joi, 19 iunie 2014

Filoane - partea a doua

Mireasa  trebuie  să  fie  plecată  mai  înainte  ca  Moise  şi  Ilie  să  apară

Unde suntem prieteni? Unde suntem noi? Doar aşteptând acum, ca (Mireasa) să fie luată din cale, aşa încât Apocalipsa 11 să poată fi manifestată pentru Evrei. Aceea este corect. Vine Răpirea.
CASA VIITOARE _  JEFF.IN  V-3 N-5  SUNDAY_  64-0802 Par.  62-3  

Israel nu va fi convertit până când aceşti profeţi nu vor veni pe scenă, şi aceea va fi după răpirea Bisericii dintre neamuri.
PECETEA A 7-TEA_  JEFF.IN  SUNDAY_  63-0324E Par.  541-4  {121}

Tainele au fost descoperite; Peceţile sunt deschise, trâmbiţele sună pentru Israel; cei doi Profeţi sunt gata să apară; ce este aceasta? Biserica trebuie să fie luată e pe scenă chiar acum, aşa încât ei să apară... Mireasa trebuie să păşească afară din cale, ca să meargă sus acum, aşa încât cei doi slujitori ai lui Dumnezeu din Apocalipsa, cei doi profeţi, să poată apărea pe scenă să sune cele şapte trâmbiţe pentru ei, ca să facă cunoscut pentru ei pe Christos.
SARBATOAREA TRAMBITELOR_  JEFF.IN  V-3 N-16  SUNDAY_  64-0719M Par.  44-5   

Raspuns: Biblia nu ne arata ca Biserica este rapita inainte ca Moise si Ilie sa vina pentru Israel !

Păcatul  de  neiertat

Ţineţi minte, era un păcat de neiertat de trei ori în Biblie pentru orice persoană care adăuga un singur cuvânt din propria lui concepţie, la interpretarea Cuvântului lui Dumnezeu, după ce Acesta era dovedit de a fi Adevărul. Să adauge un singur cuvânt din propria lor interpretare la Cuvântul lui Dumnezeu.
DUMNEZEUL ACESTEI EPOCI RELE_  JEFF.IN  V-4 N-9  SUNDAY_  65-0801M Par.  143

Raspuns: Biblia spune ca hula impotriva Duhului Sfant este pacatul de neiertat!

-Matei 12 :31-32 De aceea vă spun: orice păcat şi orice hulă vor fi iertate oamenilor; dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Oricine va vorbi împotriva Fiului omului va fi iertat; dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor.
-Marcu 3 :28-29 Adevărat vă spun că toate păcatele şi toate hulele pe care le vor rosti oamenii li se vor ierta;
dar oricine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va căpăta iertare în veac: ci este vinovat de un păcat veşnic.”
-Luca 12 :10 Şi oricui va vorbi împotriva Fiului omului i se va ierta; dar oricui va huli împotriva Duhului Sfânt nu i se va ierta.

Un Creştin nu poate comite păcatul de neiertat. El nu o poate face. Necredinciosul este acela care o face. Credinciosul perfăcut este acela care o face, nu Credinciosul real.
EVREI CAP.7. PT.2.CHURCH.ORDER_  JEFF.IN  HEB  SUNDAY_  57-0922 Par.  343-316 

Raspuns: Biblia ne arata ca se poate.
-Evrei 6 :4-6 Căci cei ce au fost luminaţi odată – şi au gustat darul ceresc, şi s-au făcut părtaşi Duhului Sfânt, şi au gustat Cuvântul cel bun al lui Dumnezeu şi puterile veacului viitor ,şi care totuşi au căzut, este cu neputinţă să fie înnoiţi iarăşi şi aduşi la pocăinţă, fiindcă ei răstignesc din nou, pentru ei, pe Fiul lui Dumnezeu şi-L dau să fie batjocorit.

Nădejdea  şi  Credinţa

Ce este aceasta? Sunt duhuri ademenitoare venind jos, încercând să substitue (să înlocuiască) ceva pentru (în loc de) Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are înlocuitor pentru Cuvântul Său. El este etern şi pentru totdeauna. Dumnezeu nu are nimic ca să înlocuiască credinţa. Credinţa nu are substitut (înlocuitor). Nădejdea nu va lua niciodată locul credinţei. Credinţa este singură. Ea stă singură. Ea niciodată nu va lua... Nădejdea nu va putea niciodată să ia locul ei. Nădejdea este substanţa lucrurilor nădăjduite, dovada lucrurilor care nu se văd, sau credinţa este, mai degrabă, vedeţi? Nădejdea este un lucru, credinţa este altul. Nădejdea este o speranţă pentru ceva; credinţa o are (a primit-o). Una este credinţă intelectuală, şi cealaltă este o descoperire directă de la Dumnezeu.
DUHURI ADEMENITOARE_  JEFF.IN  DE 79-112  SUNDAY_  55-0724 Par.  74 

Acum, voi puteţi nădăjdui (spera) şi doar să continuaţi să faceţi un plan pentru aceea, (sau) să plănuiţi pentru cealaltă, dar când voi aveţi credinţa, atunci voi o ştiţi, pentru că este dovada că voi deja o aveţi.
STATURA UNUI OM PERFECT_  JEFF.IN  V-2 N-18  SUNDAY_  62-1014M Par.  18-4 

Raspuns: Vedem ca credinta si nadejdea sunt legate intre ele, chiar in definitia credintei exista nadejde !
Deci nu e mai mare credinta decat nadejdea, pentru ca sunt legate !

-Romani 15:13 Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea pe care o dă credinţa, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde!
-1 Corinteni 13:13 Acum, dar, rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea.
-2 Corinteni 10:15 Nu ne lăudăm peste măsura noastră, adică, nu ne lăudăm cu ostenelile altuia; ci avem nădejdea că, dacă credinţa voastră creşte, va creşte şi câmpul nostru de lucru între voi, nespus de mult, după măsura noastră.
-Galateni 5:5 Căci noi, prin Duhul, aşteptăm prin credinţă, nădejdea neprihănirii.
-Coloseni 1:23 negreşit, dacă rămâneţi şi mai departe întemeiaţi şi neclintiţi în credinţă, fără să vă abateţi de la nădejdea Evangheliei pe care aţi auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer şi al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel.
-1 Petru 1:21 care prin El sunteţi credincioşi în Dumnezeu care L-a înviat din morţi şi I-a dat slavă, pentru ca credinţa şi nădejdea voastră să fie în Dumnezeu.
-Evrei 1 :1 Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd. 

Credinciosul  născut  din  nou  este  fără  păcat

Dacă biserica a fost judecată, şi ei s-au judecat pe ei înşişi şi au acceptat Sângele, cum poate Dumnezeu să judece o persoană care este perfect fără păcat? Voi spuneţi, „Păi nu este o astfel de persoană.” (Dar) fiecare Credincios născut din nou, adevărat Credincios, este perfect, absolut fără păcat înaintea lui Dumnezeu.
PRIMA PECETE _  JEFF.IN  MONDAY_  63-0318 Par.  129-1  {79} 

Raspuns: Biblia spune sa ne marturisim pacatele si El este drept si ni le iarta !
-1 Ioan 1 :8-10 Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi.
Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire.
Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos, şi Cuvântul Lui nu este în noi.
-Eclesiastul 7 : 20 Fiindcă pe pământ nu este niciun om fără prihană, care să facă binele fără să păcătuiască.
-1 Ioan 1:7 Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat. 

Cine  este  „Biserica” – membrii -

Şi „Biserica” sunt acei care vin şi susţin biserica cu prezenţa lor, cu zeciuielile lor şi cu ofertele lor, ei sunt întotdeauna aceia care au dreptul legal în a lua decizii (îşi dau părerea prin votul lor).
AŞEZAREA  DIACONILOR_  JEFF.IN  COD  SUNDAY_  58-0720E Par.   353-1   

Acum, cu capetele noastre plecate, nu numai cu capetele plecate ci şi cu inimile noastre, şi aşa cum fiecare membru din acestă biserică, care vine aicea regulat şi susţine biserica cu zeciuielile voastre şi ofertele voastre, care este considerat un membru al acestei biserici.
AŞEZAREA  DIACONILOR _  JEFF.IN  COD  SUNDAY_  58-0720E Par.  357-25  

Dar voi ştiţi, eu simt în felul acesta, că un membru a unei biserici, prima lor obligaţie este cu zeciuielile lor şi cu ofertele lor să susţină biserica lor. Dacă voi sunteţi membri ale acestor biserici bune care sunt reprezentate aicea, voi vă sprijiniţi biserica voastră. Aceasta este prima voastră datorie faţă de Dumnezeu. „Aduceţi zeciuielile voastre la casa Domnului.”
VREM SA VEDEM PE DUMNEZEU_  SAN.JOSE.CA  V-14 N-2  SUNDAY_  59-1129 Par.   28   

Raspuns: Fals! Din nou Fals! Nu prin faptul ca platesti zeciuiala, esti o parte din trupul Domnului. Unde scrie asa ceva?

Pecetuirea  s-a  terminat

Va venit timpul, şi chiar aicea este, (şi pecetuirea este cam încheiată) că fiecare bărbat sau femeie de pe suprafaţa pământului urmează să fie în acel loc de Refugiu, cum a fost în ziua lui Noe, sau în afara lui. Voi trebuie să vă faceţi decizia voastră. Acela Loc sigur este Isus Christos.
FURTUNA CARE SE APROPIE _  PHOENIX.AZ  V-15 N-2  MONDAY_  60-0229 Par.   132   

Dar curând, Duhul Sfânt, fiind turnat afară din Christos, va veni şi va pecetui Biserica, atunci Biserica va fi răpită. Aceea va fi o unitate complectă (totală) a lui Dumnezeu, o Mireasă pentru Christos, care va fi Capul tuturor lucrurilor.
NUME BLASFEMIATOARE_  JEFF.IN  V-3 N-21  SUNDAY_  62-1104M Par.  20-3 

Dar vedeţi, împărăţia încă aparţine lui satan. El încă are acestă parte în mâna lui, pentru că de ce? Ea este răscumpărată de Christos, dar El face partea Răscumpărătorului Rudenie luând poporul Său, până când numele ultimului care este pus în Carte deja a primit-o (răscumpărarea) şi el este pecetuit deoparte. Acum aţi prins-o?...... Primul lucru care El îl face, El îşi cheamă Mireasa. Amin.
PRIMA PECETE_  JEFF.IN  MONDAY_  63-0318 Par.  136-3  {131} 

          Mielul a venit înainte, păşind spre Acela care era  avea Cartea în mâna Lui dreaptă, şi a luat Cartea, S-a suit pe Tron şi S-a aşezat. Aceea este! S-a terminat! Când? Când Peceţile au fost descoperite. Când ultimul...
SUFLETE IN INCHISOARE ACUM_  JEFF.IN  V-2 N-22  SUNDAY_  63-1110M Par.  25-1 

Eu cred că Mireasa lui Christos este chemată. Eu cred că Ea este pecetuită în Împărăţia lui Dumnezeu.
CE SA FAC CU ISUS_  JEFF.IN  V-6 N-6  SUNDAY_  63-1124M Par.  115 

            Şi în zilele din urmă, aşa cum ni s-a spus, aşa cum a fost în zilele Sodomei, Mireasa va fi unită prin Cuvântul lui Dumnezeu făcut manifest în trup. O pecetuire a Duhului Sfânt (înăuntru) în Dumnezeu, şi pecetuind necredinţa afară, pe dinafară.
CE SA FAC CU ISUS _  JEFF.IN  V-6 N-6  SUNDAY_  63-1124M Par.  131

Neamurile, când acele Peceţi sunt deschise, ele sunt pecetuite deoparte. Timpul s-a terminat, Biserica este chemată.
SARBATOAREA TRAMBITELOR_  JEFF.IN  V-3 N-16  SUNDAY_  64-0719M Par.  24-4  

Câţi dintre voi vreţi să se facă rugăciune pentru voi în timp ce Cuvântul este manifestat prin trup.
CREDINTA PERFECTA_  JEFF.IN  V-6 N-11  SUNDAY_  63-0825E Par.  170 

Cuvântul operând în trup uman, prin semne fizice, prin semne materiale, prin semne Scripturale, perfect, ca să vă aducă la o credinţă perfectă pentru o răpire perfectă.
CREDINTA PERFECTA _  JEFF.IN  V-6 N-11  SUNDAY_  63-0825E Par.  158

Raspuns: Biblia nu spune ca biserica e pecetluita in momentul in care se deschid pecetile!
Biblia spune ca noi suntem pecetluiti cand credem si cand primim Duhul Sfant!

Răscumpărarea  s-a  terminat

Atunci, aceea nu era descoperită când acea Pecete a Şaptea a fost deschisă, şi atunci a fost o linişte în Ceruri; aceasta nu a fost arătată, ce urma să se întâmple. Dar, sub Pecetea a Şasea, când aceste trâmbiţe s-au deschis, ţineţi minte, sub aceea, noi aflăm că Mielul a venit înainte, a apărut pe scenă, El a părăsit Tronul de Milă, lucrarea Lui de Răscumpărare s-a terminat, El a venit înainte şi a luat Cartea din Mâna dreaptă a Celui ce şedea pe Tron, şi timp nu a mai fost. Şi imediat Îngerul a apărut în Cap. 10 vers 7 spunând, „Acest Înger a venit jos şi a jurat că nu a mai rămas timp. Dar vedeţi voi, în Această Carte era ceea ce era răscumpărat. Era „Cartea Răscumpărării”, şi tot ceea ce El a răscumpărat, era scris în acea Carte. Şi El nu a putut să-Şi părăsească locul de Mediator până când El nu a răscumpărat cu totul (pe toţi), şi El nu a putut să-i răscumpere la Cruce, pentru că ei erau predestinaţi în Cartea Vieţii Mielului, şi El a trebuit să stea acolo până când acea ultimă persoană era gata.
            Dar într-o zi El s-a ridicat de acolo, a păşit înainte; unde era Cartea? Ea era încă la Proprietarul abstract, Dumnezeul Atotputernic....
Mielul a venit înainte, a păşit către Acela care avea Cartea în mâna Lui dreaptă, şi a primt Cartea. S-a suit din nou pe Tron, şi S-a aşezat. Aceea este! Totul s-a terminat!  Când? Când Peceţile au fost descoperite... Atunci când ultimul nume din acea Carte a fost răscumpărat. Mielul a venit înainte şi a luat Cartea. Eu sunt Cel ce a făcut-o. Mileul a răscumpărat-o, dar El nu a putut să vină înainte până când fiecare nume nu a fost descoperit, şi aceea a avut loc sub Pecetea a Şasea, înainte ca Pecetea a Şaptea să fie ruptă...
Acum, El vine să primească (să ia în primire) ceea ce El a răscumpărat; aceea lucrarea Lui care El a făcut-o; El a venit să o ia în primire. Oh, ce--ce un timp! Şi a dovedit-o... Pecetea a Şaptea a dovedit-o. A venit înapoi şi a luat Cartea Răscumpărării.
SUFLETE ÎN INCHISOARE ACUM_  JEFF.IN  V-2 N-22  SUNDAY_  63-1110M Par.  24-1  - 26-1

Când Mielul părăseşte acel scaun al Tronului de a fi mediator, El devine afară aicea, şi ziua Răscumpărării pentru Biserică este terminată.
INTREB SI RASP DESPRE PECETI_  JEFF.IN  SUNDAY_  63-0324M Par.  502-4  {275} 

Acolo va fi o slujbă care va arăta mari minuni, dar acolo nu va mai fi timp pentru răscumpărare. Totul s-a terminat. Mielul a luat deja Cartea şi răscumpărarea Lui s-a terminat.
SUFLETE ÎN INCHISOARE ACUM _  JEFF.IN  V-2 N-22  SUNDAY_  63-1110M Par.  32-7 

Ei sunt terminaţi. Nu mai este pocăinţă! Nu mai este Răscumpărare! Nu a mai rămas nimic pentru ei. Ei sunt separaţi etern... Când Adevărul Evangheliei a fost dovedit, demonstrat cu totul şi atunci ei se întorc în jur şi păşesc la oparte de la Aceasta, ei sunt terminaţi, aceea este totul. Aceasta este groaznic, dar eu trebuie să o spun.
SUFLETE ÎN INCHISOARE ACUM _  JEFF.IN  V-2 N-22  SUNDAY_  63-1110M Par.  37-5
La fel este cu bisericile. Eu cred cu toată inima mea că ea a trecut de (peste) Răscumpărare. Nu contează ce credeţi voi despre aceasta este opinia voastră; aceasta este a mea. Voi nu trebuie să aveţi părerea mea, dar eu cred că ea a trecut de răscumpărare şi ea era trecută deja în ultimii cinci sau şase ani.
RECUNOSCAND ZIUA VOASTRĂ_  JEFF.IN  V-5 N-1  SUNDAY_  64-0726M Par.  140 

Raspuns: Fals, Fals , Fals, Doamne cat poate fi de fals! Nu uitati ca asta a spus-o in 1965, si majoritatea dintre noi am venit la Domnul in ultimi 20 de ani!

Ultimul  semn –  este  gata  (a fost arătat)

            Şi ultimul semn care a fost profeţit că va fi dat Neamurilor, a fost arătat naţiunii şi lumii împrejur, aşa cum s-a făcut în zilele Sodomei.... Isus a zis, „Când aceasta se va întâmpla, timpul este aproape.” Aceasta s-a făcut şi s-a văzut! Este trecut! Urmatorul lucru este judecata.
FURTUNA CARE SE APROPIE _  PHOENIX.AZ  V-15 N-2  MONDAY_  60-0229 Par.  155 

            Lot a făcut ultima lui chemare; adică Îngerul a făcut-o, am vrut să spun, Mesagerul (indiferent cine a fost acesta). Dumnezeu reprezentat pentru ziua aceasta; Dumnezeu reprezentat în trup omenesc, a făcut ultimul semn, a împlinit ultima însărcinare; şi totul s-a încheiat atunci.
SUFLETE ÎN INCHISOARE ACUM _  JEFF.IN  V-2 N-22  SUNDAY_  63-1110M Par.  49-1 

            Biserica deasemenea, a primit ultimul ei semn mai înainte ca întreaga lume să fie distrusă; acestă împărăţie a Neamurilor să fie distrusă prin foc şi mânia lui Dumnezeu. Credeţi voi aceasta?
CINE ESTE MECHISEDEK_  JEFF.IN  V-5 N-10  SUNDAY_  65-0221E Par.  160 

         Şi care era ultimul semn ce l-au avut ei mai înainte de acea promisiune pe care ei o aşteptau toţi aceşti ani să vină? Era Dumnezeu stând în forma unui Om, şi putând discerne gândurile care erau în inima lui Sarah; (Sarah fiind Biserica, reprezentând Biserica).... Eu cred că voi vedeţi ultimul lucru care se va întâmpla cu Biserica înainte de răpire. Aceasta este exact. Eu o cred. Ploaia este gata.
INTREB SI RASP _  JEFF.IN  COD  SUNDAY_  64-0823M Par.  963-194  

Raspuns: Fals, Fals, Fals! Biblia spune altceva despre sfarsit si despre venirea Lui!

-Matei 24: 29 Îndată după acele zile de necaz „soarele se va întuneca, luna nu-şi va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer, şi puterile cerurilor vor fi clătinate.”
30 Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate seminţiile pământului se vor boci şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă.
31 El va trimite pe îngerii Săi cu trâmbiţa răsunătoare, şi vor aduna pe aleşii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă.

Evanghelia  este  gata  (s-a terminat)

America nu vrea Evanghelia, voi ştiţi aceasta, noi doar am putea admite aceasta. Acest popor Anglo-Saxon, este terminat, aceea este totul. Acolo nu mai este Evanghelie care America o va primi.
            Oh, voi aveţii câţiva rătăcitori acum şi atunci; dar cât priveşte Evanghelia, este gata. Şi tu nu mai poţi să le predici lor, nu mai poţi să vorbeşti cu ei, ei nu vor mai crede nimic, vedeţi? Ei doar au ideile lor fixe înţepenite, (de capete tari), şi ei sunt aşezaţi, şi următorul lucru pentru acestă naţiune este judecata. Ea urmează să o aibe. Aceasta ar putea fi prin depresie, ar putea fi prin bomba atomică, ar putea fi printr-o mare plagă, o boală sau ceva, dar ea este gata. Este în procent de mie la mie că va cădea.
EVREI CAP.3_  JEFF.IN  HEB  SUNDAY_  57-0901M Par.  87-4 

Acest Mesaj a călătorit de la est tot drumul până la vest, şi noi suntem pe coasta de vest acum. El nu poate merge mai mult (mai departe), el va merge înapoi la est acum. Este timpul de seară.......
Este timpul de seară în civilizaţie, totul se pare că este la sfârşit. Ce este acesta? Este timpul de seară. Acesta este timpul când Biserica merge acasă.
TIMPUL DECIZIEI_  LA.CA  SATURDAY_  59-0418 Par.  E-46 

Raspuns: Sa nu uitam ca Branham se referea la 1977 ca an de referinta pentru intrarea in mileniu! Deci iata ca si dupa 1933 America inca isi are Evanghelia predicata si oameni care cred in ea!

Timpul  este  gata  - terminat

Cele Şapte, şi ultima dintre aceste Peceţi, când ele sunt deschise, se găseşte în Apocalipsa 10, acolo era un Înger Măreţ (care era Christos) a venit jos, a pus un picior pe uscat şi alt picior pe mare, şi a ridicat mâna Lui dreaptă şi a zis, „Ziua s-a terminat, timpul a luat sfârşit...” totul este terminat! Nu va mai fi timp.” Şi a zis la sunarea ... La acest timp, taina lui Dumnezeu se va sfârşi.
APOC CAP 5.PART.2_  JEFF.IN  ROJC 747-793  SUNDAY_  61-0618 Par.  207 

Acum aşteptând plecare Miresei lor aşa încât Apocalipsa 11 să poată fi împlinită. Epocile bisericii au încetat. Peceţile au fost deschise, aceea dovedeşte ce ei au lăsat afară în epocile bisericii. Şi Mesajul a fost dat. Israel este acum pe scenă, Haleluia! Gata pentru Sărbătoarea Trâmbiţelor... Dumnezeu poate binecuvânta pe Israel numai atunci când ei stau în ţara lor. Şi acum ei sunt acolo ca o naţiune. Şi Biserica este chemată. Ea doar aşteaptă după Răpirea Miresei, să fie luată afară. Peceţile sunt deschise. Aceasta ne este descoperit nouă. Noi vedem ce ei au  mai lăsat...
RECUNOSCÂND ZIUA VOASTRĂ_  JEFF.IN  V-5 N-1  SUNDAY_  64-0726M Par. 71 -  74

El a ridicat sus mâna Lui şi a jurat pe Acel care trăieşte în veci, că nu va mai fi timp. La sfârşitul acestui timp despre care a vorbit El, cu alte cuvinte, aceasta, perioada aceasta de timp în care noi trăim; De la timpul venirii Prinţului până în această zi. Şi El a zis, „La acel timp taina lui Dumnezeu se va sfârşi.”
APOCALIPSA CARTE A SIMBOLULULOR_  JEFF.IN  V-13 N-6  SUNDAY_  56-0617 Par.  61 

Raspuns: Fals, Fals, Fals! Astazi, Taina lui Dumnezeu nu s-a sfarsit in intregime! Cum poti spune ca toate cele sapte peceti sunt rupte cand uitati-va ce spune despre pecetea a sasea!

« Apocalipsa 6:12-14 Când a rupt Mielul pecetea a şasea, m-am uitat şi iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele, şi stelele au căzut din cer pe pământ, cum cad smochinele verzi din pom, când este scuturat de un vânt puternic.Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul. Şi toţi munţii şi toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. »

28 de comentarii:

 1. Mda...toate predicile lui WMB erau in jurul ideii ca in timpul lui revine Isus dupa biserica Lui.Si cu pecetluirea cu Duhul Sfant,si cu restituirea ...etc,toate acestea erau cumva rastalmacite de Branham fiindca el credea ca vine Isus in timpul vietii lui si ca el introduce Biserica in rapire. De aceea am spus in alte comenturi ca nu prea mai are importanta mesajul lui Branham pentru noi cei care traim la 50 de ani dupa Branham. Acest mesaj era valabil cat timp traia el.Dar daca nu sa implinit nimic din ceea ce predica atunci este timpul ca oamenii sa isi refaca vietile si nu mai umble dupa himerele lui Branham,

  Isus ne cheama sa il urmam pe El adica sa calcam pe urmele Lui.Apostolii la fel ne spun sa ne imbracam cu Hristos...nu cu viziuni,vedenii si voci auzite de altii adica cu experientele altora.Devi robul acelui om.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. ""Imbracati-va"" cu Branham si cu povestile lui cu voci si ridicari in nori sau ""imbracati-va"" cu E.Frank si cu vocile din tavan dimineata la 6 si cu visele lui cu mireasa si cu dialogurile lui cu Branham pe care le expune cu atata zel de parca salvarea si eliberarea umana vin prin niste vorbe...asta e curata ratacire chiar daca este imbracata in denumiri biblice,crestine....

   ""invatati de la Mine ca sunt bland si smerit cu inima....""

   ""cine crede in Mine din inima lui vor curge rauri de apa vie..."".

   ""Cine zice ca IL urmeaza trebuie sa traiasca cum a trait si El..."". Epistola lui Ioan sau Iacov.

   Asta e adevarata invatatura a apostolilor.Restul sunt povesti.

   Ștergere
 2. Ne mai miram ca oamenii se inchina si se roaga lui Branham si ca nu renunta la ideile lui ca sa creada Biblia? el si-a adus inchinatori prin gura lui.

  "Dumnezeu reprezentat în trup omenesc, a făcut ultimul semn, a împlinit ultima însărcinare; şi totul s-a încheiat atunci.
  SUFLETE ÎN INCHISOARE ACUM _ JEFF.IN V-2 N-22 SUNDAY_ 63-1110M Par. 49-1

  "Şi care era ultimul semn ce l-au avut ei mai înainte de acea promisiune pe care ei o aşteptau toţi aceşti ani să vină? Era Dumnezeu stând în forma unui Om, şi putând discerne gândurile care erau în inima lui Sarah; (Sarah fiind Biserica, reprezentând Biserica).... Eu cred că voi vedeţi ultimul lucru care se va întâmpla cu Biserica înainte de răpire. Aceasta este exact. Eu o cred. Ploaia este gata."
  INTREB SI RASP _ JEFF.IN COD SUNDAY_ 64-0823M Par. 963-194
  lica

  RăspundețiȘtergere

 3. A fost descoperita si pecetea a saptea?

  Răspuns Frank : Oricine citeşte sau ascultă cu atenţie ceea ce a spus fratele Branham va afla că de fiecare dată el a citit textul complet care se referea la primele şase peceţi. Singura excepţie este pecetea a şaptea, din care a citit doar primul verset din capitolul 8, despre acea jumătate de oră de linişte din ceruri (24 martie 1963). El a legat pecetea a şaptea de un număr de evenimente diferite. A vorbit despre sfârşitul epocii Bisericii, despre sfârşitul trâmbiţelor, despre sfârşitul potirelor, până la sfârşitul tuturor acestor lucruri. Oricine citeşte textul din Apocalipsa 8, de la versetul 2, va afla conţinutul peceţii a şaptea, în special despre cei şapte îngeri, care se pregătesc să sune din cele şapte trâmbiţe.

  -Sunt şapte îngeri pentru cele şapte biserici (Apoc. cap. 1-3).

  -Sunt, apoi, cei şapte îngeri care sună din trâmbiţă (Apoc. cap. 8-11).

  -Apoi sunt cei şapte îngeri care varsă potirele mâniei (Apoc. cap. 15-16). Toţi aceştia sunt aşezaţi în rânduiala lor divină.

  Citat: „ Primele trei capitole ale Apocalipsei descoperă toate întâmplările care privesc Biserica. Apoi, din capitolul 3 până în capitolul 19 al Apocalipsei, Biserica nu mai este văzută. Biserica este răpită în capitolul 4 din Apocalipsa şi se întoarce în capitolul 19 al Apocalipsei, Mireasa şi Mirele vin împreună pe pământ. Şi apoi, din capitolul 19 până la sfârşitul capitolului 22, toate se derulează în timpul Împărăţiei de 1000 de ani şi ce se va întâmpla în anii ce urmează. Între capitolele 4 şi 19, Dumnezeu se ocupă cu Israel ” ( Sărbătoarea trâmbiţelor , pag. 6-7). Fratele Branham a accentuat aceasta în mod repetat. Vă rog, marcaţi aceste cuvinte cu majuscule: „ CAPITOLELE 4 PÂNĂ LA 19 INCLUD CAPITOLELE 8, 9, 10 şi 11. ” În acele patru capitole nu este nimic care să aparţină sau care să se ocupe de Biserică, aşa cum a spus-o fratele Branham în diferite rânduri.

  Când scaunul harului se schimbă în scaun de judecată conform peceţii a şaptea (Apoc. 8:2-5), nu mai există un mijlocitor şi niciun avocat care să primească rugăciunile sfinţilor. Atunci, focul de pe altarul de aur este aruncat pe pământ. Urmează, apoi, tunete şi fulgere (v. 5). Fratelui Branham i s-a spus că cele şapte trâmbiţe nu aparţin epocilor Bisericii.

  Citat: „ Imediat după aceasta, îngerii Domnului au apărut şi mi-au spus despre cele şapte trâmbiţe - sau despre cele şapte peceţi. Acolo Duhul Sfânt mi-a descoperit aceasta pentru a-mi arăta motivul pentru care acest lucru nu este folositor pentru Biserică în acest moment, pentru că nu are absolut nimic a face cu BisericaIsraelul se adună când sună trâmbiţele. Trâmbiţele sunt pentru Israel . Amintiţi-vă că fiecare trâmbiţă a sunat în timpul celei de a şasea peceţi. Cât de desăvârşite sunt atunci a şaptea trâmbiţă şi a şaptea pecete! ” ( Sărbătoarea trâmbiţelor , 19 iulie 1964, pag. 8).

  RăspundețiȘtergere
 4. Credeti ca Apocalipsa 10:1-7 s-a împlinit?

  Răspuns Frank: Apocalipsa 10 nu s-a împlinit încă. Aşa cum am văzut, nu are absolut nici o legătură cu Biserica. Fratele Branham a fost mesagerul ultimei epoci a Bisericii (Apoc. 3:14-22), nu al şaptelea înger cu trâmbiţa. El s-a referit la Apocalipsa 10 pentru că este singurul capitol care vorbeşte despre şapte tunete. Dar noi recunoaştem natura profetică a celor două evenimente speciale, care rămân separate unul de altul. De exemplu, Matei a arătat împlinirea textului din Osea 11:1 în capitolul 2, versetul 15 cu referire la Isus, „ Am chemat pe Fiul Meu din Egipt ” , dar care nu a anulat Exod 4:22-23: „ Israel este fiul Meu, întâiul Meu născutLasă pe fiul Meu să plece, ca să-Mi slujească ” Versetele profetice permit o dublă aplicare, dar fiecare trebuie lăsată în contextul de care ţine, conform planului de mântuire. Împlinirea capitolului 10 din Apocalipsa a fost anunţată dinainte, aşa cum se poate remarca din următoarele pasaje care fac referire la acest eveniment special. Încă odată ni se arată obligativitatea ca totul să fie bazat pe două sau mai multe versete. Primul cuvânt-cheie este „ răcneşte ” .

  „ ..a strigat cu glas tare, cum răcneşte un leu! ” (Apoc. 10:3)

  „ Domnul va răcni de sus ; din Locaşul Lui cel sfânt va face să-I răsune glasul ” (Ieremia 25:30)

  „ Ei vor urma pe Domnul, ca pe un leu care va răcni ; căci El însuşi va răcni , şi copiii vor alerga tremurând de la apus. ” (Osea 11:10)

  „ Domnul răcneşte din Sion, glasul Lui răsună din Ierusalim , de se zguduie cerurile şi pământul. Dar Domnul este scăparea poporului Său, şi ocrotirea copiilor lui Israel. ” (Ioel 3:16)

  „ Domnul răcneşte din Sion, glasul Lui răsună din Ierusalim” (Amos 1:2)

  Următorul cuvânt-cheie este „ a jurat ” .

  „ Şi îngerul, pe care-l văzusem stând în picioare pe mare şi pe pământ, şi-a ridicat mâna dreaptă spre cer, şi a jurat pe Cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerul şi lucrurile de pe el, marea şi lucrurile din ea, că nu va mai fi nicio zăbavă ” (Apoc. 10:5,6).

  „ Şi am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra apelor râului; el şi-a ridicat spre ceruri mâna dreaptă şi mâna stângă, şi a jurat pe Cel ce trăieşte veşnic, că va mai fi o vreme, două vremuri şi o jumătate de vreme ” (Daniel 12:7). Este scris foarte clar că din momentul în care are loc acest eveniment există doar trei ani şi jumătate până la sfârşitul ultimei perioade de timp. Este o sincronizare perfectă!

  Când Domnul vine ca Înger al Legământului, va pune un picior pe mare şi unul pe uscat pentru a Şi le revendica, ca proprietar iniţial. Doar atunci se vor auzi glasurile celor şapte tunete. Noi trebuie să înţelegem că fiecare verset se va împlini literal, inclusiv a doua parte din Maleahi 3:1 şi 2, pentru că nu s-a împlinit la prima venire a lui Hristos şi, de aceea, nu este menţionat niciodată în Noul Testament. În momentul în care are loc acest eveniment măreţ, se vor împlini următoarele: „ Şi deodată va intra în templul Său Domnul pe care-L căutaţi: Solul legământului , pe care-L doriţi; iată că vine, zice Domnul oştirilor. Cine va putea să sufere însă ziua venirii Lui? Cine va rămânea în picioare când Se va arăta El? Căci El va fi ca focul topitorului, şi ca leşia nălbitorului. ” Această venire ca Înger al Legământului, aşa cum este descrisă în detaliu în cele şapte versete susmenţionate, trebuie să fie aşezată corect, acolo unde o plasează Scriptura, şi anume, în legătură cu Israelul. Căci în acel timp, Templul va fi deja rezidit şi măsurat conform Apocalipsa 11:1-2, după care se va aşeza în el Îngerul Legământului, care este Domnul Oştirilor. Amin.

  RăspundețiȘtergere
 5. Credeti ca fratele Branham a primit descoperirea celor sapte tunete?


  Răspuns : Iată ce a spus fratele Branham cu privire la acest subiect într-una din ultimele sale predici, din 15 august 1965: „ aşteptaţi doar până ajungem să deschidem urgiile şi peceţile şi cele şapte tunete. ” El vorbea despre cele şapte tunete în special în legătură cu evenimentul supranatural care a avut loc în 28 februarie 1963, când a auzit şapte sunete asemănătoare unor sunete de tunete şi când i s-a arătat norul supranatural. Dr. James Mc Donald de la Universitatea din Tucson a studiat fotografiile care au fost făcute cu ocazia acelui eveniment şi revistele Science (19 aprilie, 1963) şi Life (17 mai, 1963) au publicat articolele lui. În acelaşi context al acestei trăiri, fratele Branham vorbea despre credinţa de răpire, numele cel nou care urma să fie descoperit şi, de asemenea, lega această trăire de alte evenimente importante.

  Cele şapte tunete din Apocalipsa 10 trebuie lăsate în contextul în care au fost puse în mod divin, pentru că îşi vor face de auzit glasurile doar când Îngerul Legământului vine la Israel ( Cele şapte peceţi , pag. 72). Învăţătura că cele şapte peceţi sunt „ cele şapte virtuţi ” sau „ cei şapte mari bărbaţi ” sau vreo altă răstălmăcire trebuie respinse, pentru că sunt pur şi simplu nişte răstălmăciri ale anumitor indivizi care le aduc lor beneficii, dar nu au nici o bază scripturală.

  După ce fratele Branham a predicat cele şapte peceţi, i s-a spus să se întoarcă în tabernacol şi să spună câteva lucruri importante, printre care era şi următoarea afirmaţie: „ nimeni nu ştie când El va reveni; de asemenea, nimeni nu ştie taina celor şapte tunete ” ( Cartea Peceţilor , pag. 576).

  Predicatori, abandonaţi acest subiect şi lăsaţi problema în mâna lui Dumnezeu! Lui Ioan i s-a interzis să scrie ce au glăsuit cele şapte tunete, prin urmare, acest lucru nu a devenit parte a Cuvântului scris al lui Dumnezeu, şi, prin urmare, nu poate fi predicat mai departe. Aceasta este AŞA VORBEŞTE DOMNUL în Cuvântul Lui. Nouă ne-a fost poruncit să păzim doar acele lucruri care sunt scrise (Apocalipsa 1:1-3) şi ne este interzis să adăugăm cuvintelor prorociei acestei cărţi (Apocalipsa 22:16-21). Nu este aceasta o avertizare suficient de clară?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Interesant, sa ai curajul sa te pui contra Profetului! Ma mir ca nu ii e frica!

   Ștergere
 6. http://www.evanghelia.ro/citeste/159:314/Oamenii_intreaba_Dumnezeu_raspunde_prin_Cuvantul_Sau.html

  RăspundețiȘtergere
 7. Aiurea.O mare ciorba pe care Frank incearca sa ii dea o aparenta de """biblic"" .Dar cine e el sa spuna ce e biblic si nebiblic? E biblic sa fi numit ""insarcinat"" dupa o pilda? De cand pildele sunt profetice ?

  E.Frank nu face decat se sforteaza sa potriveasca in Biblie ghiveciul plecat de la Branham.Dar nu face decat sa devalizeze ""mesajul"" de esenta lui...maine poimaine poate viseaza si el ca este Ilie restauratorul...am mai auzit perle ca Frank defapt aseaza mesajul lui Branham. Adica elimina tocmai afirmatiile false ca sa dea o aparenta de ""cuvant descoperit"" prin WMB...dar dupa cum vorbeste Frank da impresia ca prin el a venit ""Descoperirea"" si nu prin Branham. Si atunci cine e Ilie totusi? :))

  Frank le rastalmaceste sa iese ""mesajul"" curat asa cum a facut si cu Matei 28:19....A predicat ani la randul ca Numele este la singular si ca defapt se ascunde o mare descoperire aici adica ,ca Numele Tatalui....etc. este Isus Hristos.

  Dar in urma cu vreo 10 ani fara sa sa realizeze isi ataca propria ""descoperire"" spunand ca defapt versetul din Matei este o facatura ...adica este un mare FALS adaugat fiindca acolo scrie ""....si botezatii in Numele Meu..."".

  Pai atunci unde este descoperirea Numelui daca versetul este un fals? Adica ti-ai bazat invatatura pe un fals? Concluzia e ca asa cum a facut cu Matei 28:19 asa face si in alte cazuri.Dar nu isi da seama.Probabil isi dau seama altii din jurul lui dar nu vor sa ii spuna.Le plac scaunelele caldute si pozitia ""privilegiata"" de ""mireasa"".....dar totul este un FALS asa cum este falsul cu Matei 28:19...


  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ati auzit de T.B. JOSHUA?
   Face vindecari in numele lui Isus!

   Ștergere
  2. O imagine interesanta: http://forums.delphiforums.com/n/nav/start.asp?webtag=theeagles&gid=2138472416

   Ștergere
  3. Il stiu bine pe TB Joshua.

   In plus am cunoscut personal un austriac care a fost acolo si a vazut minuni extraordinare, zice el, si el a fost vindecat instantaneu cu un grup de 100 de europeni.

   Au stat cateva zile acolo, au ca un camping pentru straini, iarba verde, cazare, si au cateva zile de rugaciune....apoi vine TB Joshua in sala unde sunt programati si le spune sa ridice mainile spre cer si sa se roage impreuna cu el. In Numele lui Isus. E cu programare. Vine la aeroport dupa tine. E disciplina si organizare serioasa acolo.

   Afara a vazut ca fiecare bolnav are o tablita pe care scrie: DUMNEZEU ESTE VINDECATOR. NUMELE LUI ESTE DOMNUL ISUS CRISTOS." si in continuare scrie boala de care sufera acel om.

   Daca nu exista dovada ca e bolnav, "pacientul" apare doar intr-un alt rand de rugaciune. In acel rand nu se primesc decat cei care au dovezi medicale ca sunt bolnavi.

   Mi-a spus ca a vazut minuni pe care daca le-ar spune nimeni nu l-ar crede.

   A intrat TB Joshua in sala aia, sa inchei, si a proclamat vindecarea peste ei...le-a spus catorva prin discernamant probleme de acasa intime, ca si cum Branham spunea, apoi cand a certat duhurile rele de peste oameni, amicul meu a fost vindecat de o boala de care suferea de peste 20 de ani.

   In afara de cativa de acolo, toti s-au vindecat. Altii au avut o imbunatatire semnificativa.
   Slava Domnului pentru orice lucru bun se intampla oriunde.

   lica

   Ștergere
  4. Pai nu ar trebui sa il intrebam ce invataturi are si sa le credem cu sfintenie?
   Nu ar trebui sa il numim Fiul Omului daca face atatea semne si minuni?


   Glumesc!

   Ștergere
 8. http://www.lawrieministries.net/LM/Basic_Links/That_Swarthy_Man/preview.html

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Aiurea.Doar cand am deschis pagina si am vazut poza aia cu WMB cu lumina deasupra deja ma lasat rece.Apoi mosulicul ala indian sau ce o fi dupa mutra...totul se invarte in jurul acestor persoane.Nimic despre Isus si cum poti sa traiesti Evanghelia lui vesnica.Doar cultul personalitatii.Astia au innebunit cu Branham si anturajul lui.

   Uite aici vindecarea cancerului,fara ""proroci ,profeti obscuri si pretentii grandomane de Ilie,Moise,Jesus.... etc"". Vindecare doar prin puterea credintei si a emotiilor.Pacienta respectiva are incredere in acei medici ca o pot vindeca si datorita acestui fapt cancerul dispare in 3 minute.

   Aceasta ""tehnologie"" o aplica toti vindecatorii.Pana si WMB a pus in practica asta prin faptul ca cerea ""pacientului"" sa ai incredere in el ca D-zeu e cu el ....

   Vizioneaza atent si in liniste.

   http://www.youtube.com/watch?v=zS54C5G0LJo

   Ștergere
  2. promotorii minciunilor :

   On June 11, 1933, William Branham was conducting a baptismal service after an Open-Air Gospel meeting on the shores of the Ohio River, Jeffersonville , Indiana , U.S.A. About 4000 people had gathered for this service. As he was about to Baptize the seventeenth convert he heard "A Voice" saying, "Look Up!" Looking up, William Branham saw a strange Light, like a star, whirling down toward him, coming to a stop just above him.

   The witnesses standing on the bank of the River were over-whelmed by this unexplainable phenomenon. Some ran for fear; others fell to their knees and worshipped. Many pondered the meaning of this remarkable occurrence. The "Voice" spoke to William Branham from the Light saying: "As John the Baptist was sent forth to forerun the First Coming of the Lord Jesus Christ, you are sent forth with the message to forerun His Second Coming."

   This was the commission given to William Branham. "What was the significance or meaning of that Light?" was the question in everybody's mind. There should be still some who had witnessed this incident, living today.

   Ștergere
  3. Oau ce super filmul. O vindecare a unei tumori în mai puţin de 3 minute, vizibil direct pe ecograf. Mulţumesc frumos!

   Chiar dacă poate nu sunt de acord cu tot ce spune Gregg Braden (în alte locuri), totuşi principiul pe care îl descrie aici este cu totul conform legilor naturii şi ale universului (înca nu prea cunoscute de noi, occidentalii).

   Într-adevar, este vorba despre o tehnică, o “tehnologie” pe care se pare că şi „vindecătorii credinţei“ au început să o înţeleagă. Unii poate nu o înţeleg, dar o aplică cu succes, aşa cum mulţi dinte noi nu ştim pâna la ultima parte cum funcţioneaza o maşina dar răsucim cheia şi motorul porneşte…

   Dar sunt alţii care cunosc aceste lucruri pâna în cel mai mic detaliu, precum kabbaliştii evrei sau maestrii de qi gong din Asia. Probabil, mai sunt şi alţi maeştri în alte culturi, dar nu am înformaţii în acest sens.

   Spre exemplu maeştrii qi gong cunosc un tip de energie pe care o numesc “Chi”. Aceasta este o energie universală, existentă pretutindeni în natură. Unii au învăţat şi s-au antrenat ca să acumuleze energia aceasta de viaţă (biologică) şi să o folosească pentru vindecare, pentru a crea o stare de echilibru, sau în alte scopuri (demonstraţii de arte marţiale).

   Iată câteva clipuri care pentru noi, europeenii ar părea mai degrabă ireale, “ca-n filme”. Dar vă rog să luaţi în considerare că nici energia electrică sau magnetică nu este vizibilă pentru ochiul nostru, totuşi nu o considerăm ca ceva “magic”… Aşa cum inginerii noştri se pricep să folosească, chiar să creeze câmpuri electrice sau magnetice, la fel aceşti “maeştri” nu sunt altceva decât nişte ingineri care pricep şi se pricep la folosirea invizibilei energii biologice “chi”.

   Qigong master projecting his chi energy
   https://www.youtube.com/watch?v=nu99GRUUN6Y

   Qi Gong Demonstration by Master James Chee in Quanzhou 2010
   https://www.youtube.com/watch?v=nVdANNX2zP4

   Energie Bubble Demonstratiom
   https://www.youtube.com/watch?v=B2DXdFYDXCk

   That's Incredible - Master Zhou
   https://www.youtube.com/watch?v=vkfvv9lEXPM

   QiGong Master demonstrating Chi
   https://www.youtube.com/watch?v=wYVdhKVb9WE
   Aici puteti vedea de la minutul 3:30 cum cu acea energie pur si simplu da foc la un ziar.

   Există evidenţe că un herbalist chinez ar fi trăit 256 ani, murind de cauze naturale. Evident că nu doar ierburile ci şi perfectul echilibru energetic l-au ajutat să atingă această vârstă „biblică”
   http://en.wikipedia.org/wiki/Li_Ching-Yuen

   http://virsmai.com/blog/256-year-old-chinese-herbalist-li-ching-yuen-holistic-medicine-and-15-character-traits-that-cause-diseases

   În articolul Wikipedia se spune că acest om, la vârsta de 130 ani ar fi întâlnit un eremit bătrân de peste 500 ani (!!!), maestreu qi gong care i-a dat câteva recomandări cum să trăieşti mult şi bine...

   ABEL

   Ștergere
  4. Da stiu de acesti maestrii.Interesante lucruri.Stiu chiar un maestru roman de qi gong care a vindecat piciorul unui pacient bolnav de diabet si care era programat pentru operatie fiind necrozat.Evident ca acel maestru ia spus acelui pacient roman sa spuna ca un vindecator japonez la vindecat si nu el.Nu vroia sa aiba coada la usa si nici publicitate. A spus doar ca acolo unde este deblocata energia este restabilita circulatia sangelui.

   Uite aici ceva interesant :meditatia asupra numelui Yahweh folosind anumite frecvente vindecatoare.

   http://www.youtube.com/watch?v=uhJeLEF_S9o

   Ștergere
  5. Interesant. Nu am stiut ca exista si in Romania.

   De pe situl: http://www.qigong.ro/maestrii/yan.htm

   Maestrul YAN XIN

   Din mãsurãtorile efectuate de un colectiv de zece oameni de ştiinţã de la Uni­versitatea Qinghua, a reieşit cã atunci când maestrul Yan Xin ţine un curs, el emite energie pe o razã de aproximativ douã mii de kilometri. Pe toatã aceastã suprafaţã apar efectele specifice ce survin în cazul emisiei de energie ( qi ). Specialiştii de la Universitatea Qinghua au urmãrit în mod deosebit schimbãrile ce au intervenit la nivel molecular, în timpul efectuãrii experimentelor (vezi Capitolul: Qigong-ul reflectat în experimentele ştiinţifice).

   Varietatea cazurilor vindecate (de la o simplã rãcealã pânã la fracturi evidente) a determinat organizarea unor conferinţe în care maestrul Yan Xin a explicat pe larg mecanismul de acţiune al acestor practici. Metoda folositã este aceea de "purtare în tehnicã" (daigong). Iatã cum a fost ea descrisã chiar de cãtre maestrul Yan Xin:

   "Aşa-numitele cursuri de purtare în tehnicã (daigong) conţin douã aspecte importante. Primul se referã la faptul cã în momentul în care predau, eu însumi intru într-o stare în care emit ceea ce se chemã "gong" (termenul "gong" indicã ceva ce a apãrut prin exersarea energiei). Atunci când îi tratez pe cei bolnavi sau când efectuez unele teste cu ca racter ştiinţific, îmi folosesc creierul pentru a emite; este suficient sã am aceastã idee pentru a intra într-o stare de emisie.

   În Qigong, energia emisã este denumitã "energie ex­terioarã" (waiqi) şi ea nu poate fi vizualizatã de majoritatea oamenilor. Eu folosesc aceastã stare - în care pe mãsurã ce explic unele aspecte emit şi energie - pentru a produce anumite reacţii în ascultãtori , în mod special în cei foarte senzitivi dar şi în cei cu o senzitivitate obişnuitã.

   Ștergere
  6. Meditatia aceea e pe YHSVH adica YeHoShUaH (nu YHVH).

   Ai testat astfel de meditatii sau ai auzit pe cineva care a practicat si poate sa spuna cum i s-au parut?

   ABEL

   Ștergere
  7. Zici ca " pacienta a avut incredere in medicii aceia " . Cum, n-a fost ea indemnata sa se increada in ADEVARATUL VINDECATOR ? nu a fost ea informata ca " blestemat este acela care se increde in om ?
   Ma mira faptul ca nimeni nu observa ce duh vorbeste prin tine, cand afirmi : "Uite aici vindecarea cancerului,fara ""proroci ,profeti obscuri si pretentii grandomane de Ilie,Moise,Jesus....

   Ștergere
  8. " blestemat este acela care se increde in om"":Acest verset nu se refera la vindecare ci tocmai la situatia cu Branham si presupusele lui experiente dar fara nici o DOVADA!.

   Pe cand aici este vorba de o dovada filmata!.Si chiar si Branham spunea unui pacient:Crezi tu ca eu sunt omul/trimisul lui D-zeu?

   Si chiar si ""ingerul""(parerea mea este ca WMB a dialogat cu vindecatorul Avak H.dar a exagerat fiindca avea mintea imbibata de tablouri biblice) ia spus lui WMB:""Daca ii faci pe oameni sa te creada....""

   Se pare ca nu prea ai inteles nimic dar simti nevoia infantila de a te baga in seama si a face pe desteptul.Asta este specific unor branhamisti alienati psiho- emotionali care vor sa se simta intelijenti...dar compara merele cu perele.

   Ștergere
  9. Trebuie totusi sa ai si ceva in cap ca sa pricepi anumite lucruri.Dar branhamistii avand multe deficiente simt nevoia sa compenseze anumite lipsuri si atunci ataca tot...dar nu inteleg nimic. :))

   Ștergere
  10. Ma asteptam sa blesteme, (blestematii), dar indiferent ce spun sau cred ei, aceasta nu schimba lucrurile. Oamenii tot se vindeca, doar prin faptul ca incep sa creada in vindecarea lor si aceasta le transforma campul energetic care apoi transforma pe cel material (de caren). Ori ca le spune Branham, Avak, TB Joshua, chinezii sau oricine lucrul acesta... Normal ca Dumnezeu face vindecarea, peste tot. Nu o fac oamenii, Dumnezeu a pus acolo „mecanismul”...

   Doar ca unii incep sa se creada profeti sau Dumnezeu pe pamant, pentru ca au gasit smecheria vindecarii... E ca si cum m-as duce la tribul Babaluba din jungla, care nu cunoaste decat piatra si arcul si i-as filma pe telefonul mobil, apoi le-as arata filmul. As putea sa le explic frumos cum merge, si de ce merge, si dupa un timp oarecare ar reusi sa inteleaga principiul. Apoi as deschide o afacere cu telefoane (asta daca nu ajung mai intai intr-un cazan de ciorba :D)

   Sau as putea sa zic ca sunt un profet venind pe nori si telefonul meu este globul meu de cristal, in care Dumnezeu imi arata vedenii. Le mai arat si filmul 2012 dupa care le spun ca daca nu se inchina mie, vor sfarsi cu totii sub fundul oceanului... Totul depinde, de ce afacere vreau sa fac ;)

   Si acum 200 ani ar fi blestemat unii la vederea telefoanelor mobile de azi sau a altor "minunatii". Din partea mea, pot sa mearga inainte, crezand in Branham si in pamantul patrat in jurul caruia se invarteste soarele in forma de piramida fara vârf...

   Lumea tot va merge totusi inainte, cu sau fara ei, si va descoperi treptat "tehnologii" alternative si mecanisme noi de vindecare. Destul de multi oameni din toate domeniile cerceteaza serios aceste lucruri.

   ABEL

   Ștergere
  11. https://www.youtube.com/watch?v=pYMYRCVexc4

   Despre ce e vorba , ca nu am inteles!

   Ștergere
 9. Proverbe 30:
  4 Cine s-a suit la ceruri şi cine s-a coborât din ele? Cine a adunat vântul în pumnii lui? Cine a strâns apele în haina lui? Cine a hotărât toate marginile pământului? Cum se numeşte el şi cum cheamă pe fiul său? Ştii tu lucrul acesta? –

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. 1 Ioan 5:9 Dacă primim mărturisirea oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare; şi mărturisirea lui Dumnezeu este mărturisirea pe care a făcut-o El despre Fiul Său.
   10 Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în el; cine nu crede pe Dumnezeu Îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său.
   Rom 8.16; Gal 4.6; Ioan 3.33; Ioan 5.38;
   11 Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său.
   12 Cine are pe Fiul are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa.
   13 V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu aveţi viaţa veşnică.

   Ștergere
  2. Ioan 8:16 Şi chiar dacă judec, judecata Mea este adevărată, pentru că nu sunt singur, ci Tatăl, care M-a trimis, este cu Mine.
   17 În Legea voastră este scris că mărturia a doi oameni este adevărată:
   18 deci despre Mine însumi mărturisesc Eu, şi despre Mine mărturiseşte şi Tatăl, care M-a trimis.”
   19 Ei I-au zis deci: „Unde este Tatăl Tău?” Isus a răspuns: „Voi nu Mă cunoaşteţi nici pe Mine, nici pe Tatăl Meu. Dacă M-aţi cunoaşte pe Mine, aţi cunoaşte şi pe Tatăl Meu.”

   Ștergere

Omul intelept ataca idei, nu persoane. Asta este si legal si biblic.
Comentariile ce contin atacuri la persoana, defaimari, calomnieri, discriminari, rasism si limbajul neadecvat risca sa fie sterse.