duminică, 4 mai 2014

Sămânța șarpelui in mesajul lui Branham

Am citit în Biblie că, Adam și Eva nu au ascultat pe Domnul și au mâncat din pomul cunoașterii binelui și răului. Cei mai mulți oameni cred că acesta a fost un mar pe care Adam și Eva l-au mâncat, deși Biblia nu spune nimic despre ce tip de fructe a fost de fapt. 

Cu toate acestea, Wm. Branham a fost destul de clar în explicatia fructului interzis. El a învățat că fructul din pomul era actul sexual cu șarpele. El a spus că ce se încadrează în Grădina Edenului a fost o urmare a unui act de adulter dintre Eva și șarpele, in care Satana sa incarnat.

De fapt, aceasta nu ar fi fost adulter, ci sex cu animale:
-Exodul 22:19 Oricine se culcă cu un dobitoc să fie pedepsit cu moartea.
-Levitic 18:23Să nu te culci cu o vită, ca să te pângăreşti cu ea. Femeia să nu se apropie de o vită, ca să curvească cu ea. Este o mare mişelie.
-Leviticul 20:16 Dacă un om se culcă cu o vită, să fie pedepsit cu moartea; şi vita s-o omorâţi.

Wm. Branham a crezut că șarpele, în starea sa originală, semana foarte mult cu o ființă umană. Satana, în timp ce era în corpul sarpelui, a sedus-o pe Eva și ca urmare a acestui act, sa născut Cain.

Biblia in schimb ne spune: Adam s-a împreunat cu nevasta sa Eva; ea a rămas însărcinată şi a născut pe Cain. Şi a zis: „Am căpătat un om cu ajutorul Domnului!” Biblia nu minte, «Adam s-a impreunat cu nevasta sa Eva, ea a rămas însărcinată»,«Am căpătat un om cu ajutorul Domnului» (nu un sarpe).

Dar, dacă a mânca din pomul cunoștinței binelui și răului a însemnat cu adevărat sex cu șarpele, apoi următoarele pasaje nu prea au sens:
- Geneza 2:8,9 (8 Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit; şi a pus acolo pe omul pe care-l întocmise.
9 Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pomi, plăcuţi la vedere şi buni la mâncare, şi pomul vieţii în mijlocul grădinii, şi pomul cunoştinţei binelui şi răului.)

De exemplu, atunci când șarpele ia spus la Eva, "Dumnezeu a zis: Să nu mâncați din toți pomii din grădină", ​​Eva ar fi trebuit  să răspundă, "Putem să facem sex cu toti «copacii din grădină », dar nu putem  să facem sex cu tine."?

De ce a fost Adam inclus în comanda de a se abțină de la actul sexual cu șarpele? Putea Adam sa manance din pom cand era singur, ar insemna ca Adam putea sa faca sex cu toti copacii din gradina insa nu cu sarpele ?

In Genesa 2:16,17 zice:

 16 Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: „Poţi să mănânci după plăcere din orice pom din grădină;
 17 dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el vei muri negreşit.”
Deci Adam era singur in gradina, Eva nu era scoasa din Adam si D-zeu ii da porunca sa nu manance din Pom.

Ce înseamnă, "în mijlocul grădinii," (Geneza 2:09), la ce se referă? Wm. Branham a sugerat odată că se referă la organele genitale ale șarpelui. Alta data se referă la organele genitale ale femeii. Problema  este că Pomul Vieții a fost, de asemenea, în mijlocul grădinii și Wm. Branham a spus că pomul era Hristos.


În Biblie, descrierea din Pomul Cunoașterii si pomul vietii este identic cu descrierile tuturor celorlalti copaci:
- (Geneza 2:9 Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pomi, plăcuţi la vedere şi buni la mâncare, şi pomul vieţii în mijlocul grădinii, şi pomul cunoştinţei binelui şi răului.
- Geneza  3:6  Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit şi că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui şi a mâncat; a dat şi bărbatului ei, care era lângă ea, şi bărbatul a mâncat şi el.

Remarcati ca toti pomii arau: plăcuţi la vedere şi buni la mâncare, prin urmare nici o deosebire intre ei.

De ce, atunci, ar trebui să interpretam Pomul Cunoașterii si Pomul Vietii ca fiind metaforic?

Biblia spune că Eva a dat fructul interzis si lui Adam, soțul ei, să mănânce, (Geneza 3:06). În cazul în care fructele care Eva i le-a dat lui Adam nu a fost literalmente de fructe, ce-a fost?


Există cel puțin două interpretări in Mesaj:

Varianta-1 A fost o relație adulteră cu șarpe, după cum sa menționat mai sus.

Dar dacă așa stau lucrurile, cum a făcut Eva sa-i dea lui Adam să mănânce? Wm. Branham a spus că partea lui Adam la căderea a fost din cauza  ca a luat-o pe  Eva înapoi după ce ea sa culcat cu șarpele. El a spus că, deși nu a fost scrisa, Legea veșnică a lui Dumnezeu spunea că "dacă o femeie isi părăsește soțul și merge cu un alt bărbat ea este o adulteră și nu mai este căsătorita și soțul nu este obligat sa o ia înapoi." Cu toate acestea, o astfel de lege nu este gasita nicăieri în Scriptură inainte de Legea lui Moise !

Wm. Branham face referire la Legea lui Moise in Deuteronom 24:14 (Când cineva îşi va lua o nevastă şi se va însura cu ea şi s-ar întâmpla ca ea să nu mai aibă trecere înaintea lui, pentru că a descoperit ceva ruşinos în ea, să-i scrie o carte de despărţire, şi, după ce-i va da-o în mână, să-i dea drumul din casa lui.Ea să iasă de la el, să plece şi va putea să se mărite după un alt bărbat. Dacă şi acesta din urmă începe s-o urască, îi scrie o carte de despărţire şi, după ce i-o dă în mână, îi dă drumul din casa lui; sau, dacă acest bărbat din urmă, care a luat-o de nevastă, moare,atunci bărbatul dintâi, care îi dăduse drumul, nu va putea s-o ia iarăşi de nevastă, după ce s-a pângărit ea, căci lucrul acesta este o urâciune înaintea Domnului, şi să nu faci vinovată de păcat ţara pe care ţi-o dă de moştenire Domnul Dumnezeul tău.) care permite unui bărbat să divorțeze de soția lui pentru necurăție. 

Dar Adam nu a divorțat de Eva, deci nu ar fi fost nici un păcat, daca o lua înapoi, chiar dacă legea mozaică ar fi fost în vigoare.

Mai mult, atunci când fariseii au întrebat odată pe Isus dacă este legal ca un bărbat să divorțeze de soția lui, Isus le-a zis: "Ce-a zis legea lui Moise?" Ei au răspuns că Moise a permis divorțul. Atunci Isus a spus, "Moise, din cauza împietririi inimilor voastre a îngăduit să vă lăsați nevestele; dar de la început n-a fost așa "(vezi Matei 19:4-8). 


În aceasta declarație simplă, Isus doar a contrazis afirmația lui Branham ca astfel de lege biblica privind divorțul a fost în vigoare în Grădina Edenului și că partea lui Adam in cadere a fost în încălcarea unei astfel de legi.

Pe langa toate acestea, conform Bibliei, (Geneza 4:01) Adam s-a împreunat cu nevasta sa Eva; ea a rămas însărcinată şi a născut pe Cain. Şi a zis: „Am căpătat un om cu ajutorul Domnului!”,Deci Biblia ne spune clar ca Adam si Eva s-au impreunat dupa ce au fost deja pedepsiti si izgoniti din gradina Eden (Geneza 3:17-19)?

În cele din urmă, Biblia pune întreaga vină pentru cadere pe Adam pentru că a mâncat din pomul oprit (vezi Geneza 3:11; Romani 5:12), nu pentru că a luat-o pe Eva înapoi după ce a păcătuit.

Varianta - 2. Branham a spus odată că Eva a fost Pomul Cunoașterii. Prin urmare, Adam a păcătuit prin impreunare cu ea. 

Aici avem doua probleme. 

In Genesa 1, Dumnezeu ii binecuvinteaza si le spune sa se inmulteasca, deci clar se inmulteasca nu e un pacat:
Genesa 1:27 Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.
Genesa 1:28 Dumnezeu i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ.”

Vedem ca Dumnezeu « ia binecuvantat » (plural) si « le-a spus » (plural).

A doua problema, de ce i-ar fi interzis Dumnezeu lui Adam acest lucru (sa faca sex cu Eva) înainte ca Eva sa fi fost formata, (Geneza 2:17)?

Nu, Adam nu a făcut păcat prin impreunarea cu Eva. El a păcătuit prin neascultarea lui de Dumnezeu, mâncând din Pomul Cunoașterii binelui si al Raului.

Un aspect foarte important, ca Biblia spune: Sarpele a venit la Eva si Eva a mancat din rodul pomului cunostintei, nu a mancat din rodul sarpelui, Biblia spune ca Eva doar a comunicat cu sarpele. Se vede clar ca sarpele era un animal si pomul era cu totul altceva! 

Asa ca sarpele nu putea sa fie si pomul! Branham spune des ca pomul e sarpele iar rodul lui se refera la rezultatul imperecherii sexuale!

Notati modul în care pedeapsa lui Adam se încadrează în păcatul de a manca un fruct literal din Geneza 3:17-19. "Fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale şi ai mâncat din pomul despre care îţi poruncisem: „Să nu mănânci deloc din el”, blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ţi scoţi hrana din el în toate zilele vieţii tale; spini şi pălămidă să-ţi dea şi să mănânci iarba de pe câmp. În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat; căci ţărână eşti şi în ţărână te vei întoarce.”

... Pentru ca ai ... ai mâncat
Cu multă trudă să-ți mănânci, 

mănânci iarba de pe câmp, 
În sudoarea feței tale îți vei mânca pâinea ...Vedeti ?


În mesaj se spune că, ca urmare a păcatului lui Eva cu șarpele, ea a ramas insarcinata cu Cain. Mesajul spune că Eva era deja insarcinata cu Cain înainte ca Adam sa o cunoasca sexual. Wm. Branham a învățat că ea a rămas însărcinată cu Abel în acelasi timp ce Eva era insarcinata cu Cain. Si fratii folosesc exemple, ca "dovada", din societate ca unele femei au ramas insarcinate de la doi barbatii cu gemeni din cauza ovulatiei prelungite a femeii.

Ca sa credem acest lucru, ar trebui să concluzionăm că Biblia este în mod deliberat înșelătoare când ne spune că, "Adam a cunoscut pe Eva, soția sa, și ea a rămas însărcinată și a născut pe Cain, și a spus: "Am căpătat un OM cu ajutorul lui Dumnezeu.

Când Geneza 4:1 spune că Adam a cunoscut pe Eva și ea a rămas însărcinată și a născut pe Cain, formularea este de așa natură încât o persoană rezonabilă care citeste acest pasaj ajunge la concluzia că concepția lui Eva a fost un rezultat al relației ei cu Adam. Ea a rămas însărcinată după ce s-a culcat cu Adam și a născut pe Cain. 

Vedem mai departe aceeași formulare si despre Cain atunci când soția lui Cain a ramas însărcinată și a născut pe fiul său în Geneza 4:17 :Cain s-a împreunat cu nevasta sa; ea a rămas însărcinată şi a născut pe Enoh. El a început apoi să zidească o cetate şi a pus acestei cetăţi numele fiului său Enoh.

Când Eva a spus, "Am căpătat un OM de la Domnul," putem concluziona în mod natural că Eva a dat nastere fiului lui Adam, nu a lui Satan. 

Nu este nimic în text care să sugereze că Adam nu a fost tatăl lui Cain. 

Vedem ca Eva spune ca a primit un OM cu ajutorul lui D-zeu nu un Sarpe sau o amestecatura de sarpe cu om ! 
Daca remarcam bine capitolul 2 din Genesa o sa vedem ca singurul OM era Adam! 

Un Cal impreunat cu un Magar va produce un Catar, niciodata un Cal, nici macar un Magar! Cum se face atunci ca Eva spune ca a primit un OM ? Sarpele era un Animal, si niciodata un animal nu se poate reproduce printr-o fiinta umana.

Genesa 3 :14 Domnul Dumnezeu a zis şarpelui: „Fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat eşti între toate vitele şi între toate fiarele de pe câmp; în toate zilele vieţii tale să te târăşti pe pântece şi să mănânci ţărână.  Si blestemul acesta ar fi trebuit sa il aiba si urmasii sarpelui !!!

D-zeu nu a spus ca este blestemat "intre oameni" ci este "intre fiarele campului"? De ce? Deoarece era un animal.

Daca un animal omoara un copil si il mananca, D-zeu il pedepseste? Are acel animal pacat de omor?

Animalele nu au constiinta. 
Atunci rezulta ca Sarpele nu a pacatuit! D-zeu nu poate sa tina in seama pacatul unui animal. Vina era a Diavolului care era in sarpe.

Animalele nu au suflet, atunci cum poate D-zeu sa dea viata si suflet unei amestecaturi de Om–animal?

De ce atunci Sarpele continua sa aiba o linie de urmasi in natura? (Sarpele se inmulteste in natura ca un animal!

Are Sarpele doua seminte? Una Cain si una serpii pe care ii vedem in natura?
Atunci serpii care sunt liberi in natura sunt frati cu descendentii lui Cain?

Biblia ne spune ca sarpele a fost blestemat sa se tarasca pe pantece si sa manance pamant!

Vedem ca asta se intampla in realitate in natura, asta ne arata faptul ca D-zeu nu minte!

Intrebarea mea este: oare ceilalti fii ai Sarpelui (descendentii lui Cain) fac la fel, se tarasc pe pantece si mananca tarana? Sau Biblia minte?

1 Corinteni 15:45 De aceea este scris: „Omul dintâi, Adam, a fost făcut un suflet viu.” Al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viaţă.

Poate un suflet viu impreunandu-se cu un animal (fara suflet) sa produca o specie de oameni cu suflet?

- Genesa 3:4 Atunci şarpele a zis femeii: „Hotărât, că nu veţi muri,
- Genesa 3:5 dar Dumnezeu ştie că, în ziua când veţi mânca din el, vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul.”
- Genesa 3:22 Domnul Dumnezeu a zis: „Iată că omul a ajuns ca unul din Noi, cunoscând binele şi răul. Să-l împiedicăm, dar, acum ca nu cumva să-şi întindă mâna, să ia şi din pomul vieţii, să mănânce din el şi să trăiască în veci.”

Cum putem intelege textul acesta?
Sa vedem: Atunci şarpele a zis femeii: „Hotărât, că nu veţi muri, dar Dumnezeu ştie că, în ziua când (va veţi impreuna cu sarpele) sau (veti face sex) vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul.”

Domnul Dumnezeu a zis: „Iată că omul (s-a impreunat cu sarpele) sau (au facut sex) si a ajuns ca unul din Noi, cunoscând binele şi răul. Să-l împiedicăm, dar, acum ca nu cumva să-şi întindă mâna, să ia şi din pomul vieţii, să mănânce din el şi să trăiască în veci.”

??? Judecati singuri !!!

Efeseni 2:11. De aceea, voi, care altădată eraţi Neamuri din naştere(ar insemna asta urmasii sarpelui?), numiţi netăiaţi împrejur de către aceia care se cheamă tăiaţi împrejur, şi care sunt tăiaţi împrejur în trup de mâna omului:
Efeseni 2:12 aduceţi-vă aminte că în vremea aceea eraţi fără Hristos, fără drept de cetăţenie în Israel, străini de legămintele făgăduinţei, fără nădejde şi fără Dumnezeu în lume.

Ce vrea aici sa zica Biblia aici? Ca pe cand eram nascuti din sarpe eram fara Hristos? Si acum ca l-am primit pe Cristos nu mai suntem samanta sarpelui? Nu asta spune. Gresit! Total gresit!

Wm. Branham oferă, de asemenea, unele dovezi din Noul Testament că tatăl lui Cain a fost șarpele. De exemplu, el învață că Ioan 3:12 spune că Cain era fiul șarpelui, care a fost posedat de Satana.

nu cum a fost Cain, care era de la cel rău şi a ucis pe fratele său. Şi pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite.” 
Observati Biblia spune de la cel rau, nu de la sarpe!

Si atunci când Isus a spus fariseilor că acestea au ca tată pe, diavolul Ioan 8:44 Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii.”

Observati Biblia spune "diavolul", nu spune sarpele.
El fost spus că aceasta a fost literal din linia șarpelui. Desigur, aceste versete nu înseamnă că Cain sau oamenii răi sunt literal pui de șarpe. 

Matei 23:15: Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi înconjuraţi marea şi pământul ca să faceţi un tovarăş de credinţă; şi, după ce a ajuns tovarăş de credinţă, faceţi din el un fiu al gheenei, de două ori mai rău decât sunteţi voi înşivă.”

Biblia arunca o lumina cu privire la adevăratul sens al acestor versete când spune că fariseii și cărturarii au putut să facă un prozelit "de doua ori fiul gheenei", decat ei înșiși.

Ce vrea Biblia sa sublinieze este faptul ca Satan (numit sarpele) este Tatal tuturor celor care resping Cuvantul, spiritual vorbind nu prin forma naturala.

Galateni 3:26 Căci toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu, prin credinţa în Hristos Isus.
Galateni 3:29 Şi, dacă sunteţi ai lui Hristos, sunteţi „sămânţa” lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă.
Cand Biblia vorbeste ca suntem « Fii lui Dumnezeu « intelegem ca totul e prin credinta, dar cind Biblia spune ca «aveti ca tata pe diavolul» atunci o luam pamanteste, prin sex, prin descendenta directa de la sarpe.

De ce nu putem sa intelegem ce ne spune Biblia, prin credinta suntem fii lui Dumnezeu si prin necredinta avem ca tata pe diavolul.

In realitate e simplu.

Un alt exemplu care Branham il dă pentru a dovedi că tatăl lui Cain era șarpele și nu Adam a fost că descendența lui Adam și dreptul de întâi născut nu a trecut prin Cain, care era întâiul născut. A trecut prin Set. Branham a spus că acest lucru ar putea însemna doar că Cain nu a fost într-adevăr fiul lui Adam. Dar acest lucru nu este așa. Exemple similare ca întâi născut isi pierde dreptul de întâi născut in favoarea fratelui mai mic, se găsesc în poveștile lui Isaac / Ismael și Iacov / Esau. 

Și, după cum arată Geneza, Dumnezeu a blestemat pe Cain pe pământ. Din aceasta rezultă că descendența lui Adam a trebuit să meargă prin Set in loc de Cain.

Adepți ai Mesajului de multe ori sugerează că, Cain fiind păcătos și avand o natura malefică dovedește că tatăl său nu era om, ci animal. Cu toate acestea, animalele nu sunt nici morale, nici rele, această sugestie este absurda. Biblia spune că păcatul a intrat în lume prin Adam nu prin sarpe sau Cain (Romani 5:12-14). 

Cain nu a păcătuit din cauza unor instincte animalice. Cain a ales să asculte de natura păcătoasă care toată omenirea a moștenit-o ca un rezultat al pacatului lui Adam, mai degrabă decât să asculte de Dumnezeu (Geneza 4:6,7; Romani 1:20-32, 5:12).

Cain nu a fost certat de D-zeu din cauza semintei lui, sau din cauza ca ar fi fost fiul sarpelui.

Genesa 4:4 Abel a adus şi el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui şi din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel şi spre jertfa lui;
Genesa 4:5 dar spre Cain şi spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare şi i s-a posomorât faţa.
Genesa 4:6 Şi Domnul a zis lui Cain: „Pentru ce te-ai mâniat şi pentru ce ţi s-a posomorât faţa?
Genesa 4:7 Nu-i aşa? Dacă faci bine, vei fi bine primit; dar dacă faci rău, păcatul pândeşte la uşă; dorinţa lui se ţine după tine, dar tu să-l stăpâneşti.”

Cain a ales raul, pacatul, de aceea a fost numit "de la cel rau".

Biblia ne arata clar alegerea si lui Dumnezeu! 
Dumnezeu a privit cu placere spre jertfa lui Abel si nu a privit cu placere spre jertfa lui Cain. Absolut nici o problema de rasa!

E alegerea lui D-zeu cum o vedem apoi in toata Biblia:
Romani 9:11 Căci, măcar că cei doi gemeni nu se născuseră încă şi nu făcuseră nici bine, nici rău – ca să rămână în picioare hotărârea mai dinainte a lui Dumnezeu, prin care se făcea o alegere, nu prin fapte, ci prin Cel ce cheamă.
Romani 9:12 s-a zis Rebecăi: „Cel mai mare va fi rob celui mai mic”,
Romani 9:13 după cum este scris: „Pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât.”

Maleahi 1:2„V-am iubit, zice Domnul! Şi voi ziceţi: „Cu ce ne-ai iubit?” Nu este Esau ”frate” cu Iacov? – zice Domnul; totuşi am iubit pe Iacov,
Maleahi 1:3 şi am urât pe Esau, i-am prefăcut munţii într-o pustietate, şi moştenirea lui am dat-o şacalilor din pustiu.

Nu se spune ca din cauza nasteri lui din Sarpe l-a urat D-zeu! Poate ar fi cazul sa mai citim Biblia!

În cele din urmă, ne uităm la blestemul șarpelui. Știm că Cain și Abel și Seth au fost născuti de aceeași femeie. De ce atunci Biblia face o distincție între sămânța șarpelui și sămânța femeii atunci când toata omenirea a venit de la o femeie? 

De aceea, dacă Dumnezeu a blestemat linia literala al șarpelui, in Geneza 3:15 de ce nu citesc: "Vrăjmășie voi pune între tine și Adam, între sămânța ta și lui sămânța?"

Vedeti ca de fapt vrajmasia nu este intre Samanta lui D-zeu prin Adam si intre samanta Sarpelui! 

Vrajmasia este intre Samanta Femeii si samanta Sarpelui. 

Aici ne arata clar ca este «spiritual» ! Vrajmasie intre Satan si Isus (nascut din femeie).
Galateni 3:26 Căci toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu, prin credinţa în Hristos Isus.
Galateni 3:29 Şi, dacă sunteţi ai lui Hristos, sunteţi „sămânţa” lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă. Amin

Psalmi 8:4-8 îmi zic: "Ce este omul, ca să Te gândeşti la el? Şi fiul omului, ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puţin mai prejos decât Dumnezeu şi l-ai încununat cu slavă şi cu cinste. I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor Tale, toate le-ai pus sub picioarele lui: oile şi boii laolaltă, fiarele câmpului,păsările cerului şi peştii mării, tot ce străbate cărările mărilor."

Daca avem un D-zeu care nu minte TOATE ANIMALELE (oile şi boii laolaltă, fiarele câmpului, păsările cerului şi peştii mării, tot ce străbate cărările mărilor.) le-a pus la picioarele omului.
Nu le-a lasat sa fie egale omului.

Voi puteti sa vedeti un OM facut cu puţin mai prejos decât Dumnezeu impreunandu-se cu un Animal ? Eu nu !

Si neascultarea de Cuvantul lui D-zeu e cel mai mare pacat si nu curvia.

Dacă Cain au fost fiul șarpelui, vedem apoi ca rasa lui Cain a fost distrusa prin potop. Samanta sarpelui nu putea trece prin Arca lui Noe.

In primul rand fii lui Noe erau fii legitimi din aceasi femeie, si daca luam versiunea Branham ca samanta rea ar fi intrat in Arca prin una din nurori, nu e Biblica. 

In Biblie vedem ca descendenta vine prin barbat, Biblia nu ne spune intotdeauna de unde si-au luat neveste sau cum le-a chemat, vedem intotdeauna numele barbatilor !

Acum e adevarat ca dupa trecerea prin potop unul din fii lui Noe a pacatuit, dar nu se spune niciunde Biblia ca a pacatuit din cauza semintei sarpelui ! Prin concluzie chiar daca una dintre nurorile lui Noe era din alta samanta, nu are nici o importanta, samanta vine prin fii lui Noe !

Geneza 3:15 este prima profeție din Scriptură care arată mântuirea omenirii prin Isus Hristos. 

Vrăjmășie voi pune între sămânța șarpelui (prin neascultare a intratpacatul in lume ,între cei care sunt robi ai păcatului (care este toata omenirea) și sămânța femeii (Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, născut din femeie). 

A se vedea:

Galateni 3:16 Acum, făgăduinţele au fost făcute „lui Avraam şi seminţei lui.” Nu zice: „şi seminţelor” (ca şi cum ar fi vorba de mai multe), ci ca şi cum ar fi vorba numai de una: „şi seminţei tale”, adică Hristos.
Galateni 4:4 Dar, când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege,

Romani 5:14 Totuşi moartea a domnit, de la Adam până la Moise, ”chiar peste cei ce nu păcătuiseră printr-o călcare de lege asemănătoare cu a lui Adam”, care este o icoană preînchipuitoare a Celui ce avea să vină.


De ce a domnit moartea de la Adam si pana la Moise chiar si peste cei care nu pacatuisera ?

Pentru ca nu era inca legea lui D-zeu. D-zeu nu i-a lasat legi la Adam.

Romani 5 :13 (Căci înainte de Lege păcatul era în lume. 

Dar păcatul nu este ţinut în seamă câtă vreme nu este o lege).

Pictura "Caderea in pacat".
Dupa religia Kabalah, Eva ar fi avut o relatie sexuala cu sarpele. 
De acea prin greseala lui Adam toti aveau aceiasi vina! Vina lui Adam = Neascultarea! Care a fost singura porunca pentru Adam? 

Sa nu mananci din ….! Neascultand…. pacatul de neascultare a intrat in lume si ca dovada, Cain a fost neascultator si razvratit.

De ce Cain a avut aceiasi pedeapsa ca si Adam? 

"...spini şi pălămidă să-ţi dea şi să mănânci iarba de pe câmp.În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat; căci ţărână eşti şi în ţărână te vei întoarce.” 
Iar in final moartea.

Branham spune :
1 Acum, diavolul a venit în jos și a intrat în șarpe, și a găsit pe Eva în grădina Edenului goala. Și el a vorbit despre fructe în mijlocul, "mijlocul" înseamnă "mijloc", și așa mai departe. Ați înțeles într-o adunare mixtă. Și el a spus, "Acum, e plăcut. E bine pentru ochi." Sămânța Șarpelui , 28 septembrie 1958 (banda # 58-0928 E )
2 Acum, Cuvântul ne învață că, dacă o femeie părăsește soțul și merge cu un alt bărbat ea este un adulter și nu mai este căsătorit și soțul nu este obligat sa oia înapoi. Căci Cuvântul a fost adevărat în Eden cum a fost adevărat atunci când Moise a scris în lege. Cuvântul nu se poate schimba. Adam a luat-o înapoi. Știa exact ce face, dar el a făcut-o nici un fel. Ea a fost o parte din el, și el a fost dispus să-și asume responsabilitatea ei asupra sa. El nu s-ar lasa sa plece. Deci, Eva sa impreunat cu el. El știa că ar fi. Știa exact ce se va întâmpla pentru rasa umană, și el a vândut rasaumana în păcat că el o vroia pe Eva, pentru că o iubea. Biserica Evul Book , pag. 104
3 copac în viață - la mijlocul grădinii, în mijlocul copac ... Copacul a fost o femeie. Q & A cu privire la Evrei # 1 , 25 septembrie 1957 (bandă # 57 - 0925)

Ar fi putut Isus sa moara pentru samința Sarpelui? Absolut nu.

Acest fapt ridică întrebarea, poate cineva care a coborât de la Cain sa fie salvat? 

Samanta sarpelui - de la Kabalah la Branham. 
Comentariu interesant de la John Collins, ex-mesaj.

Unii credincioși din Mesaj sugerează că, da, o persoana cu sânge de șarpe care curge în venele lor ar putea avea încă păcatele lor spălate prin sângele lui Hristos. Dar ar putea fi posibil? Gasim ideea asta in Biblie asta? Nu.

Ex: Ar insemna ca daca tatal meu are samanta lui Adam si vecinul meu are samanta lui Cain, eu si toti fratii mei sa fim rascumparati, chiar daca nu credem Cuvantul, si copii vecinului sa fie pierduti chiar daca cred Cuvantul !

Asta s-ar intampla pe pamant, ar fi o alegere rasista. 
Biblia nu ne vorbeste despre asta. 

Biblia ne spune ca e alegerea lui D-zeu, de aceia din anumite familii unii copii primesc Cuvantul si alti il resping.

Noi la mesaj am fost invatati in mod fals ca Dumnezeu i-a descoperit lui Branham acesta doctrina. Dar nu este adevarat nici asta. Ea vine de la Kaballah si a fost deosebit de utila in istorie, pana la Hitler chiar, cand liderii doreau sa ucida pe altii, si sa semene discordie intre oameni. Asa a procedat si Branham cand a vrut sa se distanteze de alti crestini care nu ii impartaseau toate ideile.

Nu pretind ca tot ce am spus este adevarul absolut, dar asta vad eu dupa Biblie si rog pe frati sa contribuie cu comentarii ca impreuna sa aflam mai multe din comorile Cuvantului lui Dumnezeu.

Surse care detaliaza si explica despre "samanta sarpelui":Adi, Belgia

60 de comentarii:

 1. In Biblie scrie ca doar omul a fost facut dupa chipul lui D-zeu adica cu doua membre inferioare,superioare,cap,trunchi...Nu scrie ca a mai creat pe altcineva asemanator cu omul.Asta e o minciuna plecata de la WMB.

  Asa cum sunt pomii din Apocalipsa din Noul Ierusalim doar pomi si nu serpi asa sunt si pomii din Eden.Doar nu or fi serpi in Noul Ierusalim si oamenii vor manca rodul lor adica vor face sex cu serpii? Aceasta sunt prostii ridicate la rang de intelepciune.

  Singura intelepciune din Eden este ca omul a fost neascultator de ceea ce a spus D-zeu.Asta e adevarul din Eden.Nu i sa spus sa nu fac sex cu sarpele .Atunci trebuia sa ii spuna doar Evei aceasta porunca dar ia spus lui Adam nu doar Evei.

  Am scris asa in linii mari.Nu mai are rost sa intru in amanunte cu fiecare verset fiindca oricum aceasta invatatura nu rezista cand este comparata cu Biblia.Este aberanta ,haotica si generatoare de ura si dispret la adresa oamenilor.Este impotriva esentei crestinismului.Probabil vreo invatatura extremist rasista de sorginte sionista.Si in Talmud scrie ca oamenii sunt dobitoace si doar poporul evreu sunt oameni.

  Deci trageti voi concluziile.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Domnule anontm. Ma numesc Ionel si vreau sa te intreb , AI CITIT TALMUDUL? Daca da atunci te intreb iaras acest talmud a fost scris prin Duhul Sfint sau este istoria evreilor si o culegere de invataturi evreiesti? BIBLIA ESTE CUVINTUL LUI DUMNEZEU SCRIS PRIN DUHUL SFINT IAR TALMUDUL NU A FOST SCRIS PRIN DUHUL SFINT. Asa ca nu mai compara BIBLIA CU TALMUDUL. Domnul Isus sa te sfinteasca si sa-ti dea pacea si sfintirea fara de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Amin.

   Ștergere
  2. Ionele nu intelegi nimic dar ai indrazneala si tupeul branhamistilor de a se baga peste tot dar fiind prost informati .Am spus ca aceasta invatatura ""samanta sarpelui"" este de sorginte sionista.Si Talmudul la fel este scris de sionisti.Si in Talmud scrie frumos ca restul oamenilor sunt dobitoace si doar poporul evrei sunt alcatuiti din oameni.

   Ai vazut acum legatura? Este doar o teorie sionista ca sa justifice suprematia sionista de pe Terra. Nu mai stau sa iti explic ce inseamna SIONISTI.Este google la dispozitie.

   Ștergere
  3. Scuze, dar în care Talmud ai găsit asta? Cel de la Ierusalim sau cel Babilonean? Ai citit tu lucrurile astea pe care le afirmi sau doar le-ai auzit de la anti-semiţi?

   Ca informaţie, "Sionismul" a apărut abia în sec XIX iar Talmudul a existat deja pe vremea lui Isus şi s-a terminat de scris în primele 5 secole ale erei creştine.

   Ștergere
  4. http://www.apologeticum.ro/2009/12/talmudul-evreiesc-demascat-o-carte-ce-prolifereaza-crima-rasismul-si-pedofilia/

   Ștergere
  5. Desigur. Evreii exact asa se comporta, dupa acele asa zise citate din Talmud.

   Citez din logo-ul sitului ortodox: "Prigoana impotriva crestinilor a inceput..." Si sigur evreii au masacrat de-a lungul veacurilor milioane de crestini, musulmani, budisti si hinduisti, pentru ca ii credeau animale.

   Veniti-va in fire, oameni buni, ortodocsii sunt cei mai antisemiti oameni din care ii stiu, pe langa spalarea lor la creier de sute de ani, cea a fratilor din mesaj nu este nimica. Citiţi doar comentariile la acel articol si va veti convinge. Sunt mai indoctrinati decat nazistii. Nu am cuvinte. Nu pot sa cred ca mi-ai dat o asemenea "sursa" dupa care sa ma iau...

   Unde ati vazut vreodata un evreu sa traiasca conform acelor lucruri? Ba din contra, eu am vazut numai evrei prigoniti, incepand din Egipt, de Babilon, Greci, Persani, Romani, Crestini si de Musulmani. Ai citit tu TOT talmudul ca sa stii ce mai contine pe in afara de acele lucruri? Si chiar daca ar fi scrise asa, nu reflecta in nici o parte religia iudaica ci sunt anumite afirmatii facute in anumite cazuri de maxima prigonire. Intrebati si un evreu sa va spuna el, daca nu il considerati "animal".

   Chiar dacă aceste citate ar exista, este doar pentru că iudaismul este o religie mai toleranta si nu a cenzurat inepţiile unor oameni duşi cu pluta. Dacă citiţi mai departe însă, veţi vedea că aceleaşi lucruri sunt condamnate sau interzise. Sau ce credeţi că conţin zecile de volume din Talmud?

   Si daca va luati dupa asemenea comentarii odioase antisemite, puteti sa cititi chiar in Biblie lucruri asemanatoare, poate si mai rele. Antisemitii, necredinciosii sau musulmanii le vor pune tot pe seama evreilor, sau dumnezeului lor "crud", pe care nu il cred. Şi pe acestea, ca si controversatele citate din Talmud, rabinii înţelepţii le înţeleg cu totul altfel decât vă puteţi voi imagina, drept dovadă că secole la rând nimeni nu a trăit după imaginea proastă pe care antisemiţii au creat-o. Ba din contră, creştinii şi musulmanii, naziştii şi comuniştii sunt cei care i-au considerat pe evrei drept animale şi i-au tratat ca atare.

   ABEL

   Ștergere
  6. Asa este.Ai dreptate.Ma gandisem ca probabil samanta sarpelui provine de la cei care au scris Talmudul.Adica sa aiba aceeasi origine cu aceeasi conceptie despre ceilalti non evrei.Oricum nu le impartasesc aberatiile de pe blog.De Talmud stiam mai demult ca ar contine si lucruri cam neortodoxe,sa le spun asa.

   Cica evreii nu mai cred demult in Talmud sau in Biblie.Le considera demodate.Ei cred doar intr-o Divinitatea etica unica si impersonala care nu se amesteca cu specia umana adica nu coboara printre oameni.Un fel de iudaism reformat in urma cu aprox.doua secole.Este adevarat?

   http://ileanastandss.blogspot.ro/2011/12/nu-gigi-becali-este-toxic-ci-religia.html

   Ștergere
  7. Si ce scrie pe blogul ala e o mare prostie. Nu stiu ce se tot baga altii sa scrie despre ce evrei cand habar nu au de nimic. Sigur ca sunt si intre evrei tot felul de ciudati, si in cercuri rabinice, asa cum exista fanatici si extremisit si la musulmani sau crestini. Dar aceia sunt mai degraba exceptiile care din pacate sunt citate de unu si altu pe diverse bloguri. Si sionistii nici macar nu sunt oameni religiosi, interesle lor sunt pur politice. De evreii din finante, banci nu are rost sa mai vorbim, aceia sunt materialisti cu totul.

   Evreul religios ortodox, fie ca-i talmudist, kabalist, hassidic, sefardic sau orice, are la baza TORAH (cele 5 carti ale bibliei) si bineinteles tot V.T. Aceasta este sfanta pentru el si nu ar incalca nici o porunca de acolo. Pe locul doi vine abia Talmudul sau cartile mistice, care toate la un loc nu incearca sa faca altceva decat sa comenteze ceea ce e scris (sau nu e scris) in Biblie.

   Pe langa aceasta, Talmudul si alte carti contin sute si mii de povestiri si legende culese de mii de ani, pe cand oamenii traiau si gandeau altfel. De aceea limbajul si interpretarea acestora in ziua de azi este practic inaccesibila unui neinitiat (ne-evreu). Este o prostie sa scoti anumite citate din contextul lor si sa spui ca evreii cred sau practica acele lucruri. Si cu toate ca Biblia insasi este foarte dura in ce priveste pedeapsa cu moartea pentru anumite lucruri, evreii nu aplica literal acele pasaje, asa cum fac musulmanii (legea Sharia).

   Sau, daca ar fi sa ne luam dupa asa zilele citate din Talmud, unde ati vazut voi evrei sa mearga prin tinuturile "neamurilor", sa ii nimiceasca si sa le violeze fetele? Din contra, musulmanii fac asa ceva, impotriva crestinilor si a evreilor. Evreii mereu au fost acuzati de lucruri de astea pentru ca apoi sa se declanseze pogroame impotriva lor. Unde ati vazut evrei care sa invadeze lumea si sa o converteasca la iudaism, cum au facut catolicii sau turcii? Si in care sinagoga ati auzit vreodata o "predica a urii" adresata "necredinciosilor" crestini sau arabi, care ar trebui "rasi de pe fata pamantului"?

   Nu va lasati spalati la creier de ortodocsii nationalisti, de nazisti sau de islamisti care fac tot ce pot, ce au facut de mii de ani, ca sa distruga natiunea Israel. Pentru ca ei de fapt nu il recunosc pe Dumnezeu, de aceea incearca sa-i distruga poporul.

   Shalom
   ABEL

   Ștergere
  8. Ortodocsii bat campii grav de tot.Doar ei au lumina,doar ei sunt mantuiti...restul crestinilor sunt sectari perversi. Is plini de ritualuri si obiceiuri imprumutate de la alte popoare si tot ei arunca in evrei,care si-au pastrat traditiile de mii de ani.

   Si in V.T scrie de crimele infaptuite de Moise.Asta inseamna sa raportam acele vremuri si pe oamenii acelor vremuri la timpurile in care traim noi? Da daca prin asta se urmareste denigrarea poporului Israel. Ei sunt superiori tuturor religiilor prin conceptia lor ca Divinul este incorporal,impersonal si nu se amesteca nu humanoizii de pe Terra .Si la baza acestei credinte este etica 100%.. Aceasta credinta va fi credinta viitorului.

   Ștergere
  9. Amin. Să dea Dumnezeu aşa.

   Ștergere
  10. Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul" (Gen. 3,15).Dupa ce se termina chestia cu mancatul asa cum zici tu,cum explici versetul acesta ca se vede clar ca erau doua semintii acolo din care urma sa mearga din generatie in generatie.

   Ștergere
  11. Nu sunt semintii fizice ci spirituale,adica ce scrie aici sunt niste simboluri.Urmasii simbolici ai sarpelui,ca sa spun asa, sunt oricine care savarseste raul,asa cum oricine face binele si iubeste este din Dumnezeu,dupa cum scrie in 1 Ioan: Cine iubeste este din Dumnezeu.

   Aceia care l-au rastignit pe Isus erau rai fiindca se comportau rau.Erau fiii neascultarii,asa dupa cum in Eden a avut loc un act de NEASCULTARE de ceea ce a spus Dumnezeu.

   ""Caci prin neascultarea unui singur om a venit moartea peste toti,tot asa prin ascultarea unuia singur a venit viata peste toti..."". Ep.catre Romani.

   Deci vedem clar ca in Eden a avut loc un act de neascultare,Dumnezeu facandu-i vegetarieni pe primii oameni si facand sa rasara din pamant ""tot felul de pomi buni de mancat "" ,dar interzicand accesul la pomul vietii ,chiar daca constituia o ispita ,o tentatie in comparatie cu ceillalti pomi care au fost randuiti pentru hrana.

   Nu este greu sa acceptam ca a fost doar de niste pomi,daca ne gandim ca acolo a fost vorba de neascultarea de ceea ce a poruncit Dumnezeu. Mai ales ca primii oameni au fost facut vegetarieni. Asta este doar partea tehnica a scenei,sa-i spun asa. Ideea spirituala care se desprinde este ca la baza a fost neascultarea.

   Trebuie sa lasam asa cum este scris ,si sa vedem si insemnatatea spirituala a tabloului biblic.

   Ștergere
 2. Am scris odata lui behaitul cred ca pe celalalt blog dar si aici ca Apos Pavel spune in Fapte 17:
  5 El nu este slujit de mâini omeneşti, ca şi când ar avea trebuinţă de ceva, El, care dă tuturor viaţa, suflarea şi toate lucrurile.
  26 El a făcut ca toţi oamenii, ieşiţi dintr-unul singur, să locuiască pe toată faţa pământului; le-a aşezat anumite vremuri şi a pus anumite hotare locuinţei lor.

  Vedeti? "Iesiti dintr-unul singur" din Adam, nu din doi.

  Deci apost Pavel nu a invatat doctrina kabalah a semintei sarpelui fizica, plagiata de Branham de la ei, si cu care se dau mare cei ce urmeaza mesajul, ca ce mare lucru stiu ei cu asta. Nu stiu nimic.

  Apos Pavel lanseaza ANATEMA peste cei care invatat ceea ce el nu a invatat. Fratii de la mesaj sunt sub blestemul doctrinelor false si mai ales peste invataturi de astea care incita oamenii la ura si rasism si crima.

  Si asta imi place si arata ca falsa doctrina plagiata de Branham:
  Maleahi 2:10 “N-avem toţi un singur Tată? Nu ne-a făcut un singur Dumnezeu?".

  Suntem deci creatia lui Dumnezeu cu totii. Si la fel ca si cain, alegerea pe care o facem determina apoi viitorul nostru si samanta ce o acceptam ne defineste nicidecum istoria fizica.

  Deci raul si samanta raului, este in fiecare om, ca si despartire si neascultare de Dumnezeu, de aceea suntem "nascuti in pacat" spune Biblia, dar oricine crede in El si in jertfa Lui, este mantuit.

  Nu are nimeni nevoie de Branham si de mesajul lui haotic, ca sa fie salvat si sa ajunga la cer.

  Daca cineva crede asta inlocuieste de fapt ce a pregatit Dumnezeu pentru om prin Domnul Isus, cu un fals, iar asta il face anticrist. Oricine ar fi si oricum l-ar chema.

  Fratilor dragi, hai sa recunoastem sincer dupa ce am vazut atata fals si minciuna in mesaj.

  Trebuie sa ne nastem din nou din Cuvantul curat care este o samanta ce nu poate putrezi!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Putem fericiti si slavind pe Dumnezeu sa bifam clar demascarea a inca uneia dintre cele mai tari invataturi false propovaduite de Branham ca fiind impotriva lui D-zeu si a Sfintelor Scripturi. Dumnezeu sa va binecuvinteze fratilor care lucrati aici.

   Ștergere
  2. Cine este " mama tuturor celor vii " si de unde provine ea ? Deci, toti au iesit dintr-unul, care a fost creat ca " singur ", dar Dunmezeu " a vazut ca nu e bine " si s-a straduit sa faca " un ajutor potrivit pentru el ". De ce fel de ajutor avea Adam nevoie, ca sa poata creste si sa se inmulteasca ? De cineva care sa-i pregateasca mancarea , prin care creste trupul , si de cineva care sa poarte SARCINA ce i-a fost incredintata . Astfel, persoana feminina a fost dotata cu sani si cu pantece productiv, dar SAMANTA A RAMAS LA partea barbateasca .
   Voi vreti cu tot dinadinsul sa scoateti cuvintele Scripturii care arata ca femeia trebuie " sa nasca cu durere " si sa aiba "dorinte " care trebuie sa fie satisfacute de barbat , si de asemenea pe acelea in care Dumnezeu a promis femeii o " samanta " a ei , fara sa cunoasca pe barbat ? Pentru voi acestea nu au nici o importanta ?
   De ce a zis Dumnezeu femeii : " samanta ta va zdrobi samanta lui ",si nu barbatului ?
   Nu este nici un fals in Mesaj, ci este Cuvantul lui Dumnezeu, simplu si curat, ce lamureste toate lucrurile pe care le-au incurcat unii ca voi, prin interpretari inconstiente fara cunostinta de cauza . De ce a zis Domnul ca in Imparatie nu va mai fi nevoie de insurat si maritat ,? Eu zic ca atunci va fi restaurata pozitia " de la inceput " a partii barbatesti si a partii femeiesti , inainte ca acestea sa fie separate , " inmultirea" aducerea la viata a omului "nou nascut "prin voia lui Dumnezeu ( nu voia omului si a firii ( sexului ) lui ) facandu-se prin " chemare" =,Cuvant , asa cum s-a desfasurat intreaga creatie, pana la nasterea prin Eva
   Dumnezeu " a vazut ca toate erau foarte bune, ^= numai BINECUVANTARI pana in momentul in care a ramas Eva insarcinata. . Atunci au inceput BLESTEMURILE, incepand cu " Fiindca ai facut lucrul acesta ( ce lucru a facut sarpele, ca vorba lui a fost amagire , nu un lucru adevarat, ca vorba lui Dumnezeu - sarpele " a facut " un lucru) BLESTEMAT esti intre toate vitele si intre toate fiarele de pe camp..." - acel sarpe nu era o reptila ca cel pe care-l stim astazi . . Dumnezeu a continuat cu rostirea pedepselor : " voi mari foarte mult SUFERINTA si INSARCINAREA ta "- daca nu era vorba de o samanta diferita de a lui Adam, de ce S-a suparat Dumnezeu ?
   Si de ce a zis, mai tarziu, dupa cateva generatii, ca " i-a parut rau Domnului ca a facut pe om PE PAMANT " tot din pricina unei " inmultiri " NEPERMISE ,datorita unui AMESTEC intre semintele de urmasi , porunca data fiind SEPARAREA FIZICA , asa cum Domnul a reinnoit legamantul, chemand pe Avraam sa-l duca la implinire , prin SAMANTA LUI , prin spita de neam a lui Set , copilul nascut lui Adam, in locul lui Abel . Daca vreti cu adevarat, puteti pricepe ca Cain ERA samanta fizica a Fiarei, nu a Omului , si chiar in ziua de azi puteti citi in toate ziarele si pe internet despre faptele oribile ale FIARELOR CU CHIP UMAN , care sunt " asasini cu sange rece "

   Ștergere
  3. animalele nu se pot imperechea cu oamenii. desteptule, a ucide este o decizie emotionala si spirituala influentata de duhuri rele asa a facut si Cain caci raul il pandea...NU ARE DE A FACE CU FIZICA si CHIMIA omului. Si David a preacurvit si a ucis desi fizic era samanta buna genealogic. Sunteti inculti si nu cunoasteti Biblia. in tot Noul T. se propovaduieste Mantuirea prin Evanghelia lui Isus Cristos, nu samanta sarpelui care este doctrina pagana preluata de mincinosul de branham.

   Ștergere
  4. In Eden a fost vorba de NEASCULTARE de ceea ce a spus D-zeu adica calcarea Cuvantului lui D-zeu.Nu inteleg de ce unii fac creatia lui D-zeu gresita spunand ca sexul este gresit.Pai asa a facut D-zeu lumea vie,cu ORGANE SEXUALE tocmai ca sa se inmulteasca. Este spus clar chiar in clipa cand a fost facuta Eva:""si se va alipi de nevasta-sa si vor fi un singur trup"". Este clar spus chiar inainte de caderea in pacat.Asta vor face sexele antagonice adica masculinul si femininul:se vor cauta unii pe altii fiindca asa a fost lasat de Dumnezeu!.

   Nu ia parut rau Domnului datorita unei inmultiri nepermise.Asta este o idee adaugata.Scrie clar ca din cauza rautatii omului ia parut rau lui D-zeu si nu din cauza ca Eva a curvit cu o soparla.

   Scrie clar in Genesa:""Fiecare samanta sa dea rod dupa felul ei."" Deci nu poate samanta de mere sa dea pere.Asa si aici.Este o incompatibilitate intre specii.Nu se poate imperechea Eva cu o reptila.Nu va iesi nimic.

   Ștergere
  5. Dupa ce ca ne borbandeaza cu intrebari inutile Nelutu il contrazice si pe Branham din dorinta de a-i apara plagiata invatatura.

   Aceasta invatatura are originea in paganism. El si alti fratii stiu asta dar tot tin mortis sa o predice si mai ales sa o atribuie -in mod catastrofal de fals- lui Branham.

   Totusi unde mai este bunul simt? Cum de ajung oameni care il iubesc pe Domnul, sa fie atat de manipulati si sa minta cu atata usurinta si naivitate.

   Nu ajuta pe nimeni cu absolut nimic aceasta doctrina edenica sexuala importata din tot felul de istorii paganesti.

   Ștergere
  6. Adevarat ca apostolii si toti slujitorii adevarati a lui Dumnezeu au fost trimisi sa predice EVANGHELIA - POCAINTA - IERTAREA - LUMINA - VIATA - MANTUIREA - VIATA ETERNA - PACEA - IUBIREA - JERTFIREA TOATE IN NUMELE DOMNULUI ISUS NU mesajul haotic si contradictoriu a lui Branham.

   Ștergere
  7. Sun Myung Moon predica samanta sarpelui inainte de Branham.

   "After Adam and Eve sinned, they suddenly covered the sexual parts of their bodies in shame (Gen. 3:7). Why did they cover their sexual parts? If Adam and Eve had sinned with their mouths by eating a literal fruit, they would have covered their mouths in shame. The Bible, in Job 31:33, says: "I have concealed my transgressions like Adam by hiding my iniquity in my bosom." These verses indicate that the sin of Adam and Eve - eating the fruit - was committed with their sexual parts. This means that it involved a sexual act.

   Who participated in this sexual act? A serpent spoke to Eve and tricked her. Was the serpent a real snake or is it a symbol of something else? Having intelligence and the ability to communicate with humans, it must have been a spiritual creature, not an animal. It is traditionally understood that the serpent was the archangel Lucifer, who fell from heaven and became Satan (Jude 6-7; Isa. 14:12). Reverend Moon elucidated that the original sin was first, an unprincipled act of love between Lucifer and Eve, and second, a premature act of love between Eve and Adam."

   Ștergere
  8. Kabbalah in the Theology of Rev. Moon

   Yakov Leib
   Dear Chaverim,
   I recently read a passage by Rev. Sun Myung Moon about the birth of Cain and Abel that came leaping out at me from the page: it was, almost word-for-word, identical to an esoteric account of the two brothers found in the Zohar, the Hadith, and certain Gnostic Christian Gospels.

   This account is so extremely bizzare, if you will, so contrary to all exoteric interpretations of the Bible, that it's unlikely the Zohar, Gnostic Christianity, the Hadith and Rev. Moon all "simply had the same obvious idea."

   I'll trace the historical transmission of the Cain and Abel mythos from the Zohar, to Gnostic Christianity, through Islam and, finally, into Rev. Moon's Unification theology. In a second post, I'll review the complicated Biblical foundations of this mythos; and, in a third and final post, I'll discuss their theological and religious implications.

   The Underlying "Ur" Account of Cain And Abel

   "Then Yahweh asked the woman [Eve], 'What is this you have done?' And the woman replied, 'the Serpent seduced me'." Genesis (Rashi) 3:13

   In summary, the "Ur" account of Cain and Abel shared by the Zohar, Gnostic Christianity, and Rev. Moon is this: Eve had intercourse with two beings, Adam and the Serpent (Satan); from the mixture of the latters' semen, two offspring were born to Eve, Cain and Able; Cain inherited more of Satan's characteristics, Abel those of Adam. Cain and Abel had wives (their twin sisters) with whom they, in turn, had offspring of their own, through which the "evil side" of Satan and the "good side" of Abel were transmitted, in an almost Mendalian process, to the whole of humanity.

   According to the Zohar, it was not until Seth was born to Adam and Eve, 130 years after their fall from Eden, that a line of Adam's descendants was begun that was uncontaminated by the "seed of Satan." It's for this reason that the Biblical account of Adam's descendants omits Cain and Abel and includes only Seth: "This is the roll of Adam's descendants: When Adam was a hundred and thirty years old he became the father of a son, in his likeness and image [which were that of God] and he called him Seth." (Genesis 5:1-3) In passing, it is further remarkable that Luke's role of Jesus's ancestors likewise omits Cain and Able, mentioning only Seth. (Luke 3:23-38)

   This esoteric transmission, is found also in certain Gnostic Christian Gospels -- i.e. "The Three Steles of Seth," "The Apocryphon of John," and "On the Origin of the World." (See _The Nag Hammadi Library_, Harper & Row, 1977) It was the basis of the "Sethian" school of Gnostic Christianity and also explains the allegedly "antisemitic" passage in John, "The devil is your father." (John 8:44) I'll discuss all these implications in my third post of this series. Here I simply want to relate the two passages from the Zohar and Rev. Moon. Suffice it to say, there is plenty of support for them in the writings of the Talmud, Rashi, and other Torah commentators -- which I'll cover in my second post of the series.

   FOUR ESOTERIC ACCOUNTS OF CAIN AND ABEL

   The Zohar Account:

   "For two beings had intercourse with Eve, and she conceived from both and bore two children. Each followed one of the male parents, and their spirits parted, one to this side and one to the other, and similarly their characters. On the side of Cain are all the haunts of the evil species from which come evil spirits and demons and necromancers. From the side of Abel comes a more merciful [Adam-like] class -- yet not wholly beneficial -- good wine mixed with bad. The right kind was not produced until Seth came, who is the first ancestor of all the generations of the righteous." (Bereshith 36b-37a)

   Ștergere
  9. The Gnostic Christian Account:

   "Then the [divine] authorities [i.e., Elohim]. . . sent seven [fallen] archangels to see what happened. They came to Adam. When they saw Eve speaking with him, they said to one another . . . 'let us seize her and let us cast our seed on her, so that . . .those whom she begets will serve us.' [Eve] conceived . . . and she bore the rest of the sons from the seven . . . angels." (On the Origins of the World, II:5)

   The Islamic Account:

   Allah's Apostle said, "Tonight two (visitors) came to me (in my dream) and took me to a town built with gold bricks and silver bricks. There we met men who, half of their bodies, look like the most-handsome human beings you have ever seen, and the other half, the ugliest human beings you have ever seen. Those two visitors said to those men, 'Go and dip yourselves in that river. So they dipped themselves therein and then came to us, their ugliness having disappeared and they were in the most-handsome shape. The visitors said, 'The first is the Garden of Eden and that is your dwelling place.' Then they added, 'As for those people who were half ugly and half handsome, they were those who mixed good deeds and bad deeds, but Allah forgave them." (Sahih Bukhari Hadith: Volume 6, Book 60, Number 196)

   The Rev. Moon Unificationism Account:

   "Lucifer dared to seduce Eve at the risk of his life . . . and [they] had sexual intercourse with each other. . . Eve joined with Adam after she had the illicit relationship with the archangel [Satan] . . . and [Satan's and Adam's] elements were then transmitted to their descendants . . . and mankind has multiplied sin to the present day, thus perpetuating the lineage of Satan." (Divine Principle I.2.2.2) Thus, we see virtually the same mixed-paternal parentage attributed to Cain and Abel in all four scriptural accounts. In my next post, I'll discuss the Biblical texts which support and clarify this remarkable correspondence.

   Raising up the Holy Sparks together,

   Yakov Leib

   Ștergere
  10. Kabbalah în Teologia lui Yako Leib este precum Noul Testament în teologia mormonă sau a martorilor lui Iehova...

   Pentru că Yakov Leib (auto-intitulat "Preotul") a pus bazele „Kabbalei neo-sabbetiene”. Aceştie vor să ducă mai departe mişcarea eretică numită „Sabbetianism” a auto-proclamatului Mesia, pe nume Shabetai Zvi din sec. XVII. Acesta evident că nu a fost şi nu este recunoscut de iudaismul classic (ortodox şi nici kabbalist) al principalilor rabini.

   http://en.wikipedia.org/wiki/Yakov_Leib_HaKohain
   http://en.wikipedia.org/wiki/Shabtai_Zvi

   Yakov Leib (un fals Mesia) poate fi pus prin urmare în aceeaşi oală cu Branham, Charles Taze Russel, Joseph Smith (toţi profeţi sau Ilie falşi). Ca şi gnosticii, au făcut harcea parcea din Biblie (VT şi NT) şi din tradiţia iudaică (Kabbala).

   De 3 ani am citit şi ascultat la kabalişti serioşi (care aduc surse credibile) şi nu am auzit niciunde să spună ceva de vreo relaţie sexuală a Evei cu vreun animal (Şarpele / Nahaş). Aceasta nici nu este o învăţătură nici nu reflectă tradiţia iudaică milenară (în afară doar de nişte „rabini” excentrici precum Leib).

   Orice ar fi scris în Zohar (pe care doar o mână de oameni îl poate citi în ziua de azi în aramaică), este la cel mai mare grad de simbol. Nici un kabbalist serios nu a interpretat sau va interpreta acele lucruri literal. Este cea mai mare prostie. Doar oamenii amintiţi mai sus, care sunt un pic dezechilibraţi spiritual (sau şi mental şi psihic) o fac uneori... Ca să ducă pe alţii în rătăcire... Sau s-i manipuleze... Sau să-i acuze... Sau şi mai rău: Să-i extermine.

   ABEL

   Ștergere
  11. Am primele trei volume din zohar care se traduce în engleză acum de un grup de rabini. Într-adevăr e foarte laborios si dificil de urmărit. Din multe variante pe o anumita tema toate argumentate și atribute unor rabini prestigioși la urma se trag niște concluzii fără nicio legătură cu tema. Am citit pana am cedat fără sa identific o metodologie sau logica. E parca lumea visului.
   Yakov Leib de care ai pomenit ca și ceilalți au încercat sa interpreteze visul sau sa instantieze, sa istoricizeze transcendentul. Un demers temerar care întotdeauna schilodeste adevărul mistic inepuizabil, banalizandu-l. Legea lui Moise rămâne în aceasta lume a transcendentului, a simbolului fără să-și propună sa meargă mai departe spre adevărul ultim.
   Dar Isus Hristos merge mai departe spre stupefacția celor ce păzeau simbolistica legii. El ne aduce harul și adevărul ascuns în simboluri. Îl instantiaza istoricizandu-l. Adevărul intangibil devine trup tangibil. Fiul lui Dumnezeu tangibil imanent în istorie una cu Tatăl transcendent, veșnic. Toate simbolurile și reprezentările legii și a profeților converg și încetează în momentul solemn când Ioan Botezatorul afirmă "Iată mielul care ridica păcatul omenirii" iar Glasul din cer confirmă Instantierea Adevărului inpersonat (intrupat) în Persoana Domnului Isus Cristos fiul lui Dumnezeu Tatăl.

   Nu credința, iertarea, răscumpărarea sunt temele ireconciliabile intre iudaism și creștinism ci tocmai pretenția "blasfemiatoare" a lui Isus și a discipolilor sai ca sunt copii ai lui Dumnezeu nu doar metaforic vorbind ci dea Adevaratelea.

   Ștergere
  12. Viorel, ce versiune de Zohar ai? Probabil cea Pritzker, despre care am auzit că este cea mai nouă şi bine elaborată... Mi l-aş lua şi eu, dar nu cred că o să-l citesc, doar aşa ca referinţă la diversele comentarii asupra acestuia.

   Zoharul este scris într-un limbaj „secret” de aceea nu ne va folosi mult, oricât de fidel ar fi tradus. „Secret” nu în sensul că nu se vroia ca cineva să-l înţeleagă, ci din alte motive. În primul rând, pentru că este un limbaj simbolic, al arhetipurilor, mai degrabă din „altă lume” decât din lumea fizică şi în al doilea rând pentru că sunt termeni de acum 2000 ani. Gândeşte-te numai, dacă cineva peste 2000 ani ar citi o carte de informatică unde scrie să dai click cu un „mouse” (adică şoarece). Sau despre „bugurile” (= gândaci), „viruşii” şi „cai troieni” din softuri. Pentru noi azi e limpede ce înseamnă aceşti termeni, dar va mai fi aşa şi peste 2000 ani?

   Îţi recomand cu mare căldură o carte scrisă de evreul Friedrich Weinreb în engleză. Dacă ştii germană, mai sunt şi alte cărţi şi materiale audio, oricum aceasta este cartea „de căpătâi” a lui Weinreb, care stabileşte un fundament serios pentru multe din tainele Vechiului Testament.
   http://weinreb-tonarchiv.de/Roots-of-the-Bible

   ...

   Ștergere
  13. continuare

   Pentru că tot am dat exemple din informatică, şi tu ai pomenit despre „instanţierea transcendentului” sau al arhetipului, îţi mai aduci aminte ce am scris în 7 aprilie aici (sunt 3 comentarii consecutive de la 14:13 la 14:50.
   http://mesajul.blogspot.de/2014/04/minciuni-dupa-minciuni.html?showComment=1396869229598#c2523564785254942641

   „Spre deosebire de evrei, sau oamenii din vechime, care au ştiut să facă diferenţă între realitatea fizică şi realitatea transmisă în simboluri şi arhetipuri, oamenii moderni, fie de ştiinţă, fie teologi încurcă lucrurile...”

   „În primul rând, Biblia este o carte a veşnică, a simbolurilor şi a arhetipurilor, şi acelea sunt prezente şi se desfăşoară încontinuu. Cu alte cuvinte, Exodul încă are loc, la fel cum are loc Intrarea în Canaan. Şi războiaele cu cananiţii şi amaleciţii au loc, ba chiar Eliyahu vine mereu.”

   „Eu nu vreau să îi "dau în cap" lui Branham, ci mai degrabă să "demistific" falsa strălucire profetico-mesianică care a creat-o el însuşi în jurul său. ... Problema lui Branham era confuzia ce o făcea între natural şi spiritual, între literal şi simbol (arhetip).”

   „NU AM ABSOLUT NIMIC ÎMPOTRIVĂ dacă Branham se considera Ilie, îngerul al 7-lea, sau Eliezer, şi orice alt personaj biblic ar fi dorit el. Dacă s-ar fi văzut ca o "instanţă" derivată dintr-un arhetip, dar să nu se fi pretins însuşi ARHETIPUL.”

   Zoharul acesta cu zeci de volume şi mii de pagini nu se rezumă prin a interpreta istoric anumite evenimente, că nu e o carte istorică sau ştiinţifică. Fie că ar fi vorba de „sexul” din Eden, sau de poveştile despre „Ilie”, nu ar avea rost să se descrie ce şi cum „a fost odată”. Kabbalah se străduieşte să descrie cum sunt aceste lucruri în fiecare dintre noi.

   „Legea” lui Moise, mai bine zis TORAH pe care a primit-o, merge chiar foarte departe în sensul că este universală (nu doar a evreilor). Este de fapt un „manual universal” al universului şi al omului. Chiar dacă Isus împlneşte „toată legea”, aceasta nu se opreşte acolo. Ea se împlineşte şi în mine, în tine, în noi toţi. De aceea ţi-am recomandat acea carte mai sus.

   Biblia, Torah, Zoharul sunt toate un ÎNTREG. Se aplică VEŞNIC (la fiecare, în orice timp). Când cineva însă, fie Yakov Leib, fie Shebatai Zvi, fie Alexander Dowie, Mahomed sau William Branham instanţiază transcendentul nu este încă un păcat. Dar dacă ei se confundă cu acesta (cu arhetipul transcendent) atunci ei au SFĂRÂMAT ÎNTREGUL. Prin faptul că afirmă că NUMAI „ei sunt Ilie” sau „Mesia” sau că DOAR „în epoca aceasta” va avea loc ce profeţesc aceştia, ei negă TOTUL şi scot afară doar o PARTE infimă. Ca şi când ai spune că un bob de nisip e deşertul sau o picătură de apă e oceanul.

   Aceasta este păcatul lor, nu învăţăturile lor de multe ori contradictorii. Este o catastrofă. Oamenii aceia părăsesc orice echilibru psihic, mintal şi spiritual şi încep să se creadă singurii „aleşi” şi „adeveriţi” de Domnul, singurii „împuterniciţi” de El să-i ducă lucrarea la final, la „judecata iminenntă” care va lovi lumea pe care ei se străduiesc să o condamne cât mai puternic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   ABEL

   Ștergere
  14. Am si eu traduse in romana ceva carti de Zohar. Ce e tradus pot sa va dau. Din pacate timpull nu mi-a permis sa citesc multe din el.

   Un amic are 6 sau 7 carti in engleza si evreieste in aceeasi carte in cate o limba pe fiecare pagina.

   Ștergere
  15. Da, trimite-mi pe email daca poti.
   ABEL

   Ștergere
  16. Da. Pritzker edition, dar numai primele trei volume. Dar sunt foarte încâlcite.
   Rashi în schimb ediția Sapirstein e foarte buna, îmi place ca rămâne cu picioarele pe pământ și comentează foarte destoinic cele cinci cărți ale lui Moise.
   Folosește metoda constrângerilor in sensul ca daca într-un loc scrie ca Ana socrul lui Esau este frate cu Tibeon iar în alt loc ca este fiul lui admit mai degrabă ca s-a născut în urma unei relații incestuoase decât sa admit ca ar fi greșeală în Biblie, God forbid.

   Ștergere
 3. •Esau a zis tatalui sau: "N-ai decat aceasta singura binecuvantare, tata? Binecuvanta-ma si pe mine, tata!" Si Esau a ridicat glasul si a plans. (Fac.27:38)
  •Esau a zis: "Da, nu degeaba i-au pus numele Iacov; caci m-a inselat de doua ori. Mi-a luat dreptul de intai nascut, si iata-l acum ca a venit de mi-a luat si binecuvantarea!" Si a zis: "N-ai pastrat nicio binecuvantare pentru mine?" (Fac.27:36)
  ca sa fie in ton cu judecata voastra, si ce ati scris in articol, va spun ca nici voi nu stiti, asa cum n-a stiut nici Esau, CAUZA MOTIVULUI ! ( desi ati scris -o CU MAINILE VOASTRE )

  RăspundețiȘtergere
 4. Pentru cei care sustin ca, Cain este fructul iubiri Sarpelui cu Eva, am cateva intrebari de lamurit.
  Cum a trecut samanta cea rea prin arca lui Noe?
  Daca raspunsul vostru este acelasi cu al lui Branham(Ham si-a luat o nevasta din samanta cea rea) ,atunci va intreb: poate sa vina samanta de la o femeie ? Nu samanta vine de la barbat!
  Daca raspunsul vostru e da, atunci de ce nu aplicam aceasta si la Eva , Eva a fost in creatia lui Dumnezeu deci samanta buna, atunci chiar daca s-a culcat cu sarpele ,Cain a venit prin samanta ei!
  Dati-mi un verset biblic unde arata ca fii lui Noe si-au luat neveste din tribul lui Cain!
  Si daca samanta sarpelui nu ar fi trecut prin arca lui Noe , ce se intampla pe pamant toti sunt din samanta buna?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. De unde isi ia nevasta Ham daca pe pamant in aceea vreme exista doar Noe cu familia lui?

   Ștergere
  2. Deci nu mai exista nici un descendent al sarpelui fiindca au murit innecati la potop.A ramas doar Noe cu familia lui.Au disparut chiar daca au existat.S-au evaporat...a ramas in viata doar descendentii lui Set.Adio snake.

   Ștergere
  3. Adio dar rămân cu tine.

   Noe și-a luat nevasta din linia amestecata pentru ca nu avea încotro, la fel cum Lot și-a luat canaanita .
   Noe era ultimul din cartea neamului lui Adam fără instinct rău. El era singurul neprihănit. Ham face ceva în plus după ieșirea din corabie. Are un fiu care este si fratele celor trei. Blestemat fiind Canaan devine robul fraților lui.

   Ștergere
  4. De unde isi ia nevasta Ham daca pe pamant in aceea vreme exista doar Noe cu familia lui?

   Ștergere
  5. Ham a urcat pe arca cu nevasta!
   Nu uita ca Noe a mai avut frati.

   Ștergere
  6. Ham nu e fiul lui Noe?Si daca da atunci si-a luat nevasta pe o matusa de a lui?

   Ștergere
  7. Cine a vizionat noul film Noe la cinema? A apărut acum vreo lună, nu ştiu dacă rulează în România. E un pic diferit de Biblie (un pic mai mult chiar). Dar ce să te aştepţi dacă e "Made in Hollywood".

   Acolo Noe era prezentat ca un om destul de dur (radical) în sensul că el credea că Dumnezeu vroia să nimicească omenirea cu totul şi să salveze numai animalele. În film, numai Set avea o soţie care era şi infertilă pe deasupra. Ham a vrut să-şi ia nevastă din oamenii lui Cain, dar Noe nu i-a dat voie. Şi Iafet era un baietas de vreo 10 ani să zic, nu se gândea încă la însurătoare.

   Pe arcă au urcat Noe, soţia, cei trei fii, soţia lui Set şi un pasager clandestin, Tubal-Cain. Acela însă nu a supravieţuit. Înainte de potop, Metusalem a vindecat-o pe soţia lui Set aşa că putea avea copii, şi evident că pe corabie urma să nască. Aceasta nu a fost deloc pe placul lui Noe, care socotea că ei vor fi ultimii oameni. A zis că dacă se vor naşte băieţi o să-i lase în viaţă, dar dacă vor fi fete, le va ucide. A ieşit mare scandal, dramă mare, în final nu a putut să o facă (evident, se născuseră DOUĂ fete). După potop şi-a părăsit familia, a mers şi s-a îmbătat. Copiii l-au găsit, şi apoi s-a întors la ei. Pe Ham nu l-a blestemat (în film) deşi acesta a plecat de lângă familie, nu se ştie unde, pentru că prea mare era durerea pentru pierderea unei persoane dragi, pe care tatăl său nu a vrut (sau nu a putut) să o mai salveze. Filmul se termină. Efectele speciale sunt fantastice.

   Deşi filmul era holivudian, mie mi-a arătat mai multe lucruri: Noe, avusese ceva descoperiri (erau de fapt scurte vise sau vedenii cu potopul) dar trăsese alte concluzii decât vroia Dumnezeu să îi transmită. Apoi, s-a transformat pe parcurs într-un om care nu mai vedea nimic bun în oameni, adică nici în familia lui (linea Set). Vedea doar alb şi negru. Dar lecţia pe care a învăţat-o în final (de la soţia şi nora lui) era că Dumnezeu i-a dat lui libertatea deplină de a alege, de a condamna şi executa lumea sau de a o lăsa să facă un nou început.

   Mai cunoaşte cineva un "profet" de tipul acesta?

   ABEL

   Ștergere
  8. Trailer:
   https://www.youtube.com/watch?v=6qmj5mhDwJQ

   Nu mergeti cu copii prea mici la film. Sunt scene de violenta care ii pot afecta emotional. Am uitat sa amintesc de monstrii de piatra care il ajuta si il apara pe Noe in lupta cu cainitii. Măcel, nu glumă...

   Ștergere
  9. Pentru anonim:
   Geneza 8:15 Atunci Dumnezeu a vorbit lui Noe şi i-a zis:
   16 „Ieşi din corabie, tu şi nevasta ta, fiii tăi şi nevestele fiilor tăi cu tine!
   17 Scoate afară împreună cu tine toate vieţuitoarele de tot felul care sunt cu tine, atât păsările, cât şi vitele şi toate târâtoarele care se târăsc pe pământ: să mişune pe pământ, să crească şi să se înmulţească pe pământ.”
   18 Şi Noe a ieşit afară cu fiii săi, cu nevasta sa şi cu nevestele fiilor săi.

   Nu inteleg ce e asa de greu de inteles de unde si-au luat fii lui noe neveste.
   Pai linia descendenta a lui Set a tot crescut pana la Noe. In timpul lui Noe erau destul de multi si cei din linia lui Set si sunt sigur ca Fii lui Noe a avut de unde sa isi ia neveste!

   Ștergere
  10. Aha...deci isi luase inainte de potop.NU prea am citit pasajul.Am crezut ca ne aflam ca in episodul cu Cain unde scrie ca a fugit intr-o tara si si-a tras o nevasta.

   Dar eu nu inteleg cum isi poate lua o femeie din alta tara daca pe pamant exista doar Adam si familia lui?

   Am crezut ca era aceeasi situatie si aici cu Ham. ;)

   Ștergere
  11. Si Cain a fost nevoit sa isi ia de sotie pe sora lui, nu ar fi putut sa aiba o relatie cu Eva fiind nevasta lui Adam.

   Ștergere
  12. O sora care încă nu se născuse. Adam are fiice după nașterea lui Set.
   Până atunci o avem doar pe Eva.
   Porunca data omului are o componenta arhetipala care se instantiaza prin cea materiala istoricizandu-se.
   V-a lasă omul pe tatăl sau și pe mama sa și se v-a alipi de nevastă-ta. Iată porunca data în Eden.
   După nașterea lui Cain Eva pune bazele cultului Ishtar. Mama devine și nevastă. Cain era considerat de Eva un bărbat căpătat "cu Domnul.

   15. Ai fost fara prihana in caile tale, din ziua cand ai fost facut pana in ziua cand s-a gasit nelegiuirea in tine.
   16. Prin marimea negotului tau te-ai umplut de silnicie si ai pacatuit; de aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu si te nimicesc, heruvim ocrotitor, din mijlocul pietrelor scanteietoare.
   17. Ti s-a ingamfat inima din pricina frumusetii tale, ti-ai stricat intelepciunea cu stralucirea ta. De aceea te arunc la pamant,.

   9. Vei mai zice tu atunci in fata ucigasului tau: "Sunt Dumnezeu", macar ca esti om, si nu Dumnezeu, sub mana celui ce te va ucide?

   18. Prin multimea nelegiuirilor tale, prin nedreptatea negotului tau ti-ai spurcat locasurile sfinte; de aceea scot din mijlocul tau un foc care te mistuie si te prefac in cenusa pe pamant, inaintea tuturor celor ce te privesc.


   Cain prin actul de salnicie a creat propriul sau Eden în care el era Dumnezeu.
   A fost detronat de urmașul sau Lamech

   Ham continua după potop aceeasi strategie de preluare a puterii. Canaan ajunge blestemat sa fie robul fraților sai. Cum a ajuns acolo? Ham fratele lui era și tatăl lui.

   Canaanitii continuă tradiția cultului Ishtar. Ana tatăl Ohoibamei socrul lui Esau era frate cu tatăl sau Tibeon(frumos). Amalec era fiul Oholibamei și al fiului ei, Elifaz, conceput cu Esau.
   Absalom folosește si el aceeași strategie sfătuit de Ahitofel.
   Lot și fetele.

   Este și o componenta istorica și fizica a fiilor întunericului a instinctului rău din om. Satana este tocmai personificarea acestui instinct pe care Cain trebuia să-l stăpânească.
   Nu mai pomenesc de Oedip din legenda greceasca și de faraonii Egiptului fii dumnezeului Ra.


   Ștergere
  13. Da o sora care sa nascut mai tarziu , apoi a crescut apoi ......
   Nu este biblic ceea ce spui ca Eva a avut o relatie cu Cain. Punct!

   Ștergere
  14. . În timp ce Cain a exterminat un sfert din populația lumii Adam protoparintele nostru Adam probabil studia statistica și încălzirea globala. Nu făcea politică de mediere intre popoare. Era mai mult preocupat probabil de decodificarea genomului uman decât de pacea intre frați sau pur și simplu a plecat de acasă ca nu mai suporta războiul fratricid care se anunță cu victime.
   Mediator s-a oferit Domnul însuși care a încercat să-l prevină pe Cain. Dar și acesta ghiftuit cu poame din Pomul cunoștinței binelui și râului care după părerea mea reprezintă "autonomia morala a omului" a considerat sa acționeze după interesul sau bunul său plac. WMB a atins doar un aspect particular al cultului Ishtar.Zoofilia. "Autonomia morala a omului" are un spectru mai larg. Refuzând sa admita ceea ce trebuia în mod necesar (cultul Ishtar) pentru ca alta soluție logică pentru urmașii lui Cain nu este respectând constrângerile din textul biblic, WMB a ales varianta cu șarpele menajandu-si protoparintele . Adam după ce mâncase încă avea nițel teama, în schimb Cain discuta deja peste gard cu Domnul.
   Când treaba ieșise prost Adam și-a venit in fire și își aduse aminte de porunca Domnului pe care o neglijase. După 130 de ani de absenteism și autonomie morala Adam rupe tăcerea și se apuca "iarăși" de treabă. Porunca Domnului trebuia îndeplinită în continuare. După Seth a mai născut fii și fiice. Dar aceștia erau o contrapondere ușoară pentru numele grele din politica mondiala care dictau supremația "autonomiei morale" a Părintelui Cain. Aceștia erau oameni cu nume, descendenții dumnezeului Cain, punkistul care și-au propus sa asimileze gruparea care cauta numele Domnului. Și au reușit.

   Ștergere
  15. Viorele , bati campii , nu povesti pentru copii ,pari a fi inteligent, insa esti cam repetent caci, in loc sa-nveti scriptura , ai luat-o pe-aratura , cu povesti " interesante " nu-i scapare de la moarte , viata vesnica-o primesti nu predandu-ne ( predicand ) povesti , oricat de mestesugite, se vor dovedi gresite , cand vei sta la judecata cu-nvatatura lasata de Isus si comparata cu invatatura ta , pe unde-i scoate camasa ?
   A LUI AU TRAS-O LA SORTI , , dar pe-a ta, pe unde-o scoti ?

   Ștergere
  16. Nu ştiu cine bate câmpii aici...

   Ștergere
  17. Cine vorbeste de povesti inventate?

   Behaiala cred ca tie ti-ai scris asta (despre Branham si mesajul lui): "povesti , oricat de mestesugite, se vor dovedi gresite , cand vei sta la judecata cu-nvatatura lasata de Isus si comparata cu invatatura ta , pe unde-i scoate camasa ?"

   Nu uita ca ne rugam pentru tine.

   Ștergere
  18. Nu stiam ca behăitul e preocupat și el de genomul uman și de "supele albastre si roșii care amestecate dau supe mov". Scuze ca l-am parodiat un pic pe Adam "cercetătorul genomului uman" fără să-mi dau seama ca behăitul monitorizează și el cercetarea genetica care în viitorul apropiat ii v-a demonstra teoria "supelor de specii albastre și roșii care amestecate dau nuanțe de mov"
   Rușine mie ca am rămas la "poveștile" din zohar (cartea splendorii) cu doua mii de ani în urmă în loc sa ma echipez cu microscop și GPS ADN.

   Ștergere
  19. Stai linistit, ca zoharul straluceste ca aurul. Dar in natura nu se gaseste nici el in forma splendida, ci mai intai trebuie rafinat, purificat. (De cei cu o inima pura, bineinteles)

   Ștergere
 5. Jewish Bible (OJB)
  4 And HaAdam knew Chavah (Eve) his isha; and she conceived, and bore Kayin (Cain), and said, Kaniti (I have acquired) ish with Hashem.
  2 And again she bore his ach Hevel (Abel). And Hevel was a ro’eh tzon, but Kayin was an oved adamah (tiller of soil).

  Din relatarea de mai sus înțeleg ca Adam s-a împreunat adică s-a căsătorit cu Eva nevasta lui. Ei erau amândoi goi și nu le era rușine. E normal sa fie asa. Nimic păcătos in asta.
  "Rușinea" apare de la doi în sus (părerea mea) urmata de despărțire care vedem ca a ținut 130 de ani pana când s-au unit (împreunat) iarăși.
  Vedem apoi ca din grădină a fost izgonit numai Adam nu și Eva cu copiii.
  Eva pretinde ca a dobândit un om " cu Domnul" .(Asa le-o fi transmis-o fiilor). O afirmație prea tare pentru traducători care o cosmetizeaza punându-l pe Domnul doar pe post de moașă.
  În lipsa lui Adam cel izgonit pentru ca nu-l vedem împreună cu familia, Eva îl consideră pe Cain bărbat căpătat cică de la Domnul care interesant preia prerogativele lui Adam săpând deocamdată pământul.
  Porunca data omului in Eden privitoare la căsătorie exclude parintii.
  Therefore shall an ish leave his av and his em, and shall cleave unto his isha: and they shall be basar echad.
  25 And they were both arummim (naked ones), the adam and his isha, and were not ashamed.
  Dar situația era fără ieșire cam ca în cazul lui Lot și fiicele numai ca aici era Eva și fii.Abel a făcut binele și a fost bine primit. Dar Cain avea dorințe păcătoase nepermise de lege. Cain calcă toate poruncile una după alta isi ucide fratele , se răzvrătire împotriva Domnului, își necinstite mama sau ma rog o ia de nevasta și fuge de la fata Domnului blestemat fiind. După vreo 130 de ani moare ucis de urmașul sau în timp ce sămânța lui duce mai departe blestemul.
  Dar Sămânța femeii întârzie sa apară.
  Chiar dacă Adam s-a împreunat ("impacat") iarăși după 130 de ani cu Eva ea în continuare a zămislit în păcat. Nu mai era ca înainte. Moartea a domnit chiar dacă urmașii lui nu au păcătuit printr-o calcare de lege ca Adam.

  RăspundețiȘtergere
 6. Literatura kabalistă este veche de când lumea, şi plină de simboluri şi limbaj codat. Cineva din afară, dacă o citeşte, nu va înţelege nimic, sau chiar dacă va “înţelege” ceva, nu este ce s-a încercat să se ascundă acolo. Abia în ultimii ani, kabaliştii au înţeles că acele lucruri pot fi făcute publice (o parte din ele cel puţin). Şi fără călăuzirea celor care cunosc tainele, efectiv nu poţi înţelege ceva.

  Aşadar, chiar dacă în unele cărţi cineva ar citi despre vreo relaţie sexuală între Eva şi Nahaş (şarpele), aceasta nu reflectă credinţa evreilor sau a kabaliştilor. Este pur şi simplu un simbol, la fel cum şi “căsătoria” Mirelui şi a Miresei este un simbol mai adânc, atât în Biblie, în Mesaj, şi bineînţeles în Kabbalah.

  De fapt, pentru kabaliştii evrei, întreaga povestire din Geneza este un simbol, o metaforă care trebuie analizată, evenimentele istorice fiind mai puţin relevante. În tot ce am citit eu în ultimii trei ani în materie de Kabbalah, nu am auzit povestea “Sămânţei Şarpelui”, deşi este adevărat că evreii credeau că acesta era o fiinţă umanoidă, care umbla vertical, vorbea, era frumos şi se asemăna cumva cu omul.

  Iată mai jos câteva citate a unui Rabin care citează la rândul lui din surse kabaliste:

  “Omenirea a fost creată la început ca o singură fiinţă spirituală (Adam HaRishon).”

  “Povestirea din Gen 3:1-7 este o metafora pentru un eveniment istoric mult mai profund care a avut loc. Nu trebuie ca cineva sa se întrebe ce fel de pom era acela sau ce era fructul interzis. Numai kabaliştii au pătruns mai detaliat şi au reuşit să descrie dpdv psihologic si spiritual evenimentul care a avut loc de fapt.”

  “Sarpele a reuşit să-i deruteze pe Adam şi Eva ca să mănânce din metaforicul “Pom al cunoştinţei bineului şi Răului. Kabaliştii au arătat clar că acesta nu era deloc un pom fizic. Este o pierdere de timp ca să dezbaţi dacă fructul interzis era măr, strugure sau smochină. Nu era niciunul din ele. De fapt, fructul interzis nici măcar nu era fizic. Aşa cum sugerează numele pomului, fructul era însăşi cunoştinţa.”

  Concluziile pe care le trage Branham nu reflectă deloc concepţia iudaică, fie clasică, fie mistică. Branham s-a inspirat mai degrabă din surse gnostice, ne-evreieşti, care la rândul lor au plagiat Kabbalah evreiască. Spre deosebire de Kabbalah, care nu este o religie, ci mai degrabă un sistem filozofic de interpretare a Bibliei, şi care nu ia evenimentele în mod literal ci ca arhetipuri psihologice, Branham şi sursele de unde s-a inspirat el, au interpretat totul literal. Adam în Kabbalah nu este în primul rând omul fizic ci un om spiritual, chiar un colectiv într-o dimensiune superioară. Căderea lui reprezintă tocmai descinderea sa în această lume (inferioară) materială, de care a rămas lipit până când Mesia îl va elibera.

  Prin urmare, “sexul” în Kabbalah nu putea să fie ceva fizic, deoarece el nici măcar nu putea fi practicat în starea superioară (Grădina Eden) în care se afla. Aici e diferenţa. La kabbalişti, este o metaforă, un simbol, pe când la Branham e realitatea. Tragedia este, că Branham a tras cele mai proaste şi inumane concluzuii care se puteau trage, anume că o parte din omenirea (fizică) nu este din Dumnezeu, că a apărut accidental, fără voia Domnului, femeia este “de la dracul” şi automat ea şi “sămânţa şarpelui” sunt condamnaţi la pierzare.

  ABEL

  RăspundețiȘtergere
 7. Aş putea să deschid pântecele mamei şi să nu las să nască? - zice Domnul. - Eu, care fac să nască, aş putea să împiedic oare naşterea? - zice Dumnezeul tău. Isaia 66:9
  ...
  Şi iată că au început să strige: "Ce legătură este între noi şi Tine, Isuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici să ne chinuieşti înainte de vreme?" Matei 8:29
  ...
  "V-am iubit, zice Domnul! Şi voi ziceţi: "Cu ce ne-ai iubit?" Nu este Esau frate cu Iacov? - zice Domnul; totuşi am iubit pe Iacov, şi am urât pe Esau, i-am prefăcut munţii într-o pustietate, şi moştenirea lui am dat-o şacalilor din pustiu.

  Iar dacă ar zice Edomul: "Suntem nimiciţi, dar vom ridica iarăşi dărâmăturile!", aşa vorbeşte Domnul oştirilor: "Să zidească ei, căci Eu voi surpa, şi se vor numi: "Ţara răutăţii" şi "Poporul pe care S-a mâniat Domnul pentru totdeauna"! Maleahi 1

  RăspundețiȘtergere
 8. De ce a trebuit Domnul nostru sa vina intr-o fire asemanatoare cu a pacatului - Rom 8.3? El, Domnul slavei, a venit intr-un trup asemanator cu cel al pacatului sarvarsit in Eden.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Fiindcă caderea în păcat a avut loc în trup.;-)

   Peter

   Ștergere

Omul intelept ataca idei, nu persoane. Asta este si legal si biblic.
Comentariile ce contin atacuri la persoana, defaimari, calomnieri, discriminari, rasism si limbajul neadecvat risca sa fie sterse.