor afla pe muntele Sionului” (Frank, Apocalipsa, pag. 55)

„Observaţi acum, exact, continuitatea Scripturii, exact aceeaşi. Sub Trâmbiţa a Şaptea, este la Israel la fel cum Pecetea a Şaptea a fost pentru Biserică” (Branham, Sărbătoarea Trâmbiţelor, 155)

Eu nu am înţeles din prima de ce acuzatorul de erezii a adus citatul lui Frank în acest context, aceasta însă va reieşi mai clar în evidenţă în cele ce urmează. Ce pot spune însă, este că Frank interpretează Apocalipsa cronologic, astfel cap. 10 citat aici are loc după cap.7 când sunt pecetluiţi cei 144.000 de evrei. Mai multe despre aceasta voi scrie într-un următor articol.

Erezia 6 - „Tunetele nu sunt în legătură cu Biserica, ci cu Evreii”

Ce au vorbit cele şapte tunete nu a fost preluat de cartea proorociilor — nu a fost scris, astfel nu este o parte din Sfânta Scriptură, a Cuvântului lui Dumnezeu care trebuie citit, predicat, auzit şi crezut (Apoc. 1, 3). Amin. Vestitorii sunt datori numai faţă de Cuvântul scris al lui Dumnezeu.” (Frank, Apocalipsa, pag. 55)

Aceasta este versiunea în Română şi în Germană. Totuşi, în traducerea Engleză (care poate este chiar originalul?) începutul sună cu totul altfel. Nu îmi este cunoscut motivul pentru care Frank face o astfel de diferenţă, poate că se adresează în mod special „tunetiştilor” din SUA?:

Ce au vorbit cele şapte tunete nimeni nu ştie şi nu ne priveşte, a fost pecetluit imediat după ce s-a auzit şi nu s-a scris...”

„Mireasa încă nu a avut o trezire. Vedeţi? Nu a existat trezire acolo, nici o manifestare a lui Dumnezeu încă să mişte Mireasa. Vedeţi? Noi aşteptăm aceasta acum. Va fi nevoie de acele Şapte Tunete necunoscute înapoi acolo, să O trezească din nou, vedeţi." (Branham, Pecetea a Treia, 183)

„Atunci acolo vor veni înainte şapte Tunete misterioase care nici măcar nu sunt scrise deloc. Asta-i adevărat. Şi eu cred că, prin acele şapte Tunete, va fi descoperit în zilele din urmă pentru ca să aducă Mireasa împreună pentru credinţa de răpire.” (Branham, Pecetea Întâia, 75)

Oricare traducere ar fi cea corectă, Frank se distanţează foarte mult de mesajul celor şapte tunete („nu ne priveşte!), aceasta observându-se deseori în predicile sale.

Erezia 7 - „Domnul îşi va pune picioarele pe pământ şi pe mare după slujba celor doi profeţi”

Atunci când Domnul va pune picioarele Lui pe mare şi pe pământ după încheierea slujbei celor doi prooroci şi glasul Lui va răsuna, cei 144.000 de pecetluiţi se vor afla pe muntele Sionului (Apoc. 14, 1). Abia în momentul în care Domnul va răcni ca un leu, cele şapte tunete - nu şapte predicatori -vor face să se audă glasurile lor.” (Frank, Apocalipsa, pag. 55)

„Şi aici, când Pecetea a Şaptea, când El a deschis-O... Astfel noi vedem că Aceasta este o taină completă, de aceea încă nu este ceasul ca taina să fie cunoscută. De aceea, noi suntem până aici, iar restul din Aceasta va fi cunoscut chiar cam în jurul timpului în care Isus apare din nou pe pământ, pentru Mireasa Lui” (Branham, Pecetea a Şaptea, 399)

„Acum, voi observaţi? La deschiderea acestei Peceţi a Şaptea, aceasta este de asemeni într-o taină triplă. Aceasta una, eu voi vorbi şi am vorbit, că aceasta este taina celor Şapte Tunete. Cele Şapte Tunete în Cer vor desfăşura această taină. Aceasta va fi chiar la Venirea lui Cristos, deoarece Cristos a spus că nimeni nu ştia cînd El o să se întoarcă .... Dar acolo va fi un--acolo va fi un--un şapte Glasuri, ale acestor Tunete, care vor descoperi marea revelaţie la timpul acela.” (Branham, Pecetea a Şaptea, 391)

Acum nici pentru Branham lucrurile nu sunt prea clare şi se contrazice. Ba vorbeşte despre pecetea a şaptea că a fost deschisă, ba că va fi deschisă. Odată cu peceţile vin şi tunetele. Din cauza acestor incertitudini au apărut diverse ramuri care susţin fie că peceţile (tunetele) au fost descoperite, fie că urmează să fie descoperite. Unii zic chiar, că pecetea a Şaptea a fost „întredeschisă”...

Ewald Frank se dezice total de orice fel de idee de „tunetism”. Nu doar atât, el le şi detaşează complet de Biserică şi de vreuna din venirile lui Isus Cristos şi afirmă că nu vor fi niciodată descoperite. Aceasta însă este total contrar la tot ce a spus Branham.

De fapt, Frank a remarcat de mult contradicţiile şi faptul că „ereziile tunetiste” sau „paroussia” au fost plantate de însuşi Branham, care prin ceea ce am citat mai sus, deşi vorbeşte la timpul viitor, a spus de fapt, că odată cu deschiderea Peceţilor (în martie 1963), sunt descoperite şi tunetele şi are loc Venirea lui Cristos. În timp ce pentru unii această venire (invizibilă) poate fi o „mare taină” şi o „revelaţie”, Frank strigă mereu sus şi tare: „Când vine Cristos, plec eu!” – cu alte cuvinte, că venirea lui Cristos nu a fost nici în 1963, nici în 1977, nici în alt an, ci va avea loc odată cu Răpirea. Astfel Frank trebuie să devină „eretic” şi să îl contrazică pe bietul Branham care a fost atât de „uns” încât a luat-o rău de tot pe ulei...

Cele şapte tunete nu răsună acum, cum cred unii, ci abia în contextul în care ne este descris aici. Nici descoperirea şi nici împlinirea lor nu are nimic de-a face cu Biserica-Mireasă. Ceea ce au vorbit cele şapte tunete nu va fi descoperit, ci va fi împlinit de Dumnezeu. Este imposibil să se refere la una din venirile sau revenirea lui Isus Hristos. Timpul exact, ora şi ziua nu le va afla nimeni, dar cei ce aparţin de Biserica-Mireasă Îl vor întâmpina pe Mire. Toate discuţiile şi predicile despre cele şapte tunete nu sunt de la Dumnezeu.” (Frank, Apocalipsa, pag. 54)

Şi eu zic că nu sunt de la Dumnezeu, ci de la Branham

În continuare, Frank, în manieră Branhamistă, recurge la măsuri dure pentru a se asigura că ceea ce au spus tunetele va rămâne pe veci pecetluit şi ascuns: Ameninţarea. Atitudine moștenită de la Branham. 

Celor ce vor vorbi sau specula despre aceasta li se aminteşte de urgiile necazului cel mare prin care vor trece dacă nu vor tăcea...

Cei ce adaugă ceva la mărturia încheiată a Scripturii, chiar şi la Apocalipsa, sunt ameninţaţi că vor trece prin necazul cel mare şi vor trebui să sufere urgiile care vor veni peste ei (Apoc. 22, 18-19). Fiecare speculaţie — şi aceea despre cele şapte tunete - rămâne ceea ce este, şi anume o presupunere. Tot ce este predicat şi scris despre această temă este inutil şi rezultă din închipuirea proprie. În realitate nu ştie nimeni ce conţinut au cele şapte tunete. Domnul Dumnezeu a rânduit totul astfel, şi evenimentul acesta l-a ţinut ascuns în ştiinţa Lui dinainte.” (Frank, Apocalipsa, pag. 56)

Erezia 8 - „Taina celor şapte tunete nu poate fi cunoscută nici măcar de profeţi”

„În realitate nu ştie nimeni ce conţinut au cele şapte tunete. ... Şi în cazul acesta Dumnezeu va fi propriul Său interpret:” (Frank, Apocalipsa, pag. 56)

„Acum, noi aflăm stricăciunea care loveşte în cele şapte epoci ale bisericii. Dar Pecetea a Şaptea nu descoperă nimic, ce urmează să i se întâmple. Vedeţi? Deoarece, la sfârşitul acelei epoci a bisericii urmează să vină un dar profetic să descopere aceste lucruri. Vedeţi? Urmăriţi voi aceasta?” (Branham, Întrebări şi Răspunsuri asupra Peceţilor, 67)

Conform lui Frank, un profet nu primeşte descoperirea tunetelor, în schimb Cristos vine jos şi împinge aceasta direct în inimile celor 144.000. Pentru Branham e clar că Tunetele sunt Peceţile, şi acestea sunt sau vor fi (aici nu e prea hotărât) descoperite la sfârşitul epocii a Şaptea (de către el, fireşte).


Erezia 9 - „Îngerul Legământului din Apoc. 10 vine pentru Israel”

„Este de observat că Domnul nu este denumit îngerul legământului în nici un text din Vechiul sau Noul Testament în legătură cu Biserica nou-testamentară, ci numai în legătură cu poporul Israel cu care a încheiat legământul pe muntele Sinai” (Frank, Apocalipsa, pag. 52)

La sfârşitul acestui capitol se scoate în evidenţă încă o dată ca dovadă legământul cu Israelul. În cap. 10 îngerul legământului s-a pogorât.” (Frank, Apocalipsa, pag. 68)

„Eu am văzut un alt înger puternic coborând din cer, îmbrăcat cu un nor: şi un curcubeu pe capul lui, ... Dacă voi observaţi, acela este Cristos, vedeţi. Pentru că, El, în Vechiul Testament, era numit Îngerul Legământului. Iar El vine direct la Iudei acum, deoarece Biserica este sfârşită. Vă amintiţi Îngerul acela în Apocalipsa 1? Acelaşi lucru. Înger este un mesager. Iar El este Mesagerul la Israel. Înţelegeţi? Biserica a fost răpită, vedeţi, acum, sau este gata să fie răpită. El vine după Biserica Lui.” (Branham, Intervalul, 29-31)

Când Peceţile sunt rupte, şi taina este descoperită, Îngerul vine jos, Mesagerul, Cristos, punând piciorul Lui pe pământ şi pe mare, cu un curcubeu deasupra capului Lui. Acum, ţineţi minte, că acest înger al şaptelea este pe pământ la timpul acestei Veniri.” (Branham, Intervalul, 41)

Peceţile au fost rupte (de ce?) în ultima epocă a bisericii, să descopere aceste Adevăruri. De ce? Mielul a rupt Peceţile şi le-a descoperit la Biserica Lui, pentru ca să colecteze supuşii Lui pentru Împărăţia Lui. Mireasa Lui, vede şi! Oh, doamne! El vrea să aducă pe supuşii Lui la El acum.” (Branham, Intervalul, 266)

Atunci pretinde moştenirea Lui; aceea este Biserica, Mireasa. El O pretinde.” (Branham, Intervalul, 279)

Branham asociază descoperirea peceţilor cu Apocalipsa 10, în timp ce Frank o plasează în viitor, în legătură cu Israel...

Erezia 10 - „Domnul îşi va pune picioarele pe pământ şi pe mare chiar înainte de Împărăţia de 1000 de ani”

„Domnul este proprietarul de drept al tuturor lucrurilor create de El. EL este denumit şi proprietar-moştenitor peste toate neamurile. Aici în cap. 10 El vine şi pretinde înaintea începerii împărăţiei de o mie de ani tot ce-I aparţine. Deja la Iosua putem citi despre această importanţă simbolică: ‚Orice loc pe care-l va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise.’ ... Domnul, căruia Îi aparţine pământul şi marea, Îşi aşează deci picioarele Lui pe acestea, pentru a arăta că El începe să domnească.” (Frank, Apocalipsa, pag. 53,54)

„Acea ultimă trâmbiţă va sufla înainte, în acelaşi timp în care ultimul înger îşi dă Mesajul lui şi ultima Pecete este deschisă. Acea ultimă trâmbiţă va suna, şi Răscumpărătorul vine înainte să ia posesiunile Lui răscumpărate, Biserica Lui, spălată cu Sânge” (Branham, Intervalul, 248)

Lui Frank se pare că nu îi este „descoperit” că marile posesiuni ale Domnului sunt Mireasa Sa, nu pământul şi marea? Din nou Frank face referire la Evrei, atunci când se referă la Iosua şi luarea în stăpânire a ţării Canaan.

Erezia 11 - „Îngerul din Apoc. 10:7 este acelaşi cu cel din 11:15 (al şaptelea din seria îngerilor trâmbiţaşi”

„După aceasta mai sunt trei ani şi jumătate din necazul cel mare până la sfârşitul acestei epoci. Conform Apoc. 11:15, trâmbiţa îngerului al şaptelea despre care se spune în cap. 10, conţine vestirea domniei împărăteşti, de aceea este vorba despre „glasul” îngerului al şaptelea. Primele şase conţin numai judecăţi - nici o vestire, nici un glas.” (Frank, Apocalipsa, pag. 537)

În zilele celui de-al şaptelea înger, sunând Mesajul Său... Acesta este un înger pământesc acum. Deoarece Îngerul a venit jos din cer şi era pe pământ. Înger însemnă mesager, un mesager către epocă” (Branham, Mesagerul de seară, 63-0116, 74)”

Şi Branham dă aici dovadă de o imbecilitate rar întâlnită, când spune că un înger care vine din cer pe pământ, este „înger pământesc”. De parcă dacă eu aş merge în China aş fi chinez? Sau, Branham se credea mai degrabă Divin, din moment ce credea că e îngerul care a venit din Cer cu un Mesaj către epocă?

Concluzie:

Frank nu doar „corectează” anumite afirmaţii omeneşti, greşite ale Profetului ci îl contrazice făţiş şi îl atacă în însuşi măduva Mesajului său: cele şapte Peceţi; mai precis, într-a Şaptea. El o goleşte de orice conţinut, o demistifică, spune că e clară, simplă de înţeles şi nu e nevoie de nici un profet ca să o descopere, pentru că oricum nu conţine nici o taină.

În plus, Frank este acuzat de către branhamiști că ia toate promisiunile pentru Biserica-Mireasă şi le atribuie lui Israel. Mireasa are deja totul (Cuvântul) şi aşadar nu mai are nevoie de nici o „descoperire specială”. Nu îl veţi auzi niciodată pe Frank sau oamenii lui predicând un mesaj gen „Intervalul” şi despre Cristos care vine sau a venit să-şi pretindă (în acest timp!) posesiunea Sa înapoi, şi anume Mireasa. Pentru Frank, Mireasa a dispărut din peisaj în capitolul 4 şi nu mai apare decât în cap. 19. Tot ce are loc între aceste capitole, are legătură cu Evreii sau restul necredincioşilor rămaşi pe pământ.

Întrebare pentru cei ce-l urmează pe Frank: Chiar dacă Branham a făcut greşeli „omeneşti” – şi chiar el spune în Peceţi că până să i se descopere acestea, el le vedea altfel – cum de este posibil ca tocmai „Descoperirea celor Şapte Peceţi” să fie fundamental greşită, din moment ce un înger îl vizita zi de zi şi îi explica în detaliu „adevărul despre Peceţi” şi Branham îşi lua notiţe conştiincios? 

Cum de mai îndrăzneşte cineva să vină şi să spună ceva împotriva descoperirii Peceţilor?

Un lucru e clar, ori e albă ori e neagră: Dacă Branham este un Profet şi are dreptate, atunci Ewald Frank e definitiv un eretic după standardele Mesajului Orei. De ce îl mai urmaţi?

Dacă Frank are totuşi dreptate în interpretarea sa strict Scripturală (fără Mesaj) a Apocalipsei lui Ioan, atunci trebuie că Branham şi-a luat notiţele greşite de la înger, sau, ceea ce este mai aproape de adevăr, nu a fost nici un înger, ci propria sa minte cea care i-a „descoperit” lui Branham aceste peceţi.

În cazul acesta, Ewald Frank este un escroc fiindcă îl foloseşte pe Branham şi faima sa din anii '50, dar îl sabotează pe la spate prin teologia sa.

Frank cunoaşte mesajul haotic mai bine ca oricine şi ştie de toate contrazicerile şi minciunile lui Branham de care am aflat şi noi de ceva timp.

Poate că teologia lui Frank este mai aproape de Scriptură decât „descoperirile” lui Branham, eu nu ştiu. Așa pare.

El respinge tunetismul şi alte curente branhamiste, dar nu recunoaşte că îl neagă chiar pe Branham, care a plantat aceste seminţe de învățătura falsă. 

În schimb şi-a creat propria-i aură mistică şi propria „însărcinare divină” cu care se laudă în fiecare predică pe care eu am auzit-o sau scrisoare circulară care am citit-o. Ceea ce practică Frank nu este doar o respingere a Mesajului, pentru care poate fi considerat pe bună dreptate eretic, ci şi cea mai mare spălare a creierelor după cea făcută de Branham.

Când Ewald Frank spune ca el introduce învățătura din mesaj în Scriptura, el spune de fapt ca Branham a învățat fals respectiva învățătură. Deci îl face învățător fals pe Branham dar totuși îl urmează. Nu se dezice de el.

Ewald Frank, zis „Robul Credincios” nu vrea sau nu poate să se dezică total de Branham şi de mesajul său pe care încearcă să-l „cârpească” cum poate, numind aceasta „Aşezare corectă în Scriptură a ceea ce a spus Profetul” şi o face printr-o slujbă „Biblică, Apostolică şi Profetică” ca să sune evlavios... (N.b. „profetică” e pe ultimul loc pentru Frank!)

Adevărul, fraţilor, este că Frank nu mai poate da înapoi şi să o rupă cu Branham, din moment ce a predicat 50 de ani că el este urmaşul acestei slujbe. Deşi ştie că Branham era greşit, nu îşi mai poate respinge înaintaşul, pentru că aceasta ar însemna să-şi taie însuşi craca de sub picioare. Şi atunci, ar fi nevoit să îşi retragă nu doar una din afirmaţii, ceea ce însă, după cum declară, nu a făcut niciodată, ci să se retragă cu totul de pe scenă...

Alte articole despre Ewald Frank:

https://mesajul.blogspot.ro/2018/01/de-ce-nu-au-titluri-predicile-lui-ewald.html


Va urma...

Articol scris de Abel ben Adam

124 de comentarii:

 1. Multumesc Abel pentru articol. Nu ma asteptam la atata informatie bine structurata si clar expusa.

  Arata multe lucruri de care noi nu stiam. Eu cel putin.

  Sunt sigur ca pe celor care cauta sa afle in mod cinstit, drept si obiectiv lucrurile, le va fi de mare ajutor.

  Pe branhamistii sau frankistii fanatizati nu ii va ajuta deoarece acestia nu cauta adevarul, ci doar cauta sa aiba dreptate. Stim deja atitudinea lor.

  Se pare ca Ewald Frank tine bine de anumite adevaruri biblice si chiar daca Branham le zice, el nu cedeaza afirmatiilor "ingerului a 7 lea".

  E ok asta, dar cum ai zis si tu, nu il demasca pe Branham ca mincinos deoarece si-ar compromite singur intreaga slujba.

  Urmasii mesajului ar trebui sa vada chiar si din aceste imense contradictii, ca mesajul lor este varza murata stricata, nu varza a la Cluj.

  Nu te poti baza pe mesaj. Nu te poti baza pe Branham, nu te poti baza pe Frank. Totul e contradictoriu intre slujitori pe orice continent. Branham a lasat o mostenire numita haos total si dezechilibru.

  Ce bine ca avem alternativa la ei.
  Da. Ne putem baza pe ce a facut Domnul pentru noi si pe Scripturi. De ce nu le ajunge asta celor de la mesaj? Isi poarta idolii in inima, de aceea nu le ajunge Dumnezeu.

  RăspundețiȘtergere
 2. Nu este nici o erezie si nu este nici o contradictie ! Fratele Branham a primit descoperirea . Daca Domnul nu il lua acasa prin acel accident subit, el nu ar fi rezistat tentatiei ( asa cum si eu simt ca nu voi putea sa rezist ) sa nu dezvaluie tainele in public, si atunci Satana ar fi putut da lovitura de gratie , ar fi adus necazul cel mare mult mai repede decat i-a fost ingaduit . Fratele a spus " franc " ca descoperirea a fost deja data dintotdeauna , dar tinuta acoperita intre copertile ( sau in sulul ) Scripturii . Si eu si multi alti frati in toata lumea au primit aceasta descoperire, ei au gasit , cum a zis fratele Branham, in Scripturi unde anume scrie tot ce Duhul Domnului ne-a invatat prin Mesajul Lui .
  Voi sa ramaneti ( sanatosi ? ) in bajbaielile voastre si sa va omorati timpul cautand nod in papura presupunerilor voastre lumesti , atata vreme cat gandurile voastre raman incalcite in lucrurile de pe pamant si nu va lasa sa umblati dupa lucrurile care ne sunt date de sus .

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Vai prost esti Behaitule si esti cu creierul spalat. Oameni fara minte. Asta santeti. Aveti ochi dar nu vedeti .

   Ștergere
  2. Behaitule, tot nu ştiu, tu mai crezi ca Frank este Robul Credincios si autorizat să împartă Hrana?

   Ce taine era tentat să predice Branham dacă nu ar fi avut accidentul? "Urma Şarpelui" - de Larkin? :D

   Are dreptate anonimul, cum poti sa crezi că Satana poate să aducă ceva înainte de timpul său "îngăduit"? Vai vai.... Înseamnă că el e cel mai tare din parcare, sau din Univers şi toţi - inclusiv Dumnezeu - trebuie să tacă şi să se ascunda de el... Ce îmi placee teologia asta.... :D :D :D :D

   Ștergere
  3. Parca nu ai sti cine este stapanitorul lumii in care traiesti ! el a fost aruncat afara doar din Biserica lui Isus Hristos si fuge de cei care i se impotrivesc ." Ingerii lui "insa, carora le este destinat iadul, sunt activi in lume si ei se intorc din cand in cand la casa ( trupul omului ) pe care au parasit-o cu gand s-o ocupe iara. Si reusesc, daca credinta aceluia este destabilizata, slujba de care va ocupati voi care scrieti articole pe blogu asta

   Ștergere
  4. Hai măi, fugi de-aici cu poveştile şi ascultă ce spune prorocul tău:

   "eu am avut descoperirea care a descoperit... Acesta este secretul despre care nu ştie nimeni. Ioan a fost oprit să scrie despre Acesta. De ce? ... acolo nu era activitate în Cer: aceasta ar putea da secretul. ... Acesta a fost ţinut secret de Îngeri. Acum, de ce? Dacă Satan ar ajunge să apuce Aceasta, el ar putea să facă mare pagubă. ... Dacă ei au făcut o mişcare, aceasta ar putea să dea ceva afară, astfel ei doar au tăcut, au încetat harfele. Totul s-a oprit.”

   Deci voi vreţi să ne spuneţi că cerul întreg, tot guvernul universului îşi încetează activitatea, pentru că le e frică de diavol? când intră el în sală toţi se ridică drepţi şi işi pun mâna la gura?

   Şi-apoi ce descoperire mai e aceea, vorbesc de cea din cer, în care ceea ce s-a descoperit, trebuie să fie din nou acoperit, mascat, pus sub tăcere?

   Vai ş-amar de o astfel de religie de toată jena...

   Nu vă daţi seama de ce? Nu ca să nu o ia dracu (descoperirea) ci să vină un alt "proroc" să aibă el ce "descoperi" că altfel ce dumnezeu să mai descopere, dacă totul se ştia clar de 2000 ani?

   Şi acum, pe prorocul ăsta, care a "descoperit" secretul de 50 ani, nu îl aude satana? Acuma nu îi mai zădărniceşte planurile, penibililor?

   Ștergere
 3. Si Frank si si chiar voi aveti dreptate sa propovaduiti ce credeti, fiindca chiar atunci cand Domnul si-a chemat si i-a invatat pe primii ucenici le-a aratat cum sta situatia, anume ca acelora care sunt afara din numarul lor nu le-a fost dat sa cunoasca Taina Sa , macar ca au ochi sa vada si au urechi sa auda , adica au simturile trupesti intacte, le lipsesc unele din celelalte simturi care pot completa fiinta umana, si lucrul cel mai grav este lipsa celui de-al saselea simt

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Taina Sa ascunsa de veacuri dar descoperita inca de acum 2000 de ani, este Vestea Buna, Evanghelia. Este cea mai mare lucrare a lui Dumnezeu din istoria timpului, cerurilor, Universului, umanitatii. Mantuirea prin Jertfa Mielului a fost, este si va fi cea mai mare, grandioasa, glorioasa, lucrare! Nimeni nu se poate pune alaturi de El si de aceasta lucrare.

   El a fost randuit inainte de intemeierea lumii, atunci pregatindui-se injunghierea.

   Diavolul nu mai poate nascocii iluzii numite "taine", decat pentru naivi, ignoranti si necredinciosi in adevar. ("Cuvantul Tau este adevarul" Ioan 17.)

   Al 6 lea simt CREDE NUMAI CUVANTUL LUI DUMNEZEU, nu balivernele si plagiatele lui Branham.

   Voi confundati al 6 lea simt, cu frica de amenintarile lui Branham, ca daca nu credeti in "tainele" lui nu puteti ajunge la cer. Sunteti generatia expirata. Sunteti generatia fricoasa si care nu poate crede in Cuvantul lui Dumnezeu asa cum simplu El l-a lasat.

   Aveti nevoie de idei dereglate pentru creierul care va este dereglat. Adevarul nu s-ar plia acolo deoarece exista un grav dezechilibru.

   Voi aveti nevoie disperata de iluzii, de minciuna, de inchipuiri, de "taine," de nor misterios, de inchipuiri, de prorociri mincinoase, de stirile negative de la TV, de scufundarea Californiei, de ecumenism, de a critica pe altii, etc deoarece sunteti grav afectati de imaginatiile bolnave a le lui Branham

   Anatema este pronuntata peste toti mincinosii, profeti sau invatatori, care cu stiinta promoveaza eroarea si minimalizeaza lucrarea Lui de mantuire, punand doar inchipuiri bolnave, dovedite false, nebiblice si extrem de dezechilibrate si contradictorii.

   Ștergere
  2. "Binecuvîntat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne -a binecuvîntat cu tot felul de binecuvîntări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos.

   În El, Dumnezeu ne -a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, dupăce, în dragostea Lui, ne -a rînduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voiei Sale, spre lauda slavei harului Său, pe care ni l -a dat în Prea Iubitul Lui.

   În El avem răscumpărarea, prin sîngele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său, pe care l -a răspîndit din belşug peste noi, prin orice fel de înţelepciune şi de pricepere;

   căci a binevoit să ne descopere taina voiei Sale, după planul pe care -l alcătuise în Sine însuş, ca să -l aducă la îndeplinire la plinirea vremilor, spre a-Şi uni iarăş într'unul în Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri, şi cele de pe pămînt. În El am fost făcuţi şi moştenitori, fiind rînduiţi mai dinainte, după hotărîrea Aceluia, care face toate după sfatul voiei Sale." Efeseni1: 3-11.

   Ștergere
  3. "Da, mie, care sînt cel mai neînsemnat dintre toţi sfinţii, mi-a fost dat harul acesta să vestesc Neamurilor bogăţiile nepătrunse ale lui Hristos, şi să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine, ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile; pentruca domniile şi stăpînirile din locurile cereşti să cunoască azi, prin Biserică, înţelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, după planul vecinic,(veacurilor) pe care l -a făcut în Hristos Isus, Domnul nostru."
   Efeseni 3:8-11

   Branham v-a blocat credinta in Cuvant, de aceea nu veti crede aceste lucruri scrise de apos Pavel, decat asa, tardiv, plictisiti, strambati din nas, va vine rau in stomac. Apos Pavel a aratat taina si lui Branham nu ii mai ramane nimic, ca si lui Esau. Mai minte, mai insala, dar nu pe cei care isi cunosc propria Biblie.

   In schimb va creste adrenalina cand auziti ca Branham a "creat o veverita" (fara martori desigur) si apoi a impuscat-o in ochii.

   Cata dragoste...si adrenalina.

   Ștergere
  4. Într-adevăr Branham ne-a blocat pentru că ne-am lăsat blocaţi, şi unii vor să se lase în continuare blocaţi faţă de Cuvânt pentru că preferă superstiţii pseudomistice... Într-adevăr, "adrenalină", cuvântul nu se ştia pe vremea Bibliei, ea o numeşte "vin ameţitor" (=toxic)...

   Câtă orbire! Dacă Biblia deci a scris aceste lucruri atât de clar, a expus deja planul veşnic de salvare (care atunci era o taină ascunsă dar după 2000 ani e cunoscută este cea mai gravă şi mai mare escrocherie să vină cineva să pretindă că "el deţine taina" şi toţi trebuie să primească mesajul lui, ornamentat cu poze în fotoshop şi cu fumuri de rachete, care dacă nu le crezi, nu vei înţelege taina nici în 1.000.000 ani.

   Credeţi că Branham e primul şi ultimul care face aşa? Ce credeţi, câţi "Îngeri", câţi "Ilie", câţi "Isuşi" şi câţi alţii "Profeţi" sau "Învăţători" nu au venit în ultimii 2000 ani pretinzând că lor li s-a descoperit niscai taine, şi pe câţi nu au amăgit ei?

   Nu sunt nimic altceva, nişte conducători de secte, nişte călăuze oarbe

   Câtă parşivitate, câtă răutate, nu mai am cuvinte...

   Ștergere
  5. Fii atent la Pavel:
   "şi să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine, ascunse din veacuri în Dumnezeu". Cuvantul este descoperit inaintea tuturor!!!!!!!!!!!!!! taina a fost descoperita de Tatal ceresc in Domnul Isus.Toti au acces liber la Evanghelie si pocainta nu trebuie nimic misterios pentru ca misterul s-a sfarsit in Domnul Cristos. Inselatorii Behaiti si branhamiti si frankiti mergeti in iad cu minciunile lui Branham cu tot daca nu va pocaiti.

   Ștergere
  6. Degeaba au toti acces, daca nu recunosc Usa oilor ca sa intre , ci se inchina in continuare in idol - la -trie = sfanta treime Babiloniana . Acei care recunosc si intra pe usa, vor si iesi sa se bucure de pasunea care a fost curatata de spini si maracini, prin Mesajul orei
   Pentru unii ca voi, insa, " misterul " care s-a sfarsit v-a lasat flamanzi si goi, far' de-adapost, spunand doar vorbe fara rost , din cand in cand citand Scriptura ,, cand viata lor e "tura -vura ",si-n loc sa-si vada doar de-ale lor , se leaga de a tuturor care -au trait-o cu onor langa contemporanii lor

   Ștergere
  7. Tatal, Fiul si Duhul Sfant nu e un trio babilonian.
   Daca asta e parerea ta, esti deja pierdut dar nu o stii. Deci tu crezi ca o explicatie unitariana a divinitatii, salveaza oamenii.

   Eu nu cred ca explicatiile mai clare sau mai putin clare au rol salvator. Obsesia ta bolnava si toxica antitrinitara, nu are de-a face cu mantuirea cuiva, fie unitarian, fie trinitarian.

   Mantuirea este prin credinta personala in Domnul. Tu nu stii nici macar atat.
   Si unitarieni si trinitarieni cred in El, Usa oilor si singurul mantuitor.

   Crezi ca din tastatura dai tu mantuirea cuiva printr-o explicatie? Esti arogant si foarte naiv Nelutule.

   "Binecuvîntat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne -a binecuvîntat cu tot felul de binecuvîntări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos." Amin.

   Ștergere
  8. De-aia zici tu neincetat ca Branham nu are nici o descoperire, de fapt tu esti acela care nu ai nimic de-a face cu "descoperirea lui Isus Hristos ". Tu nu poti arata in Scriptura ca " Isus Hristos e Domnul, Aleluia ! " cum obisnuiai sa canti odinioara , de aceea ai devenit un asa feroce impotrivitor si copiezi papagaliceste versetele .in care titlurile lui Dumnezeu sunt evidentiate ,netinand cont ca acestea arata doar , calitatile Lui , care nu definesc complet identitatea purtatorului, ele ne dau doar o referinta despre el la un moment dat . Isus nu a fost " Fiu din vesnicie " si nici un vesnic prunc in leagan sau in bratele Mariei , si nici ca Fiu al omului n-a fost tinut decat in timpul lucrarii Lui de mantuire in trup omenesc .Dupa inviere, El este glorificat, " cu slava pe care o avea la Tatal inainte de intemeierea lumii ". exprimarea Bibliei are cu totul alte valente decat acelea omenesti, de aceea Mesajul orei este " tabu" pentru intelegerea ta . Domnul sa nu tina in seama lipsa ta de educatie, " atat din punct de vedere cat si ".... duhovniceasca ! ( expresie pe care o foloseam in liceu ca sa facem haz la orele de analiza literara )

   Ștergere
  9. Asa e. Nimeni nu stie arata din Biblie, cu exceptia lui Branham, Frank si a ta. Felicitari voua. Sunteti fantastici. Un trio adevarat. Sunt uimit de intelepciunea ta.
   Cum vom intra in cer daca nu stim explicatiile aprobate de voi? Sarmanii de noi.

   Ștergere
  10. Behaitule pretentile voastre nu valoreaza doi bani. Harul lui Dumnezeu a fost aratat la Golgota. 'Descoperirea lui Isus Hristos' este Apocalipsa a carei interpretare Branhamelul tau a furat-o de la altii. Voi nu aveti nimic decit un mesaj blestemat de insasi Branham. V-a blestemat pe voi s-a blestemat pe el si a blestemat mesajul lui si asa a murit in chinuri dovada ca totul e blestemat la voi. El a cerut sa fie ucis daca e minicuna mesajul lui. Asa a si fost. Orbule care conduci la moarte pe altii nu vei scapa de mania lui Dzeu!

   Ștergere
  11. Nu cred ca e constient. Ca daca e, atunci e grav.

   Ștergere
  12. Te-ai folosit de cuvintele lui Pavel privitoare la binecuvantare . Poti sa ne arati la ce "binecuvantari duhovnicesti in locurile ceresti " bati apropo, cu pretentie ca le-ai fi primit si tu ?

   Ștergere
  13. Voi nu stiti nici o explicatie , nici macar pentru voi insisi O minte goala nici nu-si pune intrebari, neavand in ea ceva pentru referinta . Pe ucenicii care au avut o baza pe care si-au construit neintelegerile privitoare la experientele traite , Isus i-a vizitat si le-a vorbit , apoi a facut pentru ei un semn prin care s-a deconspirat ca este El Acela care le-a deschis mintea ca sa inteleaga Scripturile .M-as astepta din partea voastra sa citesc cuvinte referitoare la o astfel de intalnire , si acestea sa va dea de gol, ca si pe Petru, ca ati fost cu El

   Ștergere
  14. Da pretinde de la tine o astfel de intalnire mai Behaitule nu de la altii. ce tot aveti voi cu altii. Vedeti-va de prorocul fals si ideile lui catastrofale. Pe care dintre voi v-a vizitat Isus in persoana? esti dus rau de acasa. Cuvantul lui Dumnezeu a fost dat oamenilor sa creada si sa Il traiasca nu exista cerinte cu nebuniile voastre. Ar trebui si voi sa va intrebati de ce sant atatea minciuni in Mesajul Orei? Dar bine zici ca mintile goale nu stiu de astea." Nu stiu de astea" :))

   Ștergere
  15. De la behaitul citire: "" Dupa inviere, El este glorificat, " cu slava pe care o avea la Tatal inainte de intemeierea lumii ". exprimarea Bibliei are cu totul alte valente decat acelea omenesti, de aceea Mesajul orei este " tabu" pentru intelegerea ta ."

   Isus nu spune acel adevar dupa inviere,ci in Ioan 17 cand se ruga Tatalui.

   Nu este necesara nici o explicatie din ""ciorba orei"" ca sa intelegem ceea ce vroia Isus si Ioan sa ne spuna aici. Isus ca Fiu a existat la Tatal inainte de intemeierea lumii. Este simplu .Nu trebuie sa apelam la brosurile balbaite si incalcite ale lui Branham,ca sa intelegem aceste adevaruri simple ale Scripturilor.

   Si nu doar a fost Fiu inainte de a se naste,dar a ramas Fiul al Tatalui si dupa inviere:

   „Nu mă ţine”, i-a zis Isus, „căci încă nu M-am suit la Tatăl Meu. Ci du-te la fraţii* Mei şi spune-le că Mă** sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru.”

   Acelasi fel de exprimare il reia Isus cand vorbeste cu Ioan : ""....il voi face un stalp in templul Dumnezeului Meu..."".

   Stiti cand Fiul nu va mai exista ? Cand Dumnezeu va fi totul in toti. Pana atunci Isus exista ca Fiu,acum in timpul prezent si El mijloceste pentru noi ,dupa cum ne spune Petru . Nu degeaba Pavel ne spune ca avem la Tatal un mijlocitor: "'Pe Omul Isus Hristos. "" . Parca era Om doar cat era pe Pamant,nu?

   Din pacate multi au pierdut din vedere aceste adevaruri transmise de apostoli,si incep sa se lege de partea exterioara si chiar sa reduca totul la Dumnezeu. ,deparca am traii in viitor cand intradevar ""Dumnezeu va fi totul in toti"",dupa cum scrie in Corinteni.

   De altfel Branham nici nu prea predica din Ioan 17,doar aminteste anumite lucruri dar nu le explica . Nici Frank nu predica din Ioan 17. Nu le place fiindca le contrazic teoriile si invataturile stabilite ca niste dogme.


   Ștergere
  16. A amintit odata Frank de un verset din Ioan 17,la Sibiu parca,si lui Ionut i sa incalcit limba in gura cand a auzit pluralul ""Noi"" dintr-un verset din acelasi capitol.

   Ștergere
  17. Sfârşitul lumii vine în toamnă? Un asteroid va lovi Pământul pe 24 septembrie şi cataclismul ar fi anunţat de scrieri biblice

   Citeste mai mult: adev.ro/npmv6d

   Ștergere
  18. Sfarsitul verii vine in toamna.
   Sfarsitul prostiei cand vine?

   Ștergere
  19. Vedeti ca in Scriptura mai sunt cateva versete de care ar fi bine sa tineti seama atunci cand afirmati ca vorbiti calauziti , ca sa nu se dovedeasca gresita calauzirea voastra , adica sa fie din partea unui duh ratacitor
   Astfel, afirmatiile Domnului Isus cum le " potriviti " teologiei trinitatii , cand acestea suna impotriva afirmatiilor voastre in comentariile de mai sus ? " V-am spus aceste lucruri in pilde. Vine ceasul cand nu va voi mai vorbi in pilde, ci va voi vorbi deslusit despre Tatal."
   "Si tot astfel si Duhul ne ajuta in slabiciunea noastra: caci nu stim cum trebuie sa ne rugam. Dar insusi Duhul mijloceste pentru noi cu suspine negraite. (Rom.8:26)
   Petru nu a gresit spunand ca Omul Isus Hristos este mijlocitor, si noi ar trebui sa stim ca o face prin Duhul datator de viata, care la Cincizecime a fost impartit in Biserica , madularele Trupului al carui Cap este . ( nu mijloceste ca individ uman )
   In ziua aceea, veti cere in Numele Meu, si nu va zic ca voi ruga pe Tatal pentru voi."....

   Ștergere
  20. Intradevar Petru nu a gresit dar tu nu stii sa explici ce inseamna fraza ""Omul Isus Hristos"" desi el a inviat si nu mai este om!.Adevarul este ca voi nu vreti defapt sa acceptati ca Isus este Mijlocitor ACUM IN TIMPUL DE HAR!.

   Se vede ca nu stii sa explici dar incerci sa le intorci ,ca poate gasesti vreo explicatie...

   Ștergere
 4. Lică, mulţumesc pentru apreciere şi pentru publicare. Poţi să faci te rog poza puţin mai mare?

  Nici eu nu mă aşteptam să descopăr o prăpastie atât de adâncă între Frank şi Branham. Ştiam eu ceva, dar cele mai multe mi s-au făcut clare abia în timp ce am realizat acest studiu. De fapt, eu pornisem să scriu cu totul altceva, despre experienţele mele cu această linie, până ce am găsit de fapt miezul (putred) al problemei...

  Şi am derscoperit lucruri mult mai grave chiar, pe care le pun într-un articol la care lucrez chiar acum. Este de necrezut cum "îl sapă" robul ăsta (ne)credincios pe stăpânul lui...

  Chiar mă întreb şi îi întreb pe toţi cei ce citesc asta:

  Cum îl puteţi crede pe Frank şi pe Branham în acelaşi timp? Este imposibil. Cei doi se exclud reciproc

  Shalom
  Abel ben Adam

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ce tare e poza...face cat 1000 de cuvinte.

   In privinta articolului ce mai pot spune? Foarte bun. Daca nu noi sa cercetam lucrurile care am avut legaturi cu branhamismul si frankismul,atunci cine?

   Eu am observat ca si in privinta dumnezeirii sunt diferente mari intre Branham si Frank.

   Branham tot timpul predica cum ca Tatal este in Vechiul Testament,Fiul in Noul iar Duhul Sfant in Biserica .

   Pe cand Frank spune tot timpul ca Dumnezeu sa descoperit ca Tatal din cer, ca Fiu pe Pamant si ca Duh Sfant in Biserica . Deci toate descoperirile au venit deodata in Noul Testament. Asta mi se pare total diferit de ceea ce predica Branham referitor la dumnezeire.

   Deci care ar fi cea mai corecta asa zisa descoperire despre dumnezeire? Cea a lui Branham sau cea a lui Frank?

   Poate de aici sa nascocit ideea ca ""Frank aseaza lucrurile spuse de Branham"",fiindca au vazut mari contradictii intre cei doi,si atunci au vrut sa il scoate pe Frank curat si cu ""descoperirea divina "" in brate,chiar daca ""descoperirea"" lui Frank difera de ""descoperirea"" lui Branham.

   Ștergere
  2. Abel ben Adrenalina , cam incurci tu disciplina, si faci comparatie fara nici o ratie , dand cu sensul ei in bara, ca un " baiat de la tara "
   ADRENALÍNĂ s. f. Hormon produs de glandele suprarenale sau fabricat pe cale sintetică utilizat ca medicament datorită proprietăților vasoconstrictoare și sti­mulatoare ale mușchiului cardiac; epinefrină. – Din fr. adrénaline.

   Ștergere
  3. Behaială, tu esti un pui de ţăran prost, nimic mai mult.

   Când nu ştii să vorbeşti la obiect, mai iei o duşcă de vin ameţitor, după care ţi se resetează creieru şi ţi se încâlceşte limba şi tastatura, scornind poezii pentru copii (proşti ca tine)

   Ștergere
  4. E mai mult, Abel te contrazic. E si mincinos. (rautatea io trec in contul disperarii ca rezultat al pierderii a 30 de ani din viata in minciuna sectei branhamiste)

   Abel, cred ca nu ai scris destule teme din mesaj frankisto-branhamiste in articol, si neavand saracu Nelutu ce sa comenteze la subiecte, incepe sa aiureze si sa imi faca poezi. Eu ii sunt cel mai simpatic, se vede. Ma simt onorat.

   Ștergere
  5. Erezia 11:
   Dr. Frank: Îngerul din Apocalipsa 10:7 şi cel din Apocalipsa 11:15 este acelaşi înger
   Profetul: Îngerul din Apocalipsa 10:7 este un om, un mesager pământesc; Îngerul din Apocalipsa 11:15 este o fiinţă cerească

   Ewald Frank este corect aici.
   Adica, e biblic. Nu ca el o zice.
   Daca citesti si urmaresti si lasi desfasurarea evenimentelor celor 7 ingeri in ordinea biblica, si lasi simplu contextul asa cum Ioan a scris, e corect.

   Branham a facut Cuvantul sa minta numai sa se potriveasca cu ideile lui imaginare.
   Ingerul din Apoc 10 doar anunta venirea celui de al 7 lea inger si ca acesta va suna din trambita. Branham a zis ca ingerul 7 e prezent acolo in apoc 10.

   Toti care stim citi, vedem clar ca Branham a mintit. A mintit in cel mai grosolan mod posibil.

   Ștergere
  6. Abel, Branham nu a zis doar ce tu numesti "imbecilitate" cum a devenit ingerul ceresc, pamantesc dar zice si ca versetul 7 este prezenta lui acolo, nu intelege ca acolo se anunta despre venirea lui viitoare, care se implineste in 11:15, cum si Frank, bine zice.

   Candva il "uram" pe Frank pentru ca neaga Apoc 10.

   Acolo e tot mesajul lui Branham. Esenta mesajului e doar acolo. Branham da cu piciorul la vindecari pentru Apoc 10 numindu-le jucarii penticostale, bebelusi penticostali. etc.

   In credinta lui acolo e numele cel nou, acolo e credinta de rapire, acolo e secretul plecarii la cer, acolo e invierea si transformarea trupului, acolo e ultima trezire a Miresei care va face semne si minuni si de creatie (sic!) Tunetele sunt coroana slujbei sale -mireasa- si daca Frank ia afara tunetele, ia afara tot si goleste mesajul deplin.

   Cand am avut aceasta "revelatie" a tunetelor din mesaj, am zis ca GATA, vine rapirea ACUM. Am fost foarte fericit, stimulat de "vinul descoperirii" din pecetea a 3-a.

   Coleman si tunetistii stiau bine aceste lucruri din mesaj.

   Ghinionul lui e ca nu sunt reale, ci doar imaginare. A murit dezamagit si in boala si suferinta. Credea, credea cu toata fiinta lui.

   Dar a fost o iluzie precum efectul de lac, apa, de pe sosele cand e cald. Ceva "se vede" clar, dar cand te apropii destul de mult, vezi ca nu e nimic ce pare a fi. Fata Morgana.

   Ștergere
  7. Da Lica, asa e, despre asta trateaza cel de-al doilea articol pe care-l scriu despre Frank. El neaga cu totul Epocile, Pecetile (a Saptea incl. Tunete) si cel mai tare: El neaga Apoc 10:7

   Am observat de mult, ca Frank a scos toate astea din "Mesajul" lui Branham, si mesajul Frankistilor (care doar in treacat mai amintesc slujba de vindecare a lui Branham) a ramas doar un ambalaj gol golut in care nu a mai ramas picatura de Mesaj.

   Chiar daca Frank are dreptate, in sens biblic, il consider totusi un escroc si un impostor religios, pentru ca ramane asezat pe "scaunul lui Branham" si pe slujba lui. El nu se multumeste sa fie un predicator "biblic" ca multi altii, sa-si aiba biserica lui, ci vrea sa fie un lider si Guru mondial si nu tolereaza nici un alt predicator sau invatator biblic pe langa el.

   Fara Branham, Frank ar fi un nobody, sau cel putin asa s-ar condsidera el. De aceea, el nu se dezice in mod clar de Branham, pentru ca să aibă un suport şi o susţinere.

   Ștergere
  8. Daca neaga, ce sa spui, nu e numai vina lui ci si-a duhului de care e calauzit, se pare , fara ca el sa o stie ca-l mananca " pe felie " . Pentru popularitate si conducere in toate, (suprematie-ntre frati,) sunt mai multi care-s patati .Insa ce te faci tu, daca tot ne scrii, ca o dadaca si repeti lucruri ( o mie ) ce nu duc la-mparatie , dimpotriva, chiar opresc pe cei ce se straduiesc sa-nteleaga, sa urmeze si chiar sa si promoveze ceea ce Domnul vegheaza sa-mplineasca : pe alesi sa-i mantuiasca prin cuvantul ce l-a spus chiar prin gura lui Isus : "Cine va primeste pe voi Ma primeste pe Mine; si cine Ma primeste pe Mine primeste pe Cel ce M-a trimis pe Mine. (Mat.10:40)
   Cineva de zice c-are de la Domnu' -nsarcinare, lasa-l frate sa traiasca sa poata sa si-o 'mplineasca , nu te baga pe felie , sa fii mancat , ca piftie pusa pe felia lui, pentru gura dracului .
   asta m-am gandit si eu ca-i timpul sa fac, mereu, de cand am vazut ca voi nu-ncetati , punand gunoi peste hrana din Mesaj ( ca v-ati pus dracului gaj cu intreaga voastra viata . Da , acum v-am spus " pe fata " !

   Ștergere
  9. Asta da intrebare si concluzie!

   Chiar mă întreb şi îi întreb pe toţi cei ce citesc asta:

   Cum îl puteţi crede pe Frank şi pe Branham în acelaşi timp? Este imposibil. Cei doi se exclud reciproc

   Shalom
   Abel ben Adam

   DA! IN realitate Cei doi se exclud reciproc!

   Ștergere
  10. Eu am observat o ciudatenie si o contradictie in afirmatiile celor doua voci ""supranaturale"",adica cea de la raul Ohio si cea pe care ar fi auzit-o Frank dimineata la 6.

   Vocea de la raul Ohio: ""...mesajul tau va premerge a doua venire..."".

   Vocea pe care ar fi auzit-o Ewald Frank:""....predica Cuvantul..."".

   Acum care e ciudatenia si contradictia? Ati sesizat-o?

   Vocea lui Branham ii spune sa predice mesajul iar a lui Frank doar Cuvantul.

   Pai mesajul contine si lucruri care evident nu sunt in Cuvant.Daca predici mesajul si daca acest mesaj va premerge a doua venire,atunci se incalca Cuvantul deoarece mesajul contine lucruri care NU SUNT IN CUVANT ADICA IN BIBLIE.

   Daca in schimb lui Frank i sa spus sa predice DOAR Cuvantul,si presupunem ca tot din aceeasi sursa , atunci CUVANTUL EXCLUDE MESAJUL LUI BRANHAM.

   Intrebare care se pune este: Cum pot doua voci care se presupune ca provin din aceeasi sursa,sa se contrazica si sa se excluda una pe cealalta?

   Daca mesajul cu toate teoriile si invataturile preluate si presupuse ,va premerge venirea lui Isus,atunci indicatia de a predica doar Cuvantul nu isi mai are sensul.

   Daca in schimb lui Frank i sa spus sa se limiteze la Cuvant,atunci aceasta indicatie intra in contradictie cu ceea ce a auzit William Branham.

   Deci concluzia care este ? Branham il contrazice pe Frank iar Frank avand studii in teologie,e normal ca pentru el sa se limiteze doar la litera sau la Cuvant. Si atunci bineinteles ca Frank a auzit o voce care era pe placul lui,in acord cu ceea ce el stia si a fost invatat. ;)

   Ștergere
  11. Mesajul este fals7 august 2017, 20:11

   Eu cred ca Frank a avut o experienta dar pe care a imbrobodit-o, deoarece avea nevoie sa dea public informatii clare.

   Le-a cizelat si aranjat in timp, deoarece, daca nu stiati, el depozitase conserve si legume dupa ce i s-ar fi spus sa depoziteze hrana.

   Dar eu intreb Cum adica o voce divina ii spune sa faca ceva si el face ceva gresit si acea voce tace pana cand Branham il lamureste? E ridicol dar si nebiblic.

   Si eu am uneori experiente interesante pe care as putea sa le numesc oricum si asa cum zici tu, le-as "personaliza" pe directia genului de personalitate pe care o am -asa a facut Frank zicand Cuvantul- buna observatie Peter.

   Sa va explic cum vad eu dezvoltarea conceptului: "Domnul m-a trimis sau Domnul mi-a vorbit"

   De o saptamana, am visat ca fiul unei surori de la Mera de la adunare a murit intr-un accident. Eu nu am vorbit cu femeia aceasta de 25 de ani.

   Ii scriu pe Facebook si socat sunt cand imi spune ca si ea a visat de o saptamana ACELASI LUCRU!

   Amandoi ramanem socati!!!

   Ma gandeam, cum sa aduc o solutie de ajutor unei femei inspaimantate care imi era si vecina inainte, si stiam ca ma respecta mult ca om?
   (imi intrebam de fapt subconstientul- sau, pe Domnul, daca vreti termeni spirituali.)

   In timp ce vorbeam cu ea, am simtit ca, INTUITIV am primit un mesaj pentru ea. (subconstientul stia solutia si mi-a dat-o)

   (Vezi? Ar fi usor sa zic ca Domnul mi-a vorbit, cum fac multi in mod abuziv, asa a facut si Branham si Frank.

   INTUITIA ITI DA DIRECTI BUNE SI FALSE IN VIATA, depinde ce depozitezi in subconstient, SI EA INTELEGE REZOLVAREA UNOR SITUATII, ADUCE SOLUTILE, dar astea toate nu sunt "Dumnezeu cu un mesaj". Sunt capacitati umane psihologice normale dar trebuie descoperite si combinate cu elemente spirituale pentru succes major.

   Dar daca ai posibilitati financiare si forta de sustinere de la cativa oameni -ca si Ewald Frank- poti zice ca Domnul este acela - iar oamenii te urmeaza in autoinselarea asta).

   Ii spun acelei femei in mod rapid si real intuitiv: "Simt sa iti spun sa nu iti fie frica...dar pur si simplu tine post o zi, crede in bine, ramai pozitiva, discuta cu fiul tau sa fie prudent si nu te teme de nimic pentru ca fiul tau nu va pati nimic..."

   Asa cred eu ca va fi bine si asa i-am spus. Si asa cred ca va fi.

   Ei bine, desigur ca intuitia poate fi dezvoltata si crescuta ca un canal spiritual puternic. Vindecatorul Avak i-a dat lui Branham sfaturile care l-au ajutat sa strapunga in noua lui slujire pentru vindecare din anul 1947. Asta a fost vizita ingerului.

   Dar asta este o inselaciune sa spui -chiar daca ai solutii pentru oameni- ca Domnul te-a trimis cu un mesaj special, etc.

   Frank este carismatic, are si el haruri, daruri, ca Branham, dar la un nivel mai mic desigur si normal ca un astfel de om pricepe si intelege si experimenteaza diferit unele lucruri care aduc solutii altora dar e normal asta nu e ceva DIVIN, in sensul unei trimiteri exclusive.

   A avea ceva- inspiratie, intuitie, intelepciune, capacitati, daruri, etc- inseamna a sluji tuturor oamenilor cu ce ai, inseamna a iubi oamenii si a-i vindeca.

   Asta este modelul lui Isus. Asta e modelul de lidership suprem. Astea sunt valorile maxime date de Invatatorul OM, Isus.

   Restul e aroganta, rautate, mandrie, minciuna si din pacate asta este peste tot la mesaj la Branham, Frank si alte linii.

   Ștergere
  12. Eu nu cred ca are vreun har sau vreun dar supranatural.A facut vreo vindecare ,asa cum spune ca ar trebui sa fie un trimis autentic? Nu a facut.Doar sa rugat pentru cativa si gata.Deci ce haruri sau daruri are?
   Vreau sa aud macar unul.Vorbeste de evenimente politice?Majoritatea observatiilor lui sunt despre un eveniment care A AVUT LOC.Niciodata nu spune despre un evenimente dinainte,asa cum ii place sa numeasca ""slujba biblica apostolica si PROFETICA''. Dar problema e ca nu are nici o profetie. Este un infumurat si egocentric spiritual.Si prin atitudinea lui ii influenteaza si pe ceilalti care cred in el si care il privesc cu veneratie .Care apostol a indreptat privirile tuturor doar inspre el?

   Ștergere
  13. Cum îl puteţi crede pe Frank şi pe Branham în acelaşi timp? Este imposibil. Cei doi se exclud reciproc.

   Adevar mare ai spus Abel.

   Ștergere
 5. Da , imi place articolul tau Abel. Eu am avut putina tangenta cu Frankistii, insa cat am avut tangenta cu ei mi-a fost suficient, nu mai vreau. E bine ca ai cunoscut sistemul lor si din interior, e mult mai simplu de dezvaluit. Eu zic sa nu va mai certati cu Nelutu, ca nu are rost ! Are creierul spalat si e conectat la duhul lui Branham......pana cand Domnul nu il deconecteaza, totul e in zadar ! EU nu mai imi pierd timpul cu el ! Vine si vremea cand o sa inteleaga si el.... in necazul cel mare ! :)

  RăspundețiȘtergere
 6. Hai valea, cara-te cat ma repede si lasa-ne pe noi aici, nebunule!

  RăspundețiȘtergere
 7. Cine se aseamana se aduna (Iacob si Nelutu) ! ! !

  RăspundețiȘtergere
 8. Acest abuz verbal si emotional a lui Dan si Nelutu, este o dovada ca Branham asta i-a invatat. Le place teribil de mult sa intre cu forta acolo unde nu sunteti bineveniti si sa atace pe fiecare, cat mai mult.

  Ce nu au invatat ei inca este ca nu mai pot controla vietile altora. Si Nelutu sufera teribil de aceasta boala.

  Branham la fel, a suferit, Frank, Mera, si majoritatea liderilor, sunt disperati sa controleze pe altii si sa gaseasca bube in scrisul cuiva, in viata altuia, fac orice e posibil, dar sa dea raspunsuri biblice la subiectele ridicate in blog, nici vorba.

  Ei inca cred ca au dreptul sa ceara altuia socoteala si sa ii traga la raspundere. Uitati-va ce scrie.

  Astea sunt vorbele si atitudinea unui branhamist. Intentionat NU LE STERG acum.

  Ce faci tu se numeste agresiune si abuz. E o dovada ca suferi de singuratate si nevoia de atentie. Imi este mila de tine. Dar acestea le poti castiga si purtandu-te ca un om normal. Daca ai cauta intelepciunea la Dumnezeu ai gasi-o. In cativa ani ti-ai revenii cat de cat.

  Dar tu nu stii, nu poti, deoarece Branham nu v-a invatat asa ceva. De unde amarul vostru sa stiti asta?

  Stiu ca Branham te-a invatat abuzul verbal, jignirea, acuzatia, etichetarea, dar fa-o cu urmasii lui nu cu noi.

  Asa ca "mîne" poti scrie ce vrei ca tot le sterg cand vreau eu. Aici e "casa" mea si oamenii toxici si dezechilibrati nu sunt bineveniti.

  RăspundețiȘtergere
 9. Nu cu Lica au ei treaba ci urla deavolul din ei deoarece ati demascat ereziile lui Branham si Frank si ati aratat ca is eretici mai ales in acest ultim articol ff puternic. Slava Domnului ca nu mai urmam niste morti.Unul inmormantat de 50 de ani altul inca mai se plimba in lume sa se dea mare ca are slujba biblica, apostolica si profetica. Nu au minte deloc.

  RăspundețiȘtergere
 10. Du-te pe blogul tau de doua parale incultule si analfabetule nu vezi ca nu stii nici a scrie.

  RăspundețiȘtergere
 11. Are chipul lui Isus la avatar dar se comporta ca un diavol.E clar ca pentru branhamisti si frankisti nu mai conteaza absolut deloc ceea ce ne spune Isus si apostolii Sai. Ne-au aratat ca,Capul lor este Branham de aceea il si imita in vorbire,in mentalitate,in atitudine...l-au dat pe Hristos pentru Branham ,dar ei nu recunosc asta .

  Ce se mai poate vorbii cu niste oameni idolatrii? Sunt imbatati de Branham si de viata lui,asa cum odata israelitii erau imbatati de vitelul de aur,sau acei oameni care au fost fermecati de un om dintr-o cetate incat ajung sa spuna: ""Glas de Dumnezeu,nu de om"". Si in secunda urmatoare este doborat la pamant.

  Au ajuns culmea idolatriei si nebuniei spirituale.Nu doar ei ci si frankistii,si toti care ridica un om si il privesc cu veneratie mistica .

  Stiti ce este curios?Ca ei critica pe Papa de la Roma ,dar ei privesc la Branham si Frank precum privesc catolicii la Papa.

  Toti care sunt cu Branham si cu Frank ajung sa isi sape singuri groapa si sa pice in ea,prin faptul ca vorbesc tot timpul de altii dar ajung sa fie intr-o stare mai rea ca a lor.

  RăspundețiȘtergere
 12. Nu ma speri de niste termite ca si voi care nu avetzi Duh Sfant anonime tu esti ala care statea mai tot timpul langa Lica mai mult in fata nu esti altceva decat un tont care repeta ca papagalul tot ce altii spun cu inima niste termite sunteti nimic altceva.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Tont esti tu analfabetule. Uitati-va la el ce blog are http://conotatie.blogspot.ro/
   Prost crescut taran si bou asta esti. Daca oamenii nu iti spun nu inseamna ca nu esti asa. Unde ti blogul faclia? Handicapatule doua cuvinte nu stii sa legi.

   Ștergere
  2. Analfabetule de Iacob Dan. Uitate ce prost esti. Cum sa inveti pe alti dragostea cand esti plin de rahat pana in gat.

   Invata Dragostea.
   Posted on February 22, 2014 by facliaiubiri https://facliaiubiri.wordpress.com/

   Sa sti ca Dragostea se invata in tot ce facem cu fapta sau cu gandul in tot ce faceti puneti sufletul Dumnezeu apreciaza acest lucru daca vrei sa inveti ce este Dragostea te poftesc aici pe acest blog sper sa va fie de folos deoarece doresc sa invatam impreuna despre Dragoste.Am sa mai aduc multe lamuriri aici pe acest blog cu timpul treceri timpului ,acest timp este prea scurt si cel care ne asteapta va fi numai cu bucurii nici nu va puteti imagina ceea ce va asteapta puteti doar sa va inchipuiti.Dragostea este Dumnezeu si fiindca este Dumnezeu El da totul ca noi sa avem fericirea si sa tinem aprinsa faclia iubiri.Cautati sa aveti cu toti Dragostea.

   Ștergere
  3. Fatarnici.In realitate sunt plini de ura si de dispret la adresa altor crestini.Se vede dupa cum se exprima cata ""dragoste "" are...

   Ștergere
  4. http://conotatie.blogspot.ro/
   Cred ca e cel mai interesant blog Branhamist pe care l-am citit vre-o data ! Ai ce invata !
   Cam asta e invatatura lor.....!

   Ștergere
  5. :))) ma doare burta de la atata ras.Ala da blog.

   Ștergere
 13. Ewald Frank la Chisinau zilele trecute.
  https://www.youtube.com/watch?v=5mn61LHRfbI

  Incredibil ce baliverne spune. Auzi la inselatorul: "Slujba mea include tot ce inseamna planul de mantuire"

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. In afara de botez nu are nimic de parca in asta sta salvarea Nou Testamentara. Sectanti rataciti si aroganti.

   Ștergere
  2. Oameni buni Pavel a primul care a spus in Fapte : ""Nu m-am ferit sa va vestesc TOT planul lui Dumnezeu"". Cine vine si vesteste un alt plan cu o alta evanghelie ,care nu se bazeaza pe Harul si Rascumpararea prin jertfa ci prin "descoperire""si credinta in diferite slujbe si voci si experiente pseudomistice,acesta este anatema. Intelegeti? Cititi scrierile apostolilor daca vreti sa vedeti voia lui Dumnezeu pentru noi si planul Sau de mantuire .

   Ștergere
  3. Trebuie toti sa creada cum crede Frank altfel acestia ""nu cred conform Scripturii"".

   In sectele acestea nu este nimic spiritual autentic.Predomina doar aroganta si mandria spirituala.

   Ștergere
  4. Aberatii frankiste http://www.ultimachemare.ro/brosuri/crede-numai/

   Ștergere
  5. Chestii denaturate si rastalmacite la maximum. Scoate din context apoi face o regula din propria lui invatatura. Asta e stilul lui Ewald Frank:de inselator si amgitor. Aici deja nu mai conteaza vocea care ar fi auzit-o in urma cu 50 de ani. Si Cain a auzit vocea lui Dumnezeu. Oare era vrednic de urmat? Sau daca spui ""Asa vorbeste Domnul"" asta inseamna ca ai spus ceva adevarat care trebuie crezut orbeste?

   Sa va aduc si dovada: Ii ataca pe alti propovaduitori ai Evangheliei cu versetul din Matei 7 unde Isus spune : "" „Nu toţi care zic «Doamne, Doamne», vor intra în împărăţia cerurilor, ci acei ce fac voia Tatălui Meu, care este în ceruri.”

   Care e amagirea ? Ca defapt Isus Hristos ne arata voia Tatalui Sau in cateva versete de mai jos unde spune : "" De aceea, pe oricine* aude aceste cuvinte ale Mele şi le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care şi-a zidit casa pe stâncă. "".

   Deci aceasta este voia Tatalui :Sa traim cuvintele Domnul Isus. Tot El spune in alta parte "" Cuvintele Mele nu sunt ale Mele,ci ale Celui ce M-a trimis"". Deci cuvintele Lui sunt chiar cuvintele Tatalui Insusi. Si voia Lui este traim cuvantul Lui.

   Frank i-a versetul din context si il rastalmaceste la maxim,acuzand pe alti oameni care cred diferit de el . Deci denatureaza sensul real al versetului sustinandu-si invatatura falsa.

   Vedeti amagitorul si acuzatorul fratilor? Se ascunde in spatele dictonului din Vechiul Testament dar neintilnit in Noul Testament : """Asa vorbeste Domnul"".

   Linia lui Frank: o alta secta dogmatica. Si dogmatisul pana la urma subjuga fiinta umana in toate aspectele ei: emotional,mental,social....etc. Le rapeste oamenilor libertatea de a trai in Hristos. Ii transforma in robi,sclavi ai unui sistem de gandire unilateral .

   Ștergere
  6. Exact, asa este. Ai punctat foarte bine frate!

   Shalom
   Abel

   Ștergere
  7. Chiar ei sunt cei care toata ziua zic ""Doamne Doamne"" dar in realitate nu ii intereseaza ce ne invata Domnul Isus Hristos. Spicuiesc din vorbele Lui doar ce le convine ,apoi nascocesc o invatatura acuzatoare la adresa altor crestini. Cand defapt Isus ne invata altceva in contextul respectiv,nicidecum nu ne arata slujitorii evangheliei depline.

   Doar Frank vede dusmani si rataciti peste tot. E clar ca nu are nici o legatura cu invatatura Domnului si a apostolilor Sai. Mai degraba se inspira din predicile lui Branham,nicidecum din Evanghelia lui Hristos. Asta cum se cheama in limbaj biblic? Invatator fals,amagitor ,care abate oamenii de la invatatura lui Hristos.

   Ștergere
 14. Asta pretinde Ewald Frank ca Domnul i-a vorbit.

  «Slujitorul Meu, nu înfiinţa biserici locale şi nu publica o carte de cântări, căci acesta este semnul unei denominaţii».

  Biblic vorbind, un apostol infiinteaza biserici locale si ordineaza presbiteri si se implica. (Apos Pavel s-a ocupat personal chiar si cu ajutoare materiale, financiare si alimentare)

  Unde este atunci pretentia lui Ewald Frank ca face doar ce Cuvantul spune?

  Si un caiet in care sa scrii cantarile, in special cele mai inspirate, este unul dintre cele mai bune lucruri pe care le poti face in acest sens. Cum sa spui ca Dumnezeu ti-a spus asa ceva?

  Scrierea este arta divina de a pune pe hartie lucruri de valoare pentru a fi folosite de si de ceilalti de aceea vedem in Biblie deseori porunca Domnului catre oamenii Lui: "SCRIE". (si culmea ipocriziei e ca toti de la ei au caiete de cantari)

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. «Slujitorul Meu, nu înfiinţa biserici locale şi nu publica o carte de cântări, căci acesta este semnul unei denominaţii». Asta intradevar nu e biblica pentru ca apostolii au infintat biserici oriunde au mers si vestit Cuvantul.

   Ștergere
  2. Cam confuz...fiindca in Biblie e tocmai invers.Sau dacă e vorba de E.Frank nu mai contează modelul biblic? :)

   Ce sa mai zic de ce anume îl poate deranja pe Dumnezeu...caietele de cântări.

   Mai justificat era să i se spună că semnul unei denominatiuni este să predici același lucru,precum o dogmă...Dar nuuu. Pe Dumnezeu îl deranjează caietele de cântări.

   Astea de fapt sunt semnele specifice unei secte: "inovațiile" si nascocirile religioase.

   Peter

   Ștergere
  3. Ajung la concluzia că cei care sunt mai aproape de Biblie sunt tocmai cei care sunt recunoscuți de stat adică cultele sau denominatiuni,cel puțin la nivel de trai învățătură.

   Întemeietorii aceștia de secte care se prealzinta ca si "Gardienii Cerului",abuzează de Biblie si de poziția lor,venind cu indicații ce nu au legătură cu Biblia,si în acest mod își strâng oameni în jurul lor ,înălțându-se pe sine în ochii celorlalți. Le place să își facă un renume și să fie adorati si priviti cu venerație de ceilalți. Prin asta ei calca chiar prima poruncă,sau cel puțin îi fac pe ceilalți să încalce prima poruncă.

   Peter

   Ștergere
 15. Multumesc pentru claritate domnule Abel ben Adam!!!!!!!Foarte clar acum totul.

  RăspundețiȘtergere
 16. Interesanta observatie Abel.Ewald Frank nu il numeste pe Branham ""Profetul lui Dumnezeu"" ci ""Barbatul lui Dumnezeu"". Oricum,spiritul teologic al lui Frank se vede in tot ceea ce scrie.Il face pe Branham un simplu vindecator.Ii contrazice toate descoperirile .

  RăspundețiȘtergere
 17. La marele eveniment ce sta inaintea noastra, rapirea adevaratei Biserici, fratele Frank va pleca pentru ca el este adevaratul slujitor al Domnului iar batjocoritorii vor fi dati de rusine. Domnul vine in curand si va lua Mireasa Lui.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Imi pare rau pentru tine... Ori vei imbatrani dezamagit, ori iti vei schimba perceptia despre un astfel de "mare eveniment".

   Cat despre fratele frank, nu va pleca niciunde, ci trupul lui va fi pus in tarana, ca si al lui branham, billy paul si toti ceilalti...

   Ștergere
  2. Si care este adevarata Biserica? Frank nu are nici macar semnele care trebuie sa insoteasca un apostol sau trimis,dupa cum spune Ap.Pavel. De ce il numesti adevarat slujitor?

   Vocea de la raul Ohio din 1933 a spus ca mesajul va premerge a doua venire a lui Isus. Iar Frank nu crede si predica mesajul lui Branham adica Epocile,Pecetile,Tunetele,mesajul Piramidei precum si alte ""descoperiri"" pe care Branham le numea ""Mesajul Orei"".

   Ewald Frank a golit mesajul lui Branham de esenta lui. Defapt nici nu crede mai nimic din ceea a a adus Branham.

   Stai linistit nu sunt branhamist.Am fost odata.Si daca nu erau proroci falsi in mijlocul lor poate mai ramaneam branhamist.Zic poate...Dar am vrut sa-ti arat ca ''sursele divine"" ale celor doi sunt total opuse si in contradictie. ;)

   Ștergere
  3. Am omis ceva .Am spus ca ""sursele divine"" ale celor 2 sunt in contradictie. Si care a fost ""sursa"" lui Ewald Frank? Indicatia de a predica doar Cuvantul,adica sa se limiteze doar la litera,si sa NU predice esenta mesajului adica tocmai ""descoperirile"" lui Branham,acestea fiind considerate de Frank nebiblice!.

   Ștergere
  4. ,,Semnele unui apostol le-ati avut printre voi in toata rabdarea, prin semne, puteri si minuni cari au fost facute intre voi.” (2Corinteni12:12)

   Potrivit acestui verset,este Ewald Frank un trimis autentic?

   Daca o luam biblic,un trimis este confirmat cu semne si minuni. In mod ironic,dar asta spune Frank in foarte multe locuri. Interesant cum se descalifica dar fara sa-si dea seama.

   Ștergere
  5. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
 18. Nu exista trimis mondial cu slujba de evanghelist,si fara sa fie confirmat. O invata Biblia,si o spune chiar si Frank in foarte multe locuri.

  De cativa ani ati facut din slujba lui Frank o slujba ""biblica,apostolica si profetica"". Cuvintele grele cer dovezi la fel de grele....;)

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Am modificat putin fiindca am scris gresit. De aceea apare sus comentariul ca fiind sters.

   Ștergere
 19. Pt anonimul frankist de mai sus: Crede ce vrei.Este democratie.Eu ti-am dat cateva indicii sa vezi unde te afli si ceea ce crezi. Biblia ne indeamna sa cercetam lucrurile. Asta facem pe acest blog.Nu am nimic cu tine fiindca crezi in Ewald Frank sau in Wiliiam Branham. Dar cu riscul de a ma repeta: Afirmatiile grele cer dovezi grele...!. Daca iti place sa fi mintit sau sa fi produsul altora,e treaba ta. Dar cineva a spus odata:

  "" Gandeste cu propria ta minte.Daca nu,o va face altcineva in locul tau.""

  RăspundețiȘtergere
 20. atunci cine este omul folosit de Dumnezeu ptr raspandirea mesajului reasezarii , si unde si pe cine sa creada omul? ptr ca Isus ca cine primeste pe cei trimisi de El pe Domnul Il primeste ,care este acest trimis al lui Dumnezeu ?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Mesajul este fals9 octombrie 2017, 08:08

   In primul rand nu exista nici un mesaj al reasezarii, totul sa dovedit a fi frauda spirituala si plagiatura, Branham ne-avand nici o descoperire a Cuvantului.

   Credinta este o alegere personala de a-L urma pe Domnul si de a-I face voia.

   Cum pe cine sa creada omul? Pe Domnul Isus si Evanghelia.

   Oricine duce Vestea Buna mai departe este un trimis (in special daca face asta ca slujba permanenta). Iar liderii care au o intelegere mai profunda a vietii de credinta, a Scripturilor, trebuie sa fie slujitorii nostri, slujitorii tuturor. Adica, sa ne ajute sa crestem in omul dinlauntru, in viata, in spiritul nostru, in cunostinta adevarului, sa rodim, nicidecum sa ne repete ani de zile niste idei mai bune sau rele care nu ajuta cu nimic pe cei care le asculta.

   Asculta te rog pe Ewald Frank cu atentie, si vezi ca de ani de zile nu spune mai nimic, decat ca se lauda ca numai el e chemat de Dumnezeu si critica pe altii ca nu sunt buni. Asta nu e Cuvantul lui Dumnezeu. Este aroganta, mandrie, lauda de sine si critica distructiva.

   Ștergere
 21. atunci cine este omul folosit de Dumnezeu ptr raspandirea mesajului reasezarii , si unde si pe cine sa creada omul? ptr ca Isus ca cine primeste pe cei trimisi de El pe Domnul Il primeste ,care este acest trimis al lui Dumnezeu ?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Daca mesajul era de la Dumnezeu producea roadele cuvenite.

   In toata Biblia este scos in evidenta necesitatea de a avea o inima noua,o natura noua. Atat in VT cat si in NT.

   Voi va incredeti intr-un om numit Ewald Frank sau Wiliiam Branham. Nu am ce sa va spun decat ceea ce spune Biblia.

   "" 5 Aşa vorbeşte Domnul: „Blestemat* să fie omul care se încrede în om, care se sprijină pe un muritor** şi îşi abate inima de la Domnul!
   * Isa 30:1; Isa 30:2; Isa 31:1; ** Isa 31:3;
   6 Căci este ca un nenorocit* în pustie şi nu** vede venind fericirea; locuieşte în locurile arse ale pustiei, într-un pământ† sărat şi fără locuitori.
   * Ier 48:6; ** Iov 20:17; † Deut 29:23;
   7 Binecuvântat* să fie omul care se încrede în Domnul şi a cărui nădejde este Domnul!
   * Ps 2:12; Ps 34:8; Ps 125:1; Ps 146:5; Prov 16:20; Isa 30:18;
   8 Căci el este ca un pom* sădit lângă ape, care-şi întinde rădăcinile spre râu; nu se teme de căldură, când vine, şi frunzişul lui rămâne verde; în anul secetei, nu se teme şi nu încetează să aducă rod.”
   * Iov 8:16; Ps 1:3;
   9 „Inima este nespus de înşelătoare şi de deznădăjduit de rea. Cine poate s-o cunoască?”
   10 „Eu, Domnul, cercetez* inima şi cerc rărunchii, ca să** răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui.” Ieremia 17

   In concluzie:Sunteti pe langa adevaratul mesaj al Bibliei.

   Peter

   Ștergere
 22. Trebuia sa numiti articolul 11 CONTRADICTII INTRE TEOLOGUL FRANK SI PROFET.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. He he ce v ar mai place voua branhamistilor sa dovediti ca Frank nu crede tot mesajul.

   Ștergere
  2. Dar crede Frank mesajul?Daca ar crede atunci ar crede si Epocile PEcetile si ca Branham a fost ingerul din Apoc.10:7. Dar Frank nu crede astea.Cum nu crede nici ca Piramida este Biblia in piatra,dupa cum a predicat Branham.

   De fapt Frank ii ambigu si confuz.El spune ca Branham a preluat Epocile apoi invata ca lui Branham i sau descoperit toata tainele din Geneza pana in Apocalipsa. Cum vine asta? E corect sa joci alba neagra ?

   Peter


   Ștergere
  3. Uite descoperirea ,nu e descoperirea!. Asta predică si învață Ewald Frank.Comedia e ca are idei mai bune chiar decât Branham ,pe care îl face Ilie restauratorul. Studiile teologice își spun cuvântul,nicidecum vreo descoperire divina.Deci Frank e un teolog pseudobranhamist.

   Peter

   Ștergere
  4. Branham e "profetul" confuz si Frank e teologul "alba-neagra".

   Ambii la un miliard de ani lumina de realitate...

   Ștergere
  5. Mesajul este fals15 aprilie 2018, 08:04

   Asa este.

   Uneori Frank se refera ca "la fel ca si apost Pavel, fratele Branham a avut descoperirea si descoperirea este data doar celor alesi...etc...." si alteori, mult mai des, spune ca "noi nu avem nevoie de descoperire deoarece Biblia este intreaga descoperire a Cuvantului..." si tot in aceste idei o tine de zeci de ani.

   Ștergere
  6. Mesajul este fals15 aprilie 2018, 08:22

   Suna bine.

   Daca Abel este de acord pot pune ca si subtitlu: 11 CONTRADICTII...intre cei doi.

   Ce spui Abel?

   Ștergere
  7. Ok, pune subtitlul: Contradictii intre teologul Frank si Profetul Branham

   Nu stiu daca sa mai punem "11" ca nu e un numar reprezentativ. Cand am scris articolul nu am stat sa le numar, si asa au iesit 11. :)

   Ștergere
 23. https://www.youtube.com/watch?v=dwmLCRNLzfg
  Iata inca o contradictie aici.

  William Branham spune ca Rapirea este in etape ca Domnul se pogoara in 3 pasi si Frank neaga categoric. Desi e Asa Vorbeste Domnul de la Branham totusi Ewald Frank respinge categoric ce zice Branham. Dar apoi zice ca el crede Mesajul Orei. Cum vine asta? Lamuriti-ma.

  RăspundețiȘtergere
 24. Frank in esenta e un teolog ,si el vede Apocalipsa in sens cronologic,ca si neoprotestantii sau cultele religioase. De aceea este si obsedat de invatatura ,si pune accent doar pe litera sau pe ceea ce el numeste 'Cuvantul",adica totalitatea invataturilor lui. Atat conteaza pt Ewald Frank. Educatia teologica isi spune cuvantul in felul cum gandeste si invata. ;)

  Peter

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu este ironic ca desi Ewald Frank critica cultele religioase,gandirea lui are radacini in teologia neoprotestanta?

   Intreb fiindca invatatura cu rapirea bisericii in Apoc.4 si revenirea ei in Apoc.19 ,precum si alte evenimente din Apocalipsa sunt vazute de Frank in sens cronologic,intocmai ca si neoprotestantii. De fapt acestia au stabilit aceste teorii teologice, la inceputul secolului 20,pe cand Frank era doar in schema. ;)

   Peter

   Ștergere
  2. Vezi ce inseamna sa cercetezi lucrurile,dupa cum ne invata Biblia ? Descoperi multe lucruri,si in acest fel nu poti fi amagit de acesti indivizi care se prezinta ca si gardienii Cerului.

   Peter

   Ștergere
 25. Frank invata in mod gresit ca chiar daca Branham spune ceva ce nu poate fi pus inapoi in Scripturi sa nu fie crezut. Dar intrebarea cea mare este ca daca Branham este profet in ochii lui Frank si il recunoaste ca mesagerul timpului, de ce el nu are incredere ca Branham a spus adevarul chiar daca Frank nu poate vedea legatura spuse de Branham. Nu stiu daca ma intelegeti ce vreau sa spun. Daca Frank spune ca Branham e profet de ce nu intelege ca profetul vede spiritual lucrurile in Biblie. Zic asta pentru ca un profet vede in chip duhovnicesc, adica dincolo de ceea ce un invatator poate vedea in Biblie.Pesemne ca Frank nu crede cu adevarat ca Branham este un profet al Cuvantului si nu vrea sa piarda oamenii daca spune adevarul ca Branham este fals. Sa fiti atenti ca atunci cand pomeneste pe Branham il pomeneste numai ca vindecator si ca a avut vedenii dar nu il aminteste ca este profetul Cuvantului.Si normal pentru ca Branham a predicat Apoc 10,7 foarte insistent in ultimii lui ani de viata si a spus ca Apoc 10 este Asa Vorbeste Domnul si este intreaga descoperire pentru Mireasa lui Cristos.
  Aici ce mai zice Frank si acolitii lui?

  RăspundețiȘtergere
 26. O mare contradictie este si la tema Rapirii. Fratele Branham a spus ca este in 3 faze iar teologul Ewald Frank neaga cu tarie acest lucru desi este scris in Biblie. Un lucru este clar. Ewald Frank nu crede aproape nimic din Mesaj. El crede doar botezul si aceste lucruri incepatoare.

  RăspundețiȘtergere
 27. De ce oare?/Fiindcă Ewald Frank are o pregătire teologică,și judecă predicile lui Branham prin educația teologică care a primit o .

  De fapt Ewald Frank are o gandire neoprotestanta.Cu mici excepții, el în esență este un neoprotestant.Și felul cum predica si cum cheamă oamenii să îl primească pe Isus ca Mântuitor, cam totul isi are originea în teologia pe care el a preluat-o de la alții, apoi i-a adus ceva modificări, gen botezul în apă și dumnezeirea.

  Peter

  RăspundețiȘtergere
 28. Frank critica dur pe toti aceia care spun ca Branham e vocea lui Dumnezeu, ba chiar spune ca cine zice asa ceva e fals dar nu spune o iota ca BRANHAM este cel care a adus si promovat aceasta invatatura falsa. Ce sa intelegem din asta. Ca e un fatarnic ca si Branham si acest Ewald Frank.

  RăspundețiȘtergere
 29. Vati apucat voi sa criticati pe robul Domnului. Vai si amar de voi sunteti un nimeni.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cine e robul Domnului? Ewald Frank, care ne tot minte de zeci de ani că suntem în timpul Rusaliilor? Sau Branham, Ilie din Maleahi care a murit ca un prăpădit, când de fapt Ilie din VT se înalță la ceruri și reapare cu Iisus și Moise pe munte,si asta ca o prefigurare a misiunii pe care o vor avea cei doi proroci în Apocalipsa?

   "Aduceţi-vă* aminte de mai-marii voştri care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu; uitaţi-vă cu băgare de seamă la sfârşitul felului lor de vieţuire şi urmaţi-le credința!" Evrei 13:7

   Amândoi sunt condamnați de propriile cuvinte și întâmplări :

   Branham, cel care spune ca e ultimul proroc și mesager din Biblie dar el a murit mai rău ca un câine fără stăpân

   Frank, care ne duce cu zăhărelul de zeci de ani cum că am fi în timpul Rusaliilor și că fiecare trebuie(!) să-și trăiască mântuirea și să-și aibe trairea lui supranaturală, cerință care e de fapt contrazisa de Biblie!.

   Dacă e adevarat ceea ce spune, nu trebuia oare ca până acum să fi fost trăite aceste Rusalii?Ia gândește-te puțin, și lasă clișeele astea care ți-au fost inoculate.

   Peter

   Ștergere
  2. Raspundeti mai frate la subiectul articolului nu mai critica, te rog. Avem dreptul sa punem la indoiala si pe Branham si pe Frank daca am gasit multe dovezi ca ei se contrazic grav de tot.

   Fratilor incepeti odata sa raspundeti pe temele despre care discutam, altfel sunteti doar niste palavragii care apare pe "robul" dar deloc interesati de adevar si de subiectul biblic abordat.

   Va rog, haideti sa discutam ca oameni maturi si fie ca ADEVARUL LUI DUMNEZEU sa biruie in vietile noastre.

   Ștergere
 30. Auzi la el cica suntem un nimeni. Mai bine un nimeni decit adeptii unui sarlatan si manipulator care tine creduli langa el, pentru slava si orgoliul lui.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Mesajul este fals28 aprilie 2020, 18:22

   E o nevoie psihologica bolnava la cei de la mesaj de a injosi pe ceilalti, pentru ca sa se simta ei superior.

   E o afectiune psihologica bine cunoscuta prin care ei ne arata cat de nesiguri sunt pe ei, inauntrul lor. Simtindu-se mici, ne jignesc ca sa parem in ochii lor ca suntem zero, nimeni. Bietii de ei...de cand ii stiu fac asta...Branham si Frank si alti lideri i-au invatat sa fie la fel de bolnavi ca ei.

   Ștergere
  2. Fr Lica nu la toti care cred Mesajul e boala asta de a acuza si jigni. Nu baga pe toti in aceeasi oala.

   Ștergere
  3. Decit un prostanac dus de nas de un batranel mai bine un nimeni dar în adevar Hehehe :)

   Ștergere
  4. Mesajul este fals2 mai 2020, 07:44

   Da e adevarat, ai dreptate, nu toti cei care sunt la mesaj sunt nevrotici si instabili psihic si emotional.

   Ba inca sunt multi frati la mesaj intelepti si echilibrati in toate domeniile vietii, si ii apreciez pe acestia pentru ca nu se lasa dusi de nas de Branham si Frank ca sa inceapa sa urasca si sa dispretuiasca pe altii. Trebuie sa scape doar de frica si groaza, induse in subconstientul nostru de catre Branham si urmasii lui.

   Inainte de Paste m-a sunat un astfel de om bun, serios, familist, cu valori, si mi-a zis direct in fata ca acum dupa ce a citit aici si a verificat, el nu mai crede toate ideile alea extreme ale lui Branham in care credea mai inainte, si ca stie ca Branham dupa anii 60 nu a mai fost acelasi cu cel de dinainte. I-am dat dreptate.

   Sper sa continue sa se dezintoxifice mai departe si desigur sa pastreze ideile bune cu baza biblica, daca vrea.

   Ștergere
  5. Fr Lica nu te supara eu le zic ca is fatarnici tu le zici fricosi dar eu cred ca ei daca stiu atatea ca sunt false la Branham si tot acolo stau sunt mari fatarnici. Domnul sa ne ierte pe toti.

   Ștergere
 31. Lica nu pot accesa ultimul mesaj din dreapta. Dau pe el și nu îmi apare. Vad doar al treilea mesaj de sus dar primele doua nu le vad. Imi apare doar un articol scris de tine și atat. Eram curios ce a scris sora si Avel. Multumesc

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Dace te referi la comentariile de la articolul "Catre liderii de la Mesaj", am avut si eu aceasta problema. Sunt foarte multe comentarii, cred ca depasesc un anumit prag. In cazul acesta, exista in josul paginii un link pe care scrie "Incarcati mai multe..." Da-i click acolo si apar si alte comentarii, si acolo le poti gasi.

   Ștergere
  2. Am facut cum ai spus si imi apare ultimul comentariu al sorei respective. Al tau nu il vad niciunde. Si nici nu mai scrie sa incarc mesaje. Doar odata merge sa încarc.

   Ștergere
  3. Mesajul este fals2 mai 2020, 07:35

   In ultima saptamana au fost mai multe erori. O fi de la ei. Sunt supra incarcate retelele de net de cand cu pandemia.

   Nu ma duce nici pe mine direct la acel comentariu atunci cand vin din coloana din dreapta a comentariilor, cu click, insa el este in arhiva de comentarii, il vad acolo. Apropo, avem deja peste 10.500 comentarii in acest blog.

   Acest blog este cel mai vizitat si comentat blog in care este vorba despre Branham, anti branhamist/frankist/etc. Este citit din peste 55 de tari.

   Saptamanile trecute articolele cu Mera si Frank au fost citite de peste 500 de persoane unice care au facut peste 54 de mii de vizitari ale paginilor multor articole.

   Redau aici comentariul.
   Mi-a placut ideea lui Abel. Multumesc pentru comentariu Abel.

   "Interesanta paralela intre cei doi. Chiar spune Biblie sa le privim sfarsitul vietii lor. Unul mereu nemultumit, critic, nevrotic, urator de bine si de frumos in SUA. - Branham

   Altul bland si bun iubitor chiar si de dusmani, intr-o celula umeda, murdara, infecta de sub pamant in Romania. - Wurmbrand

   Obsesia nebuna antitrinitara a lui Nelutu il face sa fie atat de amar la suflet si de necioplit? Posibil. Inca nu a inteles nimic din Biblie."

   Ștergere
  4. Pai uite care e ideea: Articolul acela are foarte multe comentarii. Primul pas vi l-a spus, sa dai pe "incarca mai multe..." Pe urma apar toate comentariile la articol.

   Dar depinde insa si unde a fost intercalat un anumit raspuns. Daca este jos de tot il vei gasi usor. Dar comentariul pe care il cauti tu, este intercalat cam pe la mijlocul paginii.

   Pasul doi ar fi (ca sa iti usurezi cautarea) sa cauti folosind cautatorul pe care orice Browser il are. (Ma refer strict la navigarea de pe un computer/laptop, nu de pe telefoane si tablete, si acolo merge dar nu stiu cum, caci nu folosesc)

   Pasul doi ar fi sa apesi CTRL+F care iti va deschide undeva in josul paginii (Mozila Firefox) sau in susul ei (Google Chrome) un camp de cautare. Acolo scrii 1-2 cuvinte din comentariul cautat, asa cum iti apare el in dreapta paginii. In cazul asta concret scrii: "ideea lui Abel" (fara ghilimele) si dai Enter pena cand te va duce la acel pasaj... Comentariul asta este intercalat chiar la mijlocul paginii

   Daca vrei sa cauti comentariul sorei, scrie "curioasa" (fara ghilimele) si il vei gasi jos de tot.

   Testst cu Mozila Firefox.

   Abel

   Ștergere
  5. Taceti ca incepe sa vorbeasca robul necredincios la ora 19.De ce il numesc asa? Fiindca Branham ia spus sa imparta hrana iar el o face cu ou si cu otet. :)

   Ștergere
  6. Mesajul este fals3 mai 2020, 10:09

   Frank a vazut ca multe din ideile lui Branhamn tin de universul SF si a facut corectiile necesare, insa a ramas la adapostul lui Branham considerandu-l profetul Ilie care restituie tainele.

   Dar tocmai acele taine pe care Branham zice ca le-a descoperit, Frank le neaga. E o samanta a contradictiei uriasa.

   Am mai realizat ca atunci (daca e adevarat) cand Branham i-ar fi spus lui Frank despre hrana, erau anii 50, era vorba de multe lucrurile pe care poate ca 90% din evanghelici le cred. Vindecarea, eliberarea, rugaciunea pentru bolnavi, etc. Nu era vorba pe atunci de plagiatura lui Branham cu Epocile, Pecetile si restul asa ziselor descoperiri.

   Ewald Frank nu mi-a raspuns nici acum la subiectul biblic ridicat cu privire la Maleahi 4, 5 si 6. Mi-a raspuns la inceput la toate emailurile, dar ma refer ca NU STIE NICI EL DE CE APARE UN ILIE IN PLUS. Sau poate ca stie dar nu poate da inapoi.

   I-am dovedit din Biblie ca In Maleahi 4 si Matei 17 Domnul nu vorbeste despre nici un evanghelist american dintre enamuri, ci e vorba de Ioan Botezatorul si de inca un Ilie profetit la viitor, nu doi, adica acela care era cu ei pe muntele schimbarii cu Domnul si ucenicii, si care va veni la Israel sa restituie credinta apostolica, sa intoarca inima copiilor lui Israel la cea a parintilor apostoli.

   DA! Nu uit niciodata dimineata in care am primit aceasta intelegere si am sunat urgent pe fr Lihaciu din HD, apoi pe Dascalu, am si chemat adunare cu alti frati din Cluj sa discutam, am scris in SUA, in Anglia, Germania, unor frati considerati lideri maturi, dar nici unul nu a putut sa imi raspunda biblic. Atunci am lasat sa imi RASPUNDA CUVANTUL. Si mi-a raspuns. Asa am scris si articolul cu Ilie

   https://mesajul.blogspot.com/2013/05/profetul-ilie-in-grafica-simpla.html

   Nici pana azi urmasii mesajului nu recunosc ca sunt inselati si cu aceasta falsa asteptare si invatatura.

   Sa revenim. Se dovedeste deci ca si Frank si ai lui urmasi, nu au inteles Cuvantul, sau il inteleg dar se lasa compromisi si inselati de propriul orgoliu si mandrie personala.

   Ștergere
  7. Lica cand Branham ia spus lui Frank de hrana sa o împarta era in anii 60,parca în 63.Nu era in anii 50.Era deja cu ideile lui cu ingerul din Apoc. 10 si cu pecetile si epocile. Si spui de ideile SF ale lui Branham dar si Ewald Frank predica aceleasi idei. In adunarea de la Krefeld ridica si arata poza cu norul supranatural si cu Branham cu lumina aceea deasupra lui. Chiar tu ai spus acum cativa ani ca Frank face terci ceea ce Branham numeste hrana.Acum spui ca hrana la care se refera Branham era ceva din anii 50. Dar gresesti. Nu știu daca voit sau nu dar gresesti în ceea ce spui. Recitește ce ai scris în articolele despre Ewald Frank. Numai bine.

   Ștergere
  8. Mesajul este fals3 mai 2020, 14:48

   Da da pai se stie ca Frank a facut-o terci toata invatatura lui Branham, pastrand putine lucruri din ea, acesta e si motivul articolului acesta de mai sus, scris foarte bine de catre Abel.

   Trebuie verificat mai indeaproape pe cifre, desigur. Frank a spus ceva de anul 1958 intr-o predica cu privire la intalnirea lui cu Branham...daca nu gresesc acolo a zis de ceva experienta.

   Acum vad clar inca niste elemente de confuzie.

   La inceputul aniilor 50

   - mesajul era vindecarea divina,
   - apoi mai tarziu mesajul era unirea bisericilor (pe care Branham a spus ca Dumnezeu l-a chemat sa o faca) prin mesajul Botezului cu Duhul Sfant (echivalenta cu infierea noastra ca si fii si fiice a lui lui Dumnezeu prin credinta numai in Cristos)
   - apoi inceputul si imediat dupa 1960 exista un alt mesaj, venirea ingerului laodicean care are un mesaj pentru Biserica.
   - apoi mesajul era venirea lui Ilie cel promis in Maleahi 4,5-6 care restituie invataura
   - apoi mesajul era descoperirea Fiului Omului in nor care deschidea usa catre Apoc 10 cu 7, aducand cartea deschisa, adica pecetile descoperite.
   - apoi acelea au rezultat in mesajul nou care a devenit descoperirea celor 7 tunete catre Mireasa, conform apocalipsa 10 de la 1 la 7.
   - Branham declara ca Maleahi 4 cu 5 se implineste in Apoca 10 cu 7! (oare ce argumente are Frank sa nege asta deoarece Branham spune asta EXTREME DE DES SI FOARTE CLAR!?)
   - apoi mesajul a fost descoperirea lui Dumnezeu in carne umana sub numele William Branham. Apoi Branham moare si fiecare care spune ca duce mesajul mai departe se refera in mod foarte diferit la ceea ce insemna mesajul candva.

   Cam asa arata evolutia mesajului lui Branham. Foarte haotic, confuz si mai ales nebiblic. Total nebiblic. Foarte SF, la asta am refer cand zic SF.

   Ewald Frank a preluat multe idei, cu botezul, cu ideea unitariana, cu tinuta femeii, cina Domnului, etc. dar invataturile cele considerate de catre fratii CELE MAI IMPORTANTE (si de catre mine inainte sa plec din secta asta) efectiv le-a desfiintat, le considera SF, si azi le critica, desi pentru Branham si adunarile de la mesaj, doar acestea de pe urma au ajuns sa fie considerate ca fiind cele finale si adevarate. Branham zicea ca pe acestea, adica tunetele, tragerea 3a, satana nu le poate imita ca si pe celelalte din trecut din slujba lui.

   Ai inteles la ce m-am referit?

   Normal ca e confuzie si la Frank deoarece cand fiecare spune mesajul se refera la parti diferite din ceea ce Branham a considerat in mod total haotic si combinat a fi mesajul lui.

   In final ce e mesajul? Toate acestea la un loc si in acelasi timp nici una din ele deoarece si cele bune, Branham le-a calcat in picioare ulterior.

   Cand si ce inseamna pentru Branham si Frank ideea de mesaj atunci ca i-ar fi zis sa o distribuie? Nimeni nu stie. Nici Frank. Ce stim e ca Branham nu era atat de avansat in Peceti, Ilie, Fiul Omului...etc.
   Cam asa vad eu.

   Ștergere
  9. Da trebuie verificat mai exact dar oricum ce scrie Abel in articolul de sus ne arata limpeze monstruoasa inselatorie de la mesaj. Si Ewlad Frank si Branham ne au mintit cu nerusinare.

   Ștergere
  10. Interesant. Mia venit în minte aceea discuție între Branham și Frank: sa astepte benzile și ca el adică Frank va sta în mijlocul poporului sa împarta hrana!. Deci sa împarta hrana adica benzile. Atât ia confirmat Branham. Nu sa le rastalmaceasca!. Doar sa le împarta hrana și atat. Apoi dupa un timp bro. Frank apare si ce spune? Ca el trebuie sa predice Cuvântul. Dar asta nu ia zis Branham referitor la hrana ci doar sa o împarta. Interesant nu?Partea asta cu predicatul ne arata ca și cum Frank sia luat de la sine misiunea asta dar nu a fost confirmata de nimeni, asa cum e drept și corect.Muktunesc de raspuns

   Ștergere
  11. Si cand te gandesti ca un virus a fost mai puternic decat insarcinarea divina si de "planul lui Dumnezeu cu omenirea"... :)

   Apropo,au venit Rusaliile peste vreo adunare? Nu de alta dar tot se sta in casa deci ma gandesc ca poate vreo adunare sau cineva a trait Rusaliile,pe care Frank le predica de zeci de ani ,ca fiind o realitate!

   Ștergere
 32. "" Întrebare pentru cei ce-l urmează pe Frank: Chiar dacă Branham a făcut greşeli „omeneşti” – şi chiar el spune în Peceţi că până să i se descopere acestea, el le vedea altfel – cum de este posibil ca tocmai „Descoperirea celor Şapte Peceţi” să fie fundamental greşită, din moment ce un înger îl vizita zi de zi şi îi explica în detaliu „adevărul despre Peceţi” şi Branham îşi lua notiţe conştiincios?

  Cum de mai îndrăzneşte cineva să vină şi să spună ceva împotriva descoperirii Peceţilor?

  Un lucru e clar, ori e albă ori e neagră: Dacă Branham este un Profet şi are dreptate, atunci Ewald Frank e definitiv un eretic după standardele Mesajului Orei. De ce îl mai urmaţi?

  Dacă Frank are totuşi dreptate în interpretarea sa strict Scripturală (fără Mesaj) a Apocalipsei lui Ioan, atunci trebuie că Branham şi-a luat notiţele greşite de la înger, sau, ceea ce este mai aproape de adevăr, nu a fost nici un înger, ci propria sa minte cea care i-a „descoperit” lui Branham aceste peceţi.

  În cazul acesta, Ewald Frank este un escroc fiindcă îl foloseşte pe Branham şi faima sa din anii '50, dar îl sabotează pe la spate prin teologia sa.""

  ------------

  F tare textul Avel. Îl arată pe bro. Frank cum e de fapt. E totusi comica faza asta fiindca Frank nu isi da seama dar îl face pe Branham mincinos, si asta dupa ce Branham a spus ca invatatura o are de la un înger!. Iti dai seama ce înger zapacit îl vizita pe Branham el-Minciunel? :)

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Am vrut sa scriu Branhamel-Minciunel :))

   Ștergere
  2. Asta nu am înteles niciodata. Branham spune ca ingerul ia descoperit pecetile sau ca trebuie sa mearga în Jefersonvile ca sa primeasca descoperirea pecetilor. Iar acum vine Frank si corecteaza toate pecetile. Inseamna ca ingerul ia descoperit gresit pecetile. Descoperirea vine la profet nu la un teolog. Amos

   Ștergere
  3. Eu am inteles (in final) ca orice zice Branham de ingeri, etc. Pecetile le-a descoperit el cititnd cartile teologului Lee Vayle ;)

   Asadar teologul Ewald Frankenstein corecteaza teologia lui LeeVayle :) :) :D

   Ștergere
  4. Pardon, Clarence Larkin, la el ma refeream, nu la Lee Vayle. Dar si Larkin era teolog... Scuze de greseala, m-am grabit...

   Ștergere
  5. Pai asta e adevarul. Branham a citit de peceti apoi a mintit audienta ca vine ingerul si ii descopera pecetile. Unde în Biblie îngerii descopera lucruri din Biblie? Spuneti un pasaj si îl voi citi repede. Dar din pacate sau din fericire nu este. În biblia mea duhul lui Dumnezeu descopera și inspira oamenii, nu îngerii. Dar aici Branham mi se pare ca a folosit o smecherie : numeste oamenii ca fiind îngeri. La consultat pe teologul Larkin apoi spune naivilor și fraierilor ca ingerul ii descopera tainele. Acest Branham sa folosit de oameni pt a exagera si duce în eroare pe cei care îl ascultau. De ce exagereaza oamenii? : " Exagerarea este o metoda de propaganda care se poate întoarce inclusiv împotriva celui care o folosește". Pavel Corut - Singuri sub crucea nordului.

   Ștergere

Omul intelept ataca idei, nu persoane. Asta este si legal si biblic.
Comentariile ce contin atacuri la persoana, defaimari, calomnieri, discriminari, rasism si limbajul neadecvat risca sa fie sterse.