duminică, 19 aprilie 2015

Ce este minciuna de pe Munte? - II

(Numatica sau numerologia branhamistă)

Cele mai multe şi mai indubitabile argumente pe care le aduce în joc Pastorul Chad Lamb pentru a valida „Norul Supranatural” fotografiat la 28 februarie 1963 în Nordul Arizonei sunt de natură „numerologică”. 

O serie de asocieri stupide de numere care i-au înnebunit mintea şi l-au dus pe bietul păstor când în culmea extazului, când în pragul disperării, astfel încât până la urmă nici nu mai ştia dacă este normal sau fanatic. Îşi dedică aproape tot timpul în a prezenta la cel mai penibil mod posibil asocieri prosteşti, simple coincidenţe dar şi falsităţi enorme.

Iată cum începe Lamb expunerea sa (undeva pe la minutul 13):

„Înainte să mergem mai departe vreau să luaţi o hârtie şi să scrieţi nişte numere. Aceste numere vor fi foarte importante mai târziu. întâi, scrieţi numărul 2, vă dau o listă de numere prime: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 şi 19. Acestea sunt primele 8 numere prime. ... Sub ele vreau să scrieţi numerele: 4 şi 8. Apoi scrieţi 28 şi 10. Apoi când scrieţi 10, puneţi bară şi scrieţi 7, pentru că 10 şi 7 merg împreună. Şi unde aveţi 28 puneţi bară şi scrieţi 17, pentru că 28 şi 17 merg împreună. Poate, cum mergem mai departe vă gândiţi că sunt nebun, pentru că eu cum mergeam mai departe am crezut că îmi pierd mintea. Am crezut că am ajuns în fanatism şi că sunt cel mai fanatic. Şi după asta poate că mi se va spune aşa, dar mă voi face auzit azi. Deci, 7 şi 10 merg împreună şi 28 şi 17 merg împreună. Da? Şi am să numesc câteva pentru voi. Bun, 2 şi 10 iarăşi merg împreună. Câteva lucruri nu le înţeleg deplin încă, da? 2 şi 10 au de a face cu Cuvântul lui Dumnezeu pentru că au fost 2 pietre pe care au fost 10 porunci, da? Şi vă voi da mai multe detalii, veţi vedea 2 şi 10 şi toate numerele acestea din nou.”

Nici eu nu înţeleg deplin câteva lucruri, doar că nişte numere „merg împreună”. Unde anume? La cinema, în excursie sau la piaţă? Nu contează. În continuare, promite ne va da detalii despre aceste numere, pe care evident le-a preluat din „numatica” lui Branham.

(În subtitrarea română este scris greşit „numanică” deşi acustic se înţelege clar „numatics”. Google nu a putut găsi încă nici o pagină cu definiţia acestui termen şi nici în dicţionare nu este conţinut.)

„Dar vreau să înţelegeţi câteva lucruri despre aceste numere: 3 este numărul perfect al lui Dumnezeu. Numărul 4 este numărul eliberării, 4 evanghelii, 4 heruvimi. 4 este numărul eliberării. 5 este numărul harului, 7 este numărul perfecţiunii, 8 este ziua nouă sau eternitatea, da? 10, nu ştiu cum să explic dar 10 are de a face cu acoperirea Cuvântului 10 porunci şi sunt multe de 10, deci vom vedea, nu ştiu cum să explic, nici nu înţeleg complet. 17 are două scopuri, 17 este numărul victoriei şi numărul judecăţii. Veţi vedea mai departe şi 28 este numărul vieţii. 28 se potriveşte foarte aproape cu ciclul lunar şi se potriveşte cu femeia care aduce viaţă. 28 este numărul vieţii. Cu siguranţă are de a face cu misterul vieţii şi cu viaţa ascunsă. Deci, vom vedea şi asta. Şi poate vă dau mai multe, dar vreau să începeţi să înţelegeţi aceste numere. Fratele Branham a spus, în caz că credeţi că sunt nebun ... Orice vrei să faci, toată matematica, Biblia funcţionează cu matematică. Deci, dacă credeţi că sunt nebun sunt pe pământ bun, că sunt la fel de nebun ca profetul. Şi fraţi şi surori, eu nu am văzut nimic din acestea până în această săptămână. Nimic Şi deci nu e ceva ce am inventat sau ceva ce mi-a zis cineva. E ceva ce vine şi vine Şi a mai venit când am fost aici în cameră şi a trebuit să termin ultimele 10 - 15 minute în picioare, pentru că nu puteam să mai stau jos să scriu, pentru că este aşa perfect, te înspăimântă. Este aşa perfect, este copleşitor. Amin.”

„Vreau să înţelegeţi .... nu ştiu cum să explic ... are cumva de a face ... nici nu înţeleg complet... poate mă credeţi nebun, dar aşa a spus Branham... Sunt nebun ca şi Profetul ... Ce perfect, ce copleşitor ... veţi vedea mai departe.”

Hmm, credeam că vrea să ne lumineze, să clarifice detaliile cu privire la Nor. Încă e ceaţă totală.Fără o facultate de „numatică” nu ai nici o şansă să mai înţelegi ceva din Biblie sau din Mesaj

Lăsând la o parte simbolistica numerelor, doresc să mă opresc la numărul 28, căci el este un pilon de susţinere în „argumentarea” lui Lamb. El ne spune că 28 se „potriveşte cu ciclul lunar”. Dar din nefericire pentru argumentarea sa, ciclul lunar are 29,5 zile. De aceea, şi calendarele lunare (ex. cel evreiesc, islamic) au fie 29, fie 30 de zile.

În acelaşi timp, Lamb ne spune că 28 este „numărul vieţii”, fiindcă se potriveşte cu „femeia aducătoare de viaţă”. Ciclul femeii este definit ca fiind „normal” undeva între 23-35 zile. În plus, Lamb îl contrazice aici pe Branham, când spune că „femeia aduce viaţă”. Branham spunea că femeia este „Pomul morţii” şi că femeia este responsabilă pentru orice boală, moarte, păcat sau nenorocire.

Dacă Biblia ar funcţiona „ca şi matematica” ea ar fi pentru multă lume de neînţeles, fiindcă mulţi nu se descurcă la matematică. Cu atât mai puţin la noua ramură a ştiinţei branhamiste: „Numatica”. Şi chiar şi aşa, matematica se bazează pe legi clare şi bine definite, nu pe speculaţii şi asocieri dubioase. Dacă trebuie să le acceptăm pe acestea, vă puteţi imagina la ce concluzii eronate poate ajunge cineva?

Să analizăm în continuare cum îşi clădeşte Chad Lamb argumentarea, pe o bază mai mult decât şubredă şi care sunt motivele pentru care trebuie să credem că Norul a fost supranatural şi îl acreditează pe William Branham:

1. Pentru că după înţelegerea lui Lamb:Moise a mers pe munte în a 7-a zi, care este şi a 10-a zi a lunii, pentru că Norul a coborât în a treia zi şi a rămas 7 zile şi el este în ziua a 10-a a lunii şi v-am spus, 10 şi 7 merg împreună. Pentru că Apocalipsa 10:7 este acelaşi eveniment ce se întâmplă în Apocalipsa 10. 10 şi 7 merg împreună şi fac 17”

Dacă nu aţi înţeles, mai puneţi odată DVD-ul. Mă opresc acum din nou la o cifră fundamentală a „Numaticii”

Branham era un fan obsedat al lui „10 cu 7” sau 17. Multe evenimente „speciale” din viaţa lui Branham sunt construite în jurul acestui număr „magic”

Exemple:

a) Lumina „supranaturală” de la Râul Ohio în 1933 a apărut în timp ce „boteza a 17-a persoană”. Ştim deja că nu au fost mii de botezaţi pentru că ziarele locale au scris despre 14 convertiţi, nu 17!

b) Când era împuşcat, copil fiind şi pe moarte, el îşi aminteşte că doctorii spuneau că „inima lui bătea de 17 ori pe minut”. Cine mai poate verifica?

c) În sunetul nesigur (iulie 1962) Branham spune despre „Rusul care a fost în orbită şi a doua zi a declarat că a înconjurat pământul de 17 ori şi nu l-a văzut pe Dumnezeu”. Evident, rusul era Yuri Gagarin, primul om care înconjurase pământul pe o orbită. Doar că citatul, care de altfel e şi discutabil că îi aparţine, nu menţionează detaliul „de 17 ori”. Nici nu avea cum, căci Gagarin a înconjurat o singură dată pământul. Toată lumea ştia asta în acel timp. A fost şi unica lui ieşire „extra-terestră”. Deci... Cum stăm cu sinceritatea?

d) Branham spune că a „început predicarea la 17 ani” şi că „timp de 17 ani a lucrat ca Pastor fără salariu”.

e) La vindecările lui Branham din Africa au fost aduşi bolnavi în 17 vagoane. A stat el la gară să le numere?

f) O altă mărturie despre acelaşi fapt? 
La un serviciu de vindecare din Africa de Sud au fost aduşi oamenii cu 17 autocare. După serviciu s-au ridicat 17 camioane de cârje, tărgi şi scaune cu rotile. Este „uimitor”, dar dacă ne gândim puţin, 17 autocare nu e chiar mult, să zicem undeva între 1000-1500 oameni. Nu poţi umple un stadion cu aceştia... Acum chiar dacă toţi ar fi venit cu cârje şi pe tărgi, este curios cum de a fost nevoie de 17 de camioane să le încarce? Totul ar fi încăput lejer într-un tir. Dar cine ştie, poate între timp a avut loc o minune şi s-au înmulţit cârjele...?

g) Când a fost în India, 17 religii diferite l-au provocat pe Branham când cu vindecarea unui orb. În India nu există 17 religii majore, nici măcar 7, aşa că mă întreb, cum de ştia Branham să facă diferenţa între exact 17 forme diferite de hinduism? Dar nu contează, atât timp cât el însuşi este Apocalipsa 10:7 – Profetul „Ştie tot”.

h) În 28 iunie 1963 spune că „această bandă va merge afară la 17 naţiuni”. Să sperăm că fraţii de la VGR vor ţine cont de asta, şi în strânsă colaborare cu traducătorii independenţi ale celorlalte 16 linii diferite şi nerecunoscute ca „originale” ale Branhamismului, nu vor distribui acea bandă în mai multe ţări... „Nici o profeţie nu a dat încă greş şi nu va da niciodată.”

Deci reţineţi, lui Branham îi place să se asocieze cu 17, mai ales cu Apoc 10:7, Luca 17, Matei 17. E de mirare atunci că începe predicarea Peceţilor în 17 martie? Cam asta înţelege Branham prin „numatică”! Observaţi și voi cum îşi ţese singur povestea (mai puţin) ştiinţifico- dar mai mult- fantastică cu mireasmă de misticism în jurul propriei persoane?


2. Pentru că Branham are viziunea Sâmbătă, 7 zile trec şi în a 8-a zi el dă ce crede că este interpretarea şi predică mesajul unde începe să explice ce a văzut, 8 zile mai târziu. 8 este numărul eternităţii, 8 este ziua nouă. Aţi prins toţi?”

Noi trebuie să credem deci ceea ce a crezut Branham că era interpretarea propriei vedenii şi „a dat” aceasta în a opta zi. De parcă după aceea ar fi venit „Eternitatea”, „Apocalipsa” sau „Sfârşitul Lumii” – ca şi pe 21.12.2012. Ceasurile ar fi stat în loc şi nu ar mai fi urmat alte zile în calendar. Şi dacă ar fi dat-o în a treia sau a treizecea zi, nu era tot aia? Dar cine nu crede sau îşi pune întrebări, este un eretic şi la prima ocazie va fi excomunicat, chit că este însuşi Pastorul bisericii. Cine mai şi demască aceste minciuni va merge direct şi sigur în iad!


3. Pentru că Branham a povestit şi interpretat 6 vise (pe care Chad Lamb nici măcar nu mai e capabil de a le enumera). Vise cu totul lipsite de relevanţă în cadrul planul universal de mântuire al lui Dumnezeu, vise despre o piramidă cu vârful rupt, vise despre nişte turme, vise despre o firmă care începuse să-i demoleze curtea Profetului, şamd.) În plus un vis propriu despre tatăl său care o bătea pe mama sa. În total, cu tot cu vedenia cu cei şapte îngeri sunt opt, „ceea ce înseamnă piatra unghiulară, ziua nouă, eternitatea”. Şi apoi „s-a întâmplat să le predice 8 zile mai târziu.” În plus, a povestit şi cum, cu altă ocazie, s-a pomenit dintr-o dată cu „Sabia Regelui” în braţe, pe care o vedea ca fiind „Cuvântul lui Dumnezeu, care întotdeauna vine la profeţi”.

Chiar nu înţelegeţi? Atunci aveţi nevoie de o linie directă de conectare la Dumnezeu:

„Mă aventurez să zic că totul în legătură cu aceste momente este critic. Foarte important. Şi trebuie să fiţi foarte atenţi. Şi să vă rugaţi pentru descoperire pentru că mintea voastră nu o va înţelege nici într-un milion de ani. Vine doar prin revelaţie directă de la Dumnezeu.”

Săracii ascultători, pe ei Chad Lamb chiar îi ţine de fraieri. Nu au voie să caute, să cerceteze nimic, doar să privească la felul cum oierul lor interpretează în mod imbecil lucrurile şi să le ia drept revelaţii divine.

„Apoi, în 28 Februarie, s-a făcut o fotografie a unui Nor foarte neobişnuit, care apare peste Flagstaff, Arizona. Acum, aici vor toţi să explice tot felul de lucruri, dar nu trebuie să explici nimic dacă te uiţi la ce se întâmplă. Şi cum Dumnezeu oferă revelaţie, doar uitaţi-vă la lucruri, nu inventaţi lucruri, nu ascundeţi lucrurile, nu refuzaţi să le priviţi, uitaţi-vă la tot şi vedeţi.

Hipnotizarea ascultătorilor care deja de mult sunt în ceaţă: „Uitaţi-vă bine la nor, nu în altă parte, doar Dumnezeu oferă revelaţie, goliţi-vă mintea, relaxaţi-vă şi ascultaţi glasul blândului „păstor”.

4. Pentru că Norul s-a văzut timp de 28 de minute, „puneţi-vă centurile”

„Norul a rămas iluminat timp de 28 de minute după apus, în 28 Februarie. Credeţi că Dumnezeu vrea să vedem orice? Poate 28 este un număr important, să zicem. 28 se întâmplă să fie numărul vieţii, ciclul femeii care urmează să aducă viaţă este 28 de zile. Vălul care acoperea Sfânta Sfintelor, era un văl acolo, acel văl avea 28 de cubiţi (12,8 m). Şi acel văl acoperea Viaţa. O să ajungem la nişte lucruri uimitoare, deci puneţi-vă centurile.”

Într-adevăr, poate ar fi mai bine să ne ancorăm în Cuvânt ca să nu ne ia vreo tornadă de cretinism pe sus după care să plonjăm timp 28 de minute şi 28 de secunde de la 28 km înălţime. 

Nu râdeţi, Branham a fost chiar acolo, şi a fost adus jos pe aripi de înger, rămânând în viaţă, căci viaţa este 28.


 „Iliuţă” de România precis are o rată mai mare de succes
 în preziceri decât „Ilie Americanu”

O fi 28 un număr mai special, dar asocierea numerelor cu anumite calităţi nu o stabileşte Iliuţă Marrion Branham sau orice alt muritor de rând, după cum visează el noaptea. Aceste „numere” sunt mai degrabă definite calitativ şi cantitativ de către cuvintele originale ale Bibliei ebraice, o limbă despre care pot paria că îi era în cea mai mare parte necunoscută americanului.

5. Pentru că Norul a apărut în revista „Viaţa”, aceasta este „o conspiraţie a lui Dumnezeu”

„Acest Nor a coborât în data de 28 şi are ceva în legătură cu viaţa. Vreau să vă întreb în ce revistă a apărut? Dintre toate revistele în care putea fi publicat, a fost publicat în revista „Viaţa“. Şi este poza unui Nor care a apărut în 28 Februarie şi a fost iluminat 28 de minute după apus, Dumnezeu vrea să ne spună ceva. Dacă crezi, o vei vedea, dacă nu vrei să o vezi, nu vei crede. Ştia fratele Branham pe cineva de la revista „Life“? Este o conspiraţie? Dacă este o conspiraţie, Dumnezeu este în ea.”

Oare ce vrea să ne spună Dumnezeu? Să nu uităm totuşi, că norul a apărut mai întâi în revista „Ştiinţa” şi în alte reviste.


6. Pentru că Evanghelia după Matei are 28 capitole

„În Matei, în capitolul 28 este învierea lui Isus Cristos. Este o coincidenţă? Isus Cel înviat S-a dovedit în 28 Februarie şi a fost iluminat 28 de minute după apus. V-am spus să vă luaţi hârtie, sper că aveţi cerneală, pentru că este uimitor.”

Învierea lui Isus mai este relatată şi în alte capitole: Marcu 16, Luca 24 şi Ioan 20. Este absurd să faci o legătură între numărul 28 din Matei şi un nor ce apare în 28 februarie. Şi apoi, a înviat careva în 28 februarie 1963 şi noi nu am auzit?


7. Pentru că revista „Life” a fost publicată pe data de 17 Mai

„17 este numărul victoriei pentru credincioşi, dar este numărul distrugerii pentru necredincioşi, acelaşi număr. 17, victorie pentru credincioşi, distrugere pentru necredincioşi. Vrea cineva să ghicească când a fost publicată aceasta? 17 Mai. 17 Mai în a cincea lună... şi dacă vă uitaţi la numerele prime: în a doua lună vine Norul, în a treia lună, următorul număr prim, fratele Branham este luat în constelaţia celor 7 îngeri. ... Acum Biblia zice că Noe a intrat în arcă în a doua lună în a 17-a zi din lună. Ştiţi cu ce lună din calendarul nostru coincide a doua lună în calendarul evreiesc? Cu luna Mai. Sunt nebun? Sunt aşa fanatic că am ajuns la extrem şi inventez lucruri? Sau e chiar acolo? Este chiar acolo Noe a intrat în arcă în luna Mai, în a 17-a zi. Nu se potriveşte exact cu calendarul nostru, nu le poţi suprapune, dar El a făcut-o în 17 Mai ca să arate lumii - victorie sau judecată - voi alegeţi.”

a) Dar Norul apăruse iniţial în 19 aprilie în revista „Science”, deci fusese deja „arătat lumii”.19 Aprilie 1963, cu 28 zile înainte de a fi publicat în „Life”. 
„Ce uimitor, "28 e Viaţa", "ce bun e Dumnezeu” exclama Chad.

b) În Biblie, Noe a intrat în arcă în ziua 17-a din luna a doua. Lamb recunoaşte că „nu se potriveşte” exact cu calendarul nostru, dar susţine în continuare că e „chiar acolo” şi că Dumnezeu le-a „arătat-o lumii”. În calendarul evreiesc, ziua de 17 Mai 1963 corespunde zilei de 23 Iyyar (luna a doua) 5723. Dacă zici că luna Mai corespunde cu luna a doua, atunci trebuie să transformi şi ziua a 17-a în ziua 23. Doar aşa funcţionează matematica, nu însă şi „numatica”...


8. Pentru că s-a întâmplat „pe munte”

„S-a întâmplat în Sinai, pe un munte, s-a întâmplat pe muntele Transfigurării şi se întâmplă aici pe un munte în Galileea, şi s-a întâmplat în zilele noastre, pe muntele Sunset, apusul, sfârşitul timpului, ultimul timp, sfârşitul epocii neamurilor, sfârşitul lumii, pe muntele Sunset. Trebuie să decizi dacă ignori toate acestea. Trebuie să calci aşa de multe detalii, ca să refuzi să crezi aceasta. ... Este mai mult decât uimitor. Trebuie să te pişti. Trebuie să te întrebi „Ce este aceasta? Este aceasta cea mai mare farsă din lume, sau este Dumnezeu?“ ... Şi mai târziu, dacă crezi şi exersezi credinţa, El îţi va da descoperirea despre ce face. El ţi-o va arăta, o va declara. Dar întâi trebuie să crezi şi să acţionezi conform credinţei tale. Amin!”

Deci mai întâi trebuie să cred, şi mai târziu Dumnezeu îmi va da descoperirea. Dar ce să cred? Că Norul a apărut pe muntele Sunset? Dar El a fost fotografiat la Flagstaff, 400 Km mai la Nord şi de acolo a fost „prezentat lumii pe 17 Mai”. În Tucson nimeni nu a văzut nici un nor... Şi la Flagstaff nu e nici un munte. Toată zona e un podiş de peste 2000 metri altitudine. Dar trebuie totuşi să te sileşti să crezi – orice spune Branham – de dragul comparaţiei cu muntele Sinai şi muntele Transfigurării...

9. Pentru că Chad Lamb a studiat detaliat fenomenul şi excelează în competenţă

„Fratele Branham spune tot timpul că acea lumină a mers sus, norul a mers sus şi că „l-au fotografiat, şi eu eram acolo în ziua aceea“ şi toate celelalte. Eu nu pot corela toate aceste detalii. Eu nu pot să spun de ce a spus lucrurile în felul în care le-a spus. Nu pot să vă spun la ce se referă prin felul în care le spune. Când spune „în aceeaşi zi“ se referă la o perioadă de timp? Se referă la... nu ştiu la ce se referă. Nu pot să vă spun la ce se referă. Dar sunt destule locuri în care spune la ce se referă, încât voi vă puteţi da seama ce s-a întâmplat în ziua aceea. Dar doar dacă credeţi. Dacă nu vreţi să credeţi, vă pot da vreo 10 - 12 citate care să vă ajute să nu credeţi.”


„Eu vă spun nişte lucruri pe care nu le pot explica, nu e aceasta „amazing”?“

Eu înţeleg, şi anume că în faţa publicului jumătate adormit se află un sărman om cu grave tulburări delirante.

10. Pentru că singurul fel în care Dumnezeu ne spune ceva, este când ascultăm Mesajul

„Trebuie să ţineţi minte când oameni vă dau citate, şi vă citează ceva, totdeauna ţineţi minte că mai sunt şi alte citate. Cele care vi se dau nu sunt singurele Dacă vreţi să aflaţi cu siguranţă, singurul fel în care vom şti ce Dumnezeu încearcă să ne spună este când ascultăm Mesajul şi îl citim noi înşine. Şi să îl lăsăm pe Dumnezeu să ne descopere ce este adevărat şi ce nu.”

Deci e clar: Nu avem voie să ascultăm altfel de citate, decât din Mesaj. Studierea altor argumente este strict interzisă, chiar şi tentativa conduce la excomunicare, dar prin Mesaj noi vom fi „luminaţi”.

Ce mă fascinează pe mine este că cineva doreşte să explice „Norul Supranatural” care trebuie să-l crediteze pe Branham ca „Profet” prin tocmai cuvintele acestuia. Este un raţionament circular, la fel ca şi când ai pune lupul să păzească oile şi ai da hoţului cheile casei să îngrijească de ea cât eşti plecat...


11. Pentru că Branham începe predicarea „Peceţilor” într-o zi de 17

Dumnezeu face lucrurile în aşa fel încât să te poticnească, ca să îţi testeze credinţa, să afle ce vrei să crezi. Apoi fratele Branham vine înapoi şi predică „Descoperirea Celor Şapte Peceţi“ Şi începe să o predice în a 17-a zi a lunii, după 17 zile după ce Norul a apărut şi a fost fotografiat. Suntem nebuni? Sunt acestea zilele corecte? ... Toate aceste lucruri au semnificaţie, dar nu vă pot spune ce înseamnă toate acestea, nu ştiu. Eu doar le văd. Al 7-lea număr prim este 17 şi apare iar şi iar pe parcurs.”

Am văzut mai sus cum Branham era obsedat de „17” şi a creat numeroase legende în jurul acestui număr. Nu e de mirare deci, că a început să predice peceţile în data de 17, dar mai este şi ceva „coincidenţă” în aceasta. 17 martie era o zi de duminică, iar el plănuise probabil să facă atunci introducerea şi apoi să predice cele 7 peceţi în următoarele 7 zile ale săptămânii. Deci 8 zile de predică în total, cum de i-a scăpat lui Chad Lamb asta? Este Mileniul, ba chiar Eternitatea, nu e uimitor, fraţilor? Şi oh, frate, câte predici conţine cartea „Descoperirea celor 7 peceţi”? Sunt 10 predici, dar 7 Peceţi, vedeţi? Căci 10 şi 7 merg împreună, pentru că Dumnezeu a vrut să facă lucrurile în aşa fel ca să te poticnească. Sau a vrut Ilie Numerologul? Sunt eu un fanatic sau sunt beat? Slăvit să fie Dumnezeu pentru aşa un Delirium tremens! Dacă dumnezeul lui Chad Lamb te face să te poticneşti în căutarea ta sinceră după adevăr, şi mai rău chiar, îţi interzice cercetările pretinzând în schimb credinţă oarbă în articolul unei reviste, nu este oare „Satan” numele acestui dumnezeu?

12. Pentru că s-a întâmplat în anul 1963

„În ce an s-au întâmplat toate acestea? în 1963. Fără 19, aveţi 6, numărul omului, 3 numărul lui Dumnezeu şi aici Dumnezeu şi omul au devenit una. Aici Cristos s-a căsătorit cu Mireasa Lui când a venit jos. La deschiderea Peceţii a Şaptea, El a scos legăturile care ţineau Duhul Sfânt ca să poată veni în plinătate Miresei Sale din nou. Şi 6 şi 3 este numărul omului şi numărul lui Dumnezeu uniţi împreună. Şi 19, dacă vă uitaţi la numerele prime, 19 se întâmplă să fie al 8-lea număr prim. Nu am inventat asta. Este ceea ce este acolo. Ce vom crede?

Câtă înţelepciune, ce misterios. Un an „mistic” în care Kennedy a fost asasinat şi Papa Ioan al 23-lea a murit, urmat fiind de Paul al 6-lea, cel care a vizitat Ierusalimul.

13. Pentru că pe pagina anterioară a revistei era tipărit un curcubeu format din „raze lunare”

„Când vă uitaţi la o pagină şi vedeţi că începe cu 3 puncte, unde trebuie să mergeţi ca să vedeţi informaţia anterioară? Pe pagina anterioară. Acum, dacă vă uitaţi pe pagina anterioară veţi vedea această imagine. Un curcubeu. Eu doar vă spun ce este acolo. Este tipărită pe aceeaşi hârtie. Această pagină este... şi uitaţi-vă la titlu: „...şi un Inel dintr-un Nor înalt Misterios“ De ce să foloseşti cuvântul „Misterios“? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mister, al 17-lea... Articolul anterior este acesta, tipărit pe aceeaşi bucată de hârtie, şi acele puncte vă spune că sunt acelaşi articol. Acest curcubeu nu este format din razele solare care lovesc ploaia şi formează o prismă, este format din razele solare reflectate de lună şi razele lunare lovesc stropii de ploaie şi se împart în culorile spectrului, arătând că este o dispensaţie totală, revelaţie totală, 7 epoci complete ale Bisericii şi întreaga lumină vine în Biserică. Cine a pus-o pe aia acolo? Sunt nebun? Dumnezeu nu a vrut ca noi să o ratăm. Acelaşi Cuvânt care este în Apocalipsa 10:7, 7 cuvinte în titlul de pe acea pagină. Apărând în revistă în a 17-a zi a lunii. De aceea de două zile încoace întreb oamenii dacă sunt eu nebun? Mă credeţi nebun? Credeţi că am mers prea departe? Credeţi că este o farsă, sau credeţi că este Dumnezeu. ...Ei nu au văzut aşa un Nor până atunci şi cineva de la revista „Life“, le-a pus pe amândouă împreună, pe aceeaşi hârtie, în acelaşi articol şi în aceeaşi configuraţie încât curcubeul să fie exact deasupra Capului. Nu ştiu ce să fac cu asta. Este Adevărul Absolut. Dacă aceasta este o conspiraţie, este cea mai mare conspiraţie din lume şi Dumnezeu este părtaş la ea. Cine putea să facă curcubeul să strălucească, cine putea pune Norul pe cer, în locul potrivit şi în plus, unde a apărut curcubeul? Lângă Honolulu, Hawaii, care este cea mai vestică capitală din America şi al 50-lea stat. 50 este jubileu.”

Fantastic și incredibil. 
Revista „Life” este la fel de divin inspirată ca şi Biblia, pentru că a publicat un curcubeu şi un nor... Este „Adevărul absolut” şi de aceea nu trebuie să lipsească de pe amvonul nicicărei biserici a Mesajului. 

14. Pentru că Branham a scurtat Pecetea a 7-a dar a reluat-o mai târziu într-o altă predică cu un titlu format din 7 cuvinte

„Şi norul era 50 de mile / 30 de mile. Cine a făcut-o pe asta? Eu, nu mai ştiu ce altceva să spun. Fratele Branham după ce predică „A Şaptea Pecete“ în a 8-a zi, el predică „Pecetea a 7-a, dar o scurtează. Pentru că fratele Branham a reluat şi a predicat „Pecetea a Şaptea“ mai târziu în acelaşi an. Şi vă amintiţi în ce Mesaj termină el Pecetea a Şaptea? „Cristos este Taina lui Dumnezeu Descoperită“ (Christ is The Mistery of God Reveled), 7 litere în titlu. 7 cuvinte vreau să zic, în titlu. Trebuie că îmi pierd mintea.”


„Nu vă aşteptaţi să înţelegeţi detaliile, ori sunt nebun, ori nu sunt, voi ce ziceţi?”

15. Pentru că Norul este acelaşi lucru cu Îngerul Domnului, care este Isus Cristos, care este de fapt Dumnezeu, şi îngerii erau peruca Lui

„El zice că acel Nor este acelaşi lucru. Ce este? Este o mărturie a îngerului Domnului. Care nu este altcineva decât Isus Cristos. Care este Piatra Unghiulară, care acum este făcut Capul Unghiului, Alfa şi Omega. înaintea ochilor noştri. Nu mai trebuie să ghicim ce spun aceste Scripturi. Ştim deja. Nu mai trebuie să ne uităm cu bănuială şi confuzie. Ştim ce înseamnă acesta! L-am văzut! ... Şi la lumina apusului, lumina serii a venit, Dumnezeu dovedindu-Se pe El. Ce este? Este faptul că Dumnezeu şi Cristos sunt Una. Câţi o vedeţi? Peruca albă deasupra Lui, aşa cum am vorbit din Apocalipsa 1. Vedeţi? Divinitatea Supremă. Autoritatea Supremă. Nu altă voce, nu alt dumnezeu, nu alt altceva. în El locuieşte plinătatea lui Dumnezeu. Îngerii înşişi erau Peruca Lui.”

„Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care Sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul.” (cele zece Porunci)

16. Pentru că Chad Lamb a primit revelaţiile în 8.8.2014, la ceasul al 11-lea

„Şi l-am sunat pe Jeremy Sanders, şi i-am zis: Spune-mi dacă am înnebunit.“ L-am sunat vineri seara la 10, şi l-am întrebat: „Sunt nebun sau fanatic, deraiez cumva? Şi am început să îi explic. Şi m-a întrebat: „Ce zi este astăzi?“ „A 8-a.“ „Ce lună?“ „A 8-a.“ în a 8-a zi din luna a 8-a, toate bucăţile s-au potrivit. Este mai uimitor decât atât. Am plecat acasă de la birou la ora 11 seara. Că suntem lucrătorii ceasului al 11-lea, am venit la acest Mesaj târziu.”

17. Pentru că Chad Lamb l-a călcat pe "diavol" cu maşina pe coadă

„Fraţi şi surori, eu vă spun ce s-a întâmplat, poate am greşit vreo două, trei detalii. Poate am făcut un număr mai important decât altul, dar nu toate acestea. Nu se poate. Şi dacă v-am spus o parte sau două din aceasta puteţi să le ştergeţi, dar când vi le zic pe toate, ce faceţi cu ele? Conduc spre casă, şi ceva mi s-a întâmplat ceva ce nu mi s-a mai întâmplat de când... V-am spus că am avut bătălii în minte săptămâna trecută. Era confuzie, căutam citatele, nu aveau sens, fratele Branham zicea că el era acolo, Norul s-a urcat, l-au fotografiat, şi nu putea să aibă sens în mintea mea şi gânduri de îndoială şi discrepanţe veneau şi mă luptam cu ele şi eram mizerabil şi când m-am pus pe genunchi, vineri dimineaţa, în a 8-a zi din a 8-a lună 8/8/14 (8 August 2014), Şi merg acasă, şi din câte îmi pot aminti, nu am călcat niciodată un sconcs. Dar în drum spre casă am călcat un sconcs şi imediat un citat mi-a venit în minte. Fratele Branham a zis: „Eu nu mă pot gândi la un sconcs mai mare decât Diavolul.“ Şi cu această descoperire, am călcat Diavolul. Şi apoi am decis să caut citatul. Dacă scrieţi „sconcs“ şi „diavol“ în tabel, în aceeaşi propoziţie apare de 8 ori. În 8 August, am călcat acel sconcs bătrân - diavolul, pe care fratele Branham îl face sconcs de 8 ori în Mesaj.


Ştiaţi că... „Diavolul e un sconcs”? 
Ce nu ştie Lamb, e că Branham spune aceasta de 9 ori în Mesaj!

Cred că în acest pasaj, Chad Lamb şi-a expus nebunia în cel mai deschis mod. El recunoaşte că nimic din ce spune Branham nu are sens, în mintea sa era confuz fiindcă nimic nu se potrivea cu realitatea faptică. Dar în loc să se confrunte cu aceste lucruri, să le cerceteze şi să recunoască – ca şi predecesorul său, Jeff Jenkins, pe care de altfel l-a silit să abdice – că Branham a minţit şi a inventat toată povestea, Chad Lamb alege să se compromită cu totul, amăgit fiind de „numerologie”. 

O MARE REVELAȚIE: Sărmanul sconcs omorât la marginea drumului este cel căruia îi datorează „credinţa”. 

Cât de jalnic!

18. Pentru că Chad Lamb a predicat în 10 august, într-o zi cu „super-lună”

„Dar descoperirea vine vineri, peste 3 zile, este data de 10, când se întâmplă să fie o super-lună, când luna este cel mai aproape de Pământ, înseamnă că se vede cu 14% mai mare. 14 este un număr Biblic, este 2 şi 7, şi cu 30% mai luminoasă, 30 este al număr biblic. Şi mă scarpin în cap şi zic: „Doamne, ce faci?“ Pentru că este El care face toate acestea. Este absolut descoperirea lui Isus Cristos.

Cu siguranţă „El face toate acestea”: Îi lasă pe oameni să se „îmbete” cu vinul ameţitor al desfrânării spirituale.

19. Pentru că în 2014 sunt 3 superi luni, şi asta „nu se va mai întâmpla până în 2034”

„Şi luna nu a mai fost aşa de aproape de Pământ de 20 de ani. Şi încă un lucru neobişnuit despre această super-lună, este că sunt 3 super-luni anul acesta, ceea ce este foarte neobişnuit, şi sunt în 3 luni consecutive: Iulie, August şi Septembrie. Şi aceasta nu se va mai întâmpla până în 2034.

Despre Branham ştim că dispreţuia educaţia şi în ce priveşte ştiinţa era un incult. Pastorul Jeff Jenkins şi tatăl său Lonnie erau nişte oameni deosebiţi, bine pregătiţi, şi capabili să construiască punţi de legătură între ştiinţă şi religie. Din păcate, cel ce le-a luat locul, nu calcă deloc cu vrednicie pe urmele lor, ci este un fanatic religios, orb şi incult, o copie fidelă a lui Branham.

Deşi pe undeva a afirmat că „Dumnezeu vorbeşte clar în cer”, cunoştinţele sale de astronomie sunt zero. La fel ca şi mulţi predicatori ai Mesajului din România, el doar preia nişe informaţii de „pe net” şi le prezintă apoi ca fiind „lucrările minunate ale lui Dumnezeu”. Termenul de „Super-Lună” a fost inventat de mass-media acum câţiva ani în urmă, deşi nu reprezintă ceva deosebit de remarcabil în lumea astronomilor. Este momentul când Luna este puţin mai aproape de Pământ şi se vede puţin mărită. Fenomenul se repetă după maxim 13 luni, uneori şi mai des, dar în nici un caz nu la interval de zeci de ani. Este adevărat că în 2014 au existat 3 „Super-Luni”, dar în 2015 vor fi chiar 6.


În plus, fenomenul care „nu se va mai întâmpla până în 2034” nu este o Super-Lună (oarecare) ci o Super-Lună care are loc exact la echinocţiul de primăvară plus o eclipsă totală de soare în acelaşi timp. Aceasta NU a avut loc în 10. August 2014, când şi-a ţinut Lamb predica, ci ghiciţi când? Acum câteva săptămâni, în data de 20 Martie 2015.„Toate aceste trei evenimente se întâmplă extrem de rar laolaltă, iar un echinocţiu de primăvară care să aibă loc în luna martie odată cu o eclipsă de Soare în acest secol se va întâmpla doar de patru ori: în 2015, în 2034, în 2053 şi în 2072”.

Concluzie:

Ce altă concluzie, mai bună, putem trage, decât Chad Lamb însuși trage despre sine și prezentarea sa: „Este sălbatic, de aceea sun oamenii să îi întreb dacă sunt nebun, dacă mi-am pierdut mintea?

Astfel vedem că se re-confirmă adevărul spus de Branham însăși, fără voia lui, că el nu a știut de nor nici înainte, nici în timpul nici după ce acesta a fost fotografiat. 

Se re-confirmă că Branham nu a fost la vânătoare decât din data de 6-8 martie 1963 la o distanță de apr 400 km de locul unde norul dispăruse deja în data de 28 februarie 1963. Mai jos sunt linkuri către alte articole despre nor.

Se re-confirmă multe lucruri care dovedesc că doctrina cu "norul-cristos-cuvântul descoperit" este o doctrină falsă care amăgește suflete scumpe și prețioase. 

La polul opus doctrinelor false, pentru edificarea spirituală a cititorului încheiem cu un verset biblic care ne asigură și re-asigură că putem avea deplină încredere în Dragostea lui Dumnezeu pentru noi, demonstrată la Golgota, și în Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, pentru a fi primiți, iubiți, mântuiți, iertați, vindecați și călăuziți pentru a căuta și găsi misiunea și desăvârșirea, în călătoria noastră pe acest pământ. 


"Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună."

Este cineva dintre cei care urmeză Mesajul, care nu este de acord cu acest verset biblic? Sper că nu este. 

Cred că fiecare cititor are un potențial pentru propria lui viață și misiune și că totul ține de alegerile personale pe care le facem în viață și 

În acest moment de cotitură și imensă tensiune în lucrarea numită "Mesajul orei", trebuie din nou, să facem o alegere nouă. 


Doresc fiecăruia să facă o alegere inspirată de Duhul Sfânt, care este numit pe bună dreptate și Duhul Adevărului.

60 de comentarii:

 1. Articol foarte bun dar trebuie citit incet si cu atentie.Am vazut ca in poza din 19 aprilie este scris pe coperta in dreapta jos ca norul este "nor stratosferic". Nu este vorba de supranatural de unde atata minciuna.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Multumesc.
   La inceput a aparut revista "SCIENCE" dar pe asta Branham a lasat-o departe. Se pare ca nu prea ii placea Stiinta. In Revista (mai populara) "LIFE" din 17 Mai 1963 (cea cu poza color) scrie "Un nor misterios". Evident ca si in articolul stiintific publicat acolo scrie de nori stratosferici. Branham din pacate a schimbat intelesul lui "misterios" adica, ce deocamdata nu avea o explicatie, in "Supranatural", ceea ce este o minciuna gratuita.

   Ștergere
  2. Foarte bun articolul.Ma binedispus. Chiar si cel care incearca sa explice acest ""nor de fum"" isi da seama ca ceva nu e in regula.Dar nu vrea sa accepte asta ci VREA SA CREADA ,asa cum sunt multi branhamisti si in Romania care efectiv VOR SA CREADA IN NORUL ACESTA CA FIIND SUPRANATURAL.Asta este baza credintei lor.De aceea si aderat in branhamism,frankism:tocmai din cauza acestor povesti inventate in jurul lui Brnaham. Daca ar fi sinceri ar recunoaste ca ceva nu e in regula in toata povestea asta.

   Oricum Chad Lamb este dus rau cu pluta. Ori are si el vreun interes ,de intretine credinta in aceasta ""ceata supranaturala"".

   Ștergere
 2. Sunt tot pe drumuri acuma cu munca si altele, dar nu pot sa nu zic frate Abel, SLAVA Domnului, pentru ca ti-a dat atata rabdare si claritate sa poti face asa un articol de greu. Ai depus un efort titanic la asa ceva.

  Apreciez mult efortul si te incurajez ca in limita timpului disponibil ce il ai, sa ramai tot asa creativ.

  Sunt sigur ca cei care cunosc si studiaza mesajul lui Branham vor intelege acum cu mult mai mult decat pare la inceput. Aici s-au dezvaluit lucruri mult mai adanci decat faza cu norul. S-a descoperit o mentalitate total nebiblica si in grava eroare, pe care toti am mostenit-o de la Branham intr-o masura mai mare sau mai mica... si ne-a modelat stramb, ne-a format gresit.

  Pe langa subiectul "Norul" se arata de fapt, marea prapastie intre adevar si fictiune, intre realitate si fals. Ne arata foarte mult si superficialitatea pastorilor care predica multe povesti SF numerologice si nu Cuvantul lui Dumnezeu.

  Sa fie de folos sufletelor cautatoare, este, cred, dorinta noastra a tuturor.

  Jim Rohn spune ca Imparatia, binele, succesul si propasirea, nu sunt nicidecum pentru cei care le doresc, ci sunt pentru cei care le cauta. Ce frumos spus.

  As parafraza aici ceva care m-a inspirat chiar acum:
  Adevarul nu este pentru cei ce il doresc, ci pentru cei care il cauta cu inima.

  Domnul Isus sa ajute pe fiecare in parte.

  Abel, din partea mea zic un mare Slava Domnului si felicitari din nou pentru articolul tau.

  RăspundețiȘtergere
 3. mai lica cealadica tu nu ai ce face decat sa cauti greseli la altii mai bine te-ai uita in mocirla in care stai nu sa te uiti la altii-Din dorinta de razbunare – ai fost prieten cu cineva, totul a mers perfect pentru o vreme, ati avut atatea lucruri in comun...dar ceva s-a intamplat si relatia s-a racit... Poate ti s-a parut ca acesta ti-a gresit si acum te-ai decis sa te razbuni. Astfel incepi sa-l barfesti pe acela pe care poate l-ai lingusit atata vreme... Ce trist e ca in loc sa consideri acea prietenie o perioada binecuvantata in care te-ai bucurat de compania prietenilor tai, stergi cu buretele peste tot ceea ce a fost frumos si arunci o pata peste cei prin, si cu care Dumnezeu te-a binecuvantat.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cred ca te referi la ceva specific. Despre cine e vorba?

   Ștergere
 4. Asta este pentru voi sa reflectați să meditați și să vedeți cu ce ați greșit înaintea Domnului oricum eu personal și în vis și în realitate am trecut de lupi cei răi care mă hărțuiau Slava Domnului.
  Niciodată un proroc adevărat nu devine un proroc fals; niciodată adevărul nu se schimbă într-o minciună; niciodată un slujitor credincios şi adevărat nu devine un slujitor rău şi fals. La Dumnezeu totul este într-o rânduială desăvârşită: Lumina şi întunericul sunt despărţite; adevărul şi minciuna sunt separate. Fiecare sămânţă aduce rod după soiul ei şi „ după roadele lor îi veţi cunoaşte. ” Oricine este născut din Dumnezeu crede fiecare Cuvânt, fiecare făgăduinţă şi toate fecioarele înţelepte care se duc în întâmpinarea Mirelui nu se spurcă cu învăţături nebiblice - ele sunt Mireasa care a fost spălată în Sângele Mielului, sfinţită în Cuvântul Adevărului şi pecetluită prin Duhul Sfânt pentru ziua răscumpărării.

  RăspundețiȘtergere
 5. Fii mai concret anonimule. Eu am prieteni buni si acum lideri la mesaj si am avut timpuri frumoase impreuna cu multi. Nu neg.

  Nici ei nu neaga. Eu neg erorile din mesaj inclusiv ura si gandirea negativista si toxica mostenita de la Branham. Personal nu jignesc pe nimeni.

  Daca ma cunosti, stii bine ca nu e deloc stilul meu sa fac asta, in schimb iubesc sa sap in lucrurile adanci ale omului si ale lui Dumnezeu.

  RăspundețiȘtergere
 6. Lica eu cred ca ai sapat prea mult si ai ramas acolo in fundul gropi si nu stiu daca ar mai fi cineva care te-ar putea scoate de acolo?in schimb daca vei cauta greseli vei gasi la fiecare si fr Branham a zis ca e un om gresit daca cauti si in biblie vei gasi greseli de traducere dar cred ca Dumezeu nu ne-a lasat cu scopul asta pe pamant sa fim vanatori de greseli ?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Greşeală e când a zis Branham 700 în loc de 7000.

   Dar când a zis că Norul ăla e Cristos, si că a fost în el, nu e greşeală. E şi minciună. Şi e şi manipulare.

   Ca sute de alte astfel de minciuni în Mesaj

   Ștergere
  2. Nu ma intereseaza deloc ce crezi tu. Si sincer, chiar nu e treaba ta, daca mie imi place sa caut si sa inteleg lucrurile de valoare, care nu sunt la suprafata, ci sunt ascunse mai adanc.

   Oamenii de suprafata sunt superficiali, sunt slabi, sunt de proasta calitate. Nu imi place asta la oameni. Si daca ei adauga si putina religie la aia, atunci e clar.

   Dragul meu, daca tie iti place ramai asa de suprafata, e dreptul tau. Nu ii pasa nimanui oricum ce spui si ce faci tu.

   Daca ar avea dovezi corecte despre mesajul lui Branham ar putea sa "ma ajute" oricine, chiar si tu, dar nu cred ca se mai poate. Nu ca nu as fi dispus la corectare. Nu. Ci pentru ca am aflat ca Domnul Isus, Evanghelia, Cuvantul Lui si o inima sincera, imi sunt suficient pentru a beneficia de toate promisiunile lui Dumnezeu si de aici si pentru Imparatie.

   Nu exista nimic mai mult la oameni sau asa zisi profeti, secte, grupuri, idei, "revelatii", decat pot obtine de la Dumnezeu direct prin Domnul Isus.

   Mesajul nu are nimic superior sa imi ofere.

   "In El avem totul deplin" spune Pavel. Daca intelegi asta, te poti salva singur din intunerecul branhamist.

   Cand afla oamenii asta, ei afla ca nici o fiinta umana nu are nevoie de un mesaj plagiat, un profet nevrotic isteric, care minte care anunta mileniul in 1977 care face fals in declaratii, care deformeaza si perverteste Cuvantul numai ca sa se puna pe sine in fata si care este dovedit ca ii duce pe oameni in ratacire.

   Nu am cautat greseli personale niciodata in mod special la Branham, de ex -ca Branham nu vorbea corect gramatica, sau ca a facut evaziune fiscala de zeci de mii de dolari, sau ca isi batea copiii violent, ca invatat pe frati cum sa isi bata sotiile cu scandura, sau ca isi facea bradulet de Craciun dar interzicea asta la altii, etc.- nu m-am legat de astea - dar nici nu trebuie sa lasi minciuna invataturilor din mesaj sa iti acapareze credinta si viata.

   Una este sa verifici invatatura si gandirea cuiva si sa o critici si alta e sa te iei de el personal sa il jignesti sau sa il barfesti sa ii vnez greseli. Asta nu e voie, clar, dar prima varianta este chiar poruncita de Dumnezeu. Suntem obligati sa cercetam asa cum constinita ne dicteaza nu cum ii convine sau nu unui sau altuia.

   Iar daca vorbim de greseli, voi sunteti cei care cautati greseli la oameni, la biserici, la organizatii. Nu este pe planeta asta nimeni ca Branham si ca cei care il urmeaza in privinta asta.

   1 Cor 2:11. "In adevar, cine dintre oameni cunoaste lucrurile omului, afara de duhul omului care este in el? Tot asa, nimeni nu cunoaste lucrurile lui Dumnezeu, afara de Duhul lui Dumnezeu."

   Chiar Branham spune ca omul care sapa adanc, va gasi comori mari, folosind versetul acesta din Corinteni. Branham a avut dreptate aici. E vorba de a decide si accepta sa gandesti profund lucrurile din propria ta viata si din ceea ce studiezi, citesti auzi, vezi.

   E alegerea mea, da-mi voie sa fiu asa cum sunt si nu cum vrei tu sau altii sa ma faca. Imi place in pielea mea, cu toate imperfectiunile mele.

   Lucrez la mine si sunt tot mai ok, tot mai bun. Mana Olarului nu da gres. Eu mai dau gres, dar ma corectez. Dar si asta, este viata mea in care tu nu ai dreptul sa te bagi si nici eu in a ta.

   Hai sa iti zic ceva care te poate ajuta. Invatati odata sa lasati oamenii sa fie asa cum sunt, originali, nu sa fie cum vreti voi, sau Branham vrea.

   Ștergere
  3. (continuare)

   Nu realizati poate, nu vreti asta intentionat rau, dar prin felul vostru de a vorbi si gandi, vreti sa ii faceti pe oameni sa devina "altii", adica falsi, daca nu ii lasati sa fie asa cum Dumnezeu i-a facut.

   Vreti ca oamenii sa fie cum vreti voi sa fie,sau cum voi ati inteles ca trebuie sa fie. De ce? Nu aveti acest drept.

   Lasa omul sa fie original. Si de la acest punct, daca ai tu ceva valori personale, sa pui ceva valori si in el, care sa il ajute candva in viata. Daca vrea sa accepte bine daca nu la fel bine. El nu e obligat fata de tine.

   Omule draga, suntem in anul 2015, omenirea a evoluat, lasati deoparte mentalitatea comunista superficiala care doreste sa ii faca pe oameni la fel, cum vrea altul sa fie.

   Dati voie oamenilor sa fie cine sunt ei cu adevarat si daca ii puteti ajuta cu ceva, faceti-o. Daca nu vor, lasati oamenii in pace. Incetati cu jignirile, cu etichetarile, cu atacurile.

   Serios, arata mizerabil, sa fiti tot asa ca acum 30 de ani. Lucrati la voi insiva. Criticati-va pe voi insiva. Dati-va voua insiva sfaturi.

   Reformati-va odata, pentru numele lui Dumnezeu, daca vreti sa dovediti ceva.
   Asta este dovada ca iubiti pe Dumnezeu si ca aveti dragoste de frati si iubirea de oameni.

   Ștergere
  4. Foarte bun articolul, frate Abel ! Domnul sa te intareasca si asteptam si alte articole interesante ! Eu nu prea mai am timp, si nici nervii necesari , asa ca am rarit cautarile ! Cineva spunea : "Daca vezi ca ai facut o greseala nu te opri sa plangi, du-te mai departe incearca sa nu o mai faci si si nu te mai uita inapoi" !
   Asa ca incerc sa stau cat mai departe de Branhamism si sa ma apropiu cat mai mult de Domnul !

   Ștergere
  5. Mulţumesc, frate Adi. Şi eu aştept să găsesc subiecte sau materiale noi despre care să pot scrie ceva interesant. În principiu s-a cam expus cea mai mare parte a "Mesajului" şi ce stă în spatele acestuia. Din când în când mai intră un peşte mare în plasă, ca şi predica asta a lui Chad Lamb.

   În rest, şi eu am scos aceste lucruri complet din viaţa mea şi nici nu m-aş mai uita înapoi la ele, că nu mă mai interesează. Nu ştiu cât de mult timp voi mai participa cu articole şi comentarii, deocamdată sunt într-o stare de tranzit, până când voi schimba cu totul atât calea cât şi ţinta pe care doresc să o ating în viaţa aceasta.

   Domnul să te binecuvânteze şi pe tine, să te întărească în tot ceea ce faci, să te păzească şi să te călăuzească în toate cărările vieţii tale şi să îţi dea pace!

   ABEL

   Ștergere
  6. Poate scrii ceva si despre robul credincios. Daca ai dispozitia necesara bineinteles.Ar fi interesant sa vad ce parere ai despre aceasta pretentie a lui E.Frank de a se crede ""unicul insarcinat cu voce directa de pe intreg mapamondul"".

   Eu cred ca trebuie sa mai ramaneti pe aici tu ,Lica ,Adi si altii....Nu de alta dar acum incep provocarile,cand tot mai multi branhamisti de peste ocean si din Romania vad ca au trait si au invatat o minciuna cu pretentie de revelatie,descoperire...etc.

   Ștergere
  7. Buna idee. Trebuie sa caut ceva materiale, pentru ca a trecut ceva vreme de cand nu am mai avut legatura cu Frank(istii). Stiu ca Frank il contrazice in cartile lui in multe locuri pe Branham. In rest, pot sa scriu despre experientele mele cu anumiti oameni din aceasta grupare.

   Ștergere
  8. http://www.evanghelia.ro/ewald_frank.php
   Gasesti aici invataturi impotriva mesajului.

   Ștergere
  9. Aici sunt adunate vreo 11 contradictii clare intre Frank si Branham.

   http://www.bethelthehouseofgod.net/book12/chapter4.html

   Frate, te descurci cu engleza, sau sa facem un articol pe subiectul asta?

   Tin sa mai mentionez, ca Bruce Dalton, cel care a scris astea, nu este tocmai un "sfânt" printre cei de la Mesaj. El a atacat ani sau zeci de ani la rand pe mai toti predicatorii Mesajului si i-a facut eretici si in toate felurile. Ce sa zic, are mostenit si el trasaturile lui Branham.

   In cazul lui Frank insa, ce scrie acolo este adevarat. Cine a citit cartea "Apocalipsa, o carte cu 7 peceti?" de pe pagina amitita de fr. Adi, si se stie cat de cat cu Mesajul, le poate verifica. Asa este, sunt minim 11 contraziceri vadite, mai sunt si in alte parti, dar nu mai le stiu nici eu.

   Shalom
   ABEL

   Ștergere
  10. mai sa fie? sa adunat sfanta treime"lica(datan)ady(abiram)si abel(core) oamenii care sau impotrivit profetului din timpul lor.si o intrebare Lica pt tine stiu ca iuda la vandut pe fiul omului din acel timp numit ISUS HRISTOS cu 30 de argintii dar tu cu cati arginti ai vandut tu pe fiul omului din timpul nostru william marrion branham?

   Ștergere
  11. Tu te auzi ce scri? Cum poti sa-l compari pe mincinosul de Branham, cu Isus?
   Daca ai avea putin creier ai raspunde la intrebarile puse pe acest blog (si pe altele) apoi ai veni cu dovezi ca sa demonstrezi greseala noastra ! In schimb vi doar cu bla-bla-bla !

   Ștergere
  12. Mai sa fie? Esti boala si prostia intrupata. Te chinuie rau bolile mintale Branhamistule. Esti in eroare cu tablourile. Roaga-te ca nu mai ai multe sperante.

   Ștergere
  13. Nu stiti nimic, e sfanta patrime, nu treime. Abel e cu Dual-Core (mai are si pa Cain in spate)...

   Ștergere
  14. Acest fiul al omului pe care papagalii de branhamisti il numesc Branham ,sa rugat acestei sfinte treimi ,pe care ei o huiduie . Indirect il huiduiti si pe Branham ,dar sunteti prea idolatrii si intunecati sa va dati seama de asta.

   Ștergere
  15. E buna asta cu Dual-Core. :)). Ce mai pot sa zic?Daca vrei poti sa scrii despre experientele tale din gruparea lui E.Frank. As fi curios sa citesc si despre apucaturile lor,nu doar despre ale branhamistilor. In privinta teoriei cu "'robul credincios care e unic pe Terra"" ,un Anonim a dat bine exemplu cu Pavel si Petru care scriu despre ei insisi ca fiind ""robi ai lui Dumnezeu"" la inceputul epistolelor. Si nici unul nu sa legat de slujba celuilalt reducand-o la zero . Doar Frank face asta cu alti robi de pe Pamant care predica Evanghelia .

   Deci se poate sa existe mai multi robi pe Pamant. Pavel si Petru sunt un bun exemplu in acest caz.Cred ca lui Frank i-a cam scapat detaliul acesta .

   Ștergere
  16. Aceste poezii plicticoase si expirate si nebiblice si rautacioase cu Iuda si Core, etc nu fac decat sa confirme disperarea voastra din lipsa argumentelor biblice asupra subiectelor ridicate in acest blog.

   Trebuie sa fie groaznic pentru o miscare, grup, etc sa aiba ca dovezi, jignirea si injosirea oponentilor in discutie.

   Arata goliciunea ideilor sectei respective, lipsa maturitatii, lipsa de iubire si bunatate crestina.

   Draga branhamistule, ceea ce ai scris despre noi, arata cine esti tu cu adevarat, nu cine suntem noi. Esti la limita de jos a umanitatii. Ma rog sa te trezesti.

   Ștergere
  17. Nu nu mai atat, ci i-a cuprins si lasitatea. Tocmai ei, care nu cu mult timp in urma tipau in gura mare la anonimi, nu au curajul sa se mai semneze. De parca nu i-am cunoaste cine sunt...

   Eu ma semnez:
   Dual-Core

   Ștergere
  18. GRESEALA e cand spui ca pamantul e patrat, femeia are o coasta in plus fata de barbat, piramida din egipt nu are umbra, o viziune reala te lasa fara puls cateva ore, corpul uman este facut din 80 la suta apa si petrol, unui inger cu viteza lumini iar trebuie de pe marte pe pamant cateva miliarde de ani, sangele evreiesc este cel mai curat, isus a avut o haina albastra la botezul cu ioan, eva avea parul blond ,masina fara sofer exista inca din 1963......lista e ENORMA, si hai sa le consideram greseli

   dar, daca te consideri UN SUPERPROFET AL NEAMULUI, UN NOU MIJLOCITOR , AI REVELATII SI DESCOPERIRI MAI MARI DECAT SCRIPTURIILE, MESAJUL TAU E HARTA SPRE RAPIRE, PROFETESTI MINCIUNI, DAI INVATATURI FALSE, SPELI CREIERELE OAMENILOR LESNE CREZATORI, MANIPULEZI PRIN FRICA OAMENII, ACUZI SI IJOSESTI SEMENI PENTRU CARE A MRIT HRISTOS.......atunci scuzama , nu prea cunosti bine TOT mesajul, si nu intelegi scripturile

   Ștergere
 7. Mai e si unu-doi anonimi, mai e Simeone, Viorel, suntem o echipa faina si tare.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Este foarte greu sa confrunti minciuna, haosul, eroarea, falsul si sa identifici specific si clar si obiectiv un profet puternic fals.

   Mai intai trebuie sa iesi de sub domnia fricii de a cerceta. Trebuie sa fii sigur ca nimeni nu este mai presus de Dumnezeu.

   Apoi sa ai curaj sa spui ce gandesti si sa iti exprimi indoielile.

   Ștergere
 8. Haideţi Branhamiştilor să discutăm despre Nor şi despre "Ce este minciuna de pe munte?"

  V-am arătat aici 19 argumentele ale oaiei prea-înţelepte de la BCF. Pe care din ele (nu) le-aţi înţeles? V-aţi dat mari cu predica baciului american, aţi tradus-o în română şi aţi crezut că o sa-i "spargeţi pe toţi" cu ea? De ce v-aţi dezumflat dintr-o dată?

  Unde sunteţi voi branhamiştii de elită, unde vă e "descoperirea"? Sau vă simţiţi descoperiţi şi în pielea goală? V-aţi ascuns după nişte frunze de anonimat? Aloooo? Trezirea. Sau vreţi să mai dormitaţi încă 50 de ani până când va răsări o lumină mai deşteaptă cu o altă interpretare şi mai năstruşnică? (from the West, of course)

  Ce mai "Mireasă" sunteţi voi? Mireasa lui Branham sau a lui Frank? Cine e pentru Chad Lamb să ridice mâna? Halal biruitori. V-aţi ascuns după fustele celor ce vă spală creierul. Acum că aceştia au rămas fără ele vă ascundeţi în anonimat? De acolo vreţi voi să judecaţi lumea? Vai de voi, amărâţilor, aşa vreţi să manifestaţi voi "Tragerea a treia"? Voi vă daţi mari că sunteţi "Mireasa Cuvant" şi manifestarea "Cuvântul Vorbit"? Hahaha, păi voi deocamdată nu sunteţi în stare decât să împroşcaţi cu răhăţel moale...

  Păi ori sunteţi branhamişti, ori nu sunteţi? Ce aşteptaţi? Să ne înghită pământul? Să învie "Sfântu Ilie" şi să ne trăznească pe toţi cu Sabia Regelui? Sau să ne mânânce urşii în pădure?

  Mergeţi de-aici şi căutaţi-o mai degrabă pe Scufiţa Roşie din pădure. Sau pe cei 7 pitici, că să rămânem într-un limbaj ce vă place mult. Treceţi de primii 6 şi voribiţi doar cu al 7-lea pitic. El e cel mai important, piticul lui Dumnezeu pentru epoca voastră. Şi când o să vă fluiere din fluierul fermecat, veţi fi dintr-o dată transformaţi... Dacă în pădure vă ies în cale şi 7 veveriţe, este semn că sunteţi pe linie. Împuşcaţi-le. Ce, nu aveţi puşcă? Ghinion!

  Apropo:
  Casa picilor se numeşte OSPICIU. Acolo puteţi primi ajutor... Cei de acolo sigur vă vor asculta cu plăcere. Aici însă doar vă pierdeţi vremea...

  __________________________________
  ABEL - CORE-DUO + 2 GB de Abi-RAM

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cum ati spus mai sus..., poate incercati cu ajutorul Domnului sa scrieti un articol si despre monopolul care a fost pus pe "robul credincions".


   Cum a speculat Frank singularul (rob) din Matei 24:45

   Putem Incepe cu pluralul; robi, deoarece e in contradictie cu pretentiile lui Frank
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Căci noi nu ne propovăduim pe noi înşine, ci pe Domnul Hristos Isus. Noi suntem robii voştri, pentru Isus.

   Căci Dumnezeu, care a zis: "Să lumineze lumina din întuneric", ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos.

   Comoara aceasta o purtăm în nişte vase de lut, pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu, şi nu de la noi. 2 Cor. 4

   Rezultatul:
   Cei ce propovaduiesc pe Domnul Isus sunt robi.   Domnul Isus Hristos sa va binecuvanteze!


   -------------------------------------------------
   SIMEONE - DUAL-CORE, 4 Giga-tone hrana de la "robul credincions" din Germania, Hitler, Lenin, Ștalin, Mercedes, Opel, Intel, AMD, Gorbaciov, etc... Global players, global prayers, global church...,
   dual-core, dual-layers, Seagate, Sony, Papi-papi, fresh food..., WMB, BMW..., etc...

   Ștergere
  2. Eeeee frate, păi spune aşa. Dacă e BMW, atunci că fie :)

   Voi scrie unul sau două articole despre Frank. Dar poate să dureze un pic, căci mă mai ocup şi de alte cele...

   Într-un articol voi arăta "Ereziile" lui Frank vizavi de Mesaj şi într-un alt articol voi deşira câteva experienţe şi impresii personale.

   ABELCORE
   Multă pace!

   Ștergere
  3. Auzi acolo, a spus odată un branhamist următoarele de la amvon:

   "Am avut odată o discuţie cu unul de-ai lui Frank.
   El m-a întrebat 'Frate, tu pe ce linie eşti?'
   Eu i-am răspuns: 'Frate eu nu sunt pe nici o linie, eu sunt pe Cale. Că pe linie te calcă trenu'"

   Tare sau?

   CORE²

   Ștergere
  4. Nu am scris mai sus despre Scufiţa Roşie şi cei 7 pitici ca să bat un pic câmpii.

   Biblia, când foloseşte PILDE, nu descrie FAPTE REALE, care trebuie să fie înţelese LITERAL. Tot aşa sunt şi poveştile cu pitici, capra cu trei iezi sau cei trei purceluşi. Ele totuşi nu sunt "poveşti", noi le spunem copiilor pentru ca ei să TRAGĂ ÎNVĂŢĂTURĂ din ele. Realitatea tipologică există cu siguranţă.

   Acum, greşeala lui Frank şi a lui Branham este atunci când ei aplică un model (arhetip) psihologic la persoanele lor. Nu asta ar fi rău, ci că le aplică NUMAI LOR

   Aceste Pilde Biblice nu sunt reale dpdv faptic, cu alte cuvinte, nu există UN rob credincios care a făcut şi n-a făcut... Totuşi ele sunt reale, căci COMPORTAMENTUL, sau POTENŢIALUL PSIHOLOGIC, sau TRĂSĂTURILE "Robului Credincios" sunt reale, sunt prezente în toţi dintre noi.

   Deci dacă oamenii vor să se identifice cu MODELUL unei pilde, ar trebui să se identifice şi cu Albă ca Zăpada sau Prâslea cel Voinic. De aceea i-am trimis pe prietenii noştri în pădure să caute pitici şi veveriţe.

   Să luăm altă pildă, şi anume cea a "Fiului Risipitor" şi o să ne dăm seama mai bine. Eu nu ştiu, dacă vreodată povestea s-a întâmplat literal exact aşa cum e descrisă. Dar nici nu e important dacă e real sau nu. Dar pentru cei mai mulţi dintre noi, ce scire acolo reprezintă o realitate personală. Acum închipuiţi-vă, ce slabi de minte am fi, dacă am zice "Eu şi numai eu sunt Fiul Risipitor" sau Această Scriptură este numai pentrui mine

   Aşa că staţi liniştiţi, relaxaţi-vă, că mai sunt şi alţi robi în Biblie, pe lângă Ewald Frank.

   Shalom
   ABEL

   Ștergere
  5. Corect spus.

   Pentru a invata oamenii se face asa cum zici insa, pentru a-i manipula pe oameni Branham si altii au plasat o "exclusivitate" pe respectivul verset si au declarat propria varianta.

   Bietii oameni vad ca ceva-ceva e scris, nu pot nega, si asa pica in latul vanatorului (de veverite si bivolii africani).

   Ștergere
  6. o intrebare sa zicem ca noi care pretindem ca suntem cu mesajul iesim afara din invatatura asta unde ne indrumi sa mergem LICA ?ca nu cred ca ar fi bine sa stam acasa trebuie sa avem partasie undeva?

   Ștergere
  7. numai spuneti ca frank este robul credincios si cred ca este ROBOTUL CREDINCIOS

   Ștergere
  8. Abel e tare gluma aia.Dar defapt numa` gluma nu este,ci exprima un adevar care ar trebui sa predomine in vietile branhamistilor,frankistilor . A fi pe Cale inseamna a trai adevarurile Evangheliei si a ne duce mantuirea pana la capat,dupa cum scrie Pavel. Nu a da altora in cap cu teoriile lui Branham care nici macar NU ERAU ALE LUI ,CI AU FOST IMPRUMUTATE DE LA ALTII. Mesajul si sclavii lui pot fi sintetizati intr-o fraza foarte scurta: "" Fratele Branham a adus descoperirea ,si eu ma simt bine ca am descoperirea i-ar voi nu o aveti si sunteti rataciti"". Asta e crestinism original restaurat? Cred ca glumiti branhamistilor,sau sunteti extrem de limitati si intunecati spiritual.

   Ștergere
  9. Iti raspund cat pot de repede.

   Ștergere
 9. V-as indemna sa cititi cartile Parintelui Arsenie Boca, daca nu stiti incotro sa va indreptati si nu numai in acest caz. Ofera cea mai buna hrana duhovniceasca pe care o puteti primi, pe langa Biblie. Le puteti gasi si pe internet ca si pdf-uri sau format audio pe youtube. Si doar din curiozitate ati putea sa incercati sa cititi una dintre carti. O zi frumoasa si binecuvantata tuturor

  RăspundețiȘtergere
 10. e curios? branham a facut semne si minuni cat a trait, la mormantul lui arsenie boca se fac semne si minuni dupa moartea lui bine ca nu mai trimis la moastele sfintei paraschieva? iar eu am cerut lui LICA sa ma indrume.va multumesc si o zi buna in continuare

  RăspundețiȘtergere
 11. Nu trebuie sa "va duceti" nicaieri. Daca sunteti deschisi si primitori pentru lucruri noi, voi le veti atrage spre voi, pe cele care vi se potrivesc coua cel mai bine. Pentru unii poate fi parintele Arsenie, pentru altii alte surse. Un om intelept poate invata de la oricine.

  Asa ca nu voi trebuie sa "va duceti", ci voi atrageti lucrurile spre voi, fiecare in felul lui, dupa nivelul sau de experienta si de dezvoltare. Daca te gandesti sa iesi de la Mesaj si vrei sa cauti altceva ca inlocuire, esti un cautator si poate te vei indrepta inrtr-o directie gresita. Fii deschis pentru alte experiente si cunostiinte noi, citeste carti, urmareste documentare si emisiuni despre dezvoltare personala si spirituala. Librariile si internetul e arhiplin de ele. Apoi du-te inauntrul tau si vezi care lucruri ti se potrivesc cel mai bine. Mergi inainte, cauta sa te dezvolti in primul rand ca om. Eu nu sunt de parere ca omul matur are nevoie de un "pastor" care sa-i spuna la fiecare pas ce are de facut si ce nu. Aceste lucruri sunt bune, pentru copii, pana cand acestia cresc.

  Iuibeste pe Dumnezeu din toata inima ta si pe aproapele tau ca pe tine insuti. Incearca sa fii un om mai bun, fii nu doar "inaltat spiritual" ci si cu "picioarele pe pamant". Fii tolerant cu cei care nu sunt de aceeasi credinta cu tine, nu ii dispretui sau considera mai prejos, doar penru ca sunt altfel. Fiecare din noi este altfel, este unic. Traieste o viata in echilibru si armonie, cu tine, cu semenii tai si cu natura.

  Shalom
  ABEL

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ai dreptate Abel.Asa gandesc si eu.Nu trebuie sa mergem niciunde ci doar in noi insine ,sa ne cautam fiecare calea personala.Nu trebuie sa fim obsedati de proroci,manastiri,calugari si inchinare la ingeri. Domnul Isus Hristos ne spune sa intram in odaita noastra si sa ne rugam Tatalui ,si El ne va vedea si ne va rasplatii. Fiecare dintre noi este un templul al lui Dumnezeu unde poate locui Duhul Sfant adica puterea si forta divina ,care ne transforma si ne face sa manifestem virtutiile dumnezeieisti adica cele 9 roade ale Duhului Sfant.

   Sunt destui pastori la mesaj si in frankism care nu fac altceva decat sa loveasca in altii.Nu stiu sa zideasca fiindca nu vor sa zideasca.Pe ei ii intereseaza doar sa isi impuna regulile in adunarile lor. Sunt o adunatura de rataciti si intunecati. Dupa cum vorbesc cu altii nu sunt deloc fiii lui Dumnezeu ci mai degraba fii intunericului si a rautatii.

   Ștergere
 12. Nu inteleg de ce trebuie sa aveti atata rautate...doar am incercat sa ofer o perspectiva, nu am obligat pe nimeni la nimic. Nu am indrumat pe nimeni sa mearga la mormantul Parintelui Arsenie. Da, intr-adevar se fac minuni si dupa moartea lui, dar au fost foarte multe si in timpul vietii lui. Daca o sa citesti o sa afli mai multe. Te-am indemnat sa citesti pt a vedea si un alt fel de a invata oamenii cum sa il tina pe Isus cat mai aproape de inima lor, pt a vedea ceva frumos si plin de iubire, care ne invata atat iubirea fata de oameni cat si cea fata de Dumnezeu. E un mod bun de a te indeparta de urletele, amenintarile, minciunile si prefacatoriile lui Branham. Imi cer scuze daca te-am deranjat pt ca ti-am raspuns cu acel comentariu, dar totul a fost cu o intentie buna.

  RăspundețiȘtergere
 13. Nu este nici un fel de rautate arsenie ca si branham a murit dar ISUS HRISTOS ESTE VIU eu cred ca oriunde ma voi duce voi gasi oamenii interesati de ei si am vazut suficentii de multii in anumite denominatiunii interesatii de politica si de altele dar mai putin de oameni eu i-au un alt lucru ce scrie aici Psalmi 139:24  Vezi dacă Sunt pe o cale rea, şi du-mă pe calea veşniciei! si mai cred un lucru mantuirea este personala si nu a fost data vreunui cult religios sau vreunui om oricum sar numi el.eu raman la aceste cuvine si imi cer iertare daca am gresit fata de cineva si zic ca Domnul Isus sa ne lumineze si se ne binecuvinteze.Amin

  RăspundețiȘtergere
 14. Cred ca e important sa apartii unei comunitati crestine sanatoase, organizate si care isi cunoaste scopul si misiunea.

  Orice grup, adunare, organizatie sanatoasa care predica Biblia si pune pe Isus ca Fiul lui Dumnezeu si Domnul Insusi mi se pare ok.

  Detaliile si explicatiile nici la mesaj nu sunt la fel. Asa ca nu asta este important, ci sanatatea invataturilor de baza, de viata, si dinamica Duhului Sfant care nu este doar vindecare si vb in limbi ci mult mult mai diversa si bogata.

  Nu este obligatoriu. Dar dupa parerea mea, omul este facut sa fie sociabil si un primitor si datator de valori. Singur nu iti poti implini destinul.

  Ascuns si izolat e ok sa fii un timp pentru ce ai nevoie. Cainta, crestere, reflectare, rugaciune, etc.

  Dar eu cred ca este nevoie de tine in societate, in lume, in biserici, daca tu ai credinta ca esti chemat sa iti inmultesti talantii.

  Umbla cu oameni mai buni decat tine si ajuta oamenii mai saraci si mai putin pregatiti ca tine. Sa faci ce iubesti si sa iubesti ce faci e secretul.

  Recent am ajutat o comunitate sa isi refaca conducerea. Au inteles cu greu dar a functionat. Orice lider trebuie sa aiba pe cineva mai sus, cuiva cui sa dea socoteala. In mesaj asa ceva nu se face. De aceea nu au propasire.

  Nu pot sfatui pe nimeni sa mearga la o adunare unde conduce un mic dictator care papa zeciuiala ani de zile dar o vizita la spital sau o evanghelizare nu tine veci.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ani de zile am auzit doar aceste cuvinte: Nu mai e timp pentru evanghelizare, oameni chemati afara din biserici vin ei singuri la noi,Domnul ii cheama direct, nu mai e nevoie sa-i cautam noi pe ei !
   Gresit, foarte gresit, imi dau seama ca am pierdut atatia ani din viata mea fara sa vorbesc nimanui despre Isus Hristos, crezand ca nu e nevoie !
   Cu ajutorul Domnului ma intorc definitiv in Romania si vreau sa organizez ceva foarte frumos cu sprijinul vostru si al celor care vor sa se implice, pentru ca numele lui Dumnezeu sa fie laudat.
   Am sa particip si acest an la "Festivalul Sperantei" aici in Belgia, si as dori sa fac asa ceva si in Romania. cred ca Lica stie despre ce vorbesc. Pentru mine ar fi o realizare foarte mare .
   Am decis ca daca vin in Romania sa ma implic in vizitarea copiilor de la orfelinat, vreau sa merg si la detinuti, la casa de batrani, si cu ajutorul Domnului sa pun in miscare o roata care nu se mai invarte de vre-o 20 de ani !

   Ștergere
  2. Adi, ma bucur enorm sa aud asa ceva. Nu auzi prea des asa ceva, stii bine si tu asta.

   Fie ca initiativa ta si vocea ta sa rasune in inimile noastre ca o chemare autentica, de a trece de la atata teorie religioasa, la practica, deoarece faptele legitimeaza credinta, nu brosurile lui Branham legitimeaza credinta noastra ci propriile noastre fapte.

   Eu abia astept sa vii, Adi.

   Romania este in nevoie. Romania trebuie ridicata si motivata, nu prin benzile lui Branham cu povesti imaginare, ci prin ceea ce a pus Dumnezeu in fiecare dintre noi.

   Domnul sa ajute pe fiecare.

   Ștergere
  3. Multumesc fr Lica si rugativa pentru mine si familia mea !

   Ștergere
  4. Felicitari frate Adi. Dumnezeu sa te binecuvanteze si sa iti dea izbanda si sataisfactie in tot ceea ce faci si fie ca multi oameni sa fie ajutati prin eforturile pe care le vei depune.

   Shalom
   ABEL

   Ștergere
 15. Aici aveti perfecta dreptate Lica si Adi ca noi ca oameni terbuie sa ne implicam in lucrarea Domnului si sa nu ne retragem ca melcul sub cochilie cea ce sunt multe grupari asa zise la mesaj care va spun sincer vecinii lor de bloc nici macar nu stiu ca acei oamenii sunt crestini doua trei famili in apartament cum ar putea intra cineva intra in mijlocul lor acesta este pacatul izolationismului

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. "" pacatul izolationismului "" :Asta e culpabilizare,etichetare negativa ,dupa parerea mea.

   Adunarea este doar pentru partasie ,nu sa asculti si sa crezi orbeste ceea ce spune pastorul sau altcineva.Calea care ti se potriveste ti-o descoperi tu insuti,nu se afla la vreun pastor sau in vreo adunare . Asta era ideea mea si cred ca si a lui Abel.

   Ștergere
  2. Din pacate "pestele se impute de la cap". Adica daca Pastorul invata asta in adunare, majoritatea oamenilor care asculta se conformeaza spuselor pastorului !
   In putine cazuri, oameni isi i-au responsabilitati impotriva invataturii pastorului !

   Ștergere
 16. Să nu părăsim* adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu** atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie†.
  * Fapte 2:42; Iuda 1:19; ** Rom 13:11; † Fil 4:5; 2 Pet 3:9; 2 Pet 3:11; 2 Pet 3:14;
  26 Căci, dacă* păcătuim cu voia, după** ce am primit cunoştinţa adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate,
  * Num 15:30; Evr 6:4; ** 2 Pet 2:20; 2 Pet 2:21;
  27 ci doar o aşteptare înfricoşată a judecăţii şi văpaia* unui foc care va mistui pe cei răzvrătiţi.

  Despre ce fel de adunare e vorba aici?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. 24 Şi, când vor ieşi, vor vedea trupurile moarte* ale oamenilor care s-au răzvrătit împotriva Mea, căci viermele** lor nu va muri şi focul lor nu se va stinge şi vor fi o pricină de groază pentru orice făptură.”

   E vorba de Adunarile Domnului.

   Ștergere
  2. fiecare lună* nouă şi în fiecare Sabat, va veni** orice făptură să se închine înaintea Mea, zice Domnul.
   * Zah 14:16; ** Ps 65:2;
   24 Şi, când vor ieşi, vor vedea trupurile moarte* ale oamenilor care s-au răzvrătit împotriva Mea, căci viermele** lor nu va muri şi focul lor nu se va stinge şi vor fi o pricină de groază pentru orice făptură.”

   Ștergere
  3. vad ca ADI vrea sa se implice intr-o lucrare daca le va spune oameniilor sa se pocaiasca probabil vor fi si botezatii dar asi fi curios unde iar indemna sa mearga ca doara undeva va trebui sa aibe partasie ca din cate inteleg voi sunteti prea sfintii si niciunde nu va gasiti locul totii rai doar noi bunii sa vede ca inca a mai ramas acea samanta care ati primit-o la inceput si nu suntetii cu nimic mai bunii ca branhamhistii si frankistii pe care ai judecatii atat de aspru vai de voi fariseii si corturarii fatarnicii mania lui Dumnezeu se va deslamtu-i in scurt timp daca veti continua tot asa

   Ștergere
  4. Dar de ce esti curios mereu de altii si nu de tine. Tu unde mergi in prezent? Toti au pacatuit si sunt lipsiti de slava lui Dumnezeu dar toti care se pocaiesc si cred in ISUS si Evanghelie -nu i mesaj si Branham- sunt curatiti. Ceilalti sunt murdari inca pentru ca Dumnezeu nu a dat nici pe Branham si nici mesajului lui ca sa fim salvati. Oricine nu merge la Crucea de la Golgota pentru a se curatii de pacat, traieste in murdarie si ajunge in iad cu tot cu asa zisele taine descoperite.
   Branhamist frankist tunetist nu conteaza numele liniei care apartii tu sigur ajungi in iad daca nu crezi ca ISUS este pretul total platit de Tatal ceresc pentru pacatul tau si salvarea ta.

   SALVATORUL ADEVARAT= DOMNUL ISUS HRISTOS
   MESAJUL ADEVARAT =EVANGHELIA, VESTEA BUNA, BIBLIA, CUVANTUL LUI DUMNEZEU
   SINGURA SOLUTIE IMPOTRIVA PACATULUI= SANGELE LUI ISUS
   SINGURA CALE SPRE CER= DOMNUL ISUS HRISTOS
   SINGURA POSIBILITATE LA CER= MARTURISIREA PACATELOR SINGURULUI MIJLOCITOR ISUS HRISTOS
   IERTARE, CURATIRE, ALBIRE = NUMAI PRIN JERTFA LUI ISUS
   ORICINE CREDE IN FIUL LUI DUMNEZEU, ARE VIATA.
   ORICINE CREDE IN EL NU VA TRAI IN INTUNEREC.

   Ștergere
  5. Doresc sa raspund "Anonimului" (28 aprilie 2015, 10:48) care ma intreba urmatoarele:"daca le va spune oameniilor sa se pocaiasca probabil vor fi si botezatii dar asi fi curios unde iar indemna sa mearga ca doara undeva va trebui sa aibe partasie".
   Doresc sa iti spuin urmatoarele:
   20 de ani am inteles crestinismul in felul Branhamist (adica doar la noie adevarul), insa am trecut prin viata prin cateva tari si prin cateva religii si am inceput in ultimul an sa citesc Biblia si sa studiez, nu doar sa citesc.
   Am inteles un lucru : Intr-o familie sunt mai multi copii si toti acei copii sunt nascuti dintr-o mama si acelasi tata ! Cu toate astea ei au un nume si un prenume, Numele e comun tuturor, insa prenumele este de fiecare data altul ! Si totusi nascuti din aceiasi parinti !
   Ce vreau sa spun cu aceasta ca Isus Hristos are un singur trup( toti crestinii de pe glob) doar ca noi nu ii stim, Biblia spune:
   Ioan 17:24 Tată* , vreau ca, acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă pe care Mi-ai dat-o Tu, fiindcă** Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii.
   25 Neprihănitule Tată, lumea* nu Te-a cunoscut, dar Eu** Te-am cunoscut şi aceştia† au cunoscut că Tu M-ai trimis.

   Aici Biblia nu se refera nici la Branhamisti, nici la penticostali, nici la baptisti si nici la vre-o alta religie. Biblia se refera la oricare dintre cei care au fost alesi de Dumnezeu (ei sunt cei care recunosc ca Dumnezeu la trimis pe Isus pentru mantuirea lor) din oricare cult sau organizatie ar face parte.
   Daca ar trebuii sa spun cuiva sa se boteze i-as spune ceea ce este scris in Biblie si anume sa se boteze in numele lui Isus Hristos. Si nu pentru ca Branham a invatat asta ci pentru ca scrie in Biblie.
   Eu unul nu as chema pe nimeni la credinta mea, ci l-as indemna sa mearga unde se simte el bine si unde poate avea partasie cu Dumnezeu ! Cred ca m-am cam saturat sa vad doar oameni care spun: "Hai la noi" ! ca apoi sa ii lase sa moara(spiritual) in biserica in care ia bagat !
   Cred ca Isus avea mare dreptate cand a spus:
   Matei 22:37 Isus i-a răspuns: „‘Să* iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău.’
   38 Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă.
   39 Iar a doua, asemenea ei, este: ‘Să* iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.’
   40 În aceste* două porunci se cuprinde toată Legea şi Prorocii.”

   Ștergere
  6. Si ce sa faca bietii oameni in branhamism? Sa venereze un Isus din Photosphop? Sau sa creada orbeste minciunile lui Branham ?

   ""Acolo unde sunt doi sau trei adunati in Numele Meu,acolo sunt si Eu"".

   ""Nu vreau sa stiu altceva intre voi decat pe Isus Hristos si pe El rastignit"". Ap Pavel.

   Ștergere

Omul intelept ataca idei, nu persoane. Asta este si legal si biblic.
Comentariile ce contin atacuri la persoana, defaimari, calomnieri, discriminari, rasism si limbajul neadecvat risca sa fie sterse.