miercuri, 14 mai 2014

Există Trinitate in Mesaj sau nu ?

A crezut Branham în Trinitate sau nu? 

A predicat-o sau nu? 

Ne putem baza pe spusele sale în acest subiect? Sau din nou, la fel ca şi în restul subiectelor din mesajul lui, dăm peste zeci de contradicţii? 

Merită pe drept să fie numit Branham profetul acestui timp” pentru "claritatea cu care a adus Cuvântul" sau nu merită?

S-a făcut botezul în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt şi înainte de Niceea?

Iată în continuare o colecţie interesantă de citate din Mesaj pe baza acestui subiect care vor răspunde la întrebările sus puse.

Sunt sigur că mulţi care urmează mesajul orei, nu cunosc decât o singură faţă a monedei...şi consider că au tot dreptul să cunoască întreg adevărul şi să facă apoi alegerea după cum doreşte. 

Dumnezeu să vă binecuvinteze în timp ce citiţi.

ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI ASUPRA GENEZEI, 53-0729
  18-43   El a luat toate lucrurile acelea împreună şi a făcut...?.... A făcut toate celelalte lucruri, toată viaţa animală, păsările, albinele, maimuţele, şi orice era, a pus toate acestea aici pe pământ. Şi apoi El a pus această întrebare acum: „Noi să” (Cine? Tatăl şi Fiul) „să facem om în chipul Nostru propriu.”

Branham zice:
"„Noi să” (Cine? Tatăl şi Fiul
)"
Acum, dacă un om a fost făcut ceva ca acea Luminiţă sacră de acolo, sau ceva de felul acela, Aceea nu putea fi văzută (care este o Fiinţă spirituală). El s-a manifestat sau s-a desfăşurat pe Sine puţin mai mult, să facă o Trinitate din Sine prin Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.

  42-176   Aici este Mesajul, noi îl avem aici. Isus era Iehova învăluit în carne, a venit jos învăluit. Acum, Dumnezeu (Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt) nu este ca degetul vostru, unul, aşa cum gândesc unii oameni. Întregul lucru este întocmai ca... Nu, Dumnezeu este... Eu doar am desfăşurat aceasta pentru voi cu un timp în urmă, vedeţi, că există o trinitate într-Unul.

  177   Eu sunt o trinitate într-unul. Eu sunt suflet, trup, şi duh, într-o persoană. Este asta adevărat?

  180   Şi au existat trei perioade de timp. A Tatălui, a Fiului, şi perioada Duhului Sfânt. Vedeţi ce vreau să spun? Dar acei trei toţi... Noi nu spunem: „Dumnezeii noştri.” Acela este păgânism.

Aceste texte se găsesc şi în COD, Vol. 1, pag. 7 şi 29.

Branham îşi expune aici credinţa sa de tip modalist, anume că Dumnezeu s-a desfăşurat în trei moduri (slujbe, manifestări) diferite. Modalismul a fost susţinut de Noetus, Praxeas şi Sabellius, ultimul fiind cel mai vehement apărător al său. Acest curent a fost considerat erezie şi a fost condamnat de către părinţi ai bisericii precum Tertulian (150-225), cel puţin o sută de ani înainte de conciliul de la Niceea.

O comparaţie destul de sărăcăcioasă a lui Dumnezeu cu „un deget”... Observaţi de asemenea „claritatea” explicaţiilor lui Branham: „Întregul lucru este întocmai ca... Nu, Dumnezeu este...”, dar şi concluzia finală pe care spune că ar fi desfăşurat-o anterior, anume că există o trinitate într-Unul.”

Branham scoate în evidenţă că Noi nu spunem: „Dumnezeii noştri – ca păgânii., deşi un pic mai sus a spus: Dumnezeu (Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt), lucru pe care îl spun şi trinitarienii. Nu am auzit însă pe nici unul din ei să spună Dumnezeii noştri (cum spuneau grecii antici sau romanii păgâni), lucru cu care acum Branham îi acuză în mod fals fals pe creştini. Acţionând astfel, el deformează adevărul şi aruncă o lumină falsă asupra creştinilor trinitarieni.

Şi când spune că „au existat trei perioade de timp, a Tatălui, a Fiului şi a Duhului Sfânt” face o altă gafă imensă. Dumnezeu, etern fiind, nu poate fi „înghesuit” în „perioade de timp”. Evident că Fiul şi Duhul au existat, şi s-au manifestat şi în perioada Vechiului Testament, la fel cum s-au manifestat chiar şi înainte de exista un univers fizic, după cum însuşi Branham a spus că „Tatăl şi Fiul” au vorbit unul cu altul să-l creeze pe om. Şi nici Tatăl nu a „ieşit la pensie” în timpul nostru (a Noului Testament).

Ne aflăm deci în anul 1953, când Branham se identifică cu credinţa într-o „Trinitate” de tip „Modalist”. (Probabil este şi o amestecătură cu semi-arianism, dar nu are rost să mai intrăm în detalii.) Pe parcurs, el nu îşi mai schimbă punctul de vedere, astfel că argumentul „revelaţiei progresive” adus de apărătorii lui Branham nu mai este valabil, cel puţin de aici înainte.

Ce urmează în continuare este un fel de joc „alba-neagra” sau „uite trinitatea – nu e trinitatea”... Nu mai contează adevărul biblic, ci doar a se deosebi de alţii, a se arăta pe sine mai bun şi pe ceilalţi mai răi.

LEGĂMÂNTUL LUI ABRAHAM CONFIRMAT, 61-0318
  E-70   … Nu trei Dumnezei, unul numit Tată, unul numit Fiu, unul numit Duhul Sfânt. Ha! Dacă crezi aceasta, frate, mai bine du-te la Biserica Catolică. Acolo este unde aparţii tu. Doar exact. De acolo a venit aceasta. Nu există o astfel de învăţătură în Biblie. Nu este aşa un lucru ca acesta. Trinitatea nici măcar nu este menţionată în Biblie, nici măcar o singură dată.

Din moment ce Biserica Catolică era considerată de Branham „Curva cea mare”, eu înţeleg prin aceste cuvinte o insultă oribilă adusă oricărui credincios trinitar indiferent de religie: Pleacă de aici, tu nu ai treabă cu noi, tu aparţii de aceia (curva...)

ÎNVIEREA LUI LAZĂR, 51-0729A
  E-28   Şi fie ca Duhul Sfânt, a treia Persoană a Trinităţii, să vină acum înăuntru, Promisiunea, Mângăietorul pe care Tu ai spus că-L vei trimite. Şi El va lua lucrurile lui Dumnezeu şi ni le va arăta.

Poftim???

MÂNGÂIETORUL, 61-1001E
  100   Aceasta este corect. Ce este aceasta: „Peste descoperirea spirituală să cunoşti Cine este Isus Cristos.” Nu a treia persoană a trinităţii: nici o trinitate nu este în aceasta.

OK, am crezut că nu am înţeles eu bine.

 "Dumnezeu este într-o trinitate", 
zice Branham.
"Trinitarianismul este de la diavolul",
 zice Branham.
DEMONOLOGIE, TĂRÂMUL RELIGIOS, 53-0609A
  97   Acum, aceasta era răspunsul direct de la Dumnezeu. Acum, Urim-ul şi Tumim-ul de azi, ghicitorii au luat o bilă de cristal ca să modeleze aceasta, un lucru fals. Dumnezeu este într-o trinitate. Puterile lui Dumnezeu sunt într-o trinitate. 

Şi diavolul este într-o trinitate şi puterile lui sunt în trinitate. Eu pot dovedi aceasta cu Biblia.

Sau totuşi am auzit eu bine? Să citim dar mai departe, cine ştie, poate urmează demonstraţia biblică?

APOCALIPSA CAP. 3, 61-0108
  174   Acum, frate preţios... Trinitarianismul este de la diavolul. Eu spun că „AŞA VORBEŞTE DOMNUL”. Priveşte de unde a venit. A venit de la Conciliul Nicean, când biserica Catolică a devenit o autoritate. Cuvântul „Trinitate” nici măcar nu este menţionat în întreaga Biblie. Şi aşa ceva ca trei Dumnezei, aceasta este din Iad. Este un singur Dumnezeu. Aceasta este exact corect.

Aici Branham construieşte o contradicţie faţă de punctul său de vedere, şi ca să iasă mai bine în evidenţă, accentuează nu doar prin „Aşa vorbeşte Domnul” ci şi printr-o comparaţie cu ceva ce nu există în Biblie, ceva „rău”, ceva ce este „de la diavolul” şi „din Iad”.

Şi evident, nimeni nu ar vrea să fie asociat cu ceva „de la diavolul”. Totuşi, aceasta este o tehnică manipulativă folosită şi în negocieri, când cineva scoate în evidenţă calităţile sale şi accentuează defectele celuilalt, pentru a câştiga avantaj. În realitate, nici catolicii, nici alte culte protestante, nu cred că sunt „TREI DUMNEZEI”. Este un argument construit, la fel ca şi acela că expresia „Trinitate” nu există în Biblie. Totuşi, în aceasta se amintesc „trei”, fapt ce nu trebuie contestat.

Să dau un exemplu simplu: Termenul de „trinitate” se poate înţelege ca un „grup”. La fel şi biserica este un grup de oameni. Ce-ar fi să afirm că grupul nu există, deoarece cuvântul grup nu apare în Biblie”?

ESTE RĂSĂRITUL SOARELUI, 65-0418M
  52   Dar acum, adevărata trinitate a lui Dumnezeu, fiind Unul manifestat în Cristos, care era viaţa şi a rupt peceţile şi a biruit pe vrăjmaş, şi a înviat, acel (unul) adevărat Dumnezeu viu. „Eu sunt cel ce era mort şi sunt viu în veci, şi am cheile morţii şi ale iadului.” Dumnezeu, în Unul, făcut om şi a locuit printre noi şi a biruit orice vrăjmaş. Şi a dovedit că trinitatea lui Satan a fost biruită şi că trinitatea lui Dumnezeu a fost făcută cunoscut, pentru că Dumnezeu singur avea puterea să aducă viaţa înapoi. El era Emanuel. Dumnezeu a fost manifestat în trup.

Dacă expresia „Trinitate” este atât de rea, de la diavolul şi din iad, de ce o foloseşte Branham atat de des si atat de pasionat chiar şi în anul 1965 înainte să moară?

ARBEH, IELEC, HASIL ŞI GAZAM, 59-0823
  154   Voi spuneţi: „Sfânta Trinitate binecuvântată”. Găsiţi-mi cuvântul „trinitate” undeva în paginile Bibliei lui Dumnezeu. Este o schemă a unui om nebuno veche cârpă murdară de biserică înfăşurată care ia locul liniei de sevă a Duhului lui Dumnezeu. Nu există astfel de lucru. Nu există astfel de lucru. Găsiţi-l şi apoi veniţi la mine. Voi sunteţi obligaţi să o faceţi ca şi creştini, dacă voi o să-l găsiţi. Nu este în Scrierile sfinte ale lui Dumnezeu. Şi „Tată, Fiu şi Duh Sfânt” este urzit din iad. Nu există un astfel de lucru, trei Dumnezei.

„Urzit din iad”? Şi ce vrea să spună cu „veche cârpă de biserică”? Pot să mi-l imaginez ca pe un copil mic ce ţipă şi bate din picior: Nu există, nu există, nu există, nu există....” Şi eu pot să spun despre o mie de cuvinte că nu există în Biblie, de exemplu despre „grup”. Nu asta este problema.

CRUZIMEA PĂCATULUI, 53-0403
  43   Dumnezeu întotdeauna face lucruri în treiuri. Dumnezeu este desăvârşit în trei. El este desăvârşit în Tată, Fiu, Duhul Sfânt. El este desăvârşit în justificare, sanctificare, botez cu Duhul Sfânt. El este desăvârşit în treiurile Sale. Noi suntem în lucrarea Sa, astfel noi suntem desăvârşiţi în trei: Suflet, trup şi duh. Şi trupul nostru este controlat de nervi, de sânge şi de celule (carne): trei. Totul desăvârşit în trei...

BOTEZUL ÎN APĂ, 61-0119A
  E-44   Oh, săraci, orbiţi oameni trinitarieni! De ce cuvântul trinitate nici măcar nu apare în Biblie, de la Geneza până la Apocalispa. Nu există un astfel de lucru. Nu sunt trei dumnezei; sunt trei slujbe ale unui Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl într-un stâlp de foc, Dumnezeu Fiul manifestat în trup ca să ia la o parte păcatul şi Dumnezeu Duhul Sfânt în noi aici. Sigur. Sigur. „Eu voi fi cu voi, chiar în voi.” Vedeţi? Nu sunt trei dumnezei, este un Dumnezeu.

A DOUA PECETE, 63-0319
  193-5  {122}   Acum observaţi cum acest călăreţ alb. Când el a mers afară, el a slujit în trei stadii. Diavolul, aşa cum v-am dovedit seara trecută, este într-o trinitate, tocmai la fel ca şi Dumnezeu, dar este acelaşi diavol tot timpul în cele trei stadii.

CELE ZECE FECIOARE ŞI CEI 144.000 DE EVREI, 60-1211M
  253   (Dacă) Voi spuneţi: „Păi, acum, El este a treia persoană, sau a doua per...” (Atunci) Voi nu aţi fost încă pecetluiţi, doar lăsaţi-o în pace. Vedeţi, voi aţi aranjat-o acolo pe hârtie, astfel că nu există un lucru ca acesta în Biblie: „Noi binecuv... Noi credem în sfânta treime.” Voi sunteţi departe... Voi nici măcar nu sunteţi pe hârtie acum, vedeţi? Pentru că nu există un astfel de lucru menţionat vreodată în Biblie. Găsiţi cuvântul „trinitate” în Biblie şi veniţi...

 SPERANŢA NOASTRĂ ESTE ÎN DUMNEZEU, 51-0929
  E-13   Apoi a suferit din cauza lui Pilat din Pont, a fost răstignit, a murit, a fost îngropat, a înviat a treia zi, stă la dreapta lui Dumnezeu Tatăl, făcând mijlociri acum, pentru că noi, care am acceptat Duhul Sfânt, a treia Persoană a trinităţii...

EXPERIENŢE SPIRITUALE TIMPURII, 52-0713A
  E-66   … Într-adevăr, noi nu suntem mult în această lume, noi ne uităm în jos la ea, dar Dumnezeu, noi credem că suntem acceptaţi în Cristos Isus, şi în schimb, avem Duhul Sfânt. Noi îl iubim pe El, acea a treia Persoană a Trinităţii Care arde prin inimile noastre. Şi noi Îl iubim. O Duh Sfânt.

DUMNEZEU MĂRTURISIND DESPRE DARURILE SALE, 52-0713E
  E-38   … Atunci Isus Cristos vine în Biserica Sa, la oamenii Săi, să se manifeste prin oameni, în timp ce El Însuşi stă la dreapta Tatălui, trimiţând înapoi Duhul Sfânt, a treia Persoană a Trinităţii, pentru a trăi în fiinţe umane, să lucreze prin acestea, să arate aceleaşi lucrări pe care El le-a făcut la început, făcându-L „Acelaşi ieri, azi şi în veci.”

CINE A CREZUT MĂRTURIA NOASTRĂ, 52-0720E
  E-25   Acum, dacă Isus este acelaşi ieri, azi şi în veci, şi noi credem că Duhul Sfânt este pe pământ astăzi? Câţi cred aceasta? Păi, acel Duh Sfânt este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Este aceasta corect? A treia Persoană a trinităţii, Isus Cristos. „Încă puţin şi lumea nu Mă va mai vedea, dar voi Mă veţi vedea, pentru că Eu voi fi cu voi, chiar în voi până la sfârşitul veacului.” Este aceasta corect? Atunci, dacă El va fi cu noi, în noi până la sfârşitul veacului, aceasta îl face pe El acelaşi ieri, azi şi în veci. Este aceasta corect? ... Eu cred că El s-a întors în forma Duhului Sfânt, a doua, treia Persoană a trinităţii, a venit înapoi ca Mângăietor şi este cu noi, lucrând aceleaşi lucrări pe care Isus Cristos le-a făcut când era pe pământ.

MARTORI, 53-0405E
  39   Şi acum, ca al Tău sărman, nevrednic, neprofitabil slujitor, se pare că îmi revine sarcina de a frânge Pâinea Vieţii pentru oameni în seara aceasta. Doamne, eu mă rog ca Tu să-i ajuţi în seara aceasta. Fie ca Duhul Sfânt, a treia Persoană a Trinităţii să vină, să ia Cuvântul lui Dumnezeu şi să-l aşeze în fiecare inimă, după cum este nevoie. Apoi, fie el udat cu credinţă şi ca să aducă din plin roadă. Permite aceasta, Doamne.

ARATĂ-NE PE TATĂL ŞI NE ESTE DE-AJUNS, 53-0610
  E-65   ... Şi El a pus acel lucru supranatural care era numit „om”, a treia Persoană a Trinităţii, Duhul Sfânt în omenire. Aceasta este exact corect, acel om şi El l-a făcut în propriul Său chip.

PREGĂTIREA LUI DUMNEZEU, 54-0401
  E-18   … Acum, Tată, ia Cuvântul şi fie ca Duhul Sfânt, a treia Persoană a Trinităţii să vină, să ia Cuvântul lui Dumnezeu şi să-l frângă afară la oameni, şi să îl pună în fiecare inimă unde este nevoie, unde Dumnezeu îl va trimite. Pentru că noi ne rugăm în Numele lui Isus. Amin.

MĂRTURIE AFRICA DE SUD, 54-0902
  E-73   Acum, în seara aceasta Isus Cristos a înviat din morţi şi trăieşte chiar aici între noi în forma Duhului, numit Duhul Sfânt, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care este Isus Cristos, a treia persoană a Trinităţii.

REGINA DE LA MIAZĂZI, 58-0208
  E-45   Astfel Unul care a fost printre noi, a murit şi a înviat iarăşi, este proslăvit în Prezenţa lui Dumnezeu în seara aceasta, vine înapoi sub forma celei de-a treia Persoane a Trinităţii, Duhul Sfânt, şi locuieşte în noi, se mişcă şi se arată pe Sine de a fi acelaşi Domn Isus.

UŞĂ CĂTRE INIMĂ, 58-0316E
  E-59   … Să-l lăsăm pe El să ne deschidă ochii. El este Duhul Sfânt, a treia Persoană a Trinităţii aici în seara aceasta ca să ne ungă ochii cu alifia lui Dumnezeu: deschideţi-vă ochii.

Este oare ceva ce nu am văzut încă până acum?

ABRAHAM, 61-0211
  E-56   … Atunci acelaşi Cuvânt, făgăduinţa, Duhul Sfânt, voi îl numiţi „a treia Persoană a Trinităţii” – aceasta este în ordine – aceasta este ce este. Cristos, Duhul Sfânt în voi. El era într-un Stâlp de Foc odinioară. Apoi El a venit, a fost făcut trup. Acum el vine în trupul vostru.

Care „voi”? Că Branham e cel care Îl numeşte mereu „a treia Persoană a trinităţii”. Observaţi că suntem deja în 1961. Şi el spune aici că asta „este în ordine, aceasta este ce este El.”.

Cu exact două luni în urmă zicea că cine spune „a doua sau a treia Persoană” NU ESTE PECETLUIT!

PRIVEŞTE, 63-0428
  71   Acum, când a venit Isus, El nu era doar un om. El nu era doar a treia Persoană a trinităţii. El, El era Dumnezeu. El era Dumnezeu Însuşi. El, El era Emanuel. Şi noi am fost învăţaţi în Biblie că „Noi am fost salvaţi prin Sângele lui Dumnezeu.”

ÎNTOARCE PRIVIREA LA ISUS, 63-1229E
  216   Atât de mulţi dintre voi, care credeţi că aveţi Duhul Sfânt, priviţi şi vedeţi a doua persoană a trinităţii. Când nici măcar nu a fost menţionată în Biblie. Nu există un astfel de lucru. Cuvântul „trinitate” nici nu este în pleoapele Bibliei. Dar totuşi, când voi priviţi la Isus, şi îl consideraţi ca fiind a treia sau a doua Persoană a trinităţii, acela e motivul pentru care nu ajungeţi nicăieri.

Întrebare: A avut Branham Duhul Sfânt în tot acel timp când se ruga la „a treia Persoană a Trinităţii”? (cum afirma mai sus la 60-1211M)

Există în Biblia lui Branham numai „a treia Persoană a Trinităţii” nu şi „a doua”? Cine ştie...

UNŞII DIN TIMPUL SFÂRŞITULUI, 65-0725M
  240   O trinitate de broaşte. O broască este un animal care priveşte mereu înapoi. Ea niciodată nu priveşte unde merge; ea se uită de unde vine. Vedeţi? Nu vedeţi? Unde s-a născut trinitarianismul? Amintiţi-vă, „trei duhuri necurate”, duhuri individuale. Aţi prins-o? [Adunarea spune „Amin.”].

  241   Observaţi, ei privesc înapoi la Conciliul de la Nicea, unde s-a născut doctrina trinitară, nu la Biblie. Nu există un asemenea lucru. Ei privesc înapoi la Conciliul de la Niceea, Roma, unde s-a născut trinitatea.

Greşit! 
"Da cu mine ce aveţi?"
Broasca nu „priveşte mereu înapoi, de unde vine”. Deoarece nu are gât, broasca nu îşi poate întoarce capul ca să privească înapoi pentru a detecta animalele de pradă, aşa cum o fac celelalte animale. Ar trebui ca să se întoarcă cu totul pentru a vedea lateral, dar aşa ar pierde foarte mult timp şi ar putea fi prinsă uşor. 

De acea, broasca are un câmp vizual foarte larg (de aprox. 330-360 grade, chiar mai larg decât vulturul) care îi permite să vadă în faţă, în lateral şi parţial în spate.

Din nou LEGALISMUL DUR al lui Branham îi condamnă pe cei care spun „Trinitate” dar de fapt ei se referă la Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt care apar pe toate paginile Noului Testament. Aducea discordie între fraţi.

În timp ce Branham însuşi folosea termenul „TRINITATE”, el îi compară pe alţi creştini sinceri cu nişte „broaşte” şi îi aruncă în iad. (61-0108, 59-0823 citate deja mai sus)

Despre botezul „trinitar” în apă
(mulţumiri lui Adi pentru citatele aduse)

BOTEZUL ÎN APĂ, 61-0119A
  E-72   Şi dacă voi... şi eu vă voi arăta... Dacă voi îmi puteţi arăta un text din Scriptură unde cineva a fost vreodată botezat în numele Tatălui, Fiului, Duhului Sfânt, sau vreo fărâmă de istorie unde cineva a fost vreodată botezat... până la ordinarea sau aşezarea în ordine a Bisericii Catolice în anul 325... Trei sute şi douăzeci şi cinci de ani după apostoli, toţi au continuat să boteze în numele Tatălui, Fiului, Duhului Sfânt... în Numele lui Isus Cristos până în anul 325.

„Cât priveşte botezul, botezaţi în modul următor: după ce ai făcut tot ce trebuie, botezaţi în numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Duh, într-o apă vie (apă curgătoare). Dacă nu ai apă vie, botează-l în altă apă; dacă nu te poţi servi de apă rece, foloseşte apă caldă. Varsă de trei ori apă pe capul lui: în numele Tatălui, şi al Fiului şi al Sfântului Duh.”
(Didahia Apostolilor, capitolul VII, versetele 1-3, Dicţionar Enciclopedic al Bibliei, Alexander Westphal, pagina 800).

Didahia este datată de cei mai mulţi oameni de ştiinţă între sfârşitul primului secol şi începutul celui de-al doilea secol.

„Aduceau pe aceştia (creştini), într-un loc în care exista apă şi primeau botezul în numele Tatălui, Domnul universului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi Duhul Sfânt.
(Iustin Martirul , 100-163 d. Hr., Părinţii Apostolici, 61, 3)

„Am primit botezul pentru iertarea păcatelor în numele lui Dumnezeu Tatăl şi în numele lui Isus Hristos, Fiul întrupat, care a murit şi a înviat, şi in Duhul Sfânt al lui Dumnezeu.”
(Irineu, 177 AD, Demonstrarea apostolice, 3, 32)

„După căderea unuia dintre ei, el a ordonat celor unsprezece, atunci când se întoarce la Tatăl Său după înviere, să meargă şi să înveţe toate naţiunile şi să îi boteze în Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.”
(Tertulian, 160-220 AD, prescrierea de eretici, c. 20, 1-9)

Prin urmare, Conciliul din anul 325, secolul IV a avut loc două sau trei secole după scrierile Didahiei sau cele ale părinţilor Bisericii –  chiar ale „mesagerului” Irineu. Prin aceasta am adus şi dovada istorică cerută de Branham, că a existat botez în Numele Tatălui, Fiului, Duhului şi înainte de Nicea.

Branham la 04 decembrie 1960, in Jeffersonville, Indiana a spus intr-o predică urmatoarele:

„Dacă puteţi să-mi arătaţi un pasaj din Scriptură sau aduceţi-mi o poveste, o poveste adevărată, care să-mi arate că oamenii au fost botezaţi în Biblie în numele de „Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt” sau dacă-mi aduceţi o carte de istorie, o pagină din istorie în care cineva a fost botezat vreodată în numele "Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt", înainte de Conciliul de la Niceea al Bisericii Catolice, doar să-l aduceţi la mine, şi eu voi agăţa o pancartă pe spatele meu, şi voi traversa Jeffersonville cu voi împreună, suflând în trâmbiţe, şi voi scrie pe ea:„ACESTA ESTE UN PROFET FALS CARE ÎNŞALĂ OAMENII.” (Descoperirea lui Isus Cristos, nr. 1, Apocalipsa, pagina 37)


Noi am găsit mai multe decât una singură. 
Şi-a zis-o Branham cu gura lui, nu mai este nevoie ca şi noi să îl numim „un profet fals care înşală oamenii.” Vorba aia din popor: „Gura păcătosului adevăr grăieşte.”

Ideea că Dumnezeu urăşte trinitarienii este o formă de manipulare pentru a domina oamenii şi a crea dezbinare. Minciuna că trinitarienii ne vor obliga să le credem doctrina – care, spun ei, este chiar „Semnul Fiarei” – este o teorie speculativă a conspiraţiei prin care oamenii sunt manipulaţi şi minţiţi ani şi zeci de ani în această sectă numită „Mesajul din timpul de sfârşit”.

La fel spun şi adventiştii de două sute de ani despre Sabat. Că vor fi persecutaţi şi obligaţi de Papa să ţină duminica ca zi de odihnă, si că aceasta ar fi “Semnul Fiarei”. Dar şi în rândul adventiştilor există deja oameni care s-au trezit şi nu mai sunt de acord cu aceste lucruri. Am auzit personal o argumentare de la un pastor adventist român (care încă nu a fost dat afară) în care spunea că pe vremea când a luat fiinţă mişcarea adventă, se credea că Papa va introduce o lege duminicală şi că Spiritismul (care atunci era la modă) se va răspândi pe tot pământul. Oamenii preferă însă să rămână la litera legii - cuvintele Profetului - decât să accepte realitatea din ziua de azi.

Martorii lui Iehova la fel, au teoria conspiraţiei despre Numele Iehova, că ei vor fi obligaţi de către Anticrist şi Babilon să creadă trinitatea. Multe alte secte, grupuri, adunări, au ideologia conspiraţiei în oase şi în sânge. Ei seamănă discordie şi teamă în vieţile credincioşilor şi cu asta îi ţin legaţi de ei.

Oamenii care au crezut aceste lucruri sunt cei mai uşor de manipulat. Din păcate, şi noi ne-am aflat printre ei. Dacă tu încă te afli acolo, cercetează si află răspunsul corect pentru tine însuţi.

Concluzie finală: Biblia nu arată nicăieri că Dumnezeu urăşte sau aruncă în iad pe unitarieni sau trinitarieni din cauză că au explicaţii diferite despre Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt.

Mântuirea noastră nu este bazată pe o explicaţie mai bună sau mai clară decât alta despre un subiect biblic. Mântuirea sufletelor este darul GRATUIT al lui Dumnezeu pentru toţi cei care acceptă şi cred în jertfa Mielului lui Dumnezeu, Isus Cristos, şi se pocăiesc. 

Nu poţi fi salvat doar pentru că ai o explicaţie diferită faţă de altul.

Toţi trinitarienii când se referă la Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt din Biblie, se referă ca fiind Dumnezeul lui Israel, un singur Dumnezeu, Creator şi Mântuitor. La fel şi unitarienii. Ei doar explică diferit modul în care Dumnezeu s-a exprimat, relevat, desfăşurat, manifestat şi apropiat de umanitate pentru a o mântui. 

Închei cu un citat din ce a spus Branham.
Sunt de acord cu el când spune că un profet, un predicator, şamd, care nu dă un sunet sigur, corect, nu poate fi de încredere. 

Acest lucru i se aplică lui însuşi în cel mai clar mod, după ce vedem în acest articol confuzia, contradicţia şi duhul imens al dezbinării pe care le-a adus în poporul lui Dumnezeu.

SUNETUL NESIGUR,  62-0714
  E-39   Tot ce este nesigur nu poate fi de încredere. Dacă este nesigur, nu te poţi încrede în aceasta. Pavel a spus aici: „Dacă trâmbiţa dă un sunet nesigur, cum ne vom pregăti de luptă?” Acum, nesiguranţă... Nu a fost niciodată un timp când lucrurile erau atât de nesigure ca şi astăzi. Şi tot ce este nesigur nu poate fi de încredere.  Doar amintiţi-vă, tot ce este nesigur, nu poate fi de încredere.

Abel, Germania.

P.S. Copierea articolului partial sau integral, pentru postarea lui in alte bloguri si Facebook, este permisă numai cu menţionarea sursei acestuia si link de aici: www.mesajul.blogspot.com

Va multumim

84 de comentarii:

 1. Multumesc mult Abel si Adi pentru contributia voastra extraordinara la lamurirea mea si probabil a multora dintre cititorii blogului, cu acest articol, si pe alte diferite subiecte.

  Cat de frumos este sa ne completam unii pe altii cu ce apus Dumnezeu in noi, intr-un spirit de respect, iubire si fratietate. Sunteti binecuvantati si sunteti in rugaciunea mea.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Bine s-a scris undeva in blog despre acest Branham. E profetul haosului mondial.

   Ștergere
  2. Iarasi au inceput sa-mi trimita branhamistii smsuri. Intr-un timp se calmasera.

   Ca sa vedeti cum percep fratii articolul acesta -ca de aici a pornit ca o bomba atomica- care arata adevarul unor contradictii urate de tot ale lui Branham: "vezi ca ai devenit o undltă în mâna satanei. Ai făcut exact ca Iuda, ne-ai vândut. Dumnezeu se va judeca cu tine."
   I-am raspuns: "Poti sa mi dovedesti -ce ai zis- sau esti doar parasul si acuzatorul meu? Ma rog pt tine."

   Aceeasi oameni care in loc sa arate biblia, adevarul recurg la amenintari ieftine de oameni fara suflet.
   Sunt raniti stiu. Dar ADEVARUL I-A RANIT NU EU. BRANHAM I-A MINTIT NU EU.

   Branham v-a spus ca a fost in nor, nu eu. El v-a mintit. El v-a spus multe si marunte care nu sunt adevarate nu eu. De ce ma urasc pe mine fratii si nu pe el? ca sa zic asa.

   El v-a tradat cand s-a dat Ilie si inger si ca descopera taine, etc...si cand v-a spus sa IL CREDETI CA E ABSOLUTUL.
   Branham v-a tradat nu eu. Eu doar am observat asta si v-am spus-o. Atat.

   Imi pare rau. Eu va iubesc.

   De aceea am lasat multe proiecte deoparte sa scriu aici si sa coordonez acest blog sa VA AJUT, NU SA VA SUPAR.

   Ar trebui sa vada ca asta nu are de-a face cu persoana mea ci cu minciunile lui Branham din mesajul sau fals.

   Vreau sa stiti toti fratilor ca NU AM DE GAND SA VA JIGNESC SAU SA VA SUBAPRECIEZ. AICI DISCUTAM DESPRE ADEVARUL PE CARE EU SPER CA IL CAUTATI.

   Daca nu cautati adevarul ci cautati sa aparati mesajul, veniti cu dovezi din mesaj dar daca nu mai il puteti apara inseamna ca ce aveti voi e apa de ploaie nu Apa Cuvantului. D-zeu ne arata ca mesajul pur si simplu nu este ce pretinde ca este.

   Atat. E simplu,

   Ștergere
  3. Ce mod CRETIN de gandire. Atata ii duce mintea.

   As vrea mai bine sa ii vad pe branhamisti cum se inghesuie aici sa raspunda la cele spuse de PROFETUL LOR.

   Lica nu a devenit o undita in mana nimanui. Dar o undita a pescuit afara afirmatiile contradictorii ale celui care se pretindea ABSOLUTUL.

   Iata-va profetul ALBA-NEAGRA care a fost si in NOR. De acolo a adus Mesajul HARCEA-PARCEA.

   Astept raspunsuri serioase. (Nu latraturi in rime!)

   ABEL

   Ștergere
  4. Abel nu te cunosc dar acest articol e bomba atomica a lui Dumnezeu. Adi si Lica ti-au dat mingea la fileu si tu ai marcat. I-ai facut praf si pulbere in toate argumentele lor pe mesagerii lui Branham. M-a sunt un frate la ora 5 aproape ca plingea de ciuda si suparare. E incredibil ce se intimpla. E incredibil.

   Ștergere
  5. Am vrut sa scriu 'm-a sunat'.Scuzati.

   Ștergere
  6. Trimiteţi linkul la articolul acesta celor cunoscuţi pe mail sau messenger sau pe facebook.

   Nu e meritul meu, in primul rand trebuie sa ii multumim lui WMB ca a scos astfel de "perle". Apoi lui VOGR pentru programul minunat de cautare. Mi-a venit ideea sa caut "person of trinity" si am rămas mască ce am găsit pe-acolo. Ideea mi-a venit după un video-articol de la fr. Collins.

   Shalom
   ABEL

   Ștergere
  7. Despre vederile broastei, si locul ochilor , total diferit de poza ta contrafacuta si de aprecierea ta eronata :
   Sight
   The eyes of most frogs are located on either side of the head near the top and project outwards as hemispherical bulges. They provide binocular vision over a field of 100° to the front and a total visual field of almost 360°.[66] They may be the only part of an otherwise submerged frog to protrude from the water. Each eye has closable upper and lower lids and a nictitating membrane which provides further protection, especially when the frog is swimming.[67] Members of the aquatic family Pipidae have the eyes located at the top of the head, a position better suited for detecting prey in the water above.[66] The irises come in a range of colours and the pupils in a range of shapes. The common toad (Bufo bufo) has golden irises and horizontal slit-like pupils, the red-eyed tree frog (Agalychnis callidryas) has vertical slit pupils, the poison dart frog has dark irises, the fire-bellied toad (Bombina spp.) has triangular pupils and the tomato frog (Dyscophus spp.) has circular ones. The irises of the southern toad (Anaxyrus terrestris) are patterned so as to blend in with the surrounding camouflaged skin.[67]
   The distant vision of a frog is better than its near vision. Calling frogs will quickly become silent when they see an intruder or even a moving shadow but the closer an object is, the less well it is seen.[67] When a frog shoots out its tongue to catch an insect it is reacting to a small moving object that it cannot see well and must line it up precisely beforehand because it shuts its eyes as the tongue is extended.[40] Whether a frog sees in colour is debatable but it has been shown that it responds positively to blue light, perhaps because that colour is associated with bodies of water that can provide refuge when the frog feels threatened.[68]
   http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4f/Bombina_bombina_1_%28Marek_Szczepanek%29_tight_crop.jpg/220px-Bombina_bombina_1_%28Marek_Szczepanek%29_tight_crop.jpg
   http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6f/Groene_kikker_achter_Bekaert-draad-detail_oog.jpg/220px-Groene_kikker_achter_Bekaert-draad-detail_oog.jpg

   Ștergere
  8. Orcăială, şi ce am scris eu diferit de ce ai scris tu?

   „De acea, broasca are un câmp vizual foarte larg (de aprox. 330-360 grade)”

   „They provide binocular vision over a field of 100° to the front and a total visual field of almost 360°”

   Tu chiar l-ai contrazis pe Profetul atotştiutor, enunţând că: „Ochii broaştelor”, citez traducând, „le oferă o VEDERE BINOCULARĂ de peste 100 grade ÎNAINTE” – ceea ce înseamnă, că văd ÎN FAŢĂ cu ambii ochi, şi pe lateral şi în spate unul dintre ochi (monocular)...

   Eşti tare, nu am ce zice, bravo nene! Tu chiar crezi că dacă ne trânteşti în faţă un text lung în limba engleză, care spune clar că broasca vede înainte cu doi ochi, acesta validează inepţiile domnului Branham, atât în domeniul ştiinţei cât şi al religiei?

   P.S.: De pe Wikipedia m-am inspirat şi eu, deşteptule, doar mintea şi gândirea ta este „contrafăctută”, adică nu mai este originală, este „pervertită”... Numai tu şi Branham vă uitaţi mai mult în spate şi peste tot aiurea, numai la adevărul DIN FAŢA VOASTRĂ NU!

   Oac Oac Oac :)
   Abel

   Ștergere
  9. "ACESTA ESTE UN PROFET FALS CARE ÎNŞALĂ OAMENII.” E tare faza el si-a zis-o cu gura lui.

   Ștergere
 2. Există o carte în limba română care face o analiză suficient de onestă a tuturor doctrinelor din creștinism despre Dumnezeu (trinitarianism, unitarianism, arianism, semi-arianism, etc), orpindu-se apoi asupra unitarianismului modalist și argumentând cu Biblia și cu alte surse, valabilitatea ideii de DUMNEZEU UNIC. O puteți achiziționa de pe pagina www.de1s.com

  Cu stimă
  Cain, Austria

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Trinitarii cred in Dumnezeul Unic ca fiind Dumnezeul lui Israel.

   Ștergere
  2. Frate cain aici dezbatem si ne intereseaza contradictiile autointitulatului inger din Apoc 10:7 si Maleahi 4:5 nu cartile nu stiu cui. WMB a fost penticostal si trinitari si unitarian si el a luat botezul si toate doctrinele unitariene de la ei, nu a avut nici o "descoperire divina".

   Ștergere
  3. Draga anonimule, nu batjocori ceea ce nu cunosti (metaforic vorbind)! Autorul cartii de care vorbeam mai sus cunoaste destul de mult din doctrinele si scrierile lui WMB...Faptul ca WMB s-a contrazis pe sine insusi in numeroase ocazii, nu anuleaza adevarul doctrinei unitariene, aceea ca Dumnezeu nu este TRINITAR ci UNIC (Unitar), Isus nefiind altcineva decat TATAL descoperit in TRUP DE OM iar SPIRITUL SFANT nefiind altcineva decat ACELASI TATA in natura Sa divina. Am pomenit de cartea respectiva pentru ca in ea se pot gasi suficiente argumente care detoneaza trinitarianismul sau arianismul martorilor lui Yehowa. Cine citeste, va intelege, cine nu, somn usor!

   Cu stima
   Cain, Austria

   Ștergere
  4. Am inteles. Poate fi interesant dar totusi nu cred ca cineva vreodata pe acest pamant poate spune ca stie 100% explicatia perfecta a Intruparii si Dumnezeirii. Nu cred. Pot fi invataturi bine explicate de ambele parti dar numai Dumnezeu stie totul.

   Ștergere
  5. Acel Unul -UNIC, unitar, cum zici tu frate totusi s-a aratat in trei.
   Asa ma invata Biblia si imi este de ajuns. Nu ajunge doar partea Unitara a dovezilor. Si El e una cu Tatal care e in El. Dar Domnul Iisus a vorbit cu Tatal a avut DIALOG CU EL. Ce spui de asta?

   1 Ioan 5

   7. Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Sfântul Duh, şi Aceşti trei Una sunt.
   8. Şi trei sunt care mărturisesc pe pământ: Duhul şi apa şi sângele, şi aceşti trei mărturisesc la fel.
   9. Dacă primim mărturia oamenilor, mărturia lui Dumnezeu este mai mare, că aceasta este mărturia lui Dumnezeu: că a mărturisit pentru Fiul Său.
   10. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are această mărturie în el însuşi. Cine nu crede în Dumnezeu, L-a făcut mincinos, pentru că n-a crezut în mărturia pe care a mărturisit-o Dumnezeu pentru Fiul Său.

   Ștergere
  6. Cartea DUMNEZEU ESTE UNUL SINGUR răspunde la aceste intrebari si la multe altele neamintite aici. Citeste-o si garantez ca nu vei socoti ca ti-ai pierdut vremea...

   Cu stima
   Cain, Austria

   Ștergere
  7. - "Şi „Tată, Fiu şi Duh Sfânt” este urzit din iad. Nu există un astfel de lucru, trei Dumnezei." Branham

   - "El s-a manifestat sau s-a desfăşurat pe Sine puţin mai mult, să facă o Trinitate din Sine prin: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt." acelasi Branham.

   Ratacitul si orbul de Branham. Aşa acuma atacaţi-l pe fr lică pentru că vă arată că Branham v-a înşelat, proştilor.

   Ștergere
  8. Nu exista nici o carte care sa armonizeze invatatura d-zeirii.

   Isus nu a fost Tatal in trup fiindca Isus ni-L descopera pe D-zeu ca Tata!.El a fost cu Tatal inaintea de intemeierea lumii.""...slava care o aveam la Tine inainte de intemeierea lumii"".

   Dar D-zeu Tatal nu este o persoana!.De aici au pornit toate confuziile.D-zeu Tatal este impersonal,nelimitat si nu se coboara pe pamant.Nu are o forma adica un chip dar nici nu este propriul Sau Fiu. Isus are un chip,o forma adica este o exprimare a iubirii ,bunatatii si dragostei Tatalui...de aceea Pavel spune :

   ""Noi avem un singur D-zeu ;Tatal si un singur Domn:Isus Hristos prin care sunt toate..."".

   Asa este si cu Genesa""Sa facem om dupa chipul Nostru...."". Toate sunt prin Domnul Isus Hristos. D-zeu a creat totul prin Domnul Isus. Dar nu o persoana prin alta persoana. Ci D-zeul nelimitat ,impersonal a facut totul prin Isus Hristos,PERSOANA Tatalui daca vreti sau Fiul Tatalui dupa exprimarea biblica...

   Dar acest Isus nu este nici o simpla manifestare in trup care tinut doar 33 de ani,dupa cum invata branhamistii. El exista cu Tatal inainte de nastere,inainte de intemeierea lumii si exista si in prezent in trupul inviat ca si Mijlocitor intre D-zeu si oameni.

   Dar nici nu este o fiinta creata asa cum sustin martorii lui Iehova.

   Adevarul este undeva la mijloc.   Ștergere
  9. Anonim 18:54
   Inteleg ca ai citit toate cartile din lume, in toate limbile si de la toate cultele, caci altfel nu se explica felul categoric in care spui ca „nu exista nici o carte...”....wow! impresionant! :)

   Ștergere
  10. Branham are o problema extrem de gravă. Cand aude cuvintele 'Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt', vede pe Dumnezeu şi când aude acelaşi cuvinte, vede iadul. M-am convins în sfârşit că nu Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, are o problemă ci 'profetul' are cea mai grea problemă din acest caz.

   Ștergere
  11. Si cand zice "Dumnezeu Tatăl......... Dumnezeu Fiul ...........şi Dumnezeu Duhul Sfânt ...." arată e pur sânge trinitar.

   Ștergere
  12. Merită citită şi cartea propusă de fratele meu Cain. El nu a spus că descrie 100% totul despre Dumnezeu ci că este o analiză onestă a diferitelor credinţe în cadrul creştinismului. Asta bineînţeles pentru cine interesat. Eu drept să spun, nu prea pot să disting bine diferenţele între Unitarieni şi Jesus Only sau Branham. Şi mai sunt încă o duzină de astea, precum arienii, semiarienii, modalistii pe care i-am amintit in articol.

   "Un intelept poate învata de la orice om" a spus odată cineva...

   ABEL

   Ștergere
  13. Unitarienii sunt o secta reformata din Transilvania, Scotia si alte zone. Ei se intituleaza unitarieni dar de fapt sunt ARIENI. Arienii, precum in timpurile moderne martorii lui Yehowa, spun ca tatal e singurul Dumnezeu NE-CREAT iar Isus e prima fiinta CREATA de Tatal si ridicata la rang de Dumnezeu fiindca asa a vrut Tatal. Apoi, toate celelalte fiinte din univers au fost create de Tatal prin Fiul. Arienii spun ca Spiritul Sfant este o energie ce emana din tatal (fortza lui activa cum zic martorii). SEMI-ARIENII aduc un element de nuantza aici. Ei spun cam asa: Tatal e singurul Dumnezeu ne-creat, dar Fiul nu e prima fiintza creata, ci prima si ultima fiintza NASCUTA din TATAL (practic UNICA fiintza nascuta din Tatal). Sesizati diferenta? Daca creezi ceva, acel ceva nu iese din tine direct ci e confectionat. Daca nasti ceva, acel ceva ises din tine si are aceeasi natura. Astfel pentru semi-arieni, Isus e Dumnezeu la fel ca Tatal, doar ca diferenta e ca Tatal e fara inceput si sfarsit iar Fiul e doar fara sfarsit, dar are un inceput. „Jesus Only” sunt practic o ramura a penticostalilor Unitarieni din SUA. Penticostalii unitarieni sunt practic modalisti pur sange, la fel ca multi branhamisti. Ei spun ca Tatal = Sp. SF. si ca TATAL s-a manifestat vizibil in FIUL. Stim deja asta destul de bine asa ca nu mai insist. Cei de la miscarea Jesus Only insa spun ca Isus e tatal, deci cumva se scarpina invers...Penticostalii unitarieni si branhamistii spun deci ca Tatal e IN ISUS, Jesus Only spun ca Tatal e Isus. Nu detaliez acum acest aspect dar cei familiarizati cat de cat cu terminologia modalista vor sesiza nuantzele. Cam asta ar fi pe scurt povestea....Parerea mea e ca termenul UNITARIAN ar trebui sa se aplice mai degraba modalistilor branhamisti si penticostalilor unitarieni decat unitarienilor transilvaneni...dar nu ne mai legam de asta ca oricum nu se va schimba nimic :)

   Cain, Austria

   Ștergere
  14. Mulţumesc pentru explicaţii, frate Cain.

   Într-adevăr treburile sunt încâcite rău. Se pare că fiecare sectă sau cult şi-a scos în evidenţă unul sau mai multe puncte pe care le susţine, ba că fiul e veşnic (la ambele capete) ba că numai la sfârşit, ba că e născut, ba că e creat, şi aşa mai departe.

   Eu personal am înţeles că termenii Tatăl şi Fiul sunt pur simbolici, adică într-un limbaj omenesc, ca să cuprindem măcar în parte complexitatea Dumnezeirii. Nu vorbesc acum de persoana "fizică" ISUS ci de termenii în sine. Există desigur şi aceasta, dar evident că şi "Tatăl" şi "Fiul" existau şi înainte de întrupare. Am scris pe undeva, înainte de acest articol, că "Tatăl" şi "Fiul" sunt ca doi poli ai unui magnet, sau a curentului electric. Tatăl este latura divinităţii care reprezintă SURSA sau ORIGINEA iar Fiul este partea activă, care conform cuvântului ebraic "construieşte" (universul spiritual şi material).

   Treaba asta se ştia bine acum nişte secole, dar în epoca modernă s-a pierdut din vedere. Problema este că oamenii încearcă să-l închipuie pe Dumnezeu ca pe UN OM. Ei iau expresiile "Tată" şi "Fiu" strict literal şi văd în aceştia persoane. Chiar şi o "naştere"...

   Noi (teologia) nu trebuie să-l formeze pe Dumnezeu în chipul omului ci Omul în chipul lui Dumnezeu. Când citim despre Dumnezeu cu "inimă" sau "braţ" sau "aripi" sau despre "porumbel" sau "miel" sau "îmbătrânit de zile" nu trebuie să ne imaginăm lucrurile din universul uman. În universul spiritual există aceşti termeni, dar ei povestesc acolo altceva. Am mai spus, că formele aici sunt altfel (deformate) decât în original. Ce contează sunt proporţiile sau relaţiile. De exemplu relaţia de Tată-Fiu, cum am scris în altă parte. Voi copia aceste lucruri aici, pentru că se potrivesc mai bine.

   ABEL

   Ștergere
  15. ceva ce am mai scris la întrebările lui Ionel, dar aici se potriveşte mai bine:

   Potrivit tradiţiei evreiesti, există o legătură, sau relaţie între Tată şi Fiu. Nu ca două persoane, sau entităţi diferite, ci mai degraba ca niste aspecte, laturi. Tatăl este sursa, originea, locul de unde provine toată creaţia iar Fiu (BEN) este motorul, ca să zic aşa, sau latura care lucrează; este acela prin care se cladeşte lumea. A clădi (BONEH) vine de la BEN, este de fapt forma feminina a cuvântului „Fiu”. Să o spun mai clar, evreii spun ca Dumnezeu a creat lumea prin FIUL. Aceasta o spune şi Biblia, şi ni s-a dat si un model in V.T. David a strans materialele iar Solomon (Fiul) a fost cel care a cladit Templul.

   Mai mult, cuvântul „Stâncă”, în evreieşte este „EBEN” şi este un cuvânt compus din „Av” (Tată) şi „Ben” (Fiu). Deci „A-ben” sau „E-Ben” pentru că vocalele nu sunt relevante. Şi există o legendă care spune că erau doi fraţi. Unul era foarte înstărit, avea familie, copii şi multe vite, iar celălalt era singur, avea doar câteva animale. Într-o noapte, cel bogat a avut pe inimă să ia nişte lucruri din avuţiile lui şi să le dăruiască fratelui sărac, pentru că se gândea că acela nu are atât de multe. În acelaşi timp, cel sărac, a avut pe inimă să ia ceva din puţinul lui şi să-l dăruiască celui bogat, pentru că vroia şi el să-i facă o bucurie, el oricum neavând familie, nu avea nevoie de atâtea lucruri – gândea el. Aşa că au plecat amândoi în aceaşi noapte cu darurile lor şi undeva la mijloc s-au întâlnit. Când şi-au dat seama că fiecare avusese acelaşi gând, s-au îmbrăţişat. Atunci Dumnezeu a spus: „Acesta este locul unde îmi voi zidi casa mea” şi acel loc s-a numit „Eben Ha Shetiyah” sau „Piatra de Temelie”.
   http://en.wikipedia.org/wiki/Foundation_Stone

   De aceea, şi Isus este „Piatra din capul unghiului” (şi cea de încheiere) pentru că „Piatra” (E-BEN) este însuşi relaţia Tată-Fiu, cele două laturi sau aspecte ale lui Dumnezeu.

   Nu poate fi vorba de două sau mai multe persoane, ci este vorba de o relaţie, o polaritate, ca si într-un magnet, care la un capăt un pol, să zicem latura de Tată, partea ascunsă, tainică, cel care a creat materialele de construcţie ale acestei lumi iar în celălalt capăt, latura de Fiu, cea care manifestă, pune în mişcare, zideşte. Un magnet este evident unul singur, dar este în aşa fel facut, încât anumite atribute se concentrează într-o parte, iar altele în cealaltă. Şi electricitatea, sau atomii, sarcinile pozitive se adună într-un loc, iar cele negative în celalalt. Nu sunt două lucruri diferite, ci doar o împarţire diferită.

   Ștergere
  16. continuare:

   Problema este că omul in starea sa actuală nu poate vedea holistic, adica ambele laturi, aspecte, fatete, ale unei realitati singulare (Dumnezeu). Aici, in timp si spatiu, este ieri, azi, mâine, sau eu, tu, el ea, protonii si electronii, David şi Solomon. De aceea unii văd când pe Tatăl, cand pe Fiul, cand doi, cand trei, cand unul... Este o vedere coruptă, ce nu reprezintă realitatea obiectivă.

   Domnul Isus a spus clar: „Eu si Tătal UNA suntem.” Nu sunt două părţi componente, ca niste piese într-un ansamblu mecanic. Ci pur şi simplu sunt cu totul UNA.

   1 Corinteni 8:6 totuşi pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu: Tatăl, DE LA CARE VIN toate lucrurile (=sursa, originea) şi pentru care trăim şi noi, şi un singur Domn: Isus Hristos, PRIN CARE SUNT toate lucrurile şi prin El şi noi.

   Coloseni 1:15 El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi-născut din toată ZIDIREA.
   16 Pentru că prin El („BEN”) au fost FĂCUTE („Boneh”) toate lucrurile care Sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El.
   17 El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate SE ŢIN prin El.

   Evrei 1:3 El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui, şi care ŢINE toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui, A FĂCUT curăţirea păcatelor, şi a şezut la dreapta Măririi în locurile prea înalte,

   Evrei 3:4 Orice casă este zidită de cineva, dar Cel ce a ZIDIT toate lucrurile, este Dumnezeu.
   (Cu alte cuvinte, Fiul este insusi Dumnezeu)

   Ioan 1:3 Toate lucrurile AU FOST FĂCUTE prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.

   ABEL

   Ștergere
  17. "Nu exista nici o carte care sa armonizeze invatatura d-zeirii"

   Eu știu una :BIBLIA

   Din fericire ea nu abordează adevărul sub formă de tratate tematice compacte ușor de înțeles invitând pe cale de consecință la un studiu aprofundat care vedem ca după milenii de eforturi încă este "La început". Din această cauză adevărul biblic nu poate fi suficient de bine armonizat într-o ideologie creștină. Întotdeauna se vor găsi câteva "versete problemă" care vor infirma ideologia.


   Ștergere
  18. In SUA Oneness - sunt cunoscuti ca "cei care nu cred in trinitate ci in unitatea Dumnezeirii" astfel lor li se spune "unitarieni" "unitari" -cum o fi mai bine de zis- care nu au de-a face cu cei din Transilvania.

   Cei din SUA se refera la Isus, cei din Transilvania la Dumnezeu Tatal, un fel de Martori lui Iehova mai traditionali.

   Ștergere
  19. Si in Cluj avem astfel de biserici.
   La intrare scrie "Dumnezeu este Unul".

   Ștergere
  20. In centru. Au cladiri tip Catedrala de acelea vechi.

   Ștergere
  21. Branham spune despre cel care spune "trinitate":

   "Este o schemă a unui om nebun, o veche cârpă de biserică înfăşurată care ia locul liniei de sevă a Duhului lui Dumnezeu."

   Vorbea despre el de fapt automutilandu-se la nivel spiritual. A devenit in timp exact ce a spus cu gandul negativ despre altii.

   Aproape zilnic ma intreb: DE CE A FACUT ASTA?
   De ce si-a facut atata rau lui insusi si noua celor care l-am urmat de asemenea ne-a facut mult rau.
   Lica

   Ștergere
  22. Haha, "cârpa de biserică". Nici nu am ştiut că Branham avea un limbaj atât de colorat.

   "It's a man-made scheme, an old dirty church rag wrapped around to take the place of the sap Line of God's Holy Spirit."

   Google propune şi traducerea cu "zdreanţă" da am vrut să nu fiu atât de dur.

   Ar trebui să caut şi originalul audio, mă gândesc că oamenii au râs la faza asta, aşa cum i-am auzit şi în "Alegerea unei Mirese" că au făcut, când Branham le făcea "zdrenţe" pe femei.

   Cred că o să mă ocup de subiectul aceasta în următorul articol, pentru că am deja citatele pregătite. Mai trebuie însă traduse...

   ABEL

   Ștergere
  23. Ups, acum văd că nu am tradus tot.

   A spus de fapt că e şi MURDARĂ cârpa (sau zdreanţa) de biserică.

   Lică, modifică te rog în articol aşa: "o veche cârpă murdară de biserică" şi subliniază sau îngroaşă "murdară".

   Acesta adjectic schimbă tot sensul. Adică lasă de înţeles că "biserica e o cârpă murdară".

   VA DATI SEAMA? E ca şi cum aş spune "zdreanţa aia murdară de nebuni" sau "curva aia de ... X".

   O fi preluat limbajul primei sale soacre care a zis despre penticostali că sunt "gramadă de gunoi". Sau poate nu o fi zis soacra, ci aşa gândea Branham în sinea lui?

   Foarte grav.... Deci: "zdreanţa aia de MURDARI (=biserica) ia locul Duhului Sfânt."

   Cine i-a permis să vorbească în felul acesta?

   Nu a spus Dumnezeu lui petru să nu numească pe nimeni murdar (=ne-curat) pentru că ce a curăţit Dumnezeu este CURAT? Nu şi-a dat Domnul Isus viaţa ca să CURĂŢEASCĂ Biserica lui?
   Nu a spus ca bărbaţii să-şi iubească soţiile = biserica?

   Branham a dispreţuit atât soţiile (femeile) cât şi Biserica lui Isus. Este total ANTI...

   ABEL

   Ștergere
  24. Ok. Done. Dar nu poate suna ca si cum e vorba de o carpa (de sters praful) pe care o foloseau in biserica. Nu?
   Eu as traduce "o carpa de biserica murdara"...se refera la "biserica e carpa". e clar ca in engleza suna asa dar sa adaptam cat mai bine...

   Te mai miri Abel dupa ce din "scroafe" si "sugatoare de tigari" si "galeti de gunoi" nu le scoate pe femei mai ales dupa 1963.
   Deplasat rau omu, ce vrei si tu.

   Abel dar tu ai asteptari de la un om care zice ca Isus l-a mustra si -a interzis sa mai jigneasca femeile si pe alti oameni caci el -Branham- nu e mai bun decat altii in ochii Lui, iar la 8-9 luni dupa asta incepe si face mai rau. De 7 ori mai rau.

   Ștergere
 3. Se vede CLAR de unde au invatat acolitii lui Branham sa vorbeasca si sa se comporte cu semenii lor care sunt diferiti de ei.

  RăspundețiȘtergere
 4. https://www.facebook.com/profile.php?id=100008364156856

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Tot mai multe pagini ex-mesaj ex-branham in limba romana.

   Felicitari fratilor ! Slava Domnului !

   Romania se trezeste si scapa de latul vanatorului !

   Eu m-as bucura sa va si cunosc un pic fratilor. De unde sunteti? Cum de ati iesit de la mesaj?

   Va doresc intelepciune in tot ce faceti si succes ! Nu uitati. Nu va razbunati pe branhamism. E greu stiu. Dar razbunarea pentru timpul pierdut in ratacire nu va ajuta. Va face rau.

   Discutati teme din mesaj si Biblie nu atacati personal pe nimeni.

   Dovediti adevarul si aratati unde mesajul nu este biblic si se contrazice.

   Daca doriti sa discutam scrieti-mi. Cu draga inima va raspund.
   Va pot ajuta deoarece unde sunteti acum am fost si eu.

   Ștergere
 5. Ce exprimare tipic branhamista, cum incepe...cu stilul ala sobru..."Conform Mesajului Orei"... si pe deasupra si minciuna ce spune/// pe siteul behaitului.

  "Conform Mesajului Orei , adus de profetul WILLIAM BRANHAM , prezentat si pe paginile acestui blog, omul a primit zece simturi pentru a avea contact cu lumea pamanteasca in care l-a asezat Dumnezeu , si doar unul singur pentru contactul cu Creatorul lui , si acest simt NUMAI DACA ARE PARTE DE O NASTERE NOUA , despre care Dumnezeu a vorbit si prin profetul Ezechiel cu ani si ani in urma , inainte ca aceasta sa poata deveni posibila , prin jertfa fizica a Fiului Omului ” ...

  Ca si cum Branham a relevat ca omul are simturi....etc. Cum de mint atat oamenii astia si nu verifica ce spun..si pe deasupra il contrazice si pe Branham care a zis ca e vb de 5 simturi fizice iar al 6-lea e super simtul credinta. Nici mesajul nu il cunosc ei, dar ei scriu niste baliverne de te doare mintea. dar asta nu inseamna conform mesajului ci conform surselor de unde Branham a citit ca omul are simturi gust, pipait, vaz, samd...

  Observati stilul in care am fost inselati cu ani in urma? Cu exprimari pompoase.. onorand profetul... care stie de toate taine, botezul, norul, maleahi 4:5 inainte de sfarsitul lumii vine Ilie...(vai si amar)
  Pe mine cu acest stil m-au mintit mai marii mesajului...eu fiind un tanar baptist nebotezat incepator...am fost hipnotizat in acest fel...mi se parea ca noi stim totul si toti sunt in intunerec...

  As scrie odata despre "Originea modului in care am fost inselati." am multe de spus despre psihologia manipularii la care am fost supusi de catre frati, cu voia sau fara voia lor, viata noastra a fost in mainile minciunilor lor.

  Viata noastra a fost in mainile erorilor grave si ale invataturilor false care degaja multa prostie si discordie si nu construiesc un lidership de calitate intre frati si nici nu indeplinesc marea porunca a lui Dumnezeu.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Stie cineva cate adunari sau grupuri branhamiste sunt si la ce adrese functioneaza in Cluj napoca?
   Eventual si actualii lideri sau pastori cu orientarea pe care o au fiecare.


   Multumesc

   Ștergere
  2. Esti din Cluj Viorel?

   Ștergere
  3. Sunt cam 5 adunari la mesaj si una mai mica semi-mesaj...adica botezul etc. dar Branham aproape deloc. Nu mai stiu pe unde-si duc zilele.

   De cativa ani nu le-am frecventat, nici la fratii care sunt cu Krefeld nu am fost s-au mutat in ultimii ani...si adunarea lui Mera s-a mutat de vreo doua ori in ultimii ani parca e undeva pe Maxim Gorki si mai departe tot in zona aia e Calea Baciului 6 unde am fost si eu cam 13-14 ani...ciudat e ca si Bob are adunarea tot in zona aia Dambul Rotund pe un deal...daca dai de fr Duma el stie adrese exacte eu habar nu am...il cunosti? Tu esti la mesaj?
   Nu ne-ai spus prea multe despre tine..

   Ștergere
  4. Nu conteaza adunarile.De multe ori sunt o piedica in calea evolutiei personale si spirituale.Obisnuinta creeaza deprinderi nesanatoase.O adunare poate sa fie si intr-o padure fiindca inchinatorii adevarati nu au nevoie de temple si locuri strict stabilite.

   Tu esti templul Duhului Sfant si in inima ta este Tatal Ceresc.Deci in templul interior te intalnesti cu D-zeu.Aceste secte sunt lipsite de crestinism autentic enuntat de Domnul Isus.Ei au norme stricte si legi impuse de ei care nu fac bine oamenilor.Au o aparenta de intelepciune dar pe termen lung iti distrug si iti submineaza personalitatea.

   Ștergere
  5. E adevarat in parte. Acest tip de adunari lipsite de viziune si adevar si iubire, da, sunt o piedica in calea cresterii staturii. Dar e dreptul lor sa aleaga prostia si limitarea.

   Dar eu cred ca omul fiind o fiinta sociabila si mai mult in Cristos fiind madular si avand madulare de hranit si are nevoie de partasie.

   Crestinul si nu doar el, are nevoie de impartasirea propriilor valori, emotii, sentimente, revelatii, talente, daruri spirituale si materiale, financiare. Are nevoie sa ajute si sa fie ajutat. Adunarea, este foarte importanta pentru familii, pentru tineri, pentru copii...

   Am oferit recent consiliere unui pastor care nu e la mesaj si adunarea lui de cativa ani nu creste, ba chiar pierde teren.

   I-am zis: "adunarea pe care o pastoresti nu propaseste pana cand voi cei de aici intelegeti doua lucruri si actionati ca atare. Oamenii care vin la adunare -si cei noi- vin din doua motive: Sa fie ajutati de voi si sa va ajute pe voi. Spiritual, moral, medical, material, relational, etc. Aici este esenta slujirii in frumusetea ei diversificata si adaptata la nevoile oamenilor carora noi trebuie sa le slujim. Cand tineti adunarea si organizati lucrurile administrative tinand cont de aceste doua aspecte totul se va schimba." Lica

   Ștergere
 6. Domnul Isus sa va sfinteasca. Vad multa rautate si batjocura in comentariile voastre mai ales in comentariile lui ABEL si VIOREL si a citorva Anonimi care le este frica sa se semneze si sa spuna cine sunt ascunzindu-se dupa Anonimat- Domnule LICA NEMES dumneata esti de acord cu invatatura pe care o propaga ABEL zicind ca sunt trei persoane ale dumnzeirii ca Tata Fiu si Duh Sfint?
  Citez dintr-un comentariu a lui ABEL: DUMNEZEIREA ESTE FORMATA DIN TREI PERSOANE DIFERITE CA TATA, FIU SI DUH SFINT.
  Un ANONIM spune ca ISUS A FOST CU TATAL INAINTE DE INTEMEIEREA LUMII.
  Aceste lucruri pe care le spun acesti domni sunt aberante si departe de adevar.Dupa marturia apostolului PAVEL numai cel care are intradevar Duhul Sfint poate sa-l marturiseasca pe ISUS HRISTOS ca fiind DOMNUL. Ca Pastorul cel bun, El si-a dat viata pentru oile Sale. Ca Mielul lui DUMNEZEU, Si-a varsat singele pentru rascumpararea noastra. Ca mare PREOT a intrat in Sfinta Sfintelor. Ca Avocat EL mijloceste pentru noi etc. EL este si Piatra de temelie pe care este zidita Biserica SA ca sa fie o casa duhovniceasca. Cind Biserica va fi desavirsita ELva fi piatra din capul unghiului. ELeste Alfa si Omega Cel dintii si Cel de pe urma. Ca Fiul lui Dumnezeu ELeste Rascumparatorul, ca Fiul omului este Prorocul, ca Fiul lui David este Imparat. Cine il vede pe Domnul in toate descrierile care Il arata linga Dumnezeu trebuie sa nu uite ca totul s-a intimplat pentru ca planul si scopul maret al lui Dumnezeu cu omenirea sa ajunga la indeplinire. Cind timpul se va revarsa in vesnicie totul va lua sfirsit iar Dumnezeu va fi totul in toti. In ciuda multitudinii descoperirilor Sale El ramine ACELASI. Acestea au fostdiferite slujbe pe care a trebuit sa Le implineasca. AMIN
  Domnul sa fie cu duhul vostru.
  IONEL.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Domnule Ionel, ori nu stii sa citesti, ori esti un mincinos la fel ca profetul tau William Branham care ii acuza in mod fals pe crestini ca ar fi spus anumite lucruri.

   Unde ai citit tu ca ABEL a scris ca: "DUMNEZEIREA ESTE FORMATA DIN TREI PERSOANE DIFERITE CA TATA, FIU SI DUH SFINT." Daca sustii asta, esti un MARE MINCINOS.

   Nu am vericat daca un Anonim a spus ca "ISUS A FOST CU TATAL INAINTE DE INTEMEIEREA LUMII" dar am citat ca BRANHAM a spus ca Tatal si Fiul s-au consfatuit impeuna ca sa il creeze pe OM, si asta e acelasi lucru.

   Asa ca ia-te de mana de WMB si trage-te cu el de IZMENE daca vrei, dar nu mai semana aici minciuna.


   Ștergere
  2. Ionele, eu din Romani 1:4 înțeleg ca el chiar era fiul lui David în ce privește trupul nu doar metaforic vorbind asa "ca Împărat" .
   Ea priveşte pe Fiul Său, născut din sămînţa lui David, în ce priveşte trupul,
   4 iar în ce priveşte duhul sfinţeniei dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morţilor; adică pe Isus Hristos,

   Ștergere
 7. Pentru ABEL si VIOREL.Sunt IONEL si nu am vrut sa ma trag cu nimeni de IZMENE. Iar pentru cultura voastra scrie de IZMENE in BIBLIE. Atunci cind Dumnezeu ii spune lui Moise cum sa faca imbracamintea lui Aaron ii spune sa ii faca si IZMENE cu care sa se imbrace, ca atunci cind irca trptele de la altar sa nu cumva sa i se vada goliciunea piciorului. Abel cind te-am intrebat de ce spune Biblia despre tine nu team intrebat de ABEL fiul lui Adam ci m-am referit la persoana ta. Iar daca numele tau nu este ABEL si doar l-ai imprumutat atunci nu te ascunde dupa acest nume ca Adam care s-a ascuns de Dumnezeu cind L-a chemat. Domnul Isus sa fie cu duhul vostru AMIN.
  IONEL

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Domnule Ionel, ia mai lasa-mi izmenele in pace si nu te mai lua de numele meu, ca nici al tau nu e in Biblie. Nu ne mai tot invenina cu teoria lui Ewald Frank, care zice ca despre el e scris in Biblie si ca trebuie ca cineva sa fie scris in Biblie daca are ceva de spus in Imparatia lui Dumnezeu.

   Vad ca nu ai nimic serios de scris si incepi si tu cu minciuni, acuzatii si ponegriri, ca si unii din confratii tai branhamisti. Nu am ce sa iti spun, da-i numai inainte, daca atat te duce capul...

   ABEL

   Ștergere
 8. Daca am folosi termenii din NT am spune simplu ca Daniel L-a vazut pe Tatal cu parul alb iar Ioan L-a vazut
  pe Fiul cu parul alb. Ambele descrieri sunt asemanatoare. Aceasta nu face altceva decit sa confirme ca FIUL este descoperirea TATALUI. Afost o vreme cind Fiul nu a existat (in vt nimeni nu Is-a adresat Fiului) insa era DOMNUL. Cel pe care l-a vazut Ioan umblind in mijlocul celor sapte sfesnice de aur ca Fiul omului este Acela care marturiseste despre SINE: EU SUNT ALFA SI OMEGA INCEPUTUL SI SFIRSITUL, ZICE DOMNUL DUMNEZEU, CEL CE ESTE CEL CE ERA SI CEL CE VINE, CEL ATOTPUTERNIC. Apoc. 1 cu 8. In Apoc. 22cu 3 citim despre Scaunul de Domnie al lui Dumnezeu si alMielului dar cind este descrisa persoana care sta pe tron se vorbeste la singular: Ei vor vedea fata LUI(NU FETELE LOR) si NUMELE LUI (NU NUMELE LOR) va fi pe fruntile lor...
  DOMNUL V.T. ESTE ISUS AL N.T. AMIN
  IONEL.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ionele se pare ca esti spalat pe creier de predicile balbaite ale lui Branhamel.

   Chiar Isus a spus ca El era cu Tatal inainte de intemeierea lumii.Nu eu am spus asa ceva.Citeste Ioan 17 si ai sa vezi PROPRIILE LUI AFIRMATII!.

   Abel sa referit la Tatal ,Fiul si Duhul Sfant ca la 3 laturi ale lui D-zeu asa precum este OMUL alcatuit din trup,suflet si duh.Ce este gresit aici? Asa cum fiinta ta este alcatuita din 3 parti,laturi ,aspecte ale fiintei tale ,asa si D-zeu este .

   Daca citesti si alte comentarii ai sa vezi ca am spus foarte clar ca D-zeu Tatal nu este o persoana .El este Nelimitat,Impersonal...Doar Isus Hristos este PERSOANA .

   Stii ce spune Pavel:""Noi avem un singur D-zeu:Tatal si un singur Domn:Isus Hristos,prin care sunt toate"". Deci D-zeu Tatal cel Impersonal,Nelimitat...care a facut totul prin Persoana Domnului Isus.

   Trebuie sa ai descoperirea sa vezi asta.(sic!). ;)

   Ștergere
  2. ce prostie din partea lui Branham sa faca atata taraboi despre "taina" asta ca in final ni sa aratat ca nici el nu stia total si nimeni nu stie. de aceea s-a tot complicat ba crede in Trinitate ba nu crede in trinitate. Om prost. Om fara intelegere care vrea sa arete altora ce "taina" stie el. Dar a "stii" totul nu e in legatura cu a crede pe Dumnezeu si a face voia Lui. Branhamistii si-au facut un loc fals sa evadaze din culte dar acel loc era o capcana diavoleasca pusa de prorocul mincinos.
   ""Noi avem un singur D-zeu:Tatal si un singur Domn:Isus Hristos,prin care sunt toate"". este foarte corect sa crezi asa, este biblic. Dumnezeu nu cere exactitate in intelegere ci credinta in cuvantul Sau vesnic. Amin.
   ei vad pe Dumnezeu ca pe Branham ff manios si plin de nervi si ca daca cumva nu intelegi bine totul ca ei atunci Dumnezeu te bate cu bota si te arunca in iad. Vai si amar de voi Branhamisti redusi mintal. secta pe moarte sunteti. sunteti pe moarte.

   Ștergere
  3. "Daca marturisesti cu gura pe Isus ca Domn si daca crezi ca D-zeu L-a inviat din morti esti mantuit".

   Ștergere
  4. ""Imi plec genunchii in fata Dumnezeului Domnului nostru Isus Hristos..."". Apostolul Pavel.

   Ștergere
  5. Deci Domnul Isus are un Dumnezeu, care desigur era si in El, dandu-I divinitatea Suprema, dar asta nu inseamna ca El e Tatal. El are un Tata. Asa e biblic.

   Ștergere
 9. Va rog fratilor, fiti buni unul cu altul. Mai mult vom castiga asa. Shalom

  Proverbe 3: 3 Să nu te părăsească bunătatea şi credincioşia: leagă-ţi-le la gât, scrie-le pe tăbliţa inimii tale.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Frate Ionel tu ne prezinti o explicatie despre Unicitatea lui Dumnezeu pe care noi o credem deja. E ok. E biblic sa dovedesti Dumnezeirea lui Isus.

   Dar asta nu este singura explicatie biblica valabila. Eu nu te inteleg.

   Bogatia Scripturilor ne arata mai mult decat atat, iar daca ne blocam numai la asta, nu intelegem mai nimic din tot ansablul Bibliei.

   Si aceasta explicatie Unitariana frumoasa sa zic asa, nu are de a face cu Branham sau cu mantuirea neamului omenesc prin jertfa lui Isus.

   Apos Pavel zice: "Daca marturisesti cu gura pe Isus ca Domn si daca crezi ca D-zeu L-a inviat din morti esti mantuit".

   Acum, daca atragi fiecare verset sub oala ta, frankista sau branhamista gresesti.

   Trinitarii cred intr-un singur Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel. Am mai zis.
   Ei explica diferit decat unitarieni dar se referala acelasi Dumnezeu cand zic: Tata, Fiul, Duh Sfant ca si Unitarieni la Domnul Dumnezeul Bibliei, creator si mantuitor.

   Care e problema ta da fapt?
   Lasa asa cum scrie si vesteste Evanghelia tuturor sa creada in Isus. E simplu.

   Shalom

   Ștergere
  2. Ionele daca eu spun ca tu esti trup ,suflet si duh atunci inseamna ca te-am facut 3 persoane?

   Si exact asta ne spune Pavel :"" trupul vostru,sufletul vostru si duhul vostru sa fie pazite intregi si fara vina pana la venirea Domnului..."".

   Deci omule nu este vorba de 3 persoane .D-zeu este Unul .Si omul este unul dar are 3 parti,aspecte ,laturi...numestele cum vrei.Despre asta este vorba !.

   Este gresit sa acuzi pe altii fiindca nu au viziunea ta asupra lui D-zeu.Este ratacire asta.Fiecare percepe pe D-zeu in felul lui propriu. Iti dau un exemplu: Unii se uita la Soare si vad ceva misterios,frumos...altii vad doar o stea ca alte stele,altii vad o suma de reactii chimice ....acum pricepi despre ce este vorba?

   Liderii acestia grandomani adica WMB,E Frank v-au inchis mintea ,emotiile intr-un recipient apoi va acuza ca daca incercati sa iesiti din acel recipient faceti un lucru gresit.

   D-zeu sa apropiat de noi prin Domnul Isus.Deci oricine incearca sa puna o invatatura intre D-zeu si om ca si conditie sa se apropie de D-zeu este un Antihrist.

   Toti apostolii condamna invatatura care ingamfa.Intelegi despre ce este vorba sau esti setat pe Branham,Frank ,ca un robotel?

   Ștergere
  3. "A pious Jew is not one who worries about his fellow man's soul and his own stomach; a pious Jew worries about his own soul and his fellow man's stomach."
   – Rabbi Israel Salanter

   Ștergere
 10. Fraţilor, eu nu ştiu ce are de gând domnul IONEL, dar vreau să vă avertizez să fiţi foarte atenţi la ce vorbeşte/scrie.

  În primul rând, m-a întrebat: „Domnule ABEL te-ai uitat in BIBLIE sa vezi ce scrie BIBLIA despre dumneata?”. Aici mi s-a adresat cu „Domnul ABEL” aşa că i-am răspuns cu relatarea biblică despre ABEL. Apoi a scris în alt loc: „Domnul abel mi-a raspuns cu geneza unde Cain il omoara pe Abel. De aici inteleg ca el sa imbracat cu haina lui Cain.” Eu nu înţeleg deducţia lui şi nu consider că era decent să afirme ceva ce nu avea de gând să dovedească.

  În cadrul acestui articol nu am dorit să susţin punctual meu de vedere asupra Dumnezeirii. Dar, pentru IONEL şi celialţi care vor să ştie, eu nu susţin învăţătura trinitară că Dumnezeu ar fi TREI PERSOANE. Aşa că nu aveam cum să afirm ceea ce în mod mincinos a afirmat IONEL mai sus: „Citez dintr-un comentariu a lui ABEL: DUMNEZEIREA ESTE FORMATA DIN TREI PERSOANE DIFERITE CA TATA, FIU SI DUH SFINT.”. Dragă Domnule IONEL: Abel ştie foarte bine ce crede, şi aceasta nu este în nici un caz că Dumnezeu este format din trei persoane. Să-ţi fie clar.

  Poate că domnul IONEL nu a reţinut bine ceea ce am scris aici sau în altă parte, dar poate că intenţionat doreşte să ne bage în ceaţă şi în confuzie prin faptul că scrie când într-o parte, când în alta, pentru ca să să se piardă legăturile şi să poată construi noi afirmaţii după buna sa plăcere aşa cum am arătat că a făcut mentorul său WMB.

  De aceea am vrut doar să vă avertizez să aveţi grijă la tot ce scrie IONEL şi am dorit să aduc aici aceste două exemple ca să vă arăt contextul şi să nu se piardă legătura, să nu se înţeleagă altceva...

  ABEL

  RăspundețiȘtergere
 11. Nu imi place sa intru in polemici ,insa fratele Ionel nu mi-a raspuns la intrebari!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Eu i-am scris deja la inceput (cand a pus toate acele intrebari) ca ii voi raspunde la ele, dar nu sunt sigur ca si el va fi dispus sa ne raspunda noua.

   Ștergere
 12. Doresc sa-i raspund lui IONEL care in cu totul alta parte a scris:
  http://mesajul.blogspot.de/2014/05/mireasa-inexistenta-si-ilie-inchipuit.html?showComment=1401473457221#c1489586605285591756

  „Vreau sa-i raspund pe scurt lui Abeldespre articolul pe care l-a postat acu doua saptamini in urma( eu neavind acces la internet in aceste doua saptamini) unde spune dumnealui ca cuvintele fratelui Branham unde zice ca femeia din Apoc. 17 care are pe frunte o taina si scrie ca este MAMA CURVELOR SI SPURCACIUNILOR PAMINTULUI si aceasta femeie reprezinta biserica catolica, Abel zice ca este o insulta pentru el si pentru toti trinitarii. PAI MAI ABELE ACESTEA CUVINTE DIN APOCALIPSA 17 CU PRIVIRE LA CURVA CEA MARE CARE REPREZINTA BISERICA CATOLICA NU SUNT CUVINTELE LUI BRANHAM CI SUNT CUVINTELE DOMNULUI ISUS HRISTOS CARE A TRIMES PE INGERUL LUI CA SA I LE SPUNA APOSTOLULUI IOAN. ACEASTA BISERICA ESTE MAMA CURVELOR IAR CEI CA TINE CARE COCHETEAZA CU EA FAC PARTE DIN FIICELE ACESTEI CIRVE. Sper ca nu stergi articolul respectiv asa cum ai sters comentariul din 12 Mai fiindu-ti frica sa nu vada si altii ce prostii ai scris acolo. Amin.
  IONEL“

  Insulta se referea la ce a spus Branham despre trinitarieni:

  „Ha! Dacă crezi aceasta, frate, mai bine du-te la Biserica Catolică. Acolo este unde aparţii tu.“

  Daca nu ti se pare o insulta, atunci primeste si aceste cuvinte, Domnule IONEL:

  HA! DACA CREZI MESAJUL, MAI BINE DU-TE LA BRANHAM AL TAU. ACOLO ESTE UNDE APARTII TU.

  Nu, nu vom sterge articolul, si nu am sters nici un comentariu de-al meu.

  ABEL

  RăspundețiȘtergere
 13. Dumnezeu este Tatal lui Isus Hristos

  Romani 15:6 pentru ca toţi împreună, cu o inimă şi cu o gură, să slăviţi pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos.

  2 Corinteni 1:3 Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mângâieri,

  2 Corinteni 11:31 Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care este binecuvântat în veci, ştie că nu mint!…

  Efeseni 1:3 Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos.

  Efeseni 1:17 Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi de descoperire, în cunoaşterea Lui,

  Efeseni 3:14 …Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos,

  Coloseni 1:3 Mulţumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, căci ne rugăm neîncetat pentru voi

  1 Petru 1:3 Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morţi, la o nădejde vie

  2 Ioan 1:3 Harul, îndurarea şi pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl şi din partea Domnului Isus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr şi în dragoste!

  https://exmesajulorei.wordpress.com/2015/02/26/branham-si-apostolii-partea-a-doua/

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Amin! Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi de descoperire, în cunoaşterea Lui.

   Ștergere
  2. http://scripturashabbatshalom.comunidades.net/

   Exceptionala !

   Ștergere
  3. Nu inteleg ce ar fi atat de exceptional in traducerea acea? Eu o gasesc plina de greseli inca de la primul verset:

   "1. La început,*יהוה YaHWeH Eylohim a creat** cerurile şi pămîntul."

   Original:
   1. La început, Eylohim a creat** cerurile şi pămîntul."

   Greseala:
   Tetragrama *יהוה apare abia in al doilea capitol.

   Cine a adaugat-o acolo intentionat habar nu are de text si nici ce face...

   Maine poimaine traduc si eu o Biblie si spun "La inceput Abel Elohim a creat cerurile si pamantul"

   Ștergere
  4. Eu nu am citit inceputul insa am verificat multe versete care le inteleg mult mai bine cu traducerea asta !

   Ștergere
  5. Branham a zis undeva ca el predica ce le place la sponsori de aia el vorbeste asa si are vorbire dualista, fatarnica si mai critica dupa aia pe altii ca is fatarnici. Cel mai mare fatarnic a fost chiar el. Vai de capul lui s-a ales praful si de tot "Mesajul Orei" se va alege praf si pulberea.

   Ștergere
  6. Oameni buni,profetii astia falsi va sug de energie.Liderii care propaga aceste mesaje pseudodivine vor doar banii vostrii apoi va desconsidera si va dau la o parte ca pe ultimele carpe.

   Ștergere
  7. profetii falsi ne inrobesc mintea si sufletul si suntem ca roboti programati sa spunem numai ce ei ne indica si sa traim cum ei ne spun ca e bine.

   Ștergere
  8. Atat le-a mai ramas branhamistilor si frankistilor: dictonul din Evul Mediu catolic ""Crede si nu cerceta""".

   Ștergere
 14. http://www.caleacrestina.ro/index.php/alte-erezii/755-doctrina-trinitatii-izvoraste-din-spiritul-lui-anticrist

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu e f clar articolul Alin.

   Ștergere
  2. Extremismul nu este sanatos din oricare parte ar veni.Teologia trebuie sa ramana teologie,nu sa ajungem sa acuzam pe altii ca sunt anticristi daca il vad pe Dumnezeu diferit de felul cum il vedem noi.Si unitarismul si trinitarismul au acelasi sambure de adevar,vorbesc despre acelasi lucru dar de pe pozitii diferite. Sa ramanem la ceea ce ne-a chemat Dumnezeu prin Isus adica la trairea Evangheliei sau/si a Cuvantului.In felul acesta nu ne inselam singuri,dupa cum spune Iacob.DIn pacate multi se inseala pe ei insisi fara sa-si dea seama de asta.

   Peter


   Ștergere
  3. Ops...acum am observat ca am raspuns la un comentariu din 2015. :)

   Ștergere
 15. https://www.facebook.com/Branham-este-un-profet-fals-134373813901031/?ref=bookmarks

  RăspundețiȘtergere
 16. Un evanghelist a vazut discrepanta dintre porunca si faptele Apostolilor in anul 1913 nicidecum profetul fals Branham.

  Numele evanghelistului a fost R. E. McAlister.Istoria dovedeste ca ati plagiat si ati furat invataturile altora cu pretentia ca voi aveti un profet cu descoperirea. Nu este adevarat.

  Momentul revelatiei lor: ” The camp shouting that he had been given a revelation: baptism in the name of the Lord Jesus Christ was the true baptism.”

  Oneness Pentecostalism began in 1913 at a Pentecostal camp meeting in Arroyo Seco in southern California.

  An evangelist named R. E. McAlister preached on the discrepancy between the command in Matthew 28:19 to “baptize in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit,” and the Apostles’ reported practice of baptizing in the name of the Lord, or of Jesus (Acts 2:38 et al). The sermon provoked at least two responses. First, a man named John Scheppe passed the evening meditating on the problem, and first thing in the morning ran through the camp shouting that he had been given a revelation: baptism in the name of the Lord Jesus Christ was the true baptism.

  The second response was more measured, but ran along similar lines. Frank J. Ewart began pondering McAlister’s sermon and discovered a way to harmonize the two baptisms: the name “Jesus” must be the actual name of the Father, Son, and Holy Spirit, the one name into which we are to be baptized. He would later summarize this in the words, “I believe that the Apostles knew how to interpret Matthew 28:19,” adding that “if one single, isolated example of Christian baptism could be found in the Bible to fit the trinitarian interpretation of the Great Commission there would be some excuse for intelligent people adopting it.”

  RăspundețiȘtergere
 17. Bitezul in Numele lui Isus nu a pornit de la Branham.
  ” The camp shouting that he had been given a revelation: baptism in the name of the Lord Jesus Christ was the true baptism.”

  Oneness Pentecostalism began in 1913 at a Pentecostal camp meeting in Arroyo Seco in southern California.
  An evangelist named R. E. McAlister preached on the discrepancy between the command in Matthew 28:19 to “baptize in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit,” and the Apostles’ reported practice of baptizing in the name of the Lord, or of Jesus (Acts 2:38 et al). The sermon provoked at least two responses. First, a man named John Scheppe passed the evening meditating on the problem, and first thing in the morning ran through the camp shouting that he had been given a revelation: baptism in the name of the Lord Jesus Christ was the true baptism.

  The second response was more measured, but ran along similar lines. Frank J. Ewart began pondering McAlister’s sermon and discovered a way to harmonize the two baptisms: the name “Jesus” must be the actual name of the Father, Son, and Holy Spirit, the one name into which we are to be baptized. He would later summarize this in the words, “I believe that the Apostles knew how to interpret Matthew 28:19,” adding that “if one single, isolated example of Christian baptism could be found in the Bible to fit the trinitarian interpretation of the Great Commission there would be some excuse for intelligent people adopting it.”

  RăspundețiȘtergere
 18. Am gresit o litera.E botezul.

  RăspundețiȘtergere
 19. Nu conteaza cine a adus botezul important e ca fratele Branham la dat mai departe catre Mireasa.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Sa mori tu? Faptul ca Branham a mintit ca lui i sa descoperit nu conteaza? Pentru voi minciuna e egala cu adevarul? Pocaiti va urgent sectantilor.

   Ștergere
  2. Si a murit mai rau ca un caine fara stapan. Asta e Ilie din Maleahi? Nu cred. Ap.Pavel scrie atceva despre moarte slujitorilor adevarati .

   . Aduceti-va aminte de mai-marii vostri, care v-au grait voua cuvantul lui Dumnezeu; priviti cu luare aminte cum si-au incheiat viata si urmati-le credinta. Evrei 13:7

   Ștergere

Omul intelept ataca idei, nu persoane. Asta este si legal si biblic.
Comentariile ce contin atacuri la persoana, defaimari, calomnieri, discriminari, rasism si limbajul neadecvat risca sa fie sterse.