marți, 6 octombrie 2015

Despre Comeată, Ploaie de Stele şi Lună de Sânge


Cineva a întrebat dacă este adevărat ce au scris cei de la VGR pe pagina lor cu privire la cele patru „Luni de Sânge”:Acum o sută şi câţiva ani, generaţia lui Caragiale se confrunta cu o „nebunie” similară, cauzată de apariţia unei comete şi a unei mari „ploi de stele”.


„Marea Ploaie de stele din 1833”

În scrierea sa „Un pedagog de şcoală nouă”, Caragiale îşi prezintă opinia vizavi de percepţia oamenilor asupra unor asemenea fenomene cereşti:


„Apăriţiunea comeatelor au esărţitat togheauna înrâurire asupra maselor populare, asupra prostimii, cu atâta mai mult că aceea apăriţiune au fost preţesă ghe bolizi, mecheori, aşteroizi, cari se arată ca o ploaie ghe steale...”

Deoarece, cu tot progresul ştiinţei moderne, prostimea nu a fost abolită, este încă nevoie de nişte meditaţii suplimentare (pentru cei care nu au luat bacul)...

1. Ce este o eclipsă?

O eclipsă de Lună are loc atunci când Soarele, Pământul şi Luna sunt pe o axă, iar Pământul se află în mijloc, împiedicând Luna de a fi iluminată de Soare.

În mod similar, o eclipsă de Soare are loc atunci când Luna se interpune între Pământ şi Soare, întunecând într-o oarecare măsură discul acestuia.

2. Când au loc eclipsele?

Eclipsa de Soare are loc doar la Lună nouă. Aceasta coincide întotdeauna cu începutul fiecărei luni din calendarul evreiesc, deoarece acesta este un calendar „luni-solar”.

Eclipsa de Lună are loc doar la Lună plină, respectiv la mijlocul unei luni din calendarul evreiesc.

Deoarece Pământul, Luna şi Soarele nu sunt în acelaşi plan ecliptic, nu fiecare Lună nouă sau Lună plină generează o eclipsă.

3. Ce sunt „Lunile de Sânge”?

Eclipsele de Lună pot fi parţiale, penumbrale sau totale, în funcţie de cât din suprafaţa Lunii este umbrită de Pământ. La o eclipsă totală, Luna este cu totul în umbra Pământului. Totuşi, Luna nu dispare complet, rămânând iluminată parţial de lumina roşie provenită prin difracţia luminii datorită atmosferii Pământului.

4. Ce este o „Lună Albastră” („Blue Moon”)?

O a doua Lună plină ce are loc într-o lună calendaristică (de obicei în data de 31)

5. Ce este o „Super-Lună”?

Distanţa dintre Pământ şi Lună nu este întotdeauna aceeaşi. Când Luna este cel mai aproape de Pământ, discul lunar apare cu circa 14% mai mare în diametru şi cu 30% mai strălucitor decât de obicei. Acest fenomen poate avea loc la Lună plină şi poate coincide cu o eclipsă totală, ca cea din noaptea de 28 Septembrie 2015. În cazul acesta, în general mass-media vorbeşte despre o „Super Lună de Sânge”, un fenomen ce are loc mai rar.

6. Ce este o Tetradă?

Nu toate eclipsele sunt totale şi prin urmare „Luni de sânge”, (deşi sângele nu are nici o legătură cu evenimente „sângeroase” în lume, sau apocaliptice, ci mai degrabă cu fenomene fizice, perfect explicabile, ale luminii.) Când au loc consecutiv patru eclipse totale, între care nu mai există eclipse de alt tip, se vorbeşte despre o „Tetradă” („Tetra” = patru). Deoarece nu la fiecare Lună plină este şi eclipsă, durata totală în care au loc cele patru eclipse totale se întinde de obicei pe un interval de 1,5 ani. Intervalul între două eclipse totale ale unei Tetrade este în general acelaşi, şase luni, fiind determinat de rotaţia Pământului în jurul Soarelui şi a Lunii în jurul Pământului.

7. Ce legătură este între Tetrade şi Israel?

Cum am menţionat deja, calendarul evreiesc este „luni-solar”, fiecare lună începând odată cu Lună nouă. Două din sărbătorile religioase, „Paştele” şi „Corturile”, sunt fixate la mijlocul lunilor întâi şi respectiv şapte. Ambele sărbători, pot aşadar coincide cu eclipsele de Lună. Iar între ele există şi exact acelaşi interval de şase luni, la fel ca şi intervalul între eclipsele unei Tetrade.Când există acelaşi şablon nu mai poate fi vorba de un „semn ceresc”

Excepţie: Dacă calendarul evreiesc ar fi strict lunar, cu câte 12 luni de câte 29-30 zile, anul ar avea 354 zile şi ar fi cu peste 11 zile mai scurt decât anul solar. Atunci, după doar 16 ani, sărbătorile ce trebuiau să se ţină primăvara (Paştele), se vor muta către toamnă. Şi cele de toamnă (Corturile) vor fi ţinute primăvara. Dar fiindcă aceste sărbători se raportează şi la anotimpuri (sărbătoarea „Primelor Roade” sau a „Spicelor”), o astfel de defazare nu este admisibilă. De aceea, calendarul evreiesc nu este doar lunar, ci şi solar (aşa zis „luni-solar”). Pentru a reuşi sincronizarea cu anotimpurile, în anul evreiesc se introduce cam tot la 3 ani o a 13-a lună suplimentară (similar cu ziua de 29 februarie din anul pe care în calendarele noastre îl denumim „an bisect”).

În cazul acesta de excepţie, între „Corturi” şi următorul „Paşte” sunt şapte luni, în loc de şase. Aceasta face ca numai primele două din cele patru eclipse ale unei Tetrade să coincidă exact cu sărbătorile evreieşti.Excepţia care face ca Tetradele evreieşti „perfecte” să fie foarte rare


8. Cât timp durează o eclipsă?

Durata celei mai lungi eclipse de Soare (faza totalităţii) calculată de NASA într-un interval de 12.000 ani este de 7 minute şi 29 secunde.

Durata maximă a fazei de totalitate a unei eclipse de Lună este 1h:45min.

9. Se pot vedea eclipsele din orice punct de pe pământ?

Absolut nu. Aria vizibilităţii eclipselor de Soare este foarte îngustă, ea fiind de fapt o fâşie lată de circa 150 km. Eclipsele de Lună se văd doar din emisfera întunecată a Pământului (pe timp de noapte).

10. A avut loc o eclipsă în ziua crucificării lui Isus?

Evanghelia relatează:

„De la ceasul al şaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată ţara.” (Matei 27:45)

Nu putea fi vorba de o eclipsă obişnuită de Soare, din cel puţin două motive:

A) Crucificarea a avut loc în timpul sărbătorii de „Paşte” evreiesc, deci la jumătatea lunii. Atunci sunt posibile doar eclipse de Lună. Cele de Soare au loc cu două săptămâni mai devreme, la începutul lunii evreieşti. (vezi punctul 2)

B) Nici o eclipsă de Soare nu durează trei ore, ci cel mult, 7 minute şi un pic...

Nu putea fi nici o eclipsă de Lună, din moment ce crucificarea avusese loc în timpul zilei (între orele 12-15). O eventuală eclipsă de Lună putea fi văzută doar în partea opusă a Pământului, nicidecum în plină zi în, aşa cum era la orele acelea în Europa şi Asia.

Acest eveniment menţionat în Evanghelie nu a avut nici o legătură cu mişcările naturale ale corpurilor cereşti din sistemul nostru solar. În Biblie este menţionat fie un eveniment „supranatural” (o intervenţie divină) , fie unul de natură „extra-terestră” (unii cred că o navă spaţială gigant, ce plutea deasupra pământului, a întunecat lumina Soarelui). Sau este pur şi simplu o figură de stil, un simbol al „întunecimii” spirituale în care se afla omenirea în acele ore de mare cumpănă.

11. Care este frecvenţa eclipselor de Lună şi a Tetradelor?

În tabelul de mai jos am însumat toate eclipsele de Lună, bazat pe calculele făcute de NASA. (Cine se îndoieşte de exactitatea datelor, să ţină cont că NASA a reuşit nu doar aterizarea pe Lună sau pe Marte, ci să ajungă şi până la limitele sistemului solar – planeta Pluto – şi să transmită imagini de calitate excelentă de acolo. Pentru a atinge asemenea performanţe sunt necesare calcule cu mult mai complexe decât cele ale banalelor eclipse).


O eclipsă totală de Lună în medie la fiecare 17 luni, devine cu timpul un eveniment banal şi fără importanţă pentru aproape orice om. Mai ales, dacă de fiecare dată este anunţată înainte, apoi difuzată peste tot la TV şi pe Internet.

Nici Tetradele nu sunt chiar rare, în medie există trei într-un secol. Dar există şi secole în care nu apare nici una. Secolul nostru (XXI) are nu mai puţin de 8 tetrade lunare.

Dintre toate Tetradele, sunt însă foarte puţine care coincid în totalitate cu cele patru sărbători evreieşti. Motivul a fost explicat la excepţia de la punctul 7, de vină sunt anii cu luna a 13-a adăugată, care face ca după cele două sărbători din primul an, ciclul sărbătorilor să nu se mai suprapună cu ciclul eclipselor.

În total, între anii 1 şi 2100 sunt/au fost doar 8 Tetrade ce coincid cu sărbătorile religioase evreieşti. Următoarea Tetradă de felul acesta va avea loc abia peste 500 ani, în anul 2582.

12. Sunt Tetradele „semne prevestitoare” pentru Israel?

Cum am văzut, eclipsele unei Tetrade cu intervalul lor de şase luni între ele, se pot încadra perfect în calendarul evreiesc, cu sărbătorile sale stabilite tot la intervale de şase luni. Acest lucru se întâmplă foarte rar, dar se întâmplă, atunci când anul evreiesc ce începe după a doua eclipsă (toamna), nu are 13 luni.

Să parcurgem cele 8 Tetrade şi să vedem ce relevanţă au avut pentru Israel?

anii 161/162:
- Nimic deosebit

anii 795/796:
- Nimic deosebit

anii 842/843:
- Nimic deosebit

anii 860/861:
- Nimic deosebit

anii 1493/1493:
- Se asociază cu Inchiziţia, dar aceasta a durat mai multe secole.

- Se mai asociază şi cu expulzarea evreilor din Spania (200.000), dar acest lucru a avut loc deja în 1492, înainte de aceste eclipse. „Luna de sânge” nu putea fi un semn pentru un lucru ce deja avusese loc

anii 1949/1950:
- Se asociază cu înfiinţarea statului Israel. Acesta însă fusese proclamat chiar cu un an înainte de prima eclipsă, în 1948.

anii 1967/1968:
- Se asociază cu războiul de „şase zile” din 1967. Cu siguranţă, orice război este o tragedie, dar putem numi o confruntare ce a durat şase zile, şi în care au murit mai puţin de 1000 de israelieni şi 15.000 de arabi „război”? Mă întreb, cum de „Tetrada de sânge” nu a „prevestit” şi marile nenorociri, cele două războaie mondiale sau „Holocaustul” celor 6.000.000 evrei?

anii 2014/2015:
- Până acum nimic deosebit. Rămâne de verificat, dacă acestea sunt „Semne în cer” sau doar simple fenomene astronomice....

13. Mai sunt şi alte „Semne cereşti”?

Evident, unii fundamentalişti evanghelici au identificat cel puţin 7: Diagrama speculaţiilor „cereşti”

Începând cu cometa ISON în 2013 şi până la ultima eclipsă din Septembrie 2015, nimic nu arată până acum că am fi în „Zona de Răpire”.

Între anii 2008-2010 un predicator al Mesajului din România, susţinea că trei eclipse de Soare, ce avuseseră loc trei ani la rând, fiecare din ele în aceeaşi zi a calendarului evreiesc (1 Av), zi ce coincide cu moartea marelui preot Aaron, anunţă revenirea Marelui Preot Isus.

În 1997, Ewald Frank vedea în cometa Hale-Bop un alt semn că trăim „ultimele minute” pe ceasul lui Dumnezeu şi că „răpirea e iminentă”.

Pentru Branham, o singură eclipsă totală de Lună ce avusese loc cu ocazia vizitei Papei la Ierusalim, prevestea deja sfârşitul veacului... Dintr-un fenomen natural simplu, în care Luna este tot mai mult întunecată de umbra Pământului, el a creat o învăţătură stranie, potrivit căreia, Biserica îşi pierde tot mai mult din lumina revelaţiei divine. Şi precum Luna îşi recapătă lumina atunci când iese din zona de umbră, tot aşa şi secta lui Branham primeşte revelaţia pură şi nealterată, direct de la Dumnezeu prin mesagerul său...

14. Ce legătură are Papa cu eclipsele?

Nu cea speculată de fanaticii religioşi. Eclipsele sunt predictibile şi calculate cu mii de ani mai înainte. În vechime, dar şi în timpul prezent, mulţi împăraţi, generali, papi, dar şi oameni simpli se lăsau ghidaţi de astrologi şi de ciclurile Lunii. Poate că Papa îşi programează vizitele în „Ţara Sfântă” în funcţie de sărbătorile religioase, aşa că nu e de mirare dacă îl prinde eclipsa în Israel.

Nu înţeleg logica lui Branham şi a fundamentaliştilor „creştini” ce se uită după eclipse în zile de sărbători evreieşti, dar în acelaşi timp susţin că „Luna este un simbol pentru Biserică”. 

Dacă nici Luna, nici Soarele nu s-au sinchisit să se întunece (în mod firesc, predictibil) cu ocazia celor două războaie mondiale, şi nici măcar la crucificarea lui Isus, de ce ar face aceasta pentru a prevesti „Răpirea” sau a doua Lui venire pentru Biserică?

Mai mult decât atât, eu dacă aş fi Papa, Putin, Netanyahu sau Obama, mi-aş programa toate evenimentele mondiale tocmai în zilele cu eclipsă, nu pentru că aş fi superstiţios în ce priveşte astrele, ci doar pentru a le da mai mult de furcă nebunilor şi conspiraţioniştilor. :)

Concluziune

Pentru a nu risca să scriu un articol interminabil, îl las pe distinsul pedagog al lui Caragiale să aibă ultimul cuvânt:

„Mereţi acasă şi spuneţi tată-tău şi mumi-ti, reşpective părinţilor voştri ignoranţi, să nu mai fie neghiobi să aibă frică ghe fignis munghi [sfârşitul lumii], că cine crede în superstiţiuni devine ridiculos faţă cu ştiinţă şi merită ghespreţăluit.”


13 comentarii:

 1. Multumesc pentru articol Abel.

  Desi stiam ca oamenii slabi la minte de la mesaj mereu si mereu, de zeci de ani, au tinut in frica si tensiune adunarea cu preziceri mincinoase acum inteleg mai clar lucrurile.

  Domnule, oamenii astia nu au ce face decat sa transmita fricile lor si temerile conspirationiste altora crezand ca asa oamenii sunt mai pocaiti. Doamne, cata micime, cate nebunie, cate prostie si ingustime in mintea lor.

  Branham asta a otravit totul. Gandirea noastra, emotiile, sentimentele, vorbirea, tot. A lasat una dintre cela mai catastrofale mosteniri adunarilor care il urmeaza.

  Abel, crede-ma sunt extrem de multumitor ca am iesit afara din inchisoarea lor, a mentalitatii asteia de semanare a fricii si manipularii emotionale. Inchisoarea spirituala branhamista si frankista sunt printre cele mai rele inchisori din crestinism.

  Exista atata mult bine de facut unei lumi care are multe suferinte, atatea nevoi iar sectele astea in loc sa contribuie cu ceva bun, ca sa implineasca cuvintele Domnului, ei pierd ani si zeci de ani pretiosi cu aceste toxine diabolice.

  Mintea slaba le da aceste lucruri, sa nu aiba timp si motivatie pentru lucrurile bune, poruncite de insusi Domnul si de sfintii apostoli.

  Ei nu realizeaza ca nimic din ce spun si fac zi de zi nu ii creste si nu ii face mai buni ca sa poata ajunge la "rapire". Nici o idee din mesaj explicata mai bine sau mai putin bine, nu are nici un rol hotarator in planul lui Dumnezeu. In schimb a trai, a ne corecta, si a face ce Domnul ne cere, este totul.

  Eu am studiat si leadershipul comunitar iar ca observator si evaluator vad clar ca evolutie ZERO. Crestere, maturizare ZERO. Imbunatire relatii intre ei ZERO. Imbunatatire contributie la societate ZERO.
  AU ZERO PE TOATE PLANURILE. Statura lor nu este decat un mare ZERO. Tot ce au se numeste PRETENTIE PERSONALA AROGANTA. Atat. In rest nimic, nimic, nimic.

  Dimpotriva, unii dintre ei sunt mai rai acum, decat au fost oricand vreodata. Ei nu au nici o legatura nici cu Dumnezeu, nici o relatie personala cu Domnul Isus si nici macar o calauzire a Duhului Sfant.

  In final despre ce tot vorbesc ei acolo si promoveaza mereu?

  DESPRE NON VALORI.

  RăspundețiȘtergere
 2. Si eu ma bucur ENORM pentru ca am reusit sa ies din inchisoarea mintii lui Branham si a "alcolitilor" lui. Ii sunt recunoscator lui Dumnezeu pentru a doua sansa, o viata noua, in libertate, fara frica, stres si constrangere.

  ABEL

  RăspundețiȘtergere
 3. Dar cum ati ajuns sa fiti dependenti de Branhm asta? Ce a fost asa de captivant la el la inceput?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Buna Cherie. Bine ai venit. Cred ca te-am citit pe blogul lui Nelu Dascal, da?

   Pana scrie Abel ce doreste, te "ajut" si eu putin, acum beau cafeaua si am un pic de timp.

   Branham a avut succes in vindecarile "divine" si evanghelizari in anii 40-50.

   A avut la inceput o pozitie mai smerita, mai calda, mai apropiata de sufletul oamenilor. Probabil de aceea ne-a placut atat de mult. Ne-a atras semnele si minunile si emotional in prima faza.

   Dependenta si apetitul nostru pentru "supranatural" a fost probabil factorul major. Asa ne-a captivat. A fost diferit, sau a parut mult diferit fata de altii.

   Acum inteleg ca "a fi diferit" nu inseamna nicidecum si "a fi corect".
   Pacat, mare pacat, ca nu am stiut asta inainte.

   Apoi, Branham si-a amestecat povestea adevarata si frumoasa cu multa fantezie si lucruri neadevarate.

   A inceput sa le amestece incat nici el nu mai stia ce vorbea ajungand sa se contrazica la toate, doctrinele sale si la anumite evenimente.

   In timp a deviat in idei si invataturi nebiblice, arogante, limitative, nocive si a amenintat oamenii ca trebuie sa il urmeze, deoarece "el este singurul mesager" iar mesajul lui este "singurul mesaj adevarat" si este pentru acest timp.

   Si-a mai alocat titluri si profetii biblice in mod personal, pe nedrept, si a inventat experiente care erau doar in imaginatia lui care devenea tot mai bolnava.

   Oarecum ne-a "obligat" sa credem ca tot ce spune el este "absolut" si ca numai urmand mesajul lui ai parte de Cer.

   El a mai invatat multe alte lucruri bune si frumoase dar si multe false sau copiate din crezurile altor Bisericii si de la alti evanghelisti sau teologi renumiti, spunand ca lui i s-au "revelat".

   Dupa esecul si moartea lui intr-un accident groaznic, parerea multora a fost ca viata lui ar fi fost diferita si mult binecuvantata mai departe, daca ar fi ramas la chemarea lui originala de a slujii oamenilor amarati, bolnavi si chinuiti de duhuri rele.

   In anii 50 a avut succes in multe tari pe langa America, deoarece iubea oamenii, ii respecta, si le slujea fara sa ii "prozeleasca", fara sa ii ademeneasca in vreo directie sectanta sau denominationala.

   Si parerea mea este la fel cu a multora care l-au cunoscut personal si au fost martori ai multor "minuni". S-a bagat in lucruri pe care nu le stapanea si in care nu era calauzit de Duhul Sfant.

   Daca ramanea smerit si dedicat Domnului in slujire si evanghelizare, Dumnezeu l-ar fi inaltat in continuare, dar daca s-a inaltat pe sine, slujba sa si el insusi, a fost doborat la pamant.

   In ultimii ani s-au descoperit si demascat multe lucruri pe care nu le stiam inainte, care dovedesc ca si-a creat o secta de urmasi pe care i-a manipulat sa il urmeze in invataturile lui false.

   Mii de urmasii, lideri pastori demisioneaza si parasesc acum secta lui, afland despre adevar. Iar cei care raman, din pacate, se impietresc si mai mult in ratacirea lor.

   Te mai asteptam la discutii Cherie.

   Ștergere
 4. Buna intrebare, Cherie, si bine ai venit prin partile acestea! :)

  Daca mai stai cu noi si ai putintica rabdare, voi scrie un mic articol despre aceasta. M-ai luat pe nepregatite, nu cred ca as putea sa-ti raspund asa ad-hoc, fara sa fac o retrospectiva a ultimilor 20-25 ani...

  Shalom
  ABEL

  RăspundețiȘtergere
 5. O prezentare excellenta a temelor apocaliptice din punct de vedere psihologic. Fiindca Adventismul este stramosul Branhamismului, tot ce se spune aici despre cultul Adventist se poate aplica si la cultul Mesajului.

  Prezentarea aceasta are ca subiect "teama de umbre" din care deriva cele mai aberante interpretari "apocaliptice", fie ca e vorba de vizita Papei, Luna de sange sau Rapire.

  http://oxigen2.net/2015/10/16/apocalipsa-ca-test-rorschach/

  Deosebit de interesant este si comentariul lui Mazael Feuerstein de pe acelasi site.

  Shalom
  ABEL

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Interesant.Imi vine in minte ceea ce spune Isus: "" Imparatia lui Dumnezeu nu vine asa sa izbeasca privirile.Imparatia este inlauntru vostru"".

   Printre putinele versete care au scapat cenzurii religiei institutionalizate,din dorinta Bisericii de a se interpune intre om si Dumnezeu. Apoi au urmat sectele crestine care au preluat acest model si au pus ca mijlocitor diferite invataturi ,mesaje,revelatii...etc.

   Ștergere
  2. Asa e. Si noi am fost cei mai naivi si mai creduli oameni, pentru ca i-am crezut pe liderii nostrii bisericesti ca fiind niste oameni onesti, neprihaniti, care stiau ce spun si nu ne-ar fi mintit niciodata... Noi singuri am fost vinovati, caci ne-am pus increderea in ei...

   Apropo de onestitate, se pare ca in toate actele oficiale ale familiei Branham exista discrepante intre datele trecute acolo si cele pe care ni le-au spus noua...

   Asa e si cu data de nastere a lui Billy Paul, care in acte apare cu un an mai devreme. Partea mai "picanta" este insa, ca daca datele din acte sunt cele corecte, atunci Fratele Branham si cu Sora Hope l-au conceput pe micutul Bill vreo jumatate de an inainte de a fi casatoriti. Aceasta nu ar fi neaparat ceva gresit, doar ca stiti, invatatorii nostrii ne interziceau sexul inainte de casatorie, deci vedem iarasi demagogia acestora...

   https://www.youtube.com/watch?v=-cZxP8hQ-d8

   Shalom
   ABEL

   Ștergere
  3. Abel multumesc pentru lamurire.

   Nu imi ieseau niciodata calculele cand am facut cartea cu Branham. Mi-am permis sa omit unele date, intentionat, doar ca sa nu mai stau si sa cercetez ci sa scot odata cartea.

   Oricum unele chestii mi se pareau fara importanta, dar uite ca adunate toate creeaza puzzle-ul care ne spune raspicat ca Branham a mintit si toata slujba lui este compromisa de minciunile lui.

   Ar fi trebuit sa recunosc ca exista prea multe contradictii in mesaj. Totusi am platit un pret enorm pentru neascultarea mea.

   Acum inteleg mai multe si despre relatia lui Branham cu Meda.

   Ea era menajera in casa lor. Dupa moartea lui Hope, normal ca ea a ramas in casa si l-a consolat. Probabil relatia s-a extins si apoi s-au casatorit. Ea era cu peste 10 ani mai tanara si chiar cred ca ii era de ajutor in acele situatii.

   Sau cine stie daca si alea sunt adevarate.

   La mesaj este o intreaga miscare fantomatica: NU STII NICIODATA CE A FOST REAL SAU CE SI-A INCHIPUIT BRANHAM CA E REAL. Nu se stie exact, ce face parte din realitate si ce face parte din ce ar fi dorit Branham sa fie realitate.

   Ștergere
 6. WTF? Ne loveste iarasi asteroidu, oameni buni.

  Sa nu credeti ca am inceput cu prescurtari obscene americanesti, dar chiar asa l-a denumit NASA: WT1190F​.

  http://www.nature.com/news/incoming-space-junk-a-scientific-opportunity-1.18642

  Daca cumva va ganditi ca este o vorba de "piatra din cer" din vedenia lui Daniel, pot sa va linistesc, acest obiect misterios (WTF...) este facut de "mana omeneasca"...

  http://www.romaniatv.net/coliziune-iminenta-cu-pamantul-a-unui-deseu-spatial-impactul-se-va-produce-pe-13-noiembrie-video_253068.html

  RăspundețiȘtergere
 7. Voice Of God Recordings , au o aplicatie interesanta : A Strong Foundation !

  https://play.google.com/store/apps/details?id=org.branham.foundationgame

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Si inca una: "Wha Word?" Quiz despre cat de bine cunosti predicile lui Branham despre Evrei, despre cele 70 saptamani, dar si povestile pentru copii sau cele vanatoresti...

   https://play.google.com/store/apps/details?id=org.branham.android_phrases


   Avea dreptate Batranul pastorul demisionar Collins cand in discursul sau de ramas bun zicea asa:

   Eu o sa va spun un lucru pe care ei [se refera la compania multimilionara VGR] il promoveaza: Si acela este: Aduceti pe tineri, aduceti pe tineri, aduceti pe tineri. Trebuie sa faceti orice ca sa-i aduceti! Si eu am aflat care era teoria lor: Daca ii luati pe tineri, pana la urma ii luati si pe parinti. Si daca ii luati pe parinti, in final le veti lua si banii Eu am inteles ca aproape orice se bazeaza pe valoarea banilor bani. Tu nu poti sa bazezi aceasta pe bani. Acesta este Cuvantul Domnului pe care El ni l-a dat cu atata generozitate. ... Am 90 ani si am inteles mai mult despre Domnul decat credeam ca ar fi posibil. Si am urmarit si am vazut ce a avut loc. Daca voi veti urmari "sabloanele" voastre, veti vedea si voi de asemenea.

   https://www.youtube.com/watch?v=3MfB71duG5E

   (De la minutul 7)

   Shalom
   ABEL


   Ștergere
  2. Si ei mai critica pe altii inclusiv cultele religoase. Si astia din Romania imediat se conformeaza si arata cu degetul inspre altii,dar in completa necunostinta de cauza. Sunt manipulati sa nu vada ceea ce este in ograda lor,ci doar a altora.

   Peter2100

   Ștergere

Omul intelept ataca idei, nu persoane. Asta este si legal si biblic.
Comentariile ce contin atacuri la persoana, defaimari, calomnieri, discriminari, rasism si limbajul neadecvat risca sa fie sterse.