marți, 22 iulie 2014

Lepădarea de credinţă (1)


În articolul intitulat Idolatria in Mesaj, s-a arătat cum oamenii au început să devieze de la credinţa în Dumnezeul cel viu, şi în loc să se închine Domnului Isus Cristos, au început a se închina unui fals Cristos, unui viţel de aur, mai precis unei fotografii în jurul căreia circulă tot felul de mituri.

Aşa cum ortodocşii sărută cu reverenţă „Icoanele făcătoare de minuni”, tot astfel şi mulţi branhamişti ţin la loc de cinste, pe perete, pe birou, în Biblie sau în portmoneu „Icoana” Profetului cu Stâlpul de Foc deasupra capului sau imaginea „Norului Supranatural”.

Ei nu vor să creadă adevărul simplu, că există o explicaţie naturală pentru toate aceste fotografii, ci preferă să fie minţiţi în continuare, trăind într-o fantezie mistică în care îşi închipuie că acum Dumnezeu este pe scenă în mod activ şi îşi face simţită prezenţa în mod supranatural. Eu însumi am fost printre cei care ţineam o poză pe perete şi una în portofel...

Dacă consideraţi că aceste lucruri sunt exagerări, vă invit să urmăriţi câteva poze, filmări, melodii şi comentarii postate de anumiţi indivizi pe Facebook şi pe Youtube. 

Eu personal nu am crezut că s-a putut ajunge până acolo: la „Lepădarea de credinţă” – cum cred că se potriveşte titlul acestui articol.

Am mult mai mult material decât pot să prezint aici, pe care nici nu vreau să îl comentez prea mult. Voi lăsa mai degrabă imaginile să (vă) vorbească şi vă rog ca la final să trageţi voi înşivă concluziile. Judecaţi voi înşivă, dacă este normal că s-a ajuns unde s-a ajuns...

Iată deci materialul:

Pentru început redau o ştire din Africa, ce a mai fost postata undeva la comentarii cred:

O sectă „religioasă” aşteaptă în corturi lângă Oyibi întoarcerea Profetului Branham

Poate că primul vostru gând este acela că nişte africani „primitivi” şi „needucaţi” au părăsit jungla şi trăiesc acum în nişte corturi la marginea oraşului. În cele ce urmează, vom vedea şi alţi africani şi unde locuiesc ei...

Unul dintre ei are un cont Facebook intitulat „Branham Răscumpărătorul

 Răscumpărătorul cui?

Pe tricou el şi-a imprimată o icoană sub care a scris: „Dumnezeul W M Branham”. (În limba franceză „L'Eternel” este un titlu pentru Dumnezeu: „Eternul”)

                       Adorăm pe Mielul care este pe tron: WILLIAM MARRION BRANHAM

Puteţi să luaţi legătura cu el sau să vedeţi mai multe despre el aici: https://www.facebook.com/theogene.uwimana.3

Acest personaj este şi un mare iubitor de muzică. 

Printre favoriţii săi se numără şi Otakana de Branham. Îl puteţi găsi pe Youtube sau pe Facebook (aici sub alt nume): https://www.youtube.com/channel/UCzsiVdrXlhGI0XoDnv1CWyQ

 Otakana de Branham pare o persoană cu un statut social destul de ridicat.

A studiat geologia petrolului şi a gazelor naturale în Congo şi actualmente îşi continuă studiile în St. Petersburg. Probabil că Rusia, cu resursele ei enorme de petrol şi gaze îi oferă un viitor profesional şi o situaţie financiară mult superioară decât ar fi putut avea în ţara sa natală. Ce să spunem, s-a descurcat bine băiatul, bravo lui!

Otakana de Branham pare a fi şi un om deosebit de inspirat şi creativ. A compus (sau a cules?) câteva zeci de „Imnuri de slavă”, din care aş vrea să ascultăm câteva. Piesele sunt în limba franceză, şi îi mulţumesc pe această cale fratelui Adi pentru bunăvoinţa sa de a ne traduce nişte versuri.


Piesa 1: „William Marrion Branham a înviat, el trăieşte.”

Adevărat a înviat? Ori suntem Branhamişti, ori nu mai suntem...

Glorie Mielului William Marrion Branham,
Tatăl lui Billy Paul, soţul sorei Meda, descendenţii umanităţii întregi.
Fratele Branham a înviat, el este în mijlocul nostru.
Peste tot unde se invocă numele lui este acolo ca să răspundă rugăciunilor şi luptă pentru noi.
Fratele Branham este unsul unşilor, el a învins timpul.
El a înviat, este în mijlocul nostru.
Fratele Branham a învins timpul.
O ce blasfemie când cei din mesaj spun că mormântul a putut să-l ţină pe fratele Branham, pocăiţi-vă!
Preaiubiţii mei, fratele Branham nu poate să rămână în mormânt, pentru că are în el legea lui Mesia, nu putem să îl ţinem pe Mesia în mormânt.
Branham a înviat, l-au îngropat luni 11 aprilie, marţi 12, miercuri 13 1966 seara, Branham a înviat din mormânt.
E viu, e în mijlocul nostru, nu putem să-l ţinem în mormânt, 
E viu tatăl lui Billy Paul.
Dacă el a înviat pe Isus, fiul Său şi pe toţi profeţii, sunteţi orbiţi, cum puteţi voi să credeţi că Branham e în mormânt. 
Aduceţi-vă aminte că Branham a spus adesea că după cum pe Isus nu au putut să îl ţină în mormânt, nici pe el timpul nu îl poate ţine. Şi spunea: Eu voi rupe peceţile, timpul nu mai are putere să îl ţină. 
Ori sunteţi Branhamişti, ori nu sunteţi Branhamişti? 
Preaiubiţii mei, primiţi această revelaţie, că Branham a înviat şi nu mai este în mormânt.
Branham a înviat morţii ca să arate că el este învierea, mormântul nu are putere pentru că el este Cel Etern.
Figura lui este gravată în stâncă, arătând că el este creatorul.
Fratele Branham a înviat, el este în mijlocul nostru
Peste tot unde se invocă numele lui, este acolo ca să răspundă rugăciunilor şi luptă pentru noi


Piesa 2: „William Marrion Branham, incomparabilul”

 Branham Incomparabilul, Divinitatea Supremă

Branham a fost născut cu stâlpul de foc, unitatea divinităţii, cuvântul,
Regele pe pământ, Mesia naţiunilor ...
WMB, viaţa veşnică, eu am primit
Incomparabilul WMB, divinitatea supremă a zilelor noastre,
Divinitatea supremă, viaţa veşnică.
Da la Noe până în ziua noastră nu a fost nici un profet ca şi WMB,
El are slujba de infailibilitate, ...
WMB, viaţa veşnică, eu am primit
Incomparabilul WMB, divinitatea supremă a zilelor noastre,
Divinitatea supremă, viaţa veşnică.
Lăsaţi-mă să mă închin lui WMB, nu este nimeni comparabil cu el,
El a dat viata, viaţa veşnică, este Dumnezeu ...
WMB, viaţa veşnică, eu am primit
Incomparabilul WMB, divinitatea supremă a zilelor noastre,
Divinitatea supremă, viaţa veşnică.

 Piesa 3: „William Marrion Branham, cetatea mea de scăpare”

Siguranţa mea eternă, eu mă închin ţie

Domnul nostru, din generaţie în generaţie tu ai fost întotdeauna un loc de scăpare pentru mine.
Tu eşti cetatea pe care toţi profeţii au vrut să o vadă, noul Ierusalim coborât din cer, de la Dumnezeu, eşti tu, WMB, siguranţa noastră.
Tu eşti cetatea mea de scăpare, siguranţa mea eternă, siguranţa mântuirii mele, WMB.
Chiar dacă oamenii mă părăsesc, eu ştiu ca tu nu mă părăseşti, căci tu eşti lângă mine, şi tu ai grijă de mine,
Nu mi-e frica lângă tine, căci tu eşti puternic, învingător, eliberarea mea si scutul meu, WMB.
Când privesc dragostea ta, tu mi-ai dat viaţa eternă, fără bani şi fără plată, Domnul meu, eu te ador.
Lumina ta eternă, a intrat în viaţa mea, când mă încred în cuvântul tău,
 WMB singura mea speranţă.
Da Doamne, nu mi-e frică lângă tine, căci tu eşti puternic, învingător, eliberarea mea si scutul meu, WMB.
Da Doamne, tu eşti cetatea mea de scăpare, unde sunt în siguranţă, WMB, eu mă închin ţie.
Nu mi-e frica lângă tine, căci tu eşti puternic, eliberarea mea şi scutul meu, WMB.
Tu ai primit sabia regelui, deschiderea cuvântului, revelaţia tuturor tainelor, tu eşti regele regilor.
Tu eşti noul Ierusalim, ai coborât din cer, a şaptea cetate de scăpare, siguranţa mea eternă, sa fii lăudat.
Nu mi-e frica lângă tine, căci tu eşti puternic, eliberarea mea şi scutul meu, WMB.


Piesa 4: „William Marrion Branham, regele regilor”

Branham Regele Regilor?

Regele regilor a venit pe pământ, numele lui e WMB, el a venit pe un cal alb, cu sabia regelui în mână. Numele lui să fie lăudat întotdeauna, Amin
Regele regilor a venit pe pământ, numele lui e WMB, el a venit pe un cal alb, cu sabia regelui în mână. WMB e fiul veritabilul Prea Înalt.
El a venit pe un cal alb, cu sabia regelui în mână. El a venit pe un cal alb cu sabia regelui în mână pentru a mă răscumpăra.
În ziua în care îngerii sfinţi au coborât, cu stelele care s-au întâlnit,
În ziua în care îngerii sfinţi au coborât, si păsările din cer au cântat şi au adus onoare lui WMB.
El a părăsit tronul gloriei şi a devenit un om pe pământ ca să mă răscumpere pe mine pentru că eram pierdut!
El a venit să descopere cuvântul său, unde tainele erau ascunse.
El a venit să descopere cuvântul său, WMB este descoperirea mea!.
El mi-a descoperit cele şapte peceţi, marile taine erau ascunse.
El mi-a descoperit cele şapte tunete, descoperirea. ...
WMB descoperirea mea.
El mi-a descoperit numele lui care era ascuns, Mulţumesc!
Eram pierdut în această lume, dar tu mi-ai descoperit numele tău ascuns!

Exemplele ar putea continua, iată alte câteva titluri (în paranteze comentariul postat la titlu):

WMB este adorat în cifra 7” (Există matematica lui Dumnezeu şi cifra 7.)
Numele WMB” (Numele lui Branham este noul nume al lui Dumnezeu şi aceasta este viaţa veşnică.)
Nunta Mielului a venit WMB” (William Branham este mielul şi a doua venire s-a împlinit deja.)
WMB dacă tu nu veneai” (Ce fericire că WMB a venit.)
WMB este părintele etern” (Acela care a rupt peceţile este adevăratul Dumnezeu.)
WMB este siguranţa noastră” (Nu vă temeţi de nimic căci adevăratul Dumnezeu este cu noi, care este WMB.)
WMB guvernatorul mondial” (Branham este deasupra tuturor lucrurilor şi nimeni nu se compară cu el.)
WMB a împlinit totul” (Ce semn încă mai aşteptaţi? Totul este terminat. WMB a împlinit totul.)
WMB Îngerul Domnului” (Îngerul Domnului este Domnul însuşi.)
WMB este gloria Shekinah” (Iată omul pe care l-a văzut Ezechiel.)
WMB este numele nou al lui Isus” (Isus era numele lui Dumnezeu dar Branham este numele nou al lui Dumnezeu.)
Harul lui WMB” (Noi eram în întuneric dar William a venit să ne arate calea adevărului.)
Iubirea lui WMB” (Branham este iubirea veşnică.)
WMB este în viaţa mea” (El este dumnezeul meu şi eu sunt închinătorul lui.)
WMB identitatea mea” (Eu sunt Branham numele dumnezeului meu.)
WMB creatorul cerului si al pământului” (Creatorul care este WMB şi-a făcut o fotografie pentru a-şi arăta măreţia.)


Un dumnezeu care are nevoie de un selfie pentru a-şi satisface setea de grandomanie şi nevoia de a primi laude şi închinări?

Mă opresc aici deocamdată, urmând să continui într-un articol viitor prezentarea altor imagini şi filmări din care reies că lucrurile sunt mult mai grave. 

Vom prezenta din nou personaje, vom spune cu ce se ocupă, unde locuiesc şi cu cine au legături aceşti indivizi ciudaţi care par că şi-au pierdut orice simţ al raţiunii şi al realităţii. Despre buna credinţă nici nu mai poate fi vorba...


Va urma...

Abel, Germania

6 comentarii:

 1. Multumesc Abel pentru articol. E socant.

  Iti vine sa dai vina pe cativa branhamisti fanatici -a caror numar este intr-o crestere exploziva in Africa si India- si nu pe Branham.

  Dar mie mi-a venit o intrebare:
  De ce nici unul din cei care au fost lideri in trezirea anilor 50 alaturi de Branham nu au lasat in urma lor atat mizerie spirituala ca sa se formeze cultul personalitatii si inchinarea la ei sau la numele lor?

  Raspunsul este simplu. Ei nu s-au propovaduit pe sine si nu au mintit publicul precum Branham ca sa il duca in eroare.

  Ei au lasat in urma lor universitati, case de copii, spitale cu medici si echipamente de ultima ora, au lasat valori in urma lor, au lasat -desi cred ca si ei au multe imperfectiuni- lucruri de valoare in urm alor si cei care calca pe urmele pasilor lor, ca studenti, ca urmasi, nu vorbesc, nu lauda, si nu cheama nici un alt nume decat Numele Domnului Isus.

  Branham autoproclamatul Ilie, inger si dumnezeu, a lasat printre randuri zeci de citate care arata clar ca el se crede "Dumnezeu dezvaluit in trup", "Cristosul Orei in carne umana", "mesia al acestor zile" etc, si in plus cand vorbeste despre Pecetea a 7-a el spune ca i s-a spus sa taca sa nu spuna mai departe ca atunci oamenii se poticnesc, caci acolo era vorba de Numele cel nou al lui Isus ascuns in piatra alba conectata cu Pecetea a 7-a in viziunea lui Branham.

  Dar dupa 24 martie 1963 pana la moartea lui el a predicat tunetele, cele 7 tunete care descopera Numele cel nou a lui Isus -conform spuselor sale- iar fiecare mesaj de atunci incolo predicat DESCOPERA NUMELE CEL NOU A LUI ISUS, in persoana sa astfel tunetele exprimate prin el devin numele cel nou IN BRANHAM.

  Asta predica tot timpul. Incearca sa para smerit dar de fapt ascunde o aroganta de proportii cosmice. Se autoproclama IDOL VIU in "Statura unui om perfect". Adica un obiect de inchinare. Asa a cazut si Lucifer.

  Asa a visat Branham ca va cadea si ca sa scape sa ucida sarpele din visul sau, dar el nu l-a ucis, desi putea sa o faca, ci doar l-a ranit. Sarpele ranit a fugit.

  Apoi sarpele ranit se vindeca, si isi imprastie otrava pretutindeni iar cei naivi si needucati in Cuvantul lui Dumnezeu sunt hipnotizati si otraviti, paralizati incapabili sa mai faca ceva. Nu mai pot scapa de paralizia sarpelui.

  De aceea si cei care nu ii canta slava lui Branham, ii da slava pentru in alt mod, ca atunci cand ei stiu ca el minte si Biblia spune ceva corect ei nu mai cred Biblia. O leapada si iau citatul fals a lui Branham si merg cu el inainte.

  Mereu sugereaza, mereu bate apropouri, mereu spune ca: "oamenii L-au urmat pe Isus pentru semne si minuni dar cand El a spus ca 'Eu si Tatal Una suntem" atunci ei L-au parasit. Asa este SI ASTAZI".

  De fiecare data cand spune ca "Si pe Isus L-au parasit" ca "si pe Isus nu L-au crezut" el delira intr-o contopire imaginara bolnava facandu-se mesia, parand respins, dramatizand, sa para victima...

  Acest lucru se numeste "complexul mesianic", o boala psihica des intalnita la oamenii cu capacitati extrasenzoriale speciale, despre care voi scrie in alt articol.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Asadar lepadarea de credinta este sa urmezi mesajul fals si idolatric a lui Branham. Multumim frate Abel pentru documentare. Domnul Isus Cristos sa te binecuvinteze.

   Ștergere
  2. Da, vina principala e a lui Branham. Capacitatile lui extrasenziorale sunt ca si mersul cu masina pe ulei... Voi scrie ceva despre acestea, cand apare si partea a doua si articolul lui Lica.

   Într-adevăr, unde s-a ajuns e deosebit de socant si de grav. Stiu ca in Romania nu exista asa ceva, si as dori sa nu ii condamnăm excesiv pe fratii de la noi care urmeaza Mesajul dar care nu au treabă cu astfel de manifesări. Pentru ei insa am facut aceste documentare, scopul a fost ca sa le arat cat de periculos si toxic este acest mesaj. Cum a scris si Lica, niciunul din penticostalii sau carismaticii din anii 50 nu au indraznit sa se inalte si sa faca un cult al personalitatii din ei.

   Am stat in cumpana de vreo doua luni, m-am sfatuit cu fratii, nestiind daca sa public aceste lucruri sau nu. Nu le-am publicat pentru defaimare si batjocura ci pentru a demonstra efectele uriase, potentialul enorm de transformare al acestui mesaj, din care am facut si eu parte, si cum ii poate duce pe oameni la nebunie, orbire, delir spiritual.

   Lica, modifică te rog la piesa 3 unde scrie "când sunt ..." si inlocuieste cu "când mă încred în cuvântul tâu" (e pe la mijlocul cantarii). Multumesc. Sper ca să nu ai parte de şi mai multe neplăceri din partea fraţilor din cauza acestui articol. Dacă vor, să mă blesteme şi să mă înjure pe mine, tu nu ai treabă cu articolul. Este "opera mea", a mai tradus şi fratele Adi la rugămintea mea. Îi mulţumesc şi lui şi ţie pentru că l-ai publicat.

   Domnul sa ne binecuvanteze pe toti.

   SHALOM
   ABEL

   Ștergere
  3. Ei blestema si injura fiindca nu au argumente.Sunt falimentari spiritual.Esuati intr-un pustiu de idei...predicile lui WMB ii fac sa uite ca suntem chemati sa binecuvantam,nu sa blestemam.

   Pana la urma asta arata efectele mesajului lui WMB asupra lor:mandrie,rautate si prostie cat cuprinde.Si Domnul Isus ne invata sa ne uitam la efecte adica la roade,la ceea ce emite fiecare dintre noi.Si ceea ce emite in exterior arata interiorul lui si calitatea credintei lui.

   Ștergere
  4. Infricosator si inspaimantator. Roadele duhurilor de minciuna care ii poarta.

   Ștergere
  5. da si de ras. auzi ca Branham l-a inviat pe Isus :)))))

   Ștergere

Omul intelept ataca idei, nu persoane. Asta este si legal si biblic.
Comentariile ce contin atacuri la persoana, defaimari, calomnieri, discriminari, rasism si limbajul neadecvat risca sa fie sterse.