luni, 18 august 2014

Umanitatea-divinitatea lui Isus

Stiu ca am fost invatati de Branham ca trinitatea vine de la diavolul, nu doresc sa sustin o trinitate pe care trinitarienii o sustin, insa as dori ca in acest articol sa identific in mod biblic relatia Tata-Fiu, fara frica, sau mai bine zis sa verificam cu totii daca e adevarat ce a spus Branham despre aceasta relatie! 

Oricum ati vazut in acest articol Există Trinitate in Mesaj sau nu? ca Branham s-a contrazis enorm la acest subiect. Branham a fost departe de a aduce vreo revelatie in acest sens iar explicatiile sale sunt extrem de slabe si fara continut.

Haideti sa privim dintr-o perspectiva biblica si sa ne luam libertatea de a studia si de a crede fiecare cuvant, nu doar cele ce se potrivesc trinitarilor sau cele ce se potrivesc unitarilor.

Printre altele, ni s-a spus ca Isus Hristos este de fapt un atribut al Tatalui, ceea ce ar insemna ca Isus Hristos este YHVH. Totusi stim ca Dumnezeu (YHVH) nu are inceput, Biblia afirma ca Isus Hristos are inceput, Dumnezeu (YHVH) nu poate muri, Isus Hristos a murit pe cruce, o sa studiem si o sa vedem daca Biblia are dreptate sau Branham !

Scrieti cum vedeti voi diversitatea explicatiilor despre Tatal si Fiul si daca puteti dovedi biblic ca Isus Hristos este YHVH aduceti va rog argumente biblice, nu din alte surse, si impreuna (nu sa ne certam) sa ne imbogatim cunostinta si intelegerea despre acest subiect minunat!

Caci aceasta este viata vesnica. Isus a zis :"Sa te cunoasca pe Tine, singurul Dumnezeu adevarat si pe Isus Cristos pe care L-ai trimis Tu".

Adi.

Isus inainte de intemeierea lumii !

Coloseni 1:15,17 El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel întâi născut din toată zidireaEl este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El.

Apoc. 3:14 Îngerului Bisericii din Laodiceea scrie-i: „Iată ce zice Cel ce este Amin, Martorul credincios şi adevărat, Începutul zidirii lui Dumnezeu.

Ioan 17:5 Şi acum, Tată, proslăveşte-Mă la Tine însuţi cu slava pe care o aveam la Tine, înainte de a fi lumea.

Proverbe 8:22-36 Domnul m-a făcut cea dintâi dintre lucrările Lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale Lui.Eu am fost aşezată din veşnicie, înainte de orice început, înainte de a fi pământul.

Am fost născută când încă nu erau adâncuri, nici izvoare încărcate cu ape;am fost născută înainte de întărirea munţilor, înainte de a fi dealurile,când nu era încă nici pământul, nici câmpiile, nici cea dintâi fărâmă din pulberea lumii.

Evrei 1:6 Şi, când duce iarăşi în lume pe Cel întâi născut, zice: „Toţi îngerii lui Dumnezeu să I se închine!”

Coloseni 1:18 El este Capul trupului, al Bisericii. El este Începutul, Cel întâi născut dintre cei morţi, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea.

Romani 8:29 Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie Cel întâi născut dintre mai mulţi fraţi.

Ioan 17:24 Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă pe care Mi-ai dat-o Tu; fiindcă Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii.

1 Petru 1 :19-20 ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană.
El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii şi a fost arătat la sfârşitul vremurilor pentru voi

Mica 5 :2 „Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuşi din tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpâni peste Israel şi a cărui obârşie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veşniciei.”

Prin Isus au fost facute toate lucrurile

Coloseni 1 :15-17 El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea.
Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El.
El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El.

Ioan 1 :1-3  La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.El era la început cu Dumnezeu.
Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.

Romani 11 :36 Din El, prin El şi pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin.

Evrei 2:10 Se cuvenea, în adevăr, ca Acela pentru care şi prin care sunt toate şi care voia să ducă pe mulţi fii la slavă să desăvârşească, prin suferinţe, pe Căpetenia mântuirii lor.

Evrei 1:2-3 la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin care a făcut şi veacurile.
El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui şi care ţine toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curăţarea păcatelor şi a şezut la dreapta Măririi în locurile preaînalte,

·  Isaia 48 :16 Apropiaţi-vă de Mine şi ascultaţi! De la început, n-am vorbit în ascuns, de la obârşia acestor lucruri, am fost de faţă. Şi acum, Domnul Dumnezeu M-a trimis cu Duhul Său.”

Sta la dreapta lui Dumnezeu

Evrei 1:3 El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui şi care ţine toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curăţarea păcatelor şi a şezut la dreapta Măririi în locurile preaînalte,

Matei 22:44 „Domnul a zis Domnului Meu: „Şezi la dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale”?

Matei 26:64 „Da”, i-a răspuns Isus, „sunt! Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veţi vedea pe Fiul omului şezând la dreapta puterii lui Dumnezeu şi venind pe norii cerului.”

Marcu 12:36 Însuşi David, fiind insuflat de Duhul Sfânt, a zis: „Domnul a zis Domnului meu: „Şezi la dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale.”

Marcu 14:62 „Da, sunt”, i-a răspuns Isus. „Şi veţi vedea pe Fiul omului şezând la dreapta puterii şi venind pe norii cerului.”

Marcu 16:19 Domnul Isus, după ce a vorbit cu ei, S-a înălţat la cer şi a şezut la dreapta lui Dumnezeu.

Luca 20:42 Căci însuşi David zice în cartea Psalmilor: „Domnul a zis Domnului meu: Şezi la dreapta Mea,

Luca 22:69 De acum încolo, Fiul omului va şedea la dreapta puterii lui Dumnezeu.”

Faptele apostolilor 2:34 Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice: „Domnul a zis Domnului meu: Şezi la dreapta Mea,

Faptele apostolilor 7:55 Dar Ştefan, plin de Duhul Sfânt, şi-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu, şi pe Isus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu;

Faptele apostolilor 7:56 şi a zis: „Iată, văd cerurile deschise, şi pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu.”

Romani 8:34 Cine-i va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a şi înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi!

Efeseni 1:20 pe care a desfăşurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morţi şi L-a pus să şadă la dreapta Sa, în locurile cereşti,

Coloseni 3:1 Dacă deci aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu.

Noi, unul sau doi ?

Ioan 1 :1 La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.
2 El era la început cu Dumnezeu.
3 Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.
4 În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor.
5 Lumina luminează în întuneric, şi întunericul n-a biruit-o.
14 Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului născut din Tatăl. –
18 Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.”

(„La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.”
În lb. română de fapt traducerea corectă a lui Theos din greacă sau God din engleză este „Zeu” şi nu ‘Dumnezeu’ (Domnul Zeu).

Prin urmare dacă traducem corect, putem înţelege mai bine textul, căci în greacă, în prima expresie unde apare „Dumnezeu”, în Bibliile noastre, este:  „Zeul” adică în greacă: „o Theos” (Zeul la nominativ articulat). Iar în a doua parte, apare în greacă:„Theos” adică: „Zeu” (la nominativ nearticulat, adică o Divinitate; o Fiinţă divină).

Există şi traduceri în limba română, care traduc cu „un dumnezeu” (NW) sau „un Zeu” (NTTF -2007), cât şi în alte limbi care traduc după cum urmează:

F     „şi cuvântul era un dumnezeu” The New Testament, in An Improved Version, Upon the Basis of Archbishop  Newcome’s New Translation:  With a Corrected Text, Londra (1808).

F     „şi Logosul era un dumnezeu” The Monotessaron; sau  The Gospel History, According  to the Four Evangelists, vol. 1,  de John S. Thompson, Baltimore (1829).

F     „şi un dumnezeu era Cuvântul” The Emphatic Diaglott  (text interliniar), de Benjamin  Wilson, New York şi Londra (1864).

F     „şi Cuvântul era un dumnezeu” La Sainte Bible, Segond-Oltramare,  Geneva şi Paris (1879).

F     „şi Cuvântul era  o fiinţă divină” La Bible du Centenaire, Société  Biblique de Paris (1928).

F     „şi Cuvântul era divin” The Bible — An American  Translation, de J. M. P. Smith  şi E. J. Goodspeed, Chicago (1935).

F     „şi un dumnezeu (sau: de natură divină) era Cuvântul” Das Evangelium nach Johannes, de Siegfried Schulz, Göttingen,  Germania (1975).

F     „şi de natură divină era Logosul” Das Evangelium nach Johannes,  de Johannes Schneider, Berlin (1978).

F      „şi un dumnezeu era Logosul” Das Evangelium nach Johannes,  de Jürgen Becker, Würzburg,  Germania (1979).

Aceste traduceri în engleză, franceză şi germană, folosesc cuvinte ca „un dumnezeu”,„divin” sau „de natură divină”, deoarece cuvântul grecesc θεός (theós) este un nume predicativ la singular, plasat înaintea verbului şi neprecedat de articol hotărât. Cuvântul theós este fără articol.
Dar Dumnezeul alături de care era la început Cuvântul, este desemnat prin expresia grecească ὁ θεός, adică theós precedat de articolul hotărât ho. Aici theós este însoţit de articol. Construcţia alcătuită din substantiv şi articol indică o individualitate, o personalitate, în timp ce un nume predicativ la singular, nearticulat, care precedă verbul, indică o calitate a cuiva. Prin urmare, afirmând că Cuvântul, sau Logosul, era „un dumnezeu” sau „divin” sau „asemenea lui Dumnezeu”, sau o fiinţă divină, Ioan nu a vrut să spună că Cuvântul era Dumnezeul cu care era. El a menţionat pur şi simplu o anumită calitate a Cuvântului, sau a Logosului, fără a-l identifica însă cu Dumnezeul însuşi, ca şi cum Cuvântul ar fi unul şi acelaşi Dumnezeu, cu Dumnezeul faţă de care este prezentat ca fiind alături.
John L. McKenzie a afirmat: „Folosind termeni foarte precişi, Ioan 1:1 ar trebui tradus: «Cuvântul era cu Dumnezeu [=Tatăl] şi cuvântul era o fiinţă divină»”. (Dictionary of the Bible  - New York, 1965, p. 317). Articol preluat de la Alin I.

1 Corinteni 8 :5 Căci chiar dacă ar fi aşa numiţi „dumnezei” fie în cer, fie pe pământ (cum şi sunt în adevăr mulţi „dumnezei” şi mulţi „domni”),totuşi pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu: Tatăl, de la care vin toate lucrurile şi pentru care trăim şi noi, şi un singur Domn: Isus Hristos, prin care sunt toate lucrurile, şi prin El şi noi.
Geneza 1:26 Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.”

Geneza 3:22 Domnul Dumnezeu a zis: „Iată că omul a ajuns ca unul din Noi, cunoscând binele şi răul. Să-l împiedicăm, dar, acum ca nu cumva să-şi întindă mâna, să ia şi din pomul vieţii, să mănânce din el şi să trăiască în veci.”

Geneza 11 :7 Haidem! să Ne coborâm şi să le încurcăm acolo limba, ca să nu-şi mai înţeleagă vorba unii altora!”

Proverbe 30 :4 Cine s-a suit la ceruri şi cine s-a coborât din ele? Cine a adunat vântul în pumnii lui? Cine a strâns apele în haina lui? Cine a hotărât toate marginile pământului? Cum se numeşte el şi cum cheamă pe fiul său? Ştii tu lucrul acesta? –

Isaia 6 :8 Am auzit glasul Domnului, întrebând: „Pe cine să trimit şi cine va merge pentru Noi?” Eu am răspuns: „Iată-mă, trimite-mă!”

Zaharia6 :12-13 Şi să-i spui: „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Iată că un om, al cărui nume este Odrasla, va odrăsli din locul Lui şi va zidi Templul Domnului.Da, El va zidi Templul Domnului, va purta podoabă împărătească, va şedea şi va stăpâni pe scaunul Lui de domnie, va fi preot pe scaunul Lui de domnie, şi o desăvârşită unire va domni între ei amândoi.”

Ioan 14 :23 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi Cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el şi vom locui împreună cu el.

1 Ioan 2 :22-24 Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduieşte că Isus este Hristosul? Acela este Antihristul, care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul.
Oricine tăgăduieşte pe Fiul n-are pe Tatăl. Oricine mărturiseşte pe Fiul are şi pe Tatăl.
Ce aţi auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce aţi auzit de la început, şi voi veţi rămâne în Fiul şi în Tatăl.

1Ioan 1 :3 deci ce am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi. Şi părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Hristos.

Ioan 17:11 Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume, şi Eu vin la Tine. Sfinte Tată, păzeşte, în Numele Tău, pe aceia pe care Mi i-ai dat, pentru ca ei să fie una, cum suntem şi Noi.

Ioan 17:21 Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca şi ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.

Ioan 17:22 Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum şi Noi suntem una –

Ioan 10 :30 Eu şi Tatăl una suntem.” (UNA nu UNUL, Nu e vorba de o persoana ci de un fapt)
Exemplu: ( Ioan 17:21 Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca şi ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.)
( Romani 6:5 În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi unacu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui.)
( Galateni 3:28 Nu mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos Isus)
-Biblia ne arata ca noi toti suntem « una » in Hristos, si totusi nu suntem o singura persoana ci mai multe !

Este Dumnezeu si Dumnezeul lui Isus ?

Mica 5 :4 El Se va înfăţişa şi va cârmui cu puterea Domnului şi cu măreţia Numelui Domnului Dumnezeului Său: vor locui liniştiţi, căci El va fi proslăvit până la marginile pământului.

Efeseni 1:17 Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi de descoperire, în cunoaşterea Lui,

Ioan 20 :17 „Nu mă ţine”, i-a zis Isus, „căci încă nu M-am suit la Tatăl Meu. Ci, du-te la fraţii Mei şi spune-le că Mă sui la Tatăl Meu şiTatăl vostru, la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru.”

Apocalipsa 3:12 Pe cel ce va birui îl voi face un stâlp în Templul Dumnezeului Meu, şi nu va mai ieşi afară din el. Voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu şi numele cetăţii Dumnezeului Meu, Noul Ierusalim, care are să se coboare din cer de la Dumnezeul Meu, şi Numele Meu cel nou.”

Marcu 15:34 Şi, în ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: „Eloi, Eloi, lama sabactani”, care tălmăcit înseamnă: Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?”

De ce Apostolii fac clar diferenta intre « Dumnezeu Tatal » si « Isus Hristos » (Ei care au umblat cu Isus) ?


ISUS, FIUL = ALBASTRU
TATAL, DUMNEZEU =ROSU

« Si de la »

Romani 1:7 Deci vouă tuturor, care sunteţi preaiubiţi ai lui Dumnezeu în Roma, chemaţi să fiţi sfinţi: Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos! (De ce scrie « si de la » ?)

Efeseni 1:2 Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos. (De ce « si de la » ?)

1 Corinteni 1:3 Har şi pace de laDumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos! (De ce « si de la » ?)

2 Corinteni 1:2 Har şi pace vouă de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos! (De ce « si de la » ?)

Galateni 1:3 Har şi pace vouă de la Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul nostru Isus Hristos! (De ce « si de la » ?)

1 Tesaloniceni 1:1 Pavel, Silvan şi Timotei, către Biserica tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl şi în Domnul Isus Hristos: Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos(De ce « si de la » ?)

2 Tesaloniceni 1:2 Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos(De ce « si de la » ?)

1 Timotei 1:2 către Timotei, adevăratul meu copil în credinţă: har, îndurare şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Hristos Isus, Domnul nostru(De ce « si de la » ?)

2 Timotei 1:2 către Timotei, copilul meu preaiubit: Har, îndurare şi pace de la Dumnezeu Tatăl şi de la Hristos Isus, Domnul nostru(De ce « si de la » ?)


Coloseni 1:2 către sfinţii şi fraţii credincioşi în Hristos care sunt în Colose: Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos(De ce « si de la » ?)


Tit 1:4 către Tit, adevăratul meu copil în credinţa noastră a amândurora: Har şi pace de la Dumnezeu Tatăl şi de la Isus Hristos, Mântuitorul nostru! (De ce « si de la » ?)

Filimon 1:3 Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos! (De ce « si de la » ?)

Filipeni 1:2 Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos(De ce « si de la » ?)

« Dumnezeu, Tatal Domnului Isus »

Romani 15:6 pentru ca toţi împreună, cu o inimă şi cu o gură, să slăviţi pe
Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos.

2 Corinteni 1:3 Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mângâieri,

2 Corinteni 11:31 Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care este binecuvântat în veci, ştie că nu mint!…

Coloseni 1:3 Mulţumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, căci ne rugăm neîncetat pentru voi

Efeseni 1:3 Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos.

Efeseni 1:17 Şi mă rog ca DumnezeulDomnului nostru Isus HristosTatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi de descoperire, în cunoaşterea Lui,

Efeseni 3:14 …Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea TatăluiDomnului nostru Isus Hristos,
1 Petru 1:3 Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morţi, la o nădejde vie

« Dumnezeu si Isus »

1 Tesaloniceni 3:11 Însuşi Dumnezeu, Tatăl nostru, şi Domnul nostru Isus Hristos să ne netezească drumul la voi!

2 Tesaloniceni 1:1 Pavel, Silvan şi Timotei, către Biserica tesalonicenilor, care este în Dumnezeu, Tatăl nostru, şi în Domnul Isus Hristos:

2 Tesaloniceni 2:16 Şi însuşi Domnul nostru Isus Hristos şi Dumnezeu, Tatăl nostru, care ne-a iubit şi ne-a dat prin harul Său o mângâiere veşnică şi o bună nădejde,

2 Ioan 1:3 Harul, îndurarea şi pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl şi din partea Domnului Isus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr şi în dragoste!

Apocalipsa 21:22 În cetate n-am văzut niciun Templu; pentru că Domnul Dumnezeul cel Atotputernic ca şi Mielul sunt Templul ei.

Apocalipsa 14:1 Apoi m-am uitat şi iată că Mielul stătea pe muntele Sionului; şi împreună cu El stăteau o sută patruzeci şi patru de mii, care aveau scris pe frunte Numele Său şi Numele Tatălui Său.

Apocalipsa 7:10 şi strigau cu glas tare şi ziceau: „Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care şade pe scaunul de domnie, şi aMielului!”

Apocalipsa 7:9 După aceea m-am uitat şi iată că era o mare gloată pe care nu putea s-o numere nimeni, din orice neam, din orice seminţie, din orice norod şi de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în haine albe, cu ramuri de finic în mâini;

Apocalipsa 6:16 Şi ziceau munţilor şi stâncilor: „Cădeţi peste noi şi ascundeţi-ne de faţa Celui ce şade pe scaunul de domnieşi de mânia Mielului;

Apocalipsa 21:23 Cetatea n-are trebuinţă nici de soare, nici de lună, ca s-o lumineze; căci o luminează slava lui Dumnezeu, şi făclia ei este Mielul.

Apocalipsa 22:1 Şi mi-a arătat un râu cu apa vieţii, limpede ca cristalul, care ieşea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi alMielului.

Apocalipsa 22:3 Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeuşi al Mielului vor fi în ea. Robii Lui Îi vor sluji.

Luca 1:32 El va fi mare şi va fi chemat Fiul Celui Preaînalt; şi Domnul Dumnezeu Îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David.


« Alte separari intre Dumnezeu Tatal si Isus Hristos »

1 Tesaloniceni 1:3 căci ne aducem aminte fără încetare, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de lucrarea credinţei voastre, de osteneala dragostei voastre şi de tăria nădejdii în Domnul nostru Isus Hristos!

Galateni 1:4 El S-a dat pe Sine însuşi pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru şiTatăl.

1 Tesaloniceni 3:13 ca să vi se întărească inimile şi să fie fără prihană în sfinţenie, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Isus Hristos împreună cu toţi sfinţii Săi.

Efeseni 5:20 Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Hristos.

Apocalipsa 7:17 Căci Mielul, care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi Păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieţii, şi Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor.”

Matei 11:27 „Toate lucrurile Mi-au fost date în mâini de Tatăl Meu; şi nimeni nu cunoaşte deplin pe Fiul, afară de Tatăl; tot astfel nimeni nu cunoaşte deplin pe Tatăl, afară de Fiul şi acela căruia vrea Fiul să i-L descopere.

Matei 16:17 Isus a luat din nou cuvântul şi i-a zis: „Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona; fiindcă nu carnea şi sângele ţi-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu care este în ceruri.

Matei 16:27 Căci Fiul omului are să vină în slava TatăluiSău cu îngerii Săi; şi atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui.

Matei 24:36 Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.

Marcu 8:38 Pentru că de oricine se va ruşinade Mine şi de cuvintele Mele,în acest neam preacurvar şi păcătos, Se va ruşina şi Fiul omului, când va veni în slava Tatălui Săuîmpreună cu sfinţii îngeri.”

Luca 9:26 Căci de oricine se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, se va ruşina şi Fiul omului de el, când va veni în slava Sa şi aTatălui şi a sfinţilor îngeri.

Luca 10:22 Toate lucrurile Mi-au fost date în mâini de Tatăl Meu; şi nimeni nu ştie cine este Fiul, afară de Tatăl, nici cine este Tatăl, afară de Fiul şi acela căruia vrea Fiul să i-L descopere.”

Ioan 3:35 Tatăl iubeşte pe Fiul şi a dat toate lucrurile în mâna Lui.

Ioan 5:19 Isus a luat din nou cuvântul şi le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la Sine; El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând; şi tot ce face Tatăl face şi Fiul întocmai.

2 Petru 1:17 Căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste şi slavă, atunci când, din slava minunată, s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit în care Îmi găsesc plăcerea.”

1 Ioan 1:3 deci ce am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi. Şi părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Hristos.

1 Ioan 2:22 Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduieşte că Isus este Hristosul? Acela este Antihristul, care tăgăduieşte pe Tatălşi pe Fiul.

1 Ioan 2:23 Oricine tăgăduieşte pe Fiul n-are pe Tatăl. Oricine mărturiseşte pe Fiul are şi pe Tatăl.

1 Ioan 2:24 Ce aţi auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce aţi auzit de la început, şi voi veţi rămâne înFiul şi în Tatăl.

1 Ioan 4:14 Şi noi am văzut şi mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii.

2 Ioan 1:9 Oricine o ia înainte, şi nu rămâne în învăţătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învăţătura aceasta are peTatăl şi pe Fiul.

Matei 3:17 Şi din ceruri s-a auzit un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit în care Îmi găsesc plăcerea.”

Matei 4:3 Ispititorul s-a apropiat de El şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca pietrele acestea să se facă pâini.”

Matei 4:6 şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos; căci este scris: „El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta; şi ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.”

Matei 8:29 Şi iată că au început să strige: „Ce legătură este între noi şi Tine, Isuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici să ne chinuieşti înainte de vreme?”

Matei 11:27 „Toate lucrurile Mi-au fost date în mâini de Tatăl Meu; şi nimeni nu cunoaşte deplin pe Fiul, afară de Tatăl; tot astfel nimeni nu cunoaşte deplin pe Tatăl, afară de Fiul şi acela căruia vrea Fiul să i-L descopere.

Matei 14:33 Cei ce erau în corabie au venit de s-au închinat înaintea lui Isus şi I-au zis: „Cu adevărat, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu!”

Matei 16:17 Isus a luat din nou cuvântul şi i-a zis: „Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona; fiindcă nu carnea şi sângele ţi-a descoperit lucrul acesta, ci TatălMeu care este în ceruri.

Matei 26:63-64 Isus tăcea. Şi marele preot a luat cuvântul şi I-a zis: „Te jur, pe Dumnezeul cel Viu, să ne spui dacă eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu.” „Da”, i-a răspuns Isus, „sunt! Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veţi vedea pe Fiul omului şezând la dreapta puterii lui Dumnezeu şi venind pe norii cerului.”

Matei 27:43 S-a încrezut în Dumnezeu: să-L scape acum Dumnezeu, dacă-L iubeşte. Căci a zis: „Eu sunt Fiul lui Dumnezeu!”

Marcu 1:1 Începutul Evangheliei lui Isus HristosFiul lui Dumnezeu.

Marcu 1:11 Şi din ceruri s-a auzit un glas care zicea: „Tu eşti Fiul Meu preaiubit, în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea.”

Marcu 3:11 Duhurile necurate, când Îl vedeau, cădeau la pământ înaintea Lui şi strigau: „Tu eşti Fiul lui Dumnezeu.”

Marcu 5:7 şi a strigat cu glas tare: „Ce am eu a face cu Tine, Isuse, Fiul Dumnezeului celui Preaînalt? Te jur în Numele lui Dumnezeu, să nu mă chinuieşti!”

Marcu 9:7 A venit un nor şi i-a acoperit cu umbra lui; şi din nor s-a auzit un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit: de El să ascultaţi!”

Marcu 13:32 Cât despre ziua aceea sau ceasul acela, nu ştie nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.

Marcu 14:61-62 Isus tăcea şi nu răspundea nimic. Marele preot L-a întrebat iarăşi şi I-a zis: „Eşti Tu, HristosulFiul Celui binecuvântat?”„Da, sunt”, i-a răspuns Isus. „Şi veţi vedea pe Fiul omului şezând la dreapta puterii şi venind pe norii cerului.”

Marcu 15:39 Sutaşul care stătea în faţa lui Isus, când a văzut că Şi-a dat astfel duhul, a zis: „Cu adevărat, Omul acesta era Fiul luiDumnezeu!”

Luca 1:35 Îngerul i-a răspuns: „Duhul Sfânt Se va coborî peste tine, şi puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea Sfântul care Se va naşte din tine, va fi chemat Fiul luiDumnezeu.

Luca 22:70 Toţi au zis: „Eşti Tu, dar, Fiul lui Dumnezeu?” Şi El le-a răspuns: „Aşa cum o spuneţi; da, sunt.”

Ioan 1:34 Şi eu am văzut lucrul acesta şi am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu.”

Ioan 1:49 Natanael I-a răspuns: „Rabi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti Împăratul lui Israel!”

Ioan 3:17 Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.

Ioan 3:35 Tatăl iubeşte pe Fiul şi a dat toate lucrurile în mâna Lui.

Ioan 3:36 Cine crede în Fiul are viaţa veşnică; dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.”

Ioan 5:23 pentru ca toţi să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Cine nu cinsteşte pe Fiul, nu cinsteşte pe Tatăl, care L-a trimis.

Ioan 5:25 Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul, şi acum a şi venit, când cei morţi vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, şi cei ce-l vor asculta vor învia.

Ioan 9 :35-37 Isus a auzit că l-au dat afară; şi, când l-a găsit, i-a zis: „Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu?” El a răspuns: „Şi cine este, Doamne, ca să cred în El?”L-ai şi văzut”, i-a zis Isus, „şi Cel care vorbeşte cu tine Acela este.”

Ioan 6 :57,65 După cum Tatăl, care este viu, M-a trimis pe Mine, şi Eu trăiesc prin Tatăl, tot aşa, cine mănâncă pe Mine va trăi şi el prin Mine.

Şi a adăugat: „Tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la Mine, dacă nu i-a fost dat de Tatăl Meu.”
Ioan 14:21 Cine are poruncile Mele şi le păzeşte acela iubeşte; şi cine iubeşte va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi şi voi arăta lui.

Ioan 5:20 Căci Tatăl iubeşte pe Fiul şi-I arată tot ce face; şi-I va arăta lucrări mai mari decât acestea, ca voi să vă minunaţi.

Ioan 5:21 În adevăr, după cum Tatăl învie morţii şi le dă viaţă, tot aşa şi Fiul dă viaţă cui vrea.

Ioan 5:26 Căci, după cum Tatăl are viaţa în Sine, tot aşa a dat şi Fiului să aibă viaţa în Sine.

Ioan 6:27 Lucraţi nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viaţa veşnică şi pe care v-o va da Fiul omului; căci Tatăl, adică însuşiDumnezeu, pe El L-a însemnat cu pecetea Lui.”

Ioan 6:40 Voia TatăluiMeu este ca oricine vede pe Fiul şi crede în El să aibă viaţa veşnică; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi.”

Ioan 8:28 Isus deci le-a zis: „Când veţi înălţa pe Fiul omului, atunci veţi cunoaşte că Eu sunt şi că nu fac nimic de la Mine însumi, ci vorbesc după cum M-a învăţat Tatăl Meu.

Ioan 10:36 cum ziceţi voi că hulesc Eu, pe care Tatăl M-a sfinţit şi M-a trimis în lume? Şi aceasta, pentru că am zis: „Sunt Fiul lui Dumnezeu!”

Ioan 14:13 şi orice veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul.

Ioan 14:26 Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.

Ioan 14:31 dar vine, pentru ca să cunoască lumea că Eu iubesc pe Tatăl şi că fac aşa cum Mi-a poruncit Tatăl.
Ioan 15:1 Eu sunt adevărata Viţă, şi Tatăl Meu este Vierul.

Ioan 15:9 Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi. Rămâneţi în dragostea Mea.

Ioan 15:10 Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne în dragostea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân în dragostea Lui.

Ioan 15:16 Nu voi M-aţi ales pe Mine; ci Eu v-am ales pe voi; şi v-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi rod, şi roada voastră să rămână, pentru ca orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, să vă dea.

Ioan 20:21 Isus le-a zis din nou: „Pace vouă! Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi.”

Apocalipsa 2:27 Le va cârmui cu un toiag de fier şi le va zdrobi ca pe nişte vase de lut, cum am primit şi Eu putere de la Tatăl Meu.

Apocalipsa 3:21 Celui ce va birui îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cuTatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.”

Ioan 8:28 Isus deci le-a zis: „Când veţi înălţa pe Fiul omului, atunci veţi cunoaşte că Eu sunt şi că nu fac nimic de la Mine însumi, ci vorbesc după cum M-a învăţat Tatăl Meu.

Ioan 8:38 Eu spun ce am văzut la Tatăl Meu; şi voi faceţi ce aţi auzit de la tatăl vostru.”

Ioan 8:42 Isus le-a zis: „Dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, M-aţi iubi şi pe Mine, căci Eu am ieşit şi vin de la Dumnezeu: n-am venit de la Mine însumi, ci El M-a trimis.

Ioan 8:49 „N-am drac”, le-a răspuns Isus, „ci Eu cinstesc pe Tatăl Meu, dar voi nu cinstiţi.

Ioan 8:54 Isus a răspuns: „Dacă slăvesc Eu însumi, slava Mea nu este nimic; Tatăl Meu Mă slăveşte, El, despre care voi ziceţi că este Dumnezeul vostru;

Ioan 10:15 aşa cum cunoaşte pe Mine Tatăl şi cum cunosc Eu pe Tatăl; şi Eu Îmi dau viaţa pentru oile Mele.

Ioan 10:18 Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine. Am putere s-o dau şi am putere s-o iau iarăşi: aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl Meu.”

Ioan 10:25 „V-am spus”, le-a răspuns Isus, „şi nu credeţi. Lucrările pe care le fac Eu, în Numele Tatălui Meu, ele mărturisesc despre Mine.

Ioan 10:30 Eu şi Tatăl una suntem.”

Ioan 10:36 cum ziceţi voi că hulesc Eu, pe care Tatăl M-a sfinţit şi M-a trimis în lume? Şi aceasta, pentru că am zis: „Sunt Fiul lui Dumnezeu!”

Ioan 10:38 Dar dacă le fac, chiar dacă nu credeţi pe Mine, credeţi măcar lucrările acestea, ca să ajungeţi să cunoaşteţi şi să ştiţi că Tatăl este în Mine, şi Eu sunt în Tatăl.”

Ioan 12:26 Dacă Îmi slujeşte cineva, să urmeze; şi unde sunt Eu, acolo va fi şi slujitorul Meu. Dacă Îmi slujeşte cineva, Tatăl îl va cinsti.

Ioan 12:49 Căci Eu n-am vorbit de la Mine însumi, ci Tatăl, care M-a trimis, El însuşi Mi-a poruncit ce trebuie să spun şi cum trebuie să vorbesc.

Ioan 14:2 În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc.

Ioan 14:6 Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.

Ioan 14:10 Nu crezi că Eu sunt în Tatăl, şi Tatăl este în Mine? Cuvintele pe care vi le spun Eu, nu le spun de la Mine; ci Tatăl, care locuieşte în Mine, El face aceste lucrări ale Lui.

Ioan 14:11 Credeţi- că Eu sunt în Tatăl, şi Tatăl este în Mine; credeţi cel puţin pentru lucrările acestea.

Ioan 14:12 Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine va face şi el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele şi mai mari decât acestea, pentru că Eu Mă duc la Tatăl;

Ioan 14:16 Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac;

Ioan 14:20 În ziua aceea, veţi cunoaşte că Eu sunt în Tatăl Meu, că voi sunteţi în Mine şi că Eu sunt în voi.

Matei 10:32 De aceea, pe oricine va mărturisi înaintea oamenilor îl voi mărturisi şi Eu înaintea TatăluiMeu care este în ceruri;

Matei 10:33 dar de oricine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, Mă voi lepăda şi Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri.

Matei 20:23 Şi El le-a răspuns: „Este adevărat că veţi bea paharul Meu şi veţi fi botezaţi cu botezul cu care am să fiu botezat Eu; dar a şedea la dreapta şi la stânga Mea nu atârnă de Mine s-o dau, ci este păstrată pentru aceia pentru care a fost pregătită de Tatăl Meu.”

Ioan 5:17 Dar Isus le-a răspuns: „Tatăl Meu lucrează până acum; şi Eu, de asemenea, lucrez.”

Ioan 5:30 Eu nu pot face nimic de la Mine însumi: judec după cum aud; şi judecata Mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia Mea, ci voia Tatălui, care M-a trimis.

Ioan 5:36 Dar Eu am o mărturie mai mare decât a lui Ioan; căci lucrările pe care Mi le-a dat Tatăl să le săvârşesc, tocmai lucrările acestea pe care le fac Eu, mărturisesc despre Mine Tatăl M-a trimis.

Ioan 5:43 Eu am venit în Numele TatăluiMeu, şi nu primiţi; dacă va veni un altul, în numele lui însuşi, pe acela îl veţi primi.

Ioan 6:40 Voia TatăluiMeu este ca oricine vede pe Fiul şi crede în El să aibă viaţa veşnică; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi.”

Ioan 6:44 Nimeni nu poate veni la Mine, dacă nu-l atrage Tatăl, care M-a trimis; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi.

Ioan 6:57 După cum Tatăl, care este viu, M-a trimis pe Mine, şi Eu trăiesc prin Tatăl, tot aşa, cine mănâncă pe Mine va trăi şi el prin Mine.

Ioan 8:18 deci despre Mine însumi mărturisesc Eu, şi despre Mine mărturiseşte şi Tatăl, care M-a trimis.”

Exemple:

Evrei 1
1 După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin proroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu,
2 la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin care a făcut şi veacurile.
3 El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui şi care ţine toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curăţarea păcatelor şi a şezut la dreapta Măririi în locurile preaînalte,
4 ajungând cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moştenit un Nume mult mai minunat decât al lor.
5 Căci, căruia dintre îngeri a zis El vreodată: „Tu eşti FiulMeu; astăzi Te-am născut”? Şi iarăşi: „EuÎi voi fi Tată, şi ElÎmi va fi Fiu”?
6 Şi, când duce iarăşi în lume pe Cel întâi născut, zice: „Toţi îngerii lui Dumnezeu să I se închine!”
7 Şi despre îngeri zice: „Din vânturi face îngeri ai Lui; şi dintr-o flacără de foc, slujitori ai Lui”;
8 pe când FiuluiI-a zis: „Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci; toiagul domniei Tale este un toiag de dreptate;
9 Tu ai iubit neprihănirea şi ai urât nelegiuirea: de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul TăuTe-a uns cu un untdelemn de bucurie mai presus decât pe tovarăşii Tăi.”(Traducerea din greaca « Tu ai iubit dreptatea si ai urat nelegiuirea ; de aceeia Te-a uns Dumnezeu, Dumnezeul Tau, cu ulei de veselie mai mult decat pe partenerii Tai » !!!)
10 Şi iarăşi: „La început, Tu, Doamne, ai întemeiat pământul; şi cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale.
11 Ele vor pieri, dar Tu rămâi; toate se vor învechi ca o haină;
12 le vei face sul ca pe o manta, şi vor fi schimbate; dar Tu eşti acelaşi; şi anii Tăi nu se vor sfârşi.”
13 Şi căruia din îngeri i-a zis El vreodată: „Şezi la dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut al picioarelor Tale”?
14 Nu sunt oare toţi duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moşteni mântuirea?

2 Corinteni 5
17 Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.
18 Şi toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos şi ne-a încredinţat slujba împăcării;
19 că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală păcatele lor, şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări.
20 Noi, dar, suntem trimişi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: împăcaţi-vă cu Dumnezeu!
21 Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, ElL-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.


Ps 45 :1-17 
Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă şi zic: „Lucrarea mea de laudă este pentru Împăratul!” Ca pana unui scriitor iscusit să-mi fie limba!Tu eşti cel mai frumos dintre oameni, harul este turnat pe buzele tale: de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie. Războinic viteaz, încinge-ţi sabia, podoaba şi slava –da, slava ta! – Fii biruitor, suie-te în carul tău de luptă, apără adevărul, blândeţea şi neprihănirea, şi dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate!
Săgeţile tale sunt ascuţite: sub tine vor cădea popoare, şi săgeţile tale vor străpunge inima vrăjmaşilor împăratului.
Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este veşnic; toiagul de domnie al Împărăţiei Tale este un toiag de dreptate.
Tu iubeşti neprihănirea şi urăşti răutatea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul TăuTe-a uns cu un untdelemn de bucurie, mai presus decât pe tovarăşii Tăi de slujbă..”(Traducerea din greaca « Tu ai iubit dreptatea si ai urat nelegiuirea ; de aceeia Te-a uns Dumnezeu, Dumnezeul Tau, cu ulei de veselie mai mult decat pe partenerii Tai » !!!)

AP 19 :11-13 Apoi am văzut cerul deschis, şi iată că s-a arătat un cal alb! Cel ce stătea pe el se cheamă „Cel credincios – şi „Cel adevărat”, şi El judecă şi Se luptă cu dreptate.
Ochii Lui erau ca para focului; capul îl avea încununat cu multe cununi împărăteşti şi purta un nume scris pe care nimeni nu-l ştie, decât numai El singur.Era îmbrăcat cu o haină înmuiată în sânge. Numele Lui este: „Cuvântul lui Dumnezeu.”

Filipeni 2 :5-11 Să aveţi în voi gândul acesta care era şi în Hristos Isus:
El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu,ciS-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor.La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce.

De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele care este mai presus de orice nume;pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ,şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.

Zaharia 2 :8-11 Căci aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „După slavă M-a trimis El la neamurile care v-au jefuit; căci cel ce se atinge de voi se atinge de lumina ochilor Lui.

Iată, Îmi ridic mâna împotriva lor – zice Domnul – şi ele vor fi prada celor ce le erau supuşi, ca să ştiţi că Domnul oştirilor M-a trimis.
Strigă de veselie şi bucură-te, fiica Sionului! Căci iată, Eu vin şi voi locui în mijlocul tău, zice Domnul.

Multe neamuri se vor alipi de Domnul, în ziua aceea, şi vor fi poporul Meu. Eu voi locui în mijlocul tău, şi vei şti că Domnul oştirilor M-a trimis la tine."

Adi, Belgia

65 de comentarii:

 1. Eu tot nu am itneles cat timp eram la mesaj de ce se tot fereau de anumite versete sau incercau sa le intoarca pe toate fetele. De ex: ei spun ca Isus a fost Fiu doar cat era pe pamant,fiind a fost doar o calitate temporala a lui Isus.Deci nu era Fiu nici inainte de a se naste si nici dupa ce sa inaltat la cer.

  Dar atunci de ce Isus insusi spune despre Sine ca era la Tatal inainte de intemeierea lumii?

  De ce Isus foloseste pluralul ''Noi"" in rugaciunea lui din Ioan 17? Care ""Noi"" daca Isus era doar trupul Tatalui ? Sau de ce apostolii dupa inviere,fiindca scrie in epistole,ei folosesc exprimarea: ""Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos...""? Pai Isus nu este Domnul din V.T? Are acest Domn un Dumnezeu? Fiindca Pavel nu o data foloseste aceasta exprimare...

  Sau ca Isus a fost FACUT Domn si Mantuitor,cum scrie in Fapte...Pai nu era Domnul V.Testament?Cum adica un apostol spune ca Isus a fost facut Domn? Toate acestea converg inspre originea lui Isus ca si entitate separata de D-zeu Tatal care este cel impersonal,cel nelimitat...Isus este PERSOANA de legatura intre noi si Tatal ceresc...ISus a existat cu Tatal inainte de intemeierea lumii dar dupa inviere si-a luat rolul de Domn si Mantuitor,dupa cum scrie in Fapte: ""El a fost facut Domn si Mantuitor ca sa dea lui Israel mantuirea pacatelor..."". Am scris din memorie.Prin Fapte 3 parca e versetul.

  Deci nu sunt doua persoane,ci una singura si aceasta este Isus Hristos.D-zeu Tatal este Impersonal.

  Si DUhul Sfant purcede de la Tatal,cum scrie in Ioan.Deci isi are originea la Tatal.

  RăspundețiȘtergere
 2. Ce faci Adi nu ai putut ramane imun la cele ce se intampla aici spuneai ca te retragi de tot si vad ca am avut dreptate in ce am zis nu ai mai vrut sa continuma discutia pe sckype eu iti dau cateva versete biblice la tot ce ai zis tu si unde se arata singularitatea lui Dumnezeu care se identifica cu Isus fiind una si aceeasi persoana in Dumnezeire


  Isaia cap:48,12

  2. Asculta-Ma, Iacove! Si tu, Israele, pe care te-am chemat! Eu, Eu sunt Cel Dintai si tot Eu sunt si Cel din Urma.

  Isaia cap:52,6

  . De aceea poporul Meu va cunoaste Numele Meu; de aceea va sti in ziua aceea ca Eu vorbesc si zic: "Iata-Ma!"

  Vei cunoaste numele Domnului care este Isus Cristos

  Numele Domnului este Isus Cristos care este si Dumnezeul nostru

  6. Totusi Tu esti Tatal nostru! Caci Avraam nu ne cunoaste, si Israel nu stie cine suntem; dar Tu, Doamne, esti Tatal nostru, Tu, din vesnicie Te numesti "Mantuitorul nostru"

  Acest Tu Doamne esti Tatal nostru arata identificarea ca fiind aceeasi persoana a lui Isus cu Tatal fiind una si aceeasi nu doua persoane distincte si fiind una si aceeasi cu Duhul Sfant

  . In ziua aceea, veti cunoaste ca Eu sunt in Tatal Meu, ca voi sunteti in Mine si ca Eu sunt in voi.
  Ioan cap:14,20 Amin!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. 1 Ioan 5:11-12 11 Și mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viața veșnică, și această viață este în Fiul Său. 12 Cine are pe Fiul, are viața; cine nu are pe Fiul lui Dumnezeu, nu are viața.

   Acest pasaj ne spune că Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și această viață este în Fiul lui, Isus Cristos. Cu alte cuvinte, pentru a avea viață veșnică trebuie să-l ai pe Fiul lui Dumnezeu.

   Asta inseamna ca Dumnezeu ne-a mantuit ,insa pri Fiul sau Isus Hristos.

   Romani 5:8 Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.
   9 Deci cu atât mai mult acum, când suntem socotiţi neprihăniţi, prin sângele Lui, vom fi mântuiţi prin El de mânia lui Dumnezeu.
   10 Căci, dacă atunci când eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcaţi cu El, vom fi mântuiţi prin viaţa Lui.
   11 Şi nu numai atât, dar ne şi bucurăm în Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos, prin care am căpătat împăcarea.

   Ștergere
 3. 8 El a zis: „Negreşit, ei sunt poporul Meu, nişte copii care nu vor fi necredincioşi!” Şi astfel El S-a făcut Mântuitorul lor.
  9 În toate necazurile lor n-au fost fără ajutor, şi Îngerul care este înaintea feţei Lui i-a mântuit; El însuşi i-a răscumpărat, în dragostea şi îndurarea Lui, şi necurmat i-a sprijinit şi i-a purtat în zilele din vechime.
  10 Dar ei au fost neascultători şi au întristat pe Duhul Lui cel Sfânt; iar El li S-a făcut vrăjmaş şi a luptat împotriva lor.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Iacobe spune-mi si mie in acest verset cine i-a mantuit, Domnul sau ingerul?
   Isaia 63:8 El a zis: „Negreşit, ei sunt poporul Meu, nişte copii care nu vor fi necredincioşi!” Şi astfel El S-a făcut Mântuitorul lor.
   9 În toate necazurile lor n-au fost fără ajutor, şi Îngerul care este înaintea feţei Lui i-a mântuit; El însuşi i-a răscumpărat, în dragostea şi îndurarea Lui, şi necurmat i-a sprijinit şi i-a purtat în zilele din vechime.
   10 Dar ei au fost neascultători şi au întristat pe Duhul Lui cel Sfânt; iar El li S-a făcut vrăjmaş şi a luptat împotriva lor.

   Ștergere
 4. Iacobe vad ca nu intelegi mare lucru din ceea ce ne trasmit apostolii.Voi branhamistii faceti doar semantica adica asemenari intre cuvinte de genu:""D-zeu este Mantuitor in V.T si Isus este in Noul deci inseamna ca Isus este D-zeu..."".Asta este doar semantica,jocuri de cuvinte. Nu puteti patrunde in esenta lucrurilor .

  Apostolii ne spun clar ca ISus a fost FACUT Domn si Mantuitor.Te intreb acum: Cum a fost facut Mantuitor daca El era Mantuitorul din V.T ?

  De ce Pavel foloseste expresia"" Dumnezeul Domnului nostru ISus Hristos?"". Cum adica Domnul are un D-zeu?

  Raspunde la intrebarile astea si lasa fixurile pe care le auzi in adunare.Eu vreau sa va arat ca nu aveti nici o descoperire divina,ci doar o invatatura unitariana . Nici nu se poate avea o invatatura care se cuprinda toate versetele despre dumnezeirea lui Isus.

  RăspundețiȘtergere
 5. Ioan cap:10,38

  38. Dar daca le fac, chiar daca nu Ma credeti pe Mine, credeti macar lucrarile acestea, ca sa ajungeti sa cunoasteti si sa stiti ca Tatal este in Mine, si Eu sunt in Tatal."


  Aici in acest capitol Isus se face pe sine Dumnezeu aratand ca El este totdata si Tatal mai mult de atat ce doresti sa mai vezi daca nu intelegi nici aici acest lucru caci ti-am aratat 2 exemple clar in vechiul testament si in noul testament unde Isus se identifica ca fiind aceeasi persoana cu Tatal

  Iar tu anonime scuzama nu iti mai raspund ori spui cine esti ori ma lasi in pace.Raspund lui Lica si lui Adi si lui Abel celor ce stiu cum ma cheama ori tu nici nu sti Dumnezeirea macar ar trebui sa taci si sa asculti.

  Si inca un verset cam atat pentru astazi mai urmeaza si altele

  Ioan cap:12,39,40,41

  39. De aceea nu puteau crede, pentru ca Isaia a mai zis:
  40. "Le-a orbit ochii si le-a impietrit inima, ca sa nu vada cu ochii, sa nu inteleaga cu inima, sa nu se intoarca la Dumnezeu, si sa-i vindec."
  41. Isaia a spus aceste lucruri cand a vazut slava Lui si a vorbit despre El.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Minti Iacob Dan. In Ioan 10:38 NU SPUNE CA "El este totodata si Tatal." De ce minti? Acolo spune ca Tatal este IN EL si El in Tatal. Asta este cu totul altceva. Si tu ca Branham pervertiti si suciti Cuvantul lui Dumnezeu sa va fie rusine inselatorilor si mincinosilor. Dar nu va mai tine sa va inselati. Cuvantul lui Dumnezeu v-a prins cu minciuna. Pocaiti-va inselatorilor.

   Ștergere
  2. Iacobe daca Tatal este in noi nu inseamna ca noi suntem si Tatal ceresc!.

   Nu uita ca Isus ne spune ca toata puterea I-a fost DATA in Cer si pe Pamant!.

   Acelasi adevar ne spune si Pavel in Corinteni: "' ....Lui i-au fost supuse toate lucrurile(adica lui Isus) dar IN AFARA DE CEL CE I-A SUPUS TOATE..."" .

   Ai inteles ideea ?

   Ștergere
  3. Ceea ce nu inteleg branhamistii,frankistii..este ca Tatal nu este o persoana!.Persoana in dumnezeire este doar ISUS HRISTOS!. Tatal este Dumnezeu si este impersonal,nelimitat...dar S-a descoperit in Persoana lui Isus...Voi amestecati lucrurile si il faceti pe Dumnezeu Tatal o persoana!.Este gresit aici. Apoi il asemanati cu Fiul Sau Isus Hristos si amestecati si mai rau lucrurile.

   Observa ca apostolii au vazut aceasta diferenta si ne spun foarte clar ca noi avem un singur Dumnezeu:Tatal,si un singur Domn ,Isus Hristos,prin CARE SUNT TOATE LUCRURILE!.

   NU ISUS INSUSI A CREAT TOATE LUCRURILE...CI PRIN EL SUNT TOATE SI NOI PRIN EL...

   Cand o sa intelegeti acest adevar o sa vedeti importanta persoanei lui Isus...Pana atunci doar amestecati lucrurile si il coborat pe Tatal la nivelul Fiului...este o eroare aici.Observa ca apostolii nu fac asa ceva.Ci doar sectele unitariene care reduc totul la Isus Hristos.

   In prinvinta identitatii mele,sa stii ca ai pretenii cam nejustificate.Ce iti foloseste sa spun cine sunt? Daca iti spun ca sunt Vasile din vale te ajuta cu ceva?Sau Gheorghe de peste drum...? :))

   Ștergere
 6. 1 Corinteni 12:27 Voi sunteţi trupul lui Hristos, şi fiecare, în parte, mădularele lui.
  Efeseni 4 :11-12 Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători,pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos,

  In timp, dupa plecarea lui Isus au fost crestini in toate epocile. Nimeni nu stie exact NUMARUL acestor crestini.
  Sa estimam aproximativ o cifra, o sa spunem pentru a avea un exemplu 50.000.000 de crestini in tot acest timp. Dumnezeu ne spune ca acesti crestini formeaza Trupul Domnului. De asemenea Biblia ne spune ca Trupul Domnului, sau credinciosii sunt Biserica !

  As dori sa dau un exemplu si pot sa afirm un lucru in trei feluri diferite:

  -In afara de "Trupul Domnului", nimic altceva nu va intra in Imparatia cerului !(Singular)
  -In afara de" cei 50.000.000" ,nimic nu va intra in Imparatia cerului !(plural)
  -In afara de "Biserica", nimic nu va intra in Imparatia cerului !(singular)

  Spuneti-mi care din cele trei exemple este corect ?
  Intradevar toate cele trei expresii sunt adevarate !

  Deci vedem ca la 50.000.000 de oameni ne putem exprima la « singular » si totusi ei sunt un « plural »

  Asta ne arata de fapt si Biblia, ca Dumnezeu Tatal impreuna cu Isus Hristos si Duhul Sfant formeaza "Un singur Dumnezeu" .

  Un lucru pe care nu il intelege Dan Iacob e faptul ca , daca el ar avea un proces si ar avea un avocat, acel avocat il reprezinta pe D.I. , nu conteaza daca D.I. este prezent in sala de judecata sau nu, daca avocatul sau e prezent e ca si cum D.I. ar fi acolo. De fapt D.I. si advocatul sau sun aceiasi persoana in ochii justitiei, pana in momentul in care se ia o decizie. Si totusi ei sunt doua persoane distincte, acel avocat il reprezinta pe D.I.. D.I. i-a dat puterea si i-a incredintat cazul ca sa faca pledoariile in locul sau, in ochii instantei D.I.se apara.

  RăspundețiȘtergere
 7. Cine nu are descoperirea are ochii inchisi nu poate vedea este orb si merge bajbaind imi pare rau de voi sincer prapastia este foarte mare anonime daca ai fi fost atent ai fi vazut ca am facut blog pe blogspot unde ai acees sa poti face comentarii am facut acest blog special ca sa poti sa scri un comentariu Adi daca ai fi intart prin usa cu trupul si cu ochii inimii ai fi inteles cum Isus este Imparatul unei alte lumii si nu acesteia.

  efeseni cap:5,20

  20. Multumiti totdeauna lui Dumnezeu Tatal, pentru toate lucrurile, in Numele Domnului nostru Isus Hristos

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. De ce nu vrei sa intelegi ca nu se poate raspunde la tine pe blog, am incercat si azi si nu merge!

   Ștergere
  2. Extraordinar Dane. Tu ai descoperirea si noi nu.

   Vai ce special esti tu si noi suntem pe nicaieri. Nu? Modul in care pui problema arata o aroganta urata in stilul lui Branham.

   Uite cat de simpla este Scriptura si ce inseamna sa ai descoperirea.

   Descoperirea este aceasta:

   Matei 16 15 „Dar voi”, le-a zis El, „cine ziceţi că sunt?”
   16 Simon Petru, drept răspuns, I-a zis: „Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui Viu!”
   17 Isus a luat din nou cuvântul şi i-a zis: „Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona; fiindcă nu carnea şi sângele ţi-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu care este în ceruri."

   Ati face bine sa va intoarceti la simplul adevar al Cuvantului lui Dumnezeu.

   Ștergere
  3. Famenul etiopean a fost intrebat daca crede in Isus ca este Fiului lui Dumnezeu,ca si conditie necesara sa fie botezat...Nu a fost itnrebat daca are descoperirea lui Branham sau daca crede ca Isus este Yehova din Vechiul Testament...aceste lucruri sunt fara sens in lucrarea de rascumparare...Nu spun nimic despre Isus asa cum spune fraza ::Fiul lui D-zeu"".

   Terminati mai branhamistilor cu pretentiile astea duse la extrem. Apostolii numesc descoperire ceea ce predicau Ei si nu ceea ce predica Branham!!!

   Ștergere
 8. Se poate orice comentariu uitate sa vezi www.facliaiubiri.blogspot.ro

  Filipeni cap:2,7

  ci S-a dezbracat pe Sine insusi si a luat un chip de rob, facandu-Se asemenea oamenilor.

  Chiar am trecut un comentariu sunt pe blogspot acuma cu blogul

  RăspundețiȘtergere
 9. Lica ce spui tu ma lasa rece tu nu ai nici o descoperire legata de Cuvant esti dotat doar cu intelepciune umana imi pare rau de tine si eu nu sunt arogant asa cum spui tu felul tau pragmatic de a ataca pe cei de la mesaj care duc o viata pasnica si linistita tu inttadevar nu ai pacea care intrece orice pricepere poti sa ataci la fel de tare si vehement mesajul si pe mesager ca nu rezolvi nimic daca asta ti-ai propus rezultatele sunt 0..

  www.facliaiubiri.blogspot.ro

  Nu ai ce comenta Adi ca nu este nimic de comentat am pus materiale stiute si de voi

  Filipeni cap:3,10,11

  . Si sa-L cunosc pe El si puterea invierii Lui, si partasia suferintelor Lui, si sa ma fac asemenea cu moartea Lui;
  11. ca sa ajung cu orice chip, daca voi putea, la invierea din morti.

  Aceasta este viata eterna al cunoaste pe autorul vietii.Amin!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ti-a dat verset biblic despre descoperire mai Iacob Dan. adica aia te lasa rece? Asa raspuns dai tu cand cineva iti da un argument din Biblie? Pai esti un nesimtit mare atunci. tu ii numesti pe altii cum vrei tu dar cine te crezi ca esti mai branhamistule. Si pe Adi nu il lasi sa comenteze pe amaratul tau de blog?? Esti oligofren. Descoperire este sa crezi in Fiul lui Dumnezeu si in lucrarea lui de la Golgota nu in branham si isteriile lui. Iacob Dan esti un mincinos si fatarnic care acuza mereu pe altii. Sunteti o secta de nebuni care stiu sa acuze pe altii dar sa faca ceva bun nu stiu. Uita-te la tine si secta ta de aiuriti inainte sa vorbesti despre descoperire.

   Ștergere
  2. Te rog lica sa ii stergi comentariile lui Iacob Dan daca el nu lasa pe altii sa scrie comentarii pe blogul lui de doi bani.multumesc. Acesta este un intarziat cu capul si plin de rautate.

   Ștergere
  3. Iacob Dan esti rece pentru ca esti MORT

   Ștergere
  4. Ti-am scris Matei 16. Nu inteleg de ce te-a lasat "rece".

   Nu o lua personal dar cred ca e pierdere de vreme sa mai am discutii cu un om care nu e pregatit deloc dar vorbeste ca si cum cunoaste toate lucrurile.

   Si altii ti-au dat dovezi si scris frumos tu tot dai din colt in colt. Esti instabil emotional si nu stai concentrat pe subiect.

   Asta arata multe.

   Ștergere
 10. Nu este necesara nici o descoperire divina.Asta e un moft si o aroganta plecata de la Branham,sa se creada el deosebit de altii. Daca cititi si credeti ceea ce ne spune Isus despre Sine apoi ceea ce ne spun apostolii despre ISus este indeajuns!. Asta nu vor sa inteleaga branhamistii. Pavel ne-a transmis toata Evanghelia lui Isus. Nu este necesara nici o descoperire pe langa Biblie,ci doar sa credeti asa cum credeau apostolii...este simplu.

  RăspundețiȘtergere
 11. Si fratii de la believethesign au material interesant despre Dumnezeire. http://en.believethesign.com/index.php/The_Godhead

  RăspundețiȘtergere
 12. Lui Pavel ce i-a fost descoperit?Ca Isus este Jehova sau ca El este Fiul Dumnezeului Cel Viu? Ce predicau apostolii,ca Isus este Jehovah sau ca El este Fiul lui D-zeu adica Rascumparatorul nostru,Fiul Tatalui Cel prin care a venit salvarea lumii?

  ""Si partasia nostra este cu Tatal si cu Fiul Sau Isus Hristos"". 1 Ioan.

  Restul sunt mofturi,invataturi mai deosebite dar care nu au legatura cu mantuirea si cu partasia noastra spirituala!.

  Pavel ne spune : ""....si daca crezi ca Dumnezeu L-a inviat din morti vei fi mantuit"". Pentru ca prin identificarea cu moartea si invierea Domnului survine schimbarea si renasterea la viata noua,pentru Dumnezeu. Restul sunt doar invataturi diferite dar care nu au putere sa transforme omul.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Adica ""Lui Petru ce i-a fost descoperit?..."".

   Ștergere
 13. I-a zi anonime cine a spus Isus ca ia descoperit lucrul acesta inteleg ca ai citit bine dcriptura :)))))

  www.facliaiubiri.blogspot.ro

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Matei 16:17 Isus a luat din nou cuvântul şi i-a zis: „Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona; fiindcă nu carnea şi sângele ţi-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu care este în ceruri.

   "Tatăl Meu care este în ceruri".

   Ștergere
 14. Bravo Adi deci cred ca este nevoir de descoperire ca sa intelegi ca Dumnezeu este unul singur deci cititi atent Scriptura nu sariti de la un lucru la altul pentru ca pierdeti amanunte importante pentru vitat voastra nu si a mea este nevoie de Descoperire.Domnul cu voi dragilor.

  www.facliaiubiri.blogspot.ro

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ce descoperire ai tu nevoie ca sa intelegi ca Isus spune ca Tatal din cer i-a descoperit lui Pavel?

   Ștergere
 15. Da vad ca scrie foarte limpede aici ca este nevoie de descoperire si iarasi o dati tot din colt in colt ,vreau sa iti spun ca trebuie sa fi nascut din nou ca sa ajungeti in imparatia lui Dumnezeu acolo nu sunt 2 sau 3 persoane si vei vedea unu singur un singur Imparat cu regina este pur si simplu un lucru sigur de inteles,Dumnezeu are un nume si acel nume este Yehova care este in vechiul testament si Isus Cristos in noul testament daca te uiti atent scrie Testamentul Domnului Isus Cristos ,testamentul oricarui om este valabil dupa moartea lui pe cand acest testasment este valabil dupa ce terminam toate lucrurile de pe pamant este fagaduit ca acest lucru iata eterna ne este fagaduita dupa ce ne botezam in Numele Domnului Isus Cristos dupa aceea vom trai impreuna pentru totdeauna nu vom trai cu 2 sau 3 persoane in Dumnezeire .Dumnezeu este Duh si a creat un trup in fecioara Maria prin care a venit ca sa se jertfeasca ,ca si noi sa avem viata impreuna cu El si sa nu pierim .voi vedeti ca traiesc oamenii prin mila si indurarea Domnului dar dupa aceea vom primi viata eterna impreuna cu El.Domnul cu voi.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Mai studiaza Dane !

   Ap 1:4 Ioan, către cele şapte biserici care sunt în Asia: Har şi pace vouă din partea Celui ce este, Celui ce era şi Celui ce vine, şi din partea celor şapte duhuri, care stau înaintea scaunului Său de domnie,
   5 şi din partea lui Isus Hristos, Martorul credincios, Cel întâi născut din morţi, Domnul împăraţilor pământului! A Lui, care ne iubeşte, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său
   6 şi a făcut din noi o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeu, Tatăl Său: a Lui să fie slava şi puterea în vecii vecilor! Amin.

   Ap 20:6 Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere; ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos şi vor împărăţi cu El o mie de ani.

   AP 21:22 În cetate n-am văzut niciun Templu; pentru că Domnul Dumnezeul cel Atotputernic ca şi Mielul sunt Templul ei.
   23 Cetatea n-are trebuinţă nici de soare, nici de lună, ca s-o lumineze; căci o luminează slava lui Dumnezeu, şi făclia ei este Mielul.

   AP 22:1 Şi mi-a arătat un râu cu apa vieţii, limpede ca cristalul, care ieşea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului.
   3 Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului vor fi în ea. Robii Lui Îi vor sluji.

   Ștergere
 16. De ce nu ai curajul sa vorbim pe sckype aveam multa Scriptura sa iti arat referitor la SINGULARITATEA LUI DUMNEZEU precum si la IMPARATIA DE O MIE DE ANI Ai PREFERAT SA STAI DEOPARTE ,sa soui ca nu mai intri pe net vreodata eu te-am ascultat cu toate argumentele tale si vroiam sa mai discutam pentru ca nu ma tem sa iti spun despre profetul Branham si singularitatea lui Dumnezeu.Sa imi spui cand esti apt sa mai discutam despre asta oricand dupa amiaza dupa ora 18 atunci sunt acasa in rest dimineata sunt la lucru Te astept Adi si pe Lica daca doreste.Domnul cu voi dragilor.

  www.facliaiubiri.blogspot.ro

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Dane nu prea intelegi nimic.Si omul este o singularitate ca fiinta dar este alcatuit din 3 laturi adica trup,suflet si duh.Nu sunt 3 oameni intr-unul singur ci 3 laturi ale aceluiasi om,aceleasi fiinte.

   Asa este si cu Dumnezeu revelat in Noul Testament. Este vorba de acelasi singur si unic Dumnezeu dar revelat ca iubire ,dragoste.De aceea apare Tatal,Fiul si Duhul Sfant in Noul Testament tocmai fiindca Dumnezeu ne-a descoperit latura lui ascunsa,tainica adica Dragostea Lui.

   Ca si cum cineva te cunoaste ca un legiuitor(vechiul testament) apoi la un moment dat iti arati latura ascunsa adica afectiunea ta,dragostea catre aceea persoana.De aceea apare Tatal,Fiul si Duhul Sfant in Noul Testament.

   Voi nu vedeti in ansamblu ci doar sunt pusi pe harta sa dovediti invatatura lui Branham.

   Ștergere
 17. Inteleg foarte bine si inteleg ca sunt multi impotrivitori care se impotrivesc adevarului care il fac si pe Dumnezeu o sfanta treime ,dar se insala la fel cum si voi va inselati in privinta Fr Branham si a mesajului lui Dumnezeu .Dumnezeu nu este 3 persoane este una doar unul singur chiar Isus spunea Eu sunt in Ttatal si Tatal este in mine la fel spune si Ioan si Isaia si chiar insusi Dumnezeu desi El nu a lasat ca nici un lucru sa fie de apucat deopotriva cu Dumnezeu cand Dumnezeu a fost pe pamant era un Fiu de Dumnezeu dar El era chiar Dumnezeu in persoana Duhul Sfant sa coborat pe pamant si tot El s-a si inaltat la cer,nu este nici un dualism desi voi credeti ca atunci cand vorbeste acel glas din cer ar mai fi cineva nu este altcineva tot El este dar s-a auzit acel glas ca sa credeti ca El este acela,niciodata nu a aut loc vreun dialog ca sa vedeti ca sunt 2 chiar Isus a spus Eu sunt acela adica El era mai dinainte de Avraam ,Isaac si Iacov El este cel ce a spus Eu sunt cel ce sunt si in afara de mine nu mai este nimeni.
  Domnul cu voi.

  www.facliaiubiri.blogspot.ro

  RăspundețiȘtergere
 18. Explicane asta Dane!

  Zaharia6 :12-13 Şi să-i spui: „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Iată că un om, al cărui nume este Odrasla, va odrăsli din locul Lui şi va zidi Templul Domnului.Da, El va zidi Templul Domnului, va purta podoabă împărătească, va şedea şi va stăpâni pe scaunul Lui de domnie, va fi preot pe scaunul Lui de domnie, şi o desăvârşită unire va domni între ei amândoi.”

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Dane nu ai inteles absolut nimic din ceea ce am scris mai sus referitor la singularitatea lui Dumnezeu si la faptul ca Dumnezeu ca Fiinta are 3 laturi,ipostaze asa precum omul ca fiinta are trei laturi:trupul ,sufletul si duhul.

   Isus insusi dupa inviere a spus ca se suie la Tatal Sau si Tatal nostru,la Dumnezeul Sau si Dumnezeul nostru!.Poti citi tu personal asta in Evanghelia dupa Ioan.

   Voi branhamistii,frankistii...etc aveti preconceptia ca relatia Tatal-Fiu ar fi ceva ca intre doua persoane.Aveti judecati firesti si de aceea nu puteti patrunde si accepta taina lui Dumnezeu Tatal adica pe Hristos.Si din aceasta cauza mergeti atat de departe incat il coborati pe Dumnezeu Tatal si il puneti pe acelasi nivel cu Fiul Sau. Aici este eroarea.

   Uitati-va la apostoli:Ei nu au facut asa ceva ,ci intotdeauna Pavel,Petru cand isi incep epistolele fac o distinctie clara in Dumnezeu Tatal si Domnul Isus Hristos. Nu a spus ISus ca se suie la Dumnezeul Sau si al nostru? Nu acelasi lucru il spune si Pavel,cum ca noi avem un singur Dumnezeu:Tatal,si un singur Domn:Isus Hristos ? !.

   Va rataciti fiindca judecati fireste si vedeti doua persoane aici,si din aceasta cauza nu puteti accepta existenta separata a lui Isus de Tatal!. Eroare grava faceti aici!.

   Oare nu spune ISus cand se roaga Tatalui in Ioan 17:""Şi acum, Tată, proslăveşte-Mă la Tine însuţi cu slava pe care o aveam la Tine, înainte de a fi lumea"" ? !

   Voi spuneti ca Fiul nu exista inainte de a se naste in Betleem.Uite ca insusi Fiul afirma altceva decat va invata Branham!.

   Ștergere
  2. DE CINE CREZI CA VORBESTE AICI DE ISUS CARE VINE IN TRUP SI VA ZIDI TEMPLUL SI VA FI PREOT IN VECI VECILOR CE ESTE ASA DE GREU DE INTELES?DUMNEZEU SPUNAND DE EL CA VA VENI IN TRUP DE CARNE CA SI UN OM.E CEVA SIMPLU.


   www.facliaiubiri.blogspot.ro

   Ștergere
  3. Unii nu inteleg anumite pasaje din Biblie si ajung in ridicol asemanand pe Isus cu Tatal Ceresc!.

   Nu spune Isus ca toata puterea i-a fost data in cer si pe pamant?

   In Vechiul Testament si cand un inger era trimis de Dumnezeu scrie ca defapt tot D-zeu insusi a venit la ei!.Fiindca D-zeu este in acel inger asa cum era in Isus ,DAR aasta nu inseamna ca este insusi D-zeu acel inger!. Asa precum prorocii din vechime cand erau trimisi de D-zeu ,ei spuneau ca ""a venit insusi D-zeu la voi sau Domnul a intrat in casa asta!"".Evident nu acel proroc era D-zeu dar era PREZENTA lui Dumnezeu in el!. Asa este si cu Isus Hristos!. Dar asta nu inseamna ca insusi marele Dumnezeu Tatal ,care este impersonal si nelimitat,sa se coboare in trup uman pe o planeta minuscula din atatea miliarde de planete din univers!.

   Din pacate nu faci decat asemanari intre diferite tablouri din Biblie dar nu le intelegi sensul,si faci un ghiveci fiindca asemeni tablourile si atunci gandesti ca automat este vorba de aceleasi persoane!. Fals!.

   Oare nu spune ISus cand se roaga Tatalui in Ioan 17:""Şi acum, Tată, proslăveşte-Mă la Tine însuţi cu slava pe care o aveam la Tine, înainte de a fi lumea"" ? !

   Voi spuneti ca Fiul nu exista inainte de a se naste in Betleem.Uite ca insusi Fiul afirma altceva decat va invata Branham!.

   Ștergere
 19. Adi, eu inteleg in acest moment ca Domnul-Dumnezeu din VT este Tatal-Fiul din NT. Ceea ce se numea Dumnezeu in VT era DUHUL invizibil etern nesfarsit iar ce era Domnul era Acela care avea un Chip in VT si pe care L-am vazut in NT ca Fiul.

  El era si in VT numai ca acolo nu era Fiul -in sens pamantesc- ci era Domnul (adica Cel vizibil iesit din Tatal, Dumnezeu).

  De aceea vedem atat de multe comparatii corecte intre Domnul - IHVH din VT cu ale lui Isus din NT.

  de ex IHVH spune ca e Pastor. Isus spune la fel.

  IHVH spune ca e Cel dintai si Cel de pa urma. Isus spune la fel. Tind sa cred ca e Acelasi. Acesta este iesit din Cel vesnic Tatal.

  Ewald Frank a plagiat Conciliul de la Unitarieni si a adus frumos aceste comparatii.

  Noi eram bucurosi ca el vede mai clar decat Branham toata taina D-zeirii. Era copiat de la altii de fapt.

  Are sens cum vad eu?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Pentru mine in acest moment eu vad lucrurile asa:
   Dumnezeul adevarat (IHVH) este singurul Dumnezeu, Isus(cuvantul) este Fiul lui Dumnezeu (iesit din Tatal).
   Cei doi sunt una, binenteles , biblia spune ca noi suntem una cu Hristos, totusi asta nu ne face aceeasi persoana.

   -Ioan 17:1 După ce a vorbit astfel, Isus a ridicat ochii spre cer şi a zis: „Tată, a sosit ceasul! Proslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul Tău să Te proslăvească pe Tine,
   2 după cum I-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viaţa veşnică tuturor acelora pe care I i-ai dat Tu.
   3 Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu.

   Deci avem pe de o parte pe Tatal care este "singurul Dumnezeu adevărat" si pe de o alta parte pe Isus Fiul lui Dumnezeu.

   -Iuda 1:24 Iar a Aceluia care poate să vă păzească de orice cădere şi să vă facă să vă înfăţişaţi fără prihană şi plini de bucurie înaintea slavei Sale,
   25 singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreţie, putere şi stăpânire, mai înainte de toţi vecii, şi acum şi în veci. Amin.

   Pe de o parte pe Dumnezeu mantuitorul nostru si pe de o alta parte pe Isus Hristos.

   -Romani 1:8 Mai întâi mulţumesc Dumnezeului meu, prin Isus Hristos, pentru voi toţi, căci credinţa voastră este vestită în toată lumea.
   9 Dumnezeu, căruia Îi slujesc în duhul meu, în Evanghelia Fiului Său, îmi este martor că vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele

   Pe de o parte Dumnezeu si o alta parte Isus Fiul Lui Dumnezeu.

   -Romani 1:1 Pavel, rob al lui Isus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu,
   2 pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii Săi în Sfintele Scripturi.
   3 Ea priveşte pe Fiul Său, născut din sămânţa lui David, în ce priveşte trupul,
   4 iar în ce priveşte duhul sfinţeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morţilor; adică pe Isus Hristos, Domnul nostru,
   5 prin care am primit harul şi apostolia, ca să aducem, pentru Numele Lui, la ascultarea credinţei pe toate neamurile,
   6 între care sunteţi şi voi, cei chemaţi să fiţi ai lui Isus Hristos.
   7 Deci vouă tuturor, care sunteţi preaiubiţi ai lui Dumnezeu în Roma, chemaţi să fiţi sfinţi: Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos!

   Isus - nascut din samanta lui David in ce priveste trupul
   Isus - în ce priveşte duhul sfinţeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu
   -pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos!

   1 Corinteni 8:4 Deci, cât despre mâncarea lucrurilor jertfite idolilor, ştim că în lume un idol este totuna cu nimic şi că nu este decât un singur Dumnezeu.
   5 Căci chiar dacă ar fi aşa numiţi „dumnezei” fie în cer, fie pe pământ (cum şi sunt în adevăr mulţi „dumnezei” şi mulţi „domni”),
   6 totuşi pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu: Tatăl, de la care vin toate lucrurile şi pentru care trăim şi noi, şi un singur Domn: Isus Hristos, prin care sunt toate lucrurile, şi prin El şi noi.

   Dumnezeu- unul singur(IHVH)-de la care vin toate lucrurile
   Domn- unul singur(ISUS)-prin care sunt toate lucrurile

   Isus este numit Dumnezeu in cateva locuri in Biblie insa a nu se confunda cu unicul Dumnezeu (IHVH).

   1 Corinteni 11:3 Dar vreau să ştiţi că Hristos este Capul oricărui bărbat; că bărbatul este capul femeii şi că Dumnezeu este Capul lui Hristos.

   Dumnezeu(IHVH) capul lui Hristos !

   Asta inteleg eu citind Biblia: Un singur Dumnezeu (IHVH) si un singur Domn(Isus Hristos).

   Ștergere
  2. ivan_the_terrible5 septembrie 2014, 23:26

   Ce zici Adi...vorbeste bine, David Bernard?
   https://www.youtube.com/watch?v=G6LXshQf2i0

   Ștergere
  3. Imi pare rau dar e in Engleza, si eu nu stiu. Stiu doar spaniola si Franceza!

   Ștergere
  4. ivan_the_terrible6 septembrie 2014, 14:15

   O sa caut unu cu subtitrare in romana....sau in franceza/spaniola...

   Ștergere
 20. ivan_the_terrible1 septembrie 2014, 20:02

  Ce ziceti de asta?
  https://www.youtube.com/watch?v=FL0TKM70YEg
  sau asta:
  http://abcnews.go.com/WNT/video/72-earthquake-acapulco-mexico-23388875
  http://wgntv.com/2014/08/31/another-earthquake-strikes-near-napa-california/

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Povestea cu scufundarea Californiei este cu mult inainte de nasterea lui Branham. Asa ca fie vorba de California sau Rusia, orice asociere cu Branham este pur si simplu o nesimtire fara seaman.

   Earthquakes in California are common occurrences since the state is located on the San Andreas Fault, which cuts across California and forms the tectonic boundary between the Pacific and the North American Plate. There are many thousands of small earthquakes per year, most of them so small that they are not felt. California's complex landscape can be attributed to the network of faulting that runs through the state. The earliest reported earthquake in California was felt in 1769 by the Portola expedition about 30 miles southeast of Los Angeles, probably near the San Andreas Fault.[1][2]

   http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_earthquakes_in_California

   Ștergere
  2. ivan_the_terrible1 septembrie 2014, 23:11

   Momentul cand a avut loc cutremurul major in California: 18 aprilie 1906 http://en.wikipedia.org/wiki/1906_San_Francisco_earthquake
   exact cand trebuia sa apara ziarul cu criticile asupra miscarii: http://en.wikipedia.org/wiki/Azusa_Street_Revival#mediaviewer/File:026_la_times.gif
   Oare intamplator a fost totul? Atunci a aparut Falia San Andreas....Ceea ce a fost scris in ziar era hula impotriva Duhului Sfant....care nu se iarta (zice Biblia)...
   La fel a fost si cu Katrina....daca citesti ce se intampla pe acolo prin New Orleans....iti dai seama de ce a fost in vizita Katrina pe acolo...e dureros...dar nu ai ce face...si multe altfel de dezastre naturale s-au intamplat cu un scop....

   Ștergere
  3. Sunt de acord partial, dar toate acestea nu au nimic de a face cu asa zisele prorociri ale lui Branham despre California. Falia San Andreas este mai veche. Atunci s-a extins. Branham a hulit impotriva Duhului Sfant cand s-a dat drept Dumnezeu si a urat pe alti crestini numai pentru ca acestia nu credeau ca el e ingerul si Ilie prorocul. Branham a batjocorit multi crestini plini de Duhul Sfant. Acestia l-au avertizat prin Duhul Sfant ca daca nu se caieste, ca va muri pana la finele anului 1965. De Craciun Branham a fost mort.

   Ștergere
  4. ivan_the_terrible2 septembrie 2014, 14:25

   mi se pare o prostie si pierdere de vreme atunci cand cineva incearca sa convinga pe altcineva cu sute de argumente...despre un subiect....doar pe a ajunge amandoi la aceeasi opinie....merita? Din cate stiu Branham nu si-o angajat avocati cu contract extins post-mortem....sa-i apere predicile si vorbele lui...sau sa-l faca infailibil (in vorbe) ...etc...pentru ca cel care nu greseste cu vorba...este desavarsit....si inca nu am ajuns, noi Copii lui Dumnezeu, desavarsiti. Luptele aste de partide din cate vad se dau in ringul de "box": facebook, bloguri...in general pe internet. Minciuna iasa la iveala in prezenta Adevarului, a Luminiii.

   Subiectul cu Dumnezeirea e discutatat inca de la Conciliu din Niceea....acolo lupte. Un lucru e clar, atata timp cat crestinismul a fost pe taram iudaic, problema aceasta nu a fost privita din perspectiva pagana (politeism, etc), dar cu timpul influentele pagane au intrat si in crestinism. Dumnezeu nu s-a schimbat. Oamenii s-au dedat la dumnezei straini.

   Ștergere
  5. Corect Ivane. Dar sa auzi cum critica si ii scoate de la Imparatia cereasca si rapire si judeca Branhamistii pe altii pentru ca acestia vad putin diferit lucrurile cum ti se pare?

   Ștergere
  6. ivan_the_terrible2 septembrie 2014, 21:48

   Dragostea lui Hristos nu asa ne învață...sa tăiem si sa spânzuram pe unul si pe altul. Bârna din ochiul omului nu-i permite sa vadă paiul (micuț) din ochiul aproapelui. Nimeni nu poate sa scoată sau sa bage pe cineva intre aleșii lui Dumnezeu. Pe aceea ii știe Dumnezeu. Evanghelia lui Hristos se predica cu dragoste, cu blândețe, cu compasiune...etc...mai bine zis: "Predicați Evanghelia tot timpul, dacă este necesar, folosiți şi cuvinte!". Critica constructiva e indicata, cea negativa o vede omul singur, la o analiza personala mai profunda.

   Ștergere
  7. Mai ivane te rog nu mai bate campii pe aici,ca scoti doar perle din tine cu branhamul tau de 2 lei ,care mintea si cand dormea!. Dupa ce ca esti prost informat mai esti si fudul.

   Falia San Andrea nu a aparut in anul 1906 copilule.Cine ti-a spus prostia asta?Tot Branham?Posibil...Mai omule cu id de tembel,faliile sunt de mii si mii de ani sub scoarta terestra.Nu apar asa din senin cand spune Branham. Atunci adica in 1906 lumea a luat cunostiinta de aceasta falie fiindca atunci adica in 1906 au aparut mijloacele de informare media ,precum si diverse aparte de masurat. Dar de unde ai tras tu concluzia ca falia a aparut in 1906? Daca Branham nu judeca deloc asta nu inseamna sa fiti si voi ca el,voi care il adorati tot timpul si il imitati cam in tot ce faceti!.

   Ce scria in ziar era hula impotriva Duhului?Du-te omule invartindu-te si fa-ti degraba un control la mansarda,ca vad ca Branham va intoxicat grav cu ideile lui deplasate pana acolo incat vedeti hule peste tot...e clar ca sunteti un caz patologic.

   Si ce are Katrina cu ce era in N.Orleans? Doar paralele stiti sa faceti.Probabil sunteti si pseudo-paranoici in viata cotidiana,banuitori si suspiciosi. Daca ar avea o logica ce spui atunci ar trebui sa fie plin de cutremure si dezastre in lume. Dar dezastrele predomina in zonele care au iesire la ocean,mare...fiindca sunt mult mai expuse uraganelor,tsunami-ulor si altor tipuri de furturni.

   Deci cred ca ai o problema grava.Branham v-a facut extremi de suspiciosi,banuitori si paranoici.

   Ștergere
  8. ivan_the_terrible3 septembrie 2014, 21:24

   "Du-te omule învârtindu-te si fa-ti degrabă un control la mansarda...Deci cred ca ai o problema grava" By Anonymous...limbaj creștin?...limbaj al omului ieșit de la "mesajul toxic"?...om detoxificat?...om cool?
   Ei, realitatea suna diferit, degeaba te zbați sa fii altul...ca ești ceea ce vorbești, critici. Totuși cred ca asa se vorbește pe aici pe blog (asta e obiceiul)...ca nimeni nu ia măsuri la bețiile de cuvinte ale anonimului.
   De cand am intrat prima data pe acest blog...si am citit primele articole/comentarii...nu am vazut doar critici la persoana...mizerii de astea. Desi susținătorii blogului susțin ca is total altfel!!! Deja m-am saturat de mizerii de astea!!!

   David zicea ca is unii oameni care sunt vrednic de disprețuit. E interesant cum zice David...

   Falia San AndreaS o fost prima data identificata in 1895....dar eu vroiam sa zic ca atunci la cutremurul ala ea s-a extins...si a apărut craterul ala in pământ (mai vizibil)...si a avut loc o mișcare majora de placi tectonice...dar vad ca tu tot armăsar vezi...tot la greșelile (minore) ale oamenilor te uiți...ciudat mai poți fii. Poate asa ti-i soiu!!

   Despre ce scriau ziarele despre Asuza: http://en.wikipedia.org/wiki/Azusa_Street_Revival#Criticism...e in engleza.
   http://oldlandmark.wordpress.com/2008/05/21/azusa-in-the-news-early-pentecostals-make-headlines/
   Citește...si vezi ce ziceau aia despre miscarea penticostala, ce hulitor vorbeau. Dig it!...sapa...analizează...sapa...analizează

   legat de Katrina: http://www.southerndecadence.com/events2005.htm
   analizeaza-le....citeste ce se intampla prin New Orleans. Informeaza-te....mesteca, rumega bine informatia...si dupa aia vorbeste.
   Relaxează-te...lasă Cola sau Pepsi deoparte...te agita....nu vezi ce vorbe "de duh" scoți pe gura.

   Ștergere
  9. Deci confirmi ce am scris mai sus:fa-ti un control la mansarda,si mai lasa-ne cu povestile voastre si nu mai faceti pe desteptii ca nu stiti mai nimic despre falii.Pe ce baza afirmi ca la acel cutremur sa extins falia? Chiar iti place sa faci pe desteptul ? Nu iti dai seama ca bati campii? Vorbesti doar din ceea ce ti se pare tie ,si nu din fapte documentate.

   Dupa ce ca vorbesti 2 la leu despre falii,mai si te afisezi in victima spunand ca ma uit la greselile minore ale oamenilor. :)). Mai omule ,daca iti place sa vorbesti doar sa te bagi in seama e problema ta,dar nu venii aici cu inchipuirile tale cum ca atunci sa extins falia San Andreas.

   Voi chiar sunteti toti asa?Nascociti tot felul de teorii ca sa il scoateti pe Branham cu basmaua curata?

   Asa faceti si cu Branham si minciunile lui cu norul acela:sustineti doar niste teorii care va plac voua si care va dau incredere in voi insiva ,si care va fac sa va simtiti deasupra altora,dar nu aveti nici cea mai mica dovada despre ceea ce afirma Branham!. Doar invataturi fabricate ,pe placul unora si a a altora!.

   Referitor la Katrina:vad ca ai idei fixe .Ti-am spus ca acel uragan nu e nici o dovada ca a venit a o pedeapsa peste acei oameni.Daca ar fi asa atunci ar fi trebuit sa fie plin de cutremure in lume,NU DOAR IN ZONELE DE COASTA SAU CU IESIRE LA MARE/OCEAN!.

   Ai priceput acum ideea? Nu a fost nici o pedeapsa ci pur si simplu asa se intampla in aceste zone care au iesire la oceane,la mari. Sunt mult mai expuse catastrofelor decat zonele de uscat.Vezi si Japonia ,uraganul din Osaka. Ce decadenta a mai fost si acolo?

   Se pare ca nu gandesti deloc dar iti place sa iti impui cu agresivitate propriile tale idei si credinte.

   Ștergere
  10. ivan_the_terrible4 septembrie 2014, 13:36

   da tu chiar nu te-ai saturat de atitudinea ta? Nici un pic?...nimic...hai noh, un pic, macar? Deloc?

   "Following the 1906 San Francisco Earthquake, Lawson concluded that the fault EXTENDED all the way into southern California"
   http://en.wikipedia.org/wiki/San_Andreas_Fault
   Engleza nu merge la tine? Luminează-ne Anonymous....
   Toate dezastrele din lume nu se întâmplă asa pur aleator...e controlat (îngăduit) de Cineva, nu? Nu vorbesc de cazul evoluționiștilor (darwininsti) care cred tot felul de bazaconii....ei sunt o specie rara, ci vorbesc de creaționiști, oameni care cred in Dumnezeu. Tu din care grupare faci, Anonymous? Nu e pura coincidenta ce se întâmplă in lume...explicații științifice la dezastrele naturale se găsesc, dar nu de acest tip de explicații era vorba.

   "Asa faceti si cu Branham si minciunile lui cu norul acela:sustineti doar niste teorii care va plac voua si care va dau incredere in voi insiva ,si care va fac sa va simtiti deasupra altora,dar nu aveti nici cea mai mica dovada despre ceea ce afirma Branham!" Ciomolada? Nu e blog de retete culinare. Toate le legi de Branham, desi eu nu am pomenit nimic de el.

   Obiceiul e a doua natura...zice-se...

   Ștergere
  11. Ce atitudine?ca nu sunt de acord cu tine?pai normal ca daca cineva nu e cu tine,e impotriva ta.atitudine de sectant spalat pe creier.

   Articolul se refera la extinderea cutremurului,si nu a faliei in sine.E doar o forma de exprimare "" ...Lawson concluded that the fault EXTENDED all the way into southern California" . Adica cutremurul sa extins in tot sudul californiei....faliile nu se extind ,sunt placi tectonice care se misca si se suprapun.Dar nu se extind fizic!.Doar efectele lor se extind pe suprafete mari.

   In rest vorbesti aiurea ...

   Ștergere
  12. ivan_the_terrible4 septembrie 2014, 20:56

   Anonimule...de cand am intrat pe blogu asta...am urmarit sa-mi gasesc adepti....mai ales pe tine...ma faci sa rad.
   Ce atitudine?...ca tu nu ai ATITUDINE...cu atitudine de asta nu vinzi elefantu'. (http://mioritice.libertatea.ro/banc/51528/)
   Nu esti tu in masura sa-mi judeci parerile mele....nu stiu de ce te-am bagat in seama. Din politete, probabil. Acuma vad ca nu ai cu cine domne'....sunt oameni si oameni pe acest pamant.
   Mersi de ora de geografie...probabil esti calugar-geograf. Cum le sucesti si le invarti...mai rar...ce sa zic. Eu vroiam sa zic ca craterul ala (care a devenit renumit) s-a marit...si ca placile tectonice s-au miscat mai evident (transform fault)....dar noh...e bine cum ai inteles...nici nu vreau sa iti dau alte explicatii. Esti cool....continua tot asa. Ai o bulina alba din partea mea :P

   Mai relaxeaza-te: http://www.timesnewroman.ro/it-stiinta/11989-savantii-romani-au-creat-blegbull-de-energizantul-care-iti-taie-cheful-de-munca-si-iti-da-lene
   http://www.timesnewroman.ro/it-stiinta/11965-solutia-perfecta-anti-furt-a-aparut-ibelit-o-aplicatia-care-trece-abonamentul-pe-numele-hotului

   Ștergere
  13. Dupa ce ca esti p..t esti si fudul. Eu nu stiu sa fi aparut un crater in urma cutremurului din California.Daca tu vezi un crater atunci e clar ca ai nevoie de un consult de specialitate.

   Si cine a spus ceva de adepti?Nu vezi ca bati campii si ca tot ce scrii sunt prejudecatile si inchipuirile tale? Chiar asa esti de orbit de propriile tale idei incat nu mai vezi ce scriu altii? Sau poate te dai de gol dar fara sa iti dai seama...

   Eu am atitudine,in comparatie cu tine care scrii vrute si nevrute si vorbesti doar sa te afli in treaba.Vorbesti de cratere de parca a picat un asteroid. Incepi sa devii funny.Continua. Chiar ma binedispui. Nu am stiut pana acum ca in urma unor cutremure apar cratere. Asta e bomba zilei.

   Ștergere
  14. Dragii mei, am incredere in intelepciunea voastra.
   Re-analizarea atitudinii e mai importanta uneori decat a subiectului.

   Ștergere
  15. Ivane te-am urmarit si observ ca iti place sa le tot intorci ca la Ploiesti,sa dai un alt inteles unor lucruri evidente.Ne-am prins ca esti un simpatizant a lui WMB dar nu incerca sa umblii cu cioara vopsita ca nu iti merge. Tu dai un inteles unor evenimente dupa cum crezi tu cuvinta(cazul Katrina) si nu dupa cum este in realitate.Bineanteles ca totul se intampla cu voia lui Dumnezeu dar tu nu esti in masura sa spui 100 la 100 ca acolo a fost exact voia lui Dumnezeu sau pur si simplu un eveniment natural ,asa cum a fost si in Japonia si in alte zone ale lumii.Tu doar presupui,nu stii adevarul absolut.Nici nu este treaba noastra sa stim vremurile sau soroacele.Chiar asa ne spune Domnul Isus.Deci noi doar presupunem,dar nu dispunem de cauzele reale din spatele anumitor evenimente.Doar Tatal stie aceste lucruri,si le-a pastrat sub stapanirea Sa.Domnul Isus ne spune foarte bine acest adevar.Si acest adevar daca este respectat genereaza umilinta,si nu aroganta adica sa judecam noi pe altii ca au murit din cutare sau cutare cauza. Apoi critici penticostalismul dar te inspiri din paginile lor(tot cazul Katrina) . Deci nu mai umbla cu cioara vopsita si nu incerca sa ne murdaresti ca nu iti merge.

   Ștergere
  16. Asa cum presupuneti despre anumite evenimente din viata lui Branham,asa presupuneti si va bagati in lucruri pe care nu le cunoasteti,umflati de o mandrie desarta.Ce frumos descrie Pavel aceasta atitudine. Iar Domnul Isus o contureaza si mai bine prin afirmatia: ""Nu este treaba voastra sa stiti vremurile sau soroacele.Acestea le-a pastrat Tatal in stapanirea Sa"".

   Deci este timpul sa nu mai o dati intruna cu presupusul,ca nu totul a inceput si se sfarseste cu voi.

   Ștergere
  17. ivan_the_terrible5 septembrie 2014, 23:22

   Pur si simplu mi-am exprimat părerea legat de un eveniment care s-a petrecut...gen Katrina...etc....e explicația mea la acel eveniment. Pur si simplu...cum de altfel toti aici de pe blog isi exprima părerea....SAU TREBUIE SA TREC DE NU STIU CE COMISIE?
   Celalalt Anonim, dacă ai observat, din țânțar făcea armăsar.....el credea ca eu caut sa-l conving...sa-l fac adeptul meu...=))..si ai văzut cu ce beții de cuvinte se afișa aci pe blog. De penticostali numa de bine pot vorbii...chiar is de apreciat. Nu știu unde ai văzut ca ii critic eu.
   Nu știu de ce anume "v-ați prins voi" (Comisia?!)...dar te înșeli amarnic...

   Ștergere
  18. ivan_the_terrible5 septembrie 2014, 23:55

   @Anonim (ala cu bețiile de cuvinte...se va autosesiza el):"Dupa ce ca esti p..t esti si fudul"....Punctele intre P si T...înseamnă de fapt PROST?....fain stii sa vorbești....ce sa zic....esti creștin?....e clar....ce vorbe scoate omul pe gura...aia il definește!!!
   Legat de San Andreas...bine ma...e greșit spus crater (recunosc...satisfăcut?)...mai bine zis un fel de tranșeu...șanț...nu am timp sa caut poze sa iti dau sa vezi la ce ma refer...Google it!!!....totuși cred ca iti dădeai seama ce vroiam sa zic...dar in schimb iti place sa sucești si sa întorci vorbele/cuvintele mele.....iti place enorm de mult si nu la toti faci asa ...."creștini" de ăștia nu am mai văzut...în fine.

   Ștergere
  19. Poate ca era mai bine sa va dati unul altuia adresa de mail sau de SkYpe si va "batea-ti"acolo,aici mai intra si copii.
   Glumesc !

   Ștergere
  20. Ivane esti doar un branhamist prefacut.Unde am intors eu vorbele tale? Am spus doar ca ai aceasi atitudine tipica de sectar branhamist,adica cine nu e cu tine este impotriva ta.Si de aici de unde ai tras concluzia ca eu as crede ca tu iti cauti adepti? Nu vezi ca spui lucruri care nu le-a m spus?Asa faceti toti branhamistii:puneti in gura altora cuvinte care nu au fost spuse,doar fiindca asa va imaginati voi,izvorate din inchipuirile voastre . Fiindca aveti prejudecati si inchipuri.Poate nici nu esti constient de faptul acesta si din aceasta cauza incepi sa acuzi pe altii de lucruri care nu ai nici o dovada.Si ai mai observat ceva la voi:va place sa va victimizati.Daca cineva va spune adevarul in fata,faceti pe victimele.

   Ștergere
 21. ivan_the_terrible6 septembrie 2014, 14:06

  Nu ai citit bancul cu elefantul?....nu am timp sa ti-l spun si nici sa dau copy/paste....ai linkul...acceseaza-l. Te avertizez ca nu contine cuvinte malitioase....asa cum obisnuiesti tu sa folosesti. Cu criticile tale continue NU o sa ai de castigat prea multe. Si nu sunt o victima a ta....poate ai vrea sa fiu....dar nu ai sanse. Bye bye

  RăspundețiȘtergere

Omul intelept ataca idei, nu persoane. Asta este si legal si biblic.
Comentariile ce contin atacuri la persoana, defaimari, calomnieri, discriminari, rasism si limbajul neadecvat risca sa fie sterse.