marți, 24 decembrie 2013

Zeciuiala si darnicia in branhamism

Zeciuiala reprezinta un concept din Vechiul Testament. 
Oferirea zeciuielii era o cerinta a legii, prin care toti evreii trebuiau sa ofere 10% din tot ceea ce castigau, aducand la Templu. (Leviticul 27:30, Numeri 18 :26, Deuteronom 14 :24, 2 Cronici 31:5)

Unele persoane inteleg zeciuiala Vechiului Testament ca pe o taxare cu scopul de a asigura resurse pentru preoti si levitii care se ocupau cu jertfele. Noul Testament nu porunceste nicaieri si nici chiar nu recomanda crestinilor sa se supuna unui sistem legalist de zeciuiala. Apostolul Pavel spune totusi ca toti crestinii trebuie sa puna deoparte o parte din venitul lor pentru a sustine biserica. (1Corinteni 16 :1-2)

Noul Testament nu precizeaza nicaieri un anumit procent din venituri care ar trebui pus deoparte,insa se spune ca aceasta trebuie sa fie « dupa castigul fiecaruia » (1Corinteni 16 :1-2).

Bisericile crestine au preluat in esenta valoarea de 10% de la zeciuiala din Vechiul Testament si au luat-o in considerare ca «valoarea minim recomandata » in ce priveste darurile aduse de crestini.

Cu toate acestea crestini nu trebuie sa se simta obligati sa daruiasca zeciuiala intotdeauna. Ei trebuie sa daruiasca in masura posibilitatilor « dupa castigul fiecaruia ».

Uneori aceasta poate insemna ca pot darui mai mult decat a zecea parte, alteori mai putin.

Totul depinde de posibilitatea credinciosului si de nevoile bisericii. Fiecare crestin trebuie sa se roage staruitor si sa ceara intelepciune de la D-zeu in privinta participarii la darurile aduse Domnului si cat sa daruiasca (Iacov 1 :5)7 

Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău sau de silă, căci „pe cine dă cu bucurie îl iubeşte Dumnezeu.” 

Zeciuiala in Noul Testament

Geneza 14:20 Binecuvântat să fie Dumnezeul cel Preaînalt, care a dat pe vrăjmaşii tăi în mâinile tale!” Şi Avram i-a dat zeciuială din toate.
Leviticul 27:30 Orice zeciuială din pământ, fie din roadele pământului, fie din rodul pomilor, este a Domnului; este un lucru închinat Domnului.
Leviticul 27:31 Dacă vrea cineva să răscumpere ceva din zeciuiala lui, să mai adauge o cincime.
Leviticul 27:32 Orice zeciuială din cirezi şi din turme, din tot ce trece sub toiag, să fie o zeciuială închinată Domnului.
Numeri 18:21 Fiilor lui Levi le dau ca moştenire orice zeciuială în Israel, pentru slujba pe care o fac ei, pentru slujba Cortului întâlnirii.
Numeri 18:24 Leviţilor le dau de moştenire zeciuielile pe care le vor aduce copiii lui Israel, Domnului, prin ridicare; de aceea zic cu privire la ei: „Să n-aibă nicio moştenire în mijlocul copiilor lui Israel.”
Numeri 18:26 „Să vorbeşti leviţilor şi să le spui: „Când veţi primi de la copiii lui Israel zeciuiala pe care v-o dau din partea lor, ca moştenire a voastră, să luaţi întâi din ea un dar pentru Domnul, şi anume: a zecea parte din zeciuială;
Numeri 18:28 Astfel să luaţi şi voi întâi un dar pentru Domnul, din toate zeciuielile pe care le veţi primi de la copiii lui Israel, şi să daţi preotului Aaron darul pe care-l veţi lua întâi din ele pentru Domnul.
Numeri 18:30 Să le spui: „După ce veţi lua din ele partea cea mai bună, zeciuiala va fi socotită leviţilor ca venitul de la arie şi ca venitul de la teasc.
Deuteronomul 12:6 Acolo să vă aduceţi arderile voastre de tot, jertfele voastre, zeciuielile voastre, cele dintâi roade, darurile aduse ca împlinire a unei juruinţe, darurile de bunăvoie şi întâii născuţi din cirezile şi turmele voastre.
Deuteronomul 12:11 Atunci va fi un loc, pe care-l va alege Domnul Dumnezeul vostru ca să facă să locuiască Numele Lui acolo. Acolo să aduceţi tot ce vă poruncesc: arderile voastre de tot, jertfele, zeciuielile, cele dintâi roade şi darurile alese pe care le veţi face Domnului pentru împlinirea juruinţelor voastre.
Deuteronomul 12:17 Nu vei putea să mănânci în cetăţile tale zeciuiala din grâul tău, din mustul tău şi din untdelemnul tău, nici întâii născuţi din cirezile şi turmele tale, nici vreunul din darurile aduse de tine pentru împlinirea unei juruinţe, nici darurile tale de bunăvoie, nici cele dintâi roade ale tale.
Deuteronomul 14:22 Să iei zeciuiala din tot ce-ţi va aduce sămânţa, din ce-ţi va aduce ogorul în fiecare an.
Deuteronomul 14:23 Şi să mănânci înaintea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care-l va alege ca să-Şi aşeze Numele acolo,zeciuiala din grâul tău, din mustul tău şi din untdelemnul tău şi întâii născuţi din cireada şi turma ta, ca să te înveţi să te temi întotdeauna de Domnul Dumnezeul tău.
Deuteronomul 14:24 Poate, când te va binecuvânta Domnul Dumnezeul tău, drumul va fi prea lung ca să-ţi poţi duce zeciuiala acolo, din pricina depărtării tale de locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău ca să-Şi pună acolo Numele Lui.
Deuteronomul 14:25 Atunci, să-ţi prefaci zeciuiala în argint, să strângi argintul acela în mână şi să te duci la locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău.
Deuteronomul 14:28 După trei ani, să scoţi toată zeciuiala din venitul tău din anul al treilea şi s-o pui în cetăţile tale.
Deuteronomul 26:12 După ce vei isprăvi de luat toată zeciuiala din roadele tale, în anul al treilea, anul zeciuielii, s-o dai levitului, străinului, orfanului şi văduvei; şi ei să mănânce şi să se sature, în cetăţile tale.
2 Cronici 31:5 Când a ieşit porunca aceasta, copiii lui Israel au dat din belşug cele dintâi roade de grâu, de must, de untdelemn, de miere şi din toate roadele de pe câmp; au adus din belşug şi zeciuiala din toate.

2 Cronici 31:6 Totodată, copiii lui Israel şi Iuda care locuiau în cetăţile lui Iuda au dat zeciuiala din boi şi oi şi zeciuiala din lucrurile sfinte care erau închinate Domnului Dumnezeului lor şi au făcut mai multe grămezi.


2 Cronici 31:12 Au adus în ele cu credincioşie darurile de mâncare, zeciuiala şi lucrurile sfinte. Levitul Conania avea grija lor, şi fratele său Şimei era al doilea după el.
Neemia 10:37 să aducem preoţilor, în cămările Casei Dumnezeului nostru, cele dintâi roade din plămădeală şi darurile noastre de mâncare, din roadele tuturor pomilor, din must şi din untdelemn; şi să dăm zeciuială din pământul nostru leviţilor, care trebuie s-o ia ei înşişi în toate cetăţile aşezate pe pământurile pe care le lucrăm.
Neemia 10:38 Preotul, fiul lui Aaron, va fi cu leviţii când vor ridica zeciuiala; şi leviţii vor aduce zeciuială din zeciuială la Casa Dumnezeului nostru, în cămările casei vistieriei.
Neemia 12:44 În ziua aceea, s-au rânduit oameni care să privegheze asupra odăilor care slujeau de cămări pentru darurile de mâncare, cele dintâi roade şi zeciuieli. Ei au fost însărcinaţi să adune în ele, din ţinutul cetăţilor, părţile hotărâte de Lege preoţilor şi leviţilor. Căci Iuda se bucura că preoţii şi leviţii erau la locul lor,
Neemia 13:5 pregătise pentru el o cămară mare, unde puneau mai înainte darurile de mâncare, tămâia, uneltele, zeciuiala din grâu, din must şi din untdelemn, părţile rânduite pentru leviţi, cântăreţi şi uşieri şi darurile ridicate pentru preoţi.
Neemia 13:12 Atunci tot Iuda a adus în cămări zeciuiala din grâu, din must şi din untdelemn.
Amos 4:4 Duceţi-vă numai la Betel şi păcătuiţi! Duceţi-vă la Ghilgal şi păcătuiţi şi mai mult! Aduceţi-vă jertfele în fiecare dimineaţă şi zeciuielile la fiecare trei zile!
Maleahi 3:8 Se cade să înşele un om pe Dumnezeu cum Mă înşelaţi voi? Dar voi întrebaţi: „Cu ce Te-am înşelat?” Cu zeciuielile şi darurile de mâncare.
Maleahi 3:10 Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare.

Noul Testament

Matei 23:23 Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen şi lăsaţi nefăcute cele mai însemnate lucruri din Lege: dreptatea, mila şi credincioşia; pe acestea trebuia să le faceţi, şi pe acelea să nu le lăsaţi nefăcute.
Luca 11:42 Dar vai de voi, fariseilor! Pentru că voi daţi zeciuială din izmă, din rută şi din toate zarzavaturile, şi daţi uitării dreptatea şi dragostea de Dumnezeu: pe acestea trebuia să le faceţi, şi pe celelalte să nu le lăsaţi nefăcute!
Luca 18:12 Eu postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele.”
Evrei 7:2 care a primit de la Avraam zeciuială din tot, care, după însemnătatea numelui său, este întâi „împărat al neprihănirii”, apoi şi „împărat al Salemului”, adică „împărat al păcii”;
Evrei 7:4 Vedeţi bine, dar, cât de mare a fost el, dacă până şi patriarhul Avraam i-a dat zeciuială din prada de război!
Evrei 7:5 Aceia dintre fiii lui Levi care îndeplinesc slujba de preoţi, după Lege, au poruncă să ia zeciuială de la norod, adică de la fraţii lor, cu toate că şi ei se coboară din Avraam.
Evrei 7:6 Iar el, care nu se cobora din familia lor, a luat zeciuială de la Avraam şi a binecuvântat pe cel ce avea făgăduinţele.
Evrei 7:8 Şi apoi aici, cei ce iau zeciuială sunt nişte oameni muritori; pe când acolo, o ia cineva despre care se mărturiseşte că este viu.
Evrei 7:9 Mai mult, însuşi Levi, care ia zeciuială, a plătit zeciuiala, ca să zicem aşa, prin Avraam;

Strângerea de ajutoare.

1 Corinteni 16 :1 Cât priveşte strângerea de ajutoare pentru sfinţi, să faceţi şi voi cum am rânduit bisericilor Galatiei.
2 În ziua dintâi a săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea, după câştigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu.
3 Şi, când voi veni, voi trimite cu epistole pe cei ce îi veţi socoti vrednici ca să ducă darurile voastre la Ierusalim.
2 Corinteni 9 :7 Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău sau de silă, căci „pe cine dă cu bucurie îl iubeşte Dumnezeu.”
Fapte 4 :34 Căci nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă: toţi cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau preţul lucrurilor vândute
35 şi-l puneau la picioarele apostolilor; apoi se împărţea fiecăruia după cum avea nevoie.

Daruri

Luca 21:1 Isus Şi-a ridicat ochii şi a văzut pe nişte bogaţi care îşi aruncau darurile în vistierie.
1 Corinteni 16:3 Şi, când voi veni, voi trimite cu epistole pe cei ce îi veţi socoti vrednici ca să ducă darurile voastre la Ierusalim.
2 Corinteni 9:12 Căci ajutorul dat de darurile acestea, nu numai că acoperă nevoile sfinţilor, dar este şi o pricină de multe mulţumiri către Dumnezeu.
Evrei 8:4 Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar mai fi preot, fiindcă sunt cei ce aduc darurile după Lege.
Evrei 11:4 Prin credinţă a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Şi prin ea vorbeşte el încă, măcar că este mort.

Dărnicie

2 Corinteni 8:2 În mijlocul multelor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare şi sărăcia lor lucie au dat naştere la un belşug de dărnicie din partea lor.
2 Corinteni 9:5 De aceea, am socotit de trebuinţă să rog pe fraţi să vină mai înainte la voi şi să pregătească strângerea darurilor făgăduite de voi, ca ele să fie gata, făcute cu dărnicie, nu cu zgârcenie.
2 Corinteni 9:11 În chipul acesta veţi fi îmbogăţiţi în toate privinţele pentru orice dărnicie, care, prin noi, va face să se aducă mulţumiri lui Dumnezeu.
2 Corinteni 9:13 Aşa că, dovada dată de voi prin ajutorul acesta îi face să slăvească pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care mărturisiţi că o aveţi faţă de Evanghelia lui Hristos şi pentru dărnicia ajutorului vostru faţă de ei şi faţă de toţi;
1 Timotei 6:18 Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogaţi în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alţii,
Evrei 13:16 Şi să nu daţi uitării binefacerea şi dărnicia; căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac.

Adi, Belgia.______________________________________________________________________________

Completez la cele spuse de Adi.

La mesaj a lipsit mereu si aproape total, in mai toate tarile lumii, ultimele lucruri scrise mai sus de Adi. Nu spun ca nu sunt oameni darnici la mesaj. Sunt cativa si ma rog sa fie cat mai multi si sa ajute pe cei din jurul lor, din satul, orasul unde ei locuiesc. 

Nu ma refer material doar, ci mai ales spiritual, emotional. Multi oamenii au nevoie de Dumnezeu, de tine, iar daca tu Il duci la ei, multi vor fi ajutati. 

Dar ca idee de baza, spun ca Branham a predicat serios impotriva la « Evanghelia sociala » crezand fals ca a ajuta oamenii, a construi spitale, orfelinate, a face scoli, a oferi ajutor de orice tip omenirii, si a contribui cu ceva bun in societate, este gresit.

Pentru ca slujba lui era « vindecarea divina » a facut MAREA GRESEALA de a ignora si batjocorii adesea celelalte slujbe biblice descrise de Apos. Pavel care include si cea a ajutorarilor, carmuirilor, etc. Chiar Pavel s-a ocupat cu incurajarea si coordonarea ajutoarelor, materiale si financiare, iar Branham ne-a spus ca el s-a ocupat doar de Cuvant. (Ca si cum a ajuta nu e parte din Cuvant. Foarte slab cunoscator a Bibliei acest Branham)

Ce nu a stiut Branham, sau a ignorat, a fost ca asistentii sociali, medicii, doctorii, au vindecat si ajutat omenirea de sute si milioane de ori mai mult decat au facut-o toti evanghelistii facatori de semne si minuni.

Prostia izvorata din ideile exagerate a teoriilor conspiratiei, venirea sfarsitului lumii, a Rapirii, a prigonirii, etc au creat bisericii un mare blocaj, moarte spirituala, inactivitate, neputinta de a se dezvolta si creste armonios. Ei traiesc doar pentru sine. 

La Cluj, de ex. un grup se intalneste si citesc brosuri ale lui Branham si se roaga de 5 ori pe saptamana, de cativa ani la rand. Dar asta nu ii face mai buni, dimpotriva ii face mai ingusti la minte si mai izolati de realitate, iar pe unii ii face mult mai rai, mai acrii si aroganti, crezand ca sunt nu stiu cine.


Ei vor ca sa "plece odata in Rapire" nu sa slujeasca cu talantul pe care l-au primit, nu sa creeze noi punti intre adunarile de la mesaj din Cluj, nu sa faca ceva care ii va determina pe oameni in ziua cercetarii lor sa dea slava lui Dumnezeu, nu, deloc.

Biblia spune clar ca "doua femei erau la moara, una luata alta lasata, doi oameni erau la camp, unul luat altul lasat", cu alte cuvinte, oamenii aveau o viata normala, o viata in care erau activi, roditori, productivi, NU ERAU PARAZITI RELIGIOSI LENESI SI EXTREM DE EGOISTI care sa traiasca doar pentru ei insisi. 

Va rog nu ma urati, nu o spun cu rautate. Stiti ca va iubesc. De aceea si scriu aici pe blog.


O spun ca sa va provoc, sa trezesc in voi dorinta de a-L sluji pe Dumnezeu, ca niciodata inainte, cu darul si chemarea ce le aveti. Eu cred ca aveti lucruri tari in voi, dar, atentie, le aveti nu pentru a va lauda cu ele, si a da onoare unui profet, ci pentru a lucra cu ele pentru slava lui Dumnezeu. 


Efeseni 2:10 zice: "Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele."


Deci este pregatit mult de lucru dragi frati si surori !

Oamenii la mesaj stiu doar ca « Dumnezeu a trimis un profet », dar Biblia, asa cum Adi a pus mai sus dovezile, ne indeamna puternic sa punem in practica CRESTINISMUL, IUBIREA, CREDINTA NOASTRA si in aceste directii de viata. Am fost invatati sa traim doar pentru noi insine. Acest spirit EGO-centrist deosebit de puternic si arogant, l-am mostenit de la Branham. El tipa si urla impotriva la binele pe care altii il faceau, doar pentru ca aceia nu il urmau pe el si ideile lui. Ce prostie ! Ce nebunie !

La trainingurile la care am participat in ultimii ani am invatat lucruri importante si ma gandeam ce eroare grava s-a intamplat la mesaj in acest sens. Ideea invatata era ca «lucrand te dezvolti si inveti mult». Exact cum Domnul a avut ucenici mai intai ce au devenit apostoli, lucrand deja pentru Domnul cu mult inainte de Rusalii. Din acest concept biblic se poate vorbi mult. 

Lipsa unei viziuni corecte, unei bune randuieli si proastei organizari au blocat adunarile de a face voia lui Dumnezeu desavarsita.

Aceasta mentalitate nebiblica de a nu face nimic si a astepta doar venirea Domnului, este toxica, si ea a tinut si otravit adunarile zeci de ani.

Un oarecare tip de parazitism religios domneste in adunarile de la mesaj, acestea nefacand nimic, cu exceptia, de a da zeciuiala la lideri, care o folosesc  95% dintre ei, in mod personal, neexistand o transparenta, o dare de seama, o prezentare a liderilor a activitatilor desfasurate, rezultatele, strategia spirituala a bisericii pentru locul si oamenii de unde a fost plantata de catre Domnul, asa cum Biblia si bunul simt o cere.

Eu am inceput sa dau zeciuiala la o adunare, dar vazand ca nu exista transparenta, o depun in asociatia mea pentru proiectul «Viata in mainile tale», achit facturi pentru cateva persoane la Adapostul oamenilor strazii, hranesc, imbrac cativa oameni zi de zi, consiliez cu multiple probleme iar acolo unde nu pot, apelez pentru ei la specialisti, cum ar fi avocat, psiholog, medic, asistenti sociali din primarie etc.

Unul din visurile mele este sa ajut oamenii, nu doar motivational-educational ceea ce e foarte important, ci sa le duc si camioane pline cu ajutoare alimentare, carti pentru dezvoltare persoanala, spirituala mai ales pentru fratii si surori, dar nu numai. Cand mergeam inainte pe sate din jud. Cluj si Brasov, sau HD cu predici, ajutoare am vazut saracie profunda, copii flamanzi si goi.

Acum 3 zile, inainte de Craciun, am fost in vizita la inchisoarea din Baia-Mare cu ajutoare, carti, si imi doresc sa pot da pe viitor mai multe carti, materiale si sa tin conferinte, ca ei cat timp stau acolo sa invete si sa se pregateasca pentru viata, pentru cand ies afara sa fie oameni buni, ai lui Dumnezeu cu o viziune corecta de viata, munca, familie, etc.

Spre slava Domnului zic toate acestea. E nevoie in mod practic si de tine, de credinta ta. Facand aceste lucruri iti dovedesti credinta adevarata, nu cand crezi in ceva mistic, imaginar, fantezist.

William Booth, fondatorul "Armatei Salvarii" m-a inspirat mult inca de cand eram la mesaj. 

Celebrele sale cuvinte "Voi lupta" care au ramas in istorie si au inspirat pe altii.


Traducere:

"Cât timp femeile plâng cum o fac acum...voi lupta.
Cât timp copii merg la culcare flamanzi cum merg acum, voi lupta.

Cât timp oameni merg la inchisoare, ies, si iarasi merg, cum o fac acum, voi lupta! 
Daca este un bețiv, un sarac sau o fata ratacita pe strazi, cum sunt acum, voi lupta! 
Daca exista un suflet intunecat fara lumina lui Dumnezeu in el, voi lupta! 
Până la capăt...voi lupta... " 


Ce om extraordinar acest bărbat. Imi place acest mod de gandire si lucru, acest stil practic de a sluji unei lumi in nevoie. Simt ca mi se potriveste inca de cand eram mic.

Doresc si eu sa ajut neconditionat orice fiinta umana. 
Sper ca si tu intelegi ca viata ta este fara sens, goala si fara nici un rod, daca numai te lauzi ca acum 60 de ani "Dumnezeu a avut un profet".

Trebuie sa descoperi rolul tau, scopul tau in aceasta viata.

Dumnezeu IUBESTE ACESTI OAMENI CARE DISPERATI TE ASTEAPTA FLAMANZI NU DOAR DE HRANA CI FLAMANZI DUPA IUBIREA SI AFECTIUNEA TA. Oamenii au nevoie de a-i motiva si invata sa creasca in viata in orice domeniu. Sunt multe multe nevoi.

Am credinta ca prin ajutorul Domnului, voi porni din nou la o scara mai mare. 
Daca doresti sa participi si tu la aceasta actiune esti binevenit. 
Daca vrei sa fi o binecuvantare in orasul tau si nu stii ce sa faci anunta-ma. 
Te pot ajuta si putem demara activitati comune in parteneriat.

Scrie-mi pe email.

13 comentarii:

 1. Trebuie sa fi foarte naiv lica sa crezi ca pe branhamisti ii intereseaza sa faca ceva bun.

  RăspundețiȘtergere
 2. La mesaj toţi banii se dau la păstor şi nimeni nu ştie nimic de folosinţa banilor.

  RăspundețiȘtergere
 3. Ajutane Doamne sa facem voia Ta mereu. Amin.

  RăspundețiȘtergere
 4. Branham spune :
  You’d never look at a woman going down the street and tell what’s in her heart. See? But I wanted to say these things so that you could see why that « Satan is her designer ». That’s exactly right, his own son proved it, Cain. Now, she is beautiful so she can deceive. -WMB 650221

  Dumnezeu a creat si pe Adam si pe Eva ,nu diavolul.
  Geneza 1:27 « Dumnezeu » a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.
  Geneza 2:22 Din coasta pe care o luase din om, « Domnul Dumnezeu » a făcut o femeie şi a adus-o la om.
  Geneza 2:23 Şi omul a zis: „Iată în sfârşit aceea care este os din oasele mele şi carne din carnea mea! Ea se va numi „femeie”, pentru că a fost luată din om.”
  Geneza 3:12 Omul a răspuns: „Femeia pe care « mi-ai » dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom şi am mâncat.”
  Geneza 5:2 « I-a » făcut parte bărbătească şi parte femeiască, i-a binecuvântat şi le-a dat numele de „om”, în ziua când au fost făcuţi
  Marcu 10:6 Dar de la începutul lumii „ « Dumnezeu » i-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască.
  1 Corinteni 11:12 Căci, dacă femeia este din bărbat, tot aşa şi bărbatul prin femeie, şi toate sunt de la « Dumnezeu ».
  1 Corinteni 11:11 Totuşi, în « Domnul », femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie.

  Matei 19: 4 Drept răspuns, El le-a zis: „Oare n-aţi citit că « Ziditorul », de la început i-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască
  Matei 19: 5 şi a zis: „De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa, şi cei doi vor fi un singur trup”?
  Matei 19: 6 Aşa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci, ce a împreunat « Dumnezeu », omul să nu despartă.”

  Chiar si inger femeie :
  Zaharia 5:9 Am ridicat ochii şi m-am uitat, şi iată că s-au arătat două femei. În aripile lor sufla vântul: ele aveau aripi ca ale cocostârcului. Au ridicat efa între pământ şi cer.

  Putea Isus sa se nasca printr-o femeie proiectata de satan?
  Luca 1:42 Ea a strigat cu glas tare: „Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău.
  Galateni 4:4 Dar, când a venit împlinirea vremii, « Dumnezeu » a trimis pe « Fiul Său », născut din femeie, născut sub Lege,

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. A zis erezia asta, - ca femeia este creatia lui Satana - in 1965 dupa ce in repetate randuri, zice Branham, Domnul l-a mustrat aspru pentru ura lui impotriva femeilor si chiar i-a aratat cum El priveste pe toti oamenii prin Sangele si astfel el, Branham, nu e mai bun decat aceia pe care ii critica. Branham se caieste, plange si isi recunoaste asta. La finalul predicii "Casatorie si Divort" , caci de acolo a pus Adi citatul, zice: "Toata aceasta predica este "Asa Vorbeste Domnul".

   Daca ambele afirmatii ale lui Branham sunt adevarate, concluzia este ca Domnul vorbeste impotriva Lui Insusi la cativa ani distanta.

   Dupa cuvintele iesite din gura lui Branham puse cap la cap putem trage singuri concluzia.
   A mea este ca mesajul lui este HAOS DEPLIN..


   Ștergere
  2. "Ura fata de femei se numeste misogism si este practicata in special de catre barbatii care au fost abuzati fizic, verbal si sexual de catre femei in copilarie sau adolescenta. Exista si alte cauze a celor ce urasc femeile cum ar fi impotenta sexuala si complexul de inferioritate sexuala prin lipsa capacitatii de a satisface sexual sotia sau partenera. Mai exista si complexului penisului mic, complex al unor barbati mai putin dotati sexual, care au fost supusi unor presiuni si batjocura repetata din aceasta cauza de catre prieteni sau partenera."

   Ștergere
  3. De aia in branhamism sunt atatia ratati si depresivi. Brahamismul si sectele lui si linile lui ca\si franchisti tunetisti noristi meristi aduna toti afectatii psihic cu capu.

   Ștergere
 5. 2 Corinteni 9:12 Căci ajutorul dat de darurile acestea, nu numai că acoperă nevoile sfinţilor, dar este şi o pricină de multe mulţumiri către Dumnezeu.
  Ce intelepciune are apost Pavel. Branham a predicat exact invers la ce spune Pavel. Asta il face pe Branham un antihrist.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Are sens!

   Inseamna ca toate organizatiile care ajuta pe altii si au actiuni de binefacere sunt o binecuvantare dar si pricina de multumire catre Cer.

   Mereu am stiut ca Branham e fals si in aceasta privinta dar nu stiam cum sa o spun atunci.

   De aceea eu nu am ascultat de mesaj atunci, si am facut un ONG si am actionat rapid.

   Nu am stat lenes si sclav unei mentalitati de trantori si paraziti din mesaj.

   Donam bani din firma mea catre ONG si fratii ma criticau si ziceau ca eu is organizatie, etc. pentru ca ajutam oameni disperati si fara speranta. Acum realizez mult-mult mai bine ca ei sunt intr-o zona intunecata si in aceasta privinta. Ei nu empatizeaza cu nevoile oamenilor emotionale, spirituale, materiale. Nu simt. Nu isi fac o misiune din asta desi Cuvantul porunceste sa o faca.

   Si care fac asta multi o fac pentru ca asa au fost educati fie acasa, fie in biserica de unde au venit la mesaj. Acesti frati minunati stiu in inima lor ca Branham a gresit cand a criticat aceasta practica crestina sfanta, dar nu au ce face. Ei tac, si fac. Ii felicit!

   Unele biserici au logistica, au forta materiala si financiara SI NU HRANESC NICI MACAR UN FLAMAND, NU EDUCA NICI UN ANALFABET, NU CONSILIAZA UN SUFLET DISPERAT.

   EI NU FAC NIMIC INAFARA DE BURTA MARE. Si simbolic si fizic. Sunt frati care au cate 150 de kg.

   De ce nu isi impart din painea lor cu altii daca pretind ca sunt alesii Domnului? Nu asta cere acel Domn pe care e pretind ca Il slujesc?

   Tot ce vor sa faca este sa impuna ideile lor false si otravite altora. Asta orice prost poate face. Sa convinga pe altul de prostia lui. :))

   Vai, ce bine imi pare ca nu am ascultat de oameni si nici de Branham. Ba inca regret ca nu am facut si mai mult. Lica

   Ștergere
  2. Credinta fara fapte e moarta in ea insasi.Degeaba ii spui fratelui tau sa se duca in pace cu Domnul,daca nu il ajuti cu nimic concret. Cuvantul demasca falsitatea asa ziselor mesaje divine.

   Peter

   Ștergere
 6. Se lăuda cu atâtea vindecari dar nu este nici o filmare a vreunei vindecari,deci nici o dovadă clară . De aceea si adunarile lui erau micute,in raport cu cat se lauda pe sine si slujba lui.In concluzie daca au fost atat de multe vindecari pe cat spunea,atunci trebuia sa ca adunarile lui sa fie pline.

  Peter

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Aici Branham a venit cu o smecherie:oamenii l-au parasit exact ca si pe Isus. :)   Ștergere
  2. Exact! Mersi de observatie.

   Exact asta a fost drama pe care Branham a creat-o ca sa aiba o explicatie a esecului propriu, altfel ar fi luat-o razna mai mult si mai repede. Lica.

   Ștergere

Omul intelept ataca idei, nu persoane. Asta este si legal si biblic.
Comentariile ce contin atacuri la persoana, defaimari, calomnieri, discriminari, rasism si limbajul neadecvat risca sa fie sterse.